مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل …

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ی علوم ارتباطات اجتماعی عنوان پایان نامه سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید : نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه مطالعه نوع  پوشش ارائه شده ازخود توسط کاربران …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی موضوع: مطالعه نوع  پوشش ارائه شده ازخود توسط کاربران زن شبکه اجتماعی فیس بوک سال تحصیلی 1394-1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه مطالعه جامعه شناختی ارتباط سبک‌زندگی زنان شهر تهران …

رشتۀ جامعه شناسی مسائل اجتماعی گروه جامعه شناسی اعظم آهنگرسله‌بنی   خرداد 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل جامعه­شناختی مؤثر بر میزان رضایت …

 پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی  دانشکدة  اقتصاد و  علوم اجتماعی گروه آموزشی علوم اجتماعی پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پژوهش اجتماعی عنوان: مطالعه تطبیقی عوامل جامعه­شناختی مؤثر بر میزان رضایت از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه عوامل اجتماعی موثر برگرایش جوانان به شبکه های …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق دانشكده:علوم انسانی گروه:علوم ارتباطات پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ی ارتباطات گرایش علوم ارتباطات عنوان پایان نامه: عوامل اجتماعی موثر برگرایش جوانان به شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه راﺑﻄﻪ میزان اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق دانشکده علوم انسانی گروه علوم ارتباطات اجتماعی پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی عنوان: راﺑﻄﻪ میزان اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ میزان آگاهی از حقوق ﺷﻬﺮوﻧﺪی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه تحلیل گفتمان خط‏‏مشی‏های عمومی مرتبط با بازنشستگی …

تحلیل گفتمان خط‏‏مشی‏های عمومی مرتبط با بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران و ترسیم آینده‏های بدیل بهار 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام Read more…

By 92, ago