دسته: هنر

پایان نامه تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ، ،نمونه موردی :طراحی سفارتخانه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

دانشکده هنر و معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

(گروه هنر  )

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معماری اسلامی

 

تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ،  ،نمونه موردی :طراحی سفارتخانه

 

 

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

چکیده

 

پس از انقلاب صنعتی در اروپا و با ورود مظاهر مدرنیته به ایران بنا بر نظر بسیاری از بزرگان معماری ایران دچار نوعی

گسست گشته است.این جدایی و این گسست موجب ایجاد نوعی بلاتکلیفی در معماری ایرانی به ویژه در یک سده گذشته

شده است .به نظرمیرسد که فقدان روشی برای ایجاد پیوند میان گذشته، حال و آینده ی معماری ما و سرگردانی میان تعلق

خاطر به گذشته و شوق برای اینده از اساسی ترین مفاهیم مغفول در یک قرن گذشته است. توجه به اکنونیت در معماری

امروز میتواند راهکاری برای برون رفت از نابسامانیهای وضع موجود باشد .این پایان نامه تلاشی است کوچک در جهت

توجه و تاکید بر اکنونیت و یافتن راهی در جهت پیوند میان گذشته،حال و آینده معماری ایران.

استفاده از روش “نظام آوایی توده و فضا” برای تحلیل معماری گذشته و استخراج اصولی که بتوان آنها را به عنوان

ساختارهایی برای امتداد آنچه در معماری گذشته در نظام کالبدی بنا رخ داده است و جاری کردن آن در معماری امروز

ایران از اساسی ترین اهداف این پژوهش بوده است. برای دستیابی به این مهم با تقسیم معماری به دو بخش بنیادگرا و نو

بنیاد سعی در ارائه ی تعریفی میانی بوده است تا راهی مبتنی بر اصول بنیادین و با نظر به آینده در میان راه های موجود

ایجاد گردد در واقع موضوع این پایان نامه با عنوان باز بن افکنی میتواند ظرفیتی نو باشد برای برون رفت از وضع کنونی

معماری ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

فصل اول (روش تحقیق) 1

1-1-  مقدمه. 2

1-2-  ادبیات و مبانی نظری تحقیق: 3

1-3-  طرح مسأله پژوهش: 6

1-4-  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-5-  سوابق و پیشینه پژوهش… 9

1-6-  روش تحقیق.. 15

1-7-  چرایی انتخاب سایت… 19

فصل دوم (پیشینه تحقیق و چارچوب نظری) 20

2-1-  مقدمه. 21

نطق‏ 22

2-2-  هویت… 24

2-2-1-هویت در علوم اسلامی                                                                                                                                                                  25

2-2-2-بررسی آرا و نظرات متفکرین معاصر                                                                                                                                              28

2-2-3-رابطه هویت و تقلید                                                                                                                                                                      30

4-2-2رابطه هویت و بدعت                                                                                                     32

2-2-5-هویت در نظریات معمارى و شهرسازى                                                                                                                                    33

2-2-6-گفتمان هویت با زمینه فرهنگى:                                                                                                                                                      35

2-2-7-بحران هویت در معماری امروز                    38

2-2-8-ترمینولوژی بحران هویت            40

2-3-  سنت… 40

2-3-1-تعاریف                                                                                                            42

2-3-2-سنت گرایان                                                                                          44

2-3-3-جایگاه جریان سنت گرا در میان سایر جریان‎های کلامی                                                                                        54

2-3-4-وحدت متعالی ادیان                                                         56

2-3-5-تمایز میان عقلِ عقل و عقل جزیی       58

-6-3-2کثرت گرایی دینی         59

-7-3-2ابعاد سنت اصیل        60

-8-3-2تعارض میان سنت و مدرنیته       64

2-3-9-نتیجه     68

2-4-  جستاری در مدرنیته و پست مدرنیته. 72

پست مدرنیزاسیون. 78

2-5-  تقابل و تجادل مدرنیته و پست مدرنیته در اندیشه های شرقی و غربی.. 79

-6-2   معماری ایران در تب و تاب مدرنیته و پست مدرنیته. 85

فصل سوم (روش تحقیق) 93

مقدمه. 94

3-1-  مقدمه ای بر باز بن افکنی.. 94

3-2-  اهمیت طرح مسئله. 101

3-3-  3 –  مکان یا نامکان.. 102

3-3-1-انسان و جهان دو جزء لاینفک               103

3-3-2-زیست جهان      104

3-3-3-مکان      104

3-3-4-پیکره و سیما (چشم انداز به عنوان نماد هویت)                                                                                                                106

3-3-5-نظم فضایی         107

3-3-6-رویداد      108

3-3-7-هویت فردی         108

3-3-8-خاطره    109

3-3-9-جهت گیری         109

3-3-10-یگانه پنداری         109

3-3-11-نا مکانی         110

3-4-  اکنونیت… 133

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل نتایج) 139

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138

معماری دیپلماتیک… 139

فصل پنجم. 161

طراحی.. 161

طرح و نقشه ها 162

 

 

 

فهرست تصاویر

شکل یک -بازتعریف ساختار توده و فضا به صورت کمی                                                                                                                                                         16

شکل دو -گسترش تحلیل در دو راستای                                                                                                                                                                                                       16

شکل سه -گسترش در راستای محور                                                                                                                                                                                         17

شکل چهار-گسترش با تعریف عناصر                                                                                                                                                                                        17

شکل چنج -نظام آوایی توده و فضا                                                                                                                                                                                           18

شکل شش -نظام آوایی توده و فضا                                                                                                                                                                                          18

عبدالواحدد الوکیل ،برنده ی جایزه ی آقاخان                                                                                                                                                                           70

سفارت قطر تهران ،شرکت مشاور باوند ،حسین شیخ زین الدین                                                                                                                                                 152

سفارت ایران در بانکوک ،تایسند ،سید هادی میرمیران                                                                                                                                                              153

سفارت ایران در بانکوک ،تایسند ،سید هادی میرمیران                                                                                                                                                                                  153

تحلیل سایت                                                                                                                                                                                                                             159

پرسپکتیو پرنده                                                                                                                                                                                                                          161

پرسپکتیو ناظر                                                                                                                                                                                                                            162

پرسپکتیو داخلی                                                                                                                                                                                                                        163

پرسپکتیو داخلی                                                                                                                                                                                                                        163

:پرسپکتیو دید ناظر                                                                                                                                                                                                                    164

پلان طبقه هم کف                                                                                                                                                                                                                    165

:پلان زیر زمین                                                                                                                                                                                                                          165

پلان طبقه اول                                                                                                                                                                                                                           166

پلان طبقه دوم                                                                                                                                                                                                                           166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

     کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • مقدمه

با توجه به تغییراتی که در یک صد سال اخیر در جوامع بشری رخ داده است و چالشهایی که پیش روی انسان معاصر مطرح شده است شاید لازم است به چند پرسش اساسی پیش روی تمدن های بشری پاسخی مناسب داده میشد ،یعنی چیستی انسان و چیستی هویت انسان ،رابطه میان انسان اجتماع و تاریخ و تاثیرات اینان بر هم و ….

در تعریف های جدیدکه منبعث از فلسفه نو حاکم بر قرن حاضر بود  مفاهیمی چون نسبیت ،شک ،عدم قطعیت و … وارد ساحت فکری و نظری شد وخدا حذف شدو هیچ تکیه گاه یا ثابتی برای انسان باقی نماند چنان انسان مدرن درگیر شک بود که میزان حیثیت وجودی خود را از میزان تشکیک به جهان اطراف وام میگرفت و تنها میزان ما بین او و جهان اطراف خردگرایی و عقل گرایی او بوداین نوع برخورد خالی از آفات وآسیب ها نبود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

این تعارض در غرب با توجه به این که زاده ی یک فرایند طولانی مدت از بعد از رنسانس بود پذیرفتنی تر و قابل هضم تر بود تا در جوامعی با پیشینه تاریخی بیشتر چرا که تمام آنچه را که از سر انسان غربی گذشته بود را تجربه نکرده بود و پیوندی عمیق با گذشته  وهویت تاریخی خویش داشت در جوامعی که عقبه تاریخی قابل توجهی داشتند این فرآیند نو را نه تحت عنوان یک فرایند که آغاز و انجامی دارد بلکه محصول آن را به عنوان یک محصول وارداتی و مصرفی وارد کردند که از یک سو حاصل هوس سلاطین و امرا ونوعی نیاز که منبعث از مقایسه فرهنگ وطنی با فرهنگ غرب و ناکارآمدی ساختار های موجود در این ممالک از دیگر سو بود.

در جوامعی چون ایران تعارض اساسی آنجا شکل گرفت که روشنفکران جامعه ایرانی که حکم چشم و گوش جامعه ایرانی را داشتند بر سر دو راهی تجدد و سنت ماندند و یک دعوای صوری را یک صده ادامه دادند گروهی سخن از تسلیم محض در برابر فرهنگ بیگانه را میزدند و گروهی با نمود های شکلی گذشتگان زلف گره زده بودند سر آن را نداشتند تا زایش و رویشی را تجربه کنند..از طرفی هم نیروی هاضم فرهنگی ایران زمین چنان رو به کاستی و سستی نهاده بود که یارا و توان هضم فرهنگ های بیگانه ای را که وارد حریم فرهنگی ما شده بودند را نداشت در صورتی که روزگارانی این توان در فرهنگ این سرزمین بود که آنچه مورد نیاز فرهنگی خودش بود را از فرهنگهای هم خانواده میگرفت و بومی میکرد و به کار میگرفت ،  دیگر چالش پیش رو این بود که روشنفکران جامعه ایرانی کمر به حذف جامعه رقیب بستند و در هر دوره که هر کدام از این دو گروه عنان گیر جامعه ی ایرانی میشد با تندروی ها و کند روی ها کمر به حذف گروه مقابل می بست . البته نباید این نکته ی ظریف را از نظر دور داشت که وجود این دو گروه که دو سر یک طیف محسوب میشوند برای هم در حکم ترمز خطر عمل می کردند چنان که هرگروه که قصد تند روی بیش از حد را داشت گروه دیگر اورا به تعادل کشانده است وجود چنین قطبیتی جامعه را در حالت تعادل حفظ میکند و این در حالی است که در جوامع اروپایی به علت عدم وجود نیرویی قوی که قدرت مقابله داشته باشد سنت و تجدد وارد فرایندی شدند که نتیجه آن از پیش مشخص بود (بر نگارنده پوشیده نیست که تنشهای میان سنت و تجدد در روزگارانی چنان بالا بود که کسی را یارای سخن گفتن بر ضد سنت کلیسا نبود وگرنه تکفیر میشود )در هر صورت اگر چه میتوان این ویژگی اجتماعی را در بهبود وضعیت جامعه بکار گرفت اما حقیقت آن است که جامعه ی ایرانی قدر آن را ندانسته و تنها تنشهای زاییده از تماس این دو موجب کند شدن و گاه گم شدن در مسیر گشته است . این در حالی بود که انتخاب راه حلهای میانه و طراحی و ایجاد راه حل های ایرانی که با ساختار های موجود نهایت هماهنگی را داشته باشد ممکن بود.گذار از آنچه هستیم و رفتن به سمت آنچه باید باشیم از مسیری که مختص به ویژگی های فرهنگی این مرز و بوم باشد نه تنها که یک فسانه نیست بلکه ممکن است  .

تعداد صفحه :182

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر

دانشکده هنر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر

 

تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (1250-1212 ه.ق)

 

شهریور ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

جنسیت در دوران قاجار در ایران که جامعه‌ای پیشا مدرن است مفهومی هژمونیک و یا عینیت یافته نبود تقابل دوگانه زن/مرد در این جامعه هنوز به‌درستی شکل نگرفته است بدین معنی که طیف گسترده‌ای از شکل‌های گوناگون جنسیت و حتی کنش جنسی با رویکردی مسامحه جو قابل‌فهم و بدین ترتیب قابل پذیرش است مفهوم زیبایی و نسبت دادن این مفهوم به زنانگی، با برداشت‌های قرن نوزدهمیِ عصر قاجار در ایران هم‌خوانی نداشت. در دوران قاجار یک چهره‌ی زیبا می‌توانست، به هر دو جنس مرد و زن نسبت داده شود و در شرایط خاص هر دوی آنان به‌مثابه‌ی ابژه‌ی میل شناخته می‌شدند، اعم از این‌که آن دو فرد، زن یا مرد/امرد یا شاهد باشند. نه تنها مفهوم زیبایی در شخصیت‌های نقاشی‌های عصر فتحعلی‌شاه (اعم از زن و مرد) با مؤلفه‌های امروزین مطابقت ندارد بله در محور معکوس عمل می‌کند بدین ترتیب که زیبایی مردان در تصاویر زنانه و متقابلا زیبایی زنان قابل تطبیق با زیبایی امردان و یا خواجگان است. تخطی از مفاهیم بنیادینی چون زن/ مرد در یک جامعه پیشا مدرن طی فر آیندی گفتمانی محقق شد فرآیندی که همراه با نشانه‌های تصویری بخشی از گفتمان گسترده تر در گیر در روابط قدرت در ایران را به تصویر میکشد.

کلید واژه: گفتمان، فوکو، جنسیت، قاجار، فتحعلی‌شاه، نقاشی

 

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                                              صفحه

 فصل اول :کلیات  تحقیق…………………………………………………..………………………………………………………….1

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- بیان مسأله و انگیزۀ پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4- فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-5- اهداف و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6-1-مقالات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6-2- پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-7- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-8- روش و ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-9- جامعه آماری – نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-9-1- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-9-2- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم: چهارچوب نظری: تحلیل گفتمان……………………………………………………………………………………..15

2-1- تبارشناسی گفتمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-2- فوکو و گفتمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-2-1- تاریخ جنون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-2-2- پیدایش کلینیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-2-3- نظم اشیاء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-2-4- دیرینه شناسی دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-2-5- نظم گفتار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

2-2-6- مراقبت و تنبیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

2-2-7- تاریخ جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-3- فوکو: تبار شناسی جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-4- جنس و جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-4-1- عامل فرودستی زنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-4-2- اورتنر: طبیعت – فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-4-3- روزالدو: عمومی – خصوصی………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-4-4- ادهولم: تولید – بازتولید……………………………………………………………………………………………………………………………………42

2-4-5- ارتباط سه دو انگاری (اورتنر، روزالدو، ادهولم)…………………………………………………………………………………………………43

2-5- گفتمان جنسیت گرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

2-6- نشانه‌شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

2-6-1- نشانه‌شناسی اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………..53

2-6-2- رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی با معنای بصری ……………………………………………………………………………………………..56

فصل سوم:  جنسیت به‌مثابه گفتمان……………………………………………………………………………………………65

3-1- حکومت صفویان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

3-1-1- مؤلفه های گفتمان عصر صفوی‌‌……………………………………………………………………………………………………………………69

3-2- تبار شناسی رفتار جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

3-2-1- مردان، امردان و زنان…………………………………………………………………………………………………………………………………….73

3-2-2- جایگاه معشوق در ادبیات……………………………………………………………………………………………………………………………..75

3-3- گفتمان جنسیت در دوره صفویه………………………………………………………………………………………………………………………………81

3-3-1- دو جنس گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………85

3-4- دوران قاجار از 1796 م تا 1852 م (1175 تا 1231 ه.ش)……………………………………………………………………………………89

3-5- گفتمان جنسیت در دوره قاجار………………………………………………………………………………………………………………………………..91

 

3-6- مدرنیته در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………107

فصل چهارم: تأثیر گفتمان جنسیت بر معیارهای زیبایی شناسانه عصر قاجار………………………………..119

4-1- نقاشی در دوره قاجار………………………………………………………………………………………………………………………………………….120

4-2- زیبایی امری تاریخی و قیاس ناپذیر………………………………………………………………………………………………………………….124

4-3- زن یا مرد، ابژه‌های لذت……………………………………………………………………………………………………………………………………131

 فصل پنجم:  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………157

 فهرست مراجع………………………………………………………………………………………………………………………..164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر:

عنوان                                                                                                                            صفحه

شکل 4-1: هنرمند نامعلوم، بخشی از تابلوی رامشگر، رنگ‌روغن روی بوم، 143×87 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق.(مأخذ: علیمحمدی،1392: 179)…………………………………………………………………………………………………………………………..125

شکل 4-2: هنرمند نامعلوم، بخشی از تابلوی رامشگر، رنگ‌روغن روی بوم، 145×87 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق.(مأخذ: علیمحمدی،1392: 163)…………………………………………………………………………………………………………………………..125

شکل 4-3: هنرمند نامعلوم، رنگ‌روغن روی بوم، تهران، قرن سیزدهم ه.ق. (مأخذ: علیمحمدی،1392: 178)……….125

شکل 4-4: هنرمند نامعلوم، رنگ‌روغن روی بوم، تهران، قرن سیزدهم ه.ق. (مأخذ: علیمحمدی،1392: 176)………..125

شکل 4-5: محمدحسن، زن با گلابدان، رنگ و روغن روی بوم،106.71 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه. ق، (مأخذ: Japaridze,2004:16)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

شکل 4-6: محمدحسن، زن با آینه، رنگ و روغن روی بوم،107.76 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه. ق، (مأخذ: Japaridze,2004:12)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

شکل 4-7: رضا عباسی، آبتنی کردن شیرین، اواخر قرن 11، اصفهان، خمسه نظامی (مأخذ: canby,1996:124) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….129

شکل 4-8 :رضا عباسی، جوان خیال‌باف، قرن 11، اصفهان، (مأخذ:canby,1996:63)…………………………………………….130

شکل 4-9: رضا عباسی، گردش با نجیب‌زاده، قرن 11، اصفهان، (مأخذ:canby,1996:97)……………………………………..130

شکل 4-10: رضا عباسی، جوان با برهنه، قرن 11، اصفهان، (مأخذ:canby,1996:71)……………………………………………130

شکل 4-11: رضا عباسی، قرن 11، عشاق، اصفهان، (مأخذ:canby,1996:167)………………………………………………………130

شکل 4-12: منسوب به محمدصادق، عشاق در بغل هم، رنگ و روغن روی بوم، 149.8×96.5 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: diba,1998:156)………………………………………………………………………………………………………………………133

شکل 4-13: هنرمند نامعلوم، خواهرها، رنگ و روغن روی بوم، 117×72 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: Japaridze,2004:27)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..133

شکل 4-14: هنرمند نامعلوم، جوانی در حال آغوش گرفتن معشوق، رنگ و روغن روی بوم، 151×83 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،50:1351)…………………..135

شکل 4-15: محتملا محمدصادق، دو دلداده دست در گردن در حال نوشیدن شراب، رنگ و روغن روی بوم،56×79 سانتیمتر، تهران، اوایل قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم 16:1351)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..135

شکل 4-16: محمدحسن، شیخ صنعان از دست دختر ترسا شراب می‌نوشد، رنگ و روغن روی بوم، 106×81 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،36:1351)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….137

شکل 4-17: محتملا محمدصادق، دو دلداده با مینای شراب، رنگ و روغن روی بوم،61×78 سانتیمتر، تهران، اوایل قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،17:1351)…………………..138

شکل 4-18: هنرمند نامعلوم، دو دلداده در چشم‌انداز، رنگ و روغن روی بوم،62×92 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،57:1351)………………………………………….139

شکل 4-19: هنرمند نامعلوم، ایاز و عذرا، رنگ و روغن روی بوم،97×65 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،58:1351)…………………………………………………………….139

شکل 4-20: هنرمند نامعلوم، زوج عاشق، رنگ و روغن روی بوم، 79×72 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ:Najmabadi,2005:12)…………………………………………………………………………………………………………………………………..140

شکل 4-21: هنرمند نامعلوم، پرتره از عباس میرزا، رنگ و روغن روی بوم، 79×72 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ:japaridze,2004:35)………………………………………………………………………………………………………………………………………140

شکل 4-22: هنرمند نامعلوم، نوازنده، رنگ و روغن روی بوم،85.5.71 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ:japaridze,2004:35)………………………………………………………………………………………………………………………………………140

شکل 4-23: هنرمند نامعلوم، عشاق با خدمتکار، رنگ و روغن روی بوم، 142.5.85 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: japaridze,2004:45)…………………………………………………………………………………………………………………………………….141

شکل 4-24: هنرمند نامعلوم، عشاق با خدمتکار، رنگ و روغن روی بوم، 150.90 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: japaridze,2004:49)…………………………………………………………………………………………………………………………………….141

شکل 4-25:  هنرمند نامعلوم، رنگ و روغن روی بوم، تهران، قرن سیزدهم ه.ق………………………………………………………141

شکل 4-26: هنرمند نامعلوم، مرد جوان با باز، رنگ و روغن روی بوم، 158×80 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: japaridze,2004:33)…………………………………………………………………………………………………………………………………….142

شکل 4-27: محمدصادق، دو دلداده در حال نوشیدن شراب، رنگ و روغن روی بوم،87×100 سانتیمتر، تهران، اوایل قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،15:1351)…………………..144

شکل 4-28: هنرمند نامعلوم، دو دلداده دست در گردن، رنگ و روغن روی بوم، 73×46 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،28:1351)…………………………………………………144

شکل 4-29: میرزا بابا، زن مست، رنگ و روغن روی بوم،146×94 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم (مأخذ:diba,1998:158)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..145

شکل 4-30: هنرمند نامعلوم، رقاصه با زنگ، رنگ و روغن روی بوم،127×79 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،47:1351)…………………………………………………………….145

شکل 4-31: میرزا بابا، دو دختر حرم، رنگ و روغن روی بوم، 106×164.2 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: diba,1998:206)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………146

شکل 4-32: ابوالقاسم، زن جوان در حال نواختن تار، رنگ و روغن روی بوم، 116×70 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،27:1351)………………………………………….147

شکل 4-33: منسوب به احمد نقاش، زن آکروبات‌باز، رنگ و روغن روی بوم، 80×151 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: Diba,1998:210)……………………………………………………………………………………………………………………………………148

شکل 4-34: منسوب به احمد نقاش، زن آکروبات‌باز، رنگ و روغن روی بوم، 80×151 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: Diba,1998:210)……………………………………………………………………………………………………………………………………148

شکل 4-35: هنرمند نامعلوم، زن رقاص با قاشقک، رنگ و روغن روی بوم، 158×90 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: Diba,1998:209)……………………………………………………………………………………………………………………………………149

شکل 4-36: هنرمند نامعلوم، زن رقاص با قاشقک، رنگ و روغن روی بوم، 158×90 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: Diba,1998:209)……………………………………………………………………………………………………………………………………149

شکل 4-37: هنرمند نامعلوم، مادر و فرزند با گربه، رنگ و روغن روی بوم،119×75 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم، 29:1351)……………………………………………….150

شکل 4-38: محمدحسن، مادر و فرزند با طوطی، رنگ و روغن روی بوم،111×80 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،38:1351)…………………………………………………150

شکل 4-39: داوینچی، Benois Madonna، رنگ و روغن روی بوم، 49.5×31 سانتی‌متر، قرن پانزدهم میلادی (مأخذ: zollner,2003:84)…………………………………………………………………………………………………………………………………………151

شکل 4-40: داوینچی، Litta Madonna، رنگ و روغن روی بوم، 42×33 سانتی‌متر، قرن پانزدهم میلادی (مأخذ:zollner,2003:217)……………………………………………………………………………………………………………………………………….151

شکل 4-41: هنرمند نامعلوم، خانواده، رنگ و روغن روی بوم، 15.49×10.16 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم (مأخذ:Diba,1998:78)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….152

شکل 4-42: هنرمند نامعلوم، مادر و فرزند با گربه، رنگ و روغن روی بوم،119×75 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،24:1351)…………………………………………………152

شکل 4-43: ابوالقاسم، تصویر زن جوان، رنگ و روغن روی بوم، 74×46 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،48:1351)…………………………………………………………….153

شکل 4-44: هنرمند نامعلوم، رنگ و روغن روی بوم، تهران، قرن سیزدهم ه.ق………………………………………………………..154

شکل 4-45: هنرمند نامعلوم، زن جوان با رز، رنگ و روغن روی بوم، 184×94 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم (مأخذ: diba,1998:205)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..154

شکل 4-46: هنرمند نامعلوم، زن جوان با چادر و سیب، رنگ و روغن روی بوم،160×96 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،24:1351)………………………………………….154

شکل 4-47: هنرمند نامعلوم، مدهوش شدن ندیمگان زلیخا از جمال یوسف، رنگ و روغن روی بوم، 114.80 سانتیمتر، تهران، قرن سیزدهم ه.ق (مأخذ: مجموعه‌ای از نقاشی‌های ایرانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم،45:1351)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….156

 

 

1- فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 • مقدمه

دوره‌ی قاجار یکی از متناقض ترین و شگفت انگیزترین دوره های تاریخی ایران و محل برخورد بحران آفرین عناصر کهنه و نو، وقوع انقلاب های سیاسی و اجتماعی و آغاز تحولات جدی فرهنگی و هنری است. در اثر کوشش روشنفکران نسل های اخیر، تحولات اجتماعی-فرهنگی قرن سیزدهم، در بسیاری از شاخه‌های هنری به ویژه شعر و ادبیات، موسیقی و معماری مورد بررسی قرار گرفته است. در حالیکه در زمینه‌ی نقاشی و هنرهای تجسمی دوران قاجار کار بسیار مانده است. لذا انجام مطالعاتی که از منظرگاه های گوناگون به شکل‌گیری تحولات نقاشی در این دوران بپردازد الزامی است. بررسی هنر این دوره تا حدود زیادی در گروی شناخت بسترهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و کل جریان قدرتمندی است که روح تاریخ را از حال شرقی خود به وجه غربی تغییر داد. پژوهش حاضر می کوشد تا با بهره بردن از روش تحلیل گفتمان به بررسی آثار نقاشی دوره‌ی اول هنر قاجار بپردازد.

در این در این راستا پژوهش گر برای رسیدن به اهداف موردنظر خود در این پایان نامه مباحث را در پنج فصل دسته بندی نبوده است:

ـ فصل اول طرح تحقیق؛ انگیزه پژوهش، بیان سوالات، اهداف و اهمیت پژوهش و روش پژوهش پایان نامه در این فصل توضیح داده شده، روش تحقیق کیفی بوده و مانند دیگر تحقیقات کیفی با متن سر و کار دارد و نه با مقادیر کمی و عددی (شمار و فراوانی) متغیرها. در واقع در این نوع تحقیقات متن نه تنها داده های اصلی را که یافته ها بر آن متکی اند فراهم می‌کند بلکه اساس تفسیر این داده ها نیز هست و در عین حال وسیله و ابزار اصلی ارائه و انتقال یافته ها به شمار می‌آید.

ـ فصل دوم با تعاریف و چارچوب مرتبط با موضوع پژوهش در جهت گشایش به متن آغاز می‌شود و در بخش اول خود به تبارشناسی گفتمان پرداخته و سپس گفتمان را از منظر فوکو بررسی کرده و پس از آن تبار شناسی جنسیت و تفاوت دو واژه‌ی جنس و جنسیت بیان می‌شود و گفتمان جنسیت گرا مورد توجه قرار می‌گیرد؛ و در پایان با بحث نشانه‌شناسی و نشانه‌شناسی اجتماعی با معنای بصری این فصل به پایان می‌رسد.

ـ فصل سوم در حقیقت تاریخچه می‌باشد که در ابتدا به گفتمان‌ها وشرایط اجتماعی موجود در دوران صفویه و بررسی رفتار جنسی در این دوران پرداخته، مردان، زنان و امردان را معرفی می‌کند و در بخش بعد شکل‌گیری دوران قاجار و گفتمان جنسیت در دوره‌ی قاجار را مورد خوانش قرار داده. بعد از آن به بحث مدرنیته و ورود آن به ایران و سکسوالیته در دوره‌ی مدرن پرداخته شده است.

ـ فصل چهارم، در این فصل 7 اثر نقاشی مربوط به دوران صفویه و 40 اثر مربوط به دوران قاجار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

ـ فصل پنجم، به یافته های پژوهش و پاسخ به سوالات و نتیجه گیری می‌پردازد.

 

 • بیان مسأله و انگیزۀ پژوهش

بنا به تعریف بوردیو هر اثر هنری درون فضایی تعریف می‌شود و این فضا به معنای نظامی همگون از اندیشه ها نیست بلکه نظامی از تفاوت ها و تنوع هاست که هر اثر هنری درون آن تعریف می‌شود. فضایی که وی در ارجاع به میشل فوکو آن را فضای مقدورات استراتژیک می‌نامد، یعنی فضایی که هر مولدی اعم از نویسنده و هنرمند، آفرینشگریِ خود را بر اساس استراتژی هایی در پیش می‌گیرد که مبتنی بر گزینش و ردِ پاره ای از خط سیرهای فرهنگی و موضع گیری های سبکی، تکنیکی و مضمونی است که فضای درون گفتمانی و برون گفتمانی را از هم تفکیک می‌کند. تحلیل گفتمان بر خلاف تحلیل سبک به دنبال ترسیم فضای یکپارچه ای از سیطره ی یک اندیشه در یک دوران تاریخی و آشکار سازی قواعد سبک و آفرینش گری در آن دوران نیست، در تحلیل گفتمان پا را فراتر گذاشته و به دنبال زمینه های تولید متن هستیم. باید تأکید کرد که هدف تحلیل گفتمان، تحلیل معنای متن نیست، بلکه تحلیل شرایطی است که این معنا در آن تولید می‌شود و از همین رو به تحلیل نهادهای مولد معنا و باز تولید کننده‌ی گفتمان تأکید می‌شود. روند حرکت از متن به نهادهای مولد گفتمان بیانگر خواست نهایی تحلیل گفتمان در آشکار ساختن رابطه‌ی میان متن، قدرت و ایدئولوژی است.

می‌توان ادعا کرد که موضوع گفتمان هنری به‌طور تنگاتنگ با موضوع بینا رشته ای نیز مرتبط است؛ زیرا هنر بر خلاف ادبیات از نظام‌های گوناگون نشانه‌ای بهره می برد و در برخی موارد این نظام‌های گوناگون را در هم می آمیزد و متن ها و گفتمان‌های چند نظامی را خلق می‌کند.

حال اگر بپذیریم که چگونگی تغییر نظام‌های هنری در هر دوره‌ی تاریخی بر بستری از تحولات اساسی در گفتمان کلان آن دوره ظهور می‌یابد و هم چنین بپذیریم که گفتمان فقط منحصر به کلمات و عبارات نبوده و علائم و نشانه‌های غیرکلامی نیز در شکل دادن به آن‌ها نقش دارند، سعی بر این است تا با نگاهی بینا رشته ای نشانه‌هایی درون سنت تصویری عصر قاجار که در آن توجه به پیکره ی زن نسبت به دوران قبل افزایش یافته و چهره سازی از زنان سرشناس درباری، زنان حرمسرای شاهی، رقصندگان و نوازندگان توجه نقاشان و همچنین دستگاه سلطنتی را به خود جلب کرده، بیابیم که در تعامل و یا در چالش با یکدیگر فرایندی را بوجود آورند که متأثر از گفتمان جنسیت و درون آن شکل گرفته است.

اهمیت درک جنسیت زمانی آشکار می‌شود که ما این فرض را بپذیریم که سکسوالیته در واقع فراهم کننده‌ی کلیدی برای فهم ما از ماست. نه به دلیل آنچه که ما اکنون هستیم، بلکه به دلیل جای داشتن جنسیت و چه بسا محوریت داشتن آن در طیفی از استراتژی هایی که دانشی از سوژه و مجموعه‌ای از هنجارها را بوجود می‌آورد. دانش و هنجارهایی که به وسیله ی آنها رفتار سوژه قاعده مند می‌شوند. جایگاه مهم‌جنسیت در یک چنین گفتمان هنجارمند سازی، اهمیت درک آن و ساز و کارهای دخالت آن در دانش و هنجارها را به وضوح نشان می‌دهد؛ و همچنین ضرورت شناخت جنسیت به‌عنوان پدیده‌ای فراگیر و برساخته ای تاریخی در زندگی انسان.

ازآنجا که تحلیل گفتمان رویکردی است که بیشتر برای هنرهای کلامی مورد استفاده قرار گرفته است و کمتر پژوهشی در ایران به مطالعه‌ی شکل‌گیری و بروز نظام‌های غیرکلامی به ویژه هنرهای دیداری درون یک گفتمان اختصاص یافته، سعی بر این است که نشان دهیم چگونه علاوه بر گزاره های زبانی گزاره های غیرزبانی چون نشانه‌های تصویری تحت نظارت و کنترل گفتمان این عصر بروز می‌یابند و خود باعث شکل‌گیری گفتمانی جدید در بطن یک جامعه می‌شوند.

 

 • سؤالات پژوهش

1) مؤلفه های برسازنده ی گفتمان جنسیت در دوره‌ی قاجار چه هستند؟

2) گفتمان جنسیت در این دوره چگونه در آثار نقاشی عینیت متنی پیدا می‌کند؟

 • فرضیه‌های پژوهش

این تحقیق مانند سایر تحقیقات کیفی با متن سر و کار دارد و نه با مقادیر کمی و عددی (شمار و فراوانی) متغیرها. در واقع در این نوع تحقیقات متن نه تنها داده های اصلی را که یافته ها بر آن متکی اند فراهم می‌کند بلکه اساس تفسیر این داده ها نیز هست و در عین حال وسیله و ابزار اصلی ارائه و انتقال یافته ها به شمار می‌آید.

تحقیق کیفی مانند تحقیق کمی نیست که فرضیه ها را از ادبیات موجود استخراج کنیم و سپس آن‌ها را در بوته ی آزمون قرار دهیم. در اینجا ما از اطلاعات و بینش های موجود در ادبیات موضوع به‌عنوان دانش زمینه ای استفاده می‌کنیم تا در بستر این ادبیات به مشاهدات و گزاره های تحقیق نظر بیافکنیم.

 

 

 • اهداف و ضرورت انجام پژوهش

این پژوهش می کوشد تا با اتخاذ رویکرد تحلیل گفتمان به مقوله‌ی جنسیت در ایران دوره قاجار پرداخته و از تصاویر نقاشی به‌عنوان سندی برای این مدعا استفاده بنماید. اگرچه این موضوع از ابعاد توصیفی- تاریخی مورد توجه قرار گرفته اما از منظر تحلیل گفتمان مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین با توجه به کمبود نگاه تحلیلی با بنیادهای تئوریک بینارشته ای که متأسفانه در فضای آکادمیک هنرهای تجسمی در ایران وجود دارد، پیوند دو حوزه گفتمانی-زبانی و تصویری و تحلیل مناسبات میان این دو، راهی را خواهد گشود که بر کلیشه‌های رایج در نوع نگاه مرسوم به سنت تصویری در این دوران بی تأثیر نخواهد بود.

تعداد صفحه :190

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی وضعیت اسکان رسمی گردشگر در مشهد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری

دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

 

دانشکده هنر و معماری اسلامی

(گروه هنر)

پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 

 

بررسی وضعیت اسکان رسمی گردشگر در مشهد

(با تأکید بر مؤلفه های پایداری محیط) 

 

زمستان1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

در حالی که واژه گردشگری تداعی کننده رونق اقتصادی و توسعه اجتماعی است، لیکن مشاهدات عینی در شهرهای گردشگرپذیر ایران، از جمله شهرمشهد، این سؤالدر ذهن ایجاد می کند چرا با حضور انبوه مسافران در این شهراین تداعی ایجاد نمی گردد. با طرح این مسئله و لزوم توجه به صنعت توریسم به عنوان پربازده ترین صنعت خدماتی در دنیا، پژوهش حاضر به دنبال شناخت هرچه بیشتر این مسئله در شهر می باشد. پارادایم گردشگری پایدار که اخیراً در زمره مفاهیم مورد مطالعه در حوزه توسعه پایدار و گردشگری مطرح شده و در حقیقت نقطه اشتراک این دو مفهوم است، گردشگری را در جایی منبع خلق ارزش می داند که ملاحظات انسانی، اجتماعی و زیست -محیطی را لحاظ کرده، آنگاه منبع کسب درآمد باشد. لذا پژوهش حاضر در بستر گردشگری پایدار با توجه به نوع گردشگری زیارت به بررسی وضعیت اقامتگاه های گردشگری در شهر مشهد پرداخته است .

مطالعه حاضر ابتدا به بررسی تناسب بین گردشگر و تعداد مراکز اقامتی پرداخته و نشان داده است که علی رغم انبوه مسافر، در بسیاری از ماههای سال مراکز اقامتی زیر ظرفیت استاندارد فعالیت می کنند. در ادامه با طرح فرضیه هایی به بررسی وضعیت مراکز اقامتی پرداخته است. بدین منظور،3  پرسشنامه تهیه و با روشهای آماری مرسوم مورد بررسی قرارگرفت. سپس به مصاحبه و نظرسنجی از جامعه آماری گردشگران ساکن در مراکز اقامتی، صاحبان اقامتگاه ها، متخصصین و ساکنین بافت پرداخته شد. تحقیق در شهر مشهد در مرداد و شهریور ماه سال 1392  انجام گردید. بررسی وضعیت اسکان گردشگر در راستای مؤلفه های توسعه پایدار گردشگری و اثرات آن در جامعه میزبان بر اساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار و تعدادی از مؤلفه های این شاخص ها، به نتایجی حاکی از عدم توجه به توسعه پایدار و برنامه ریزی در خصوص ایجاد مراکز اقامتگاه های رسمی رسید.

 

واژه های کلیدی: مراکز اقامتی، گردشگری، توسعه پایدار، زیارت، مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

    1-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

    1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

    1-3- اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 4

    1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

    1-5- پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 6

    1-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

    1-7- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

    1-8- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم ادبیات ومبانی نظری تحقیق

    2-1- تعریف گردشگری………………………………………………………………………………………………………………….. 11

    2-2- انواع گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………….. 12

    2-3- گردشگری مذهبی (زیارتی)……………………………………………………………………………………………………… 16

         2-3-1- گردشگری دینی و شهر زائر……………………………………………………………………………………………… 18

         2-3-2- گونه شناسی زائران………………………………………………………………………………………………………… 21

    2-4- توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

    2-5- توسعه پایدار گردشگری…………………………………………………………………………………………………………… 25

         2-5-1- توسعه پایدار گردشگری و مؤلفه های اقتصادی…………………………………………………………………….. 26

         2-5-2- توسعه پایدار گردشگری و مؤلفه های زیست محیطی……………………………………………………………… 27

         2-5-3- توسعه پایدار گردشگری و مؤلفه های اجتماعی فرهنگی………………………………………………………. 29

    2-6- اقامتگاه ها ی گردشگری (پذیرایی و اسکان در گردشگری)…………………………………………………………….. 31

         2-6-1- خدمات اقامتی………………………………………………………………………………………………………………. 32

         2-6-2- بخش پذیرایی……………………………………………………………………………………………………………….. 34

              2-6-2-1- موقعیت محل……………………………………………………………………………………………………….. 34

              2-6-2-2- فصلی بودن………………………………………………………………………………………………………….. 35

              2-6-2-3- تعداد نفرشب اقامت………………………………………………………………………………………………. 35

              2-6-2-4- ضریب اشغال اتاق…………………………………………………………………………………………………. 35

              2-6-2-5- ضریب اشغال تخت……………………………………………………………………………………………….. 35

              2-6-2-6- برنامه‌ریزی نیروی انسانی………………………………………………………………………………………… 35

              2-6-2-7- زوال‌پذیری…………………………………………………………………………………………………………. 35

         2-6-3- انواع اقامت گاه های گردشگری……………………………………………………………………………………….. 36

              2-6-3-1- اقامت گاه های غیر رسمی گردشگری……………………………………………………………………….. 36

              2-6-3-2- اقامتگاه رسمی گردشگری………………………………………………………………………………………. 36

    2-7- ظرفیت تحمل گردشگری…………………………………………………………………………………………………………. 37

    2-8- نسبت ماندگاری گردشگران……………………………………………………………………………………………………… 39

    2-9- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

    2-10- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 43

    2-11- معرفی اجمالی از محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………….. 44

         2-11-1- معرفی شهر مشهد…………………………………………………………………………………………………………… 44

         2-11-2- جغرافیای طبیعی مشهد…………………………………………………………………………………………………….. 44

         2-11-3-  زمین‌شناسی…………………………………………………………………………………………………………………. 44

         2-11-4- آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………………….. 45

         2-11-5- جمعیت……………………………………………………………………………………………………………………….. 45

         2-11-6- اقتصاد مشهد…………………………………………………………………………………………………………………. 45

         2-11-7- گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………… 47

فصل سوم روش تحقیق

    3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

    3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 49

    3-3- نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

    3-4- جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………… 50

    3-5- واحد آماری…………………………………………………………………………………………………………………………… 50

    3-6- حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

    3-7- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 51

    3-8- روش گردآوری اطلاعات و داده ها…………………………………………………………………………………………….. 52

    3-9- آزمونها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

    3-10- برازش ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 53

         3-10-1- روایی و پایایی ابزار………………………………………………………………………………………………………… 53

               3-10-1-1- پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………….. 54

         3-10-1-2- روایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………….. 55

    3-11- روش جمع آوری اطلاعات و داده ها………………………………………………………………………………………….. 55

    3-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها……………………………………………………………………………………… 55

فصل چهارم تجزیه و تحلیل

    4-1- یافته های کتابخانه ای……………………………………………………………………………………………………………….. 58

         4-1-1- اسکان گردشگر در شهر مشهد و بعد اقتصادی………………………………………………………………………… 58

              4-1-1-1-  ساخت بی رویه هتل در مشهد……………………………………………………………………………………. 59

              4-1-1-2- فصلی بودن…………………………………………………………………………………………………………….. 61

              4-1-1-3- تعداد نفرشب اقامت…………………………………………………………………………………………………. 62

              4-1-1-4- ضریب اشغال اتاق……………………………………………………………………………………………………. 62

              4-1-1-5- ضریب اشغال تخت………………………………………………………………………………………………….. 62

              4-1-1-6- نسبت ماندگاری گردشگران………………………………………………………………………………………. 62

         4-1-2- اسکان گردشگر در شهر مشهد و بعد اجتماعی……………………………………………………………………….. 63

              4-1-2-1- امنیت……………………………………………………………………………………………………………………. 64

              4-1-2-2- جرم و جنایت…………………………………………………………………………………………………………. 65

              4-1-2-3- مهاجرین……………………………………………………………………………………………………………….. 66

              4-1-2-4- حس تعلق به مکان…………………………………………………………………………………………………… 67

              4-1-2-5- توزیع نامتعادل گردشگران…………………………………………………………………………………………. 68

         4-1-3- اسکان مشهد و بعد زیست محیطی……………………………………………………………………………………….. 69

              4-1-3- 1- فضاهای سبز شهری…………………………………………………………………………………………………. 72

              4-1-3- 2- حمل و نقل…………………………………………………………………………………………………………… 75

              4-1-3- 3- آلودگی هوا………………………………………………………………………………………………………….. 75

              4-1-3- 4- آلودگی صوتی………………………………………………………………………………………………………. 77

              4-1-3- 5- زباله…………………………………………………………………………………………………………………….. 79

         4-1-4- بررسی مراکز اقامتی در شهر مشهد……………………………………………………………………………………….. 79

         4-1-5- نحوه اسکان…………………………………………………………………………………………………………………… 81

         4-1-6- طرح  بهسازی و بازسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر…………………………………………………………. 83

    4-2- یافته های میدانی……………………………………………………………………………………………………………………… 86

         4-2-1- آمار توصیفی پرسشنامه گردشگران……………………………………………………………………………………… 86

         4-2-2- آمار توصیفی پرسشنامه صاحبان اقامتگاه ها……………………………………………………………………………. 92

         4-2-3- آمار توصیفی پرسشنامه متخصصین………………………………………………………………………………………. 98

         4-2-4- ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگری مشهد……………………………………………………………………………. 101

              4-2-4-1- نگرش جامعه میزبان و آستانه ظرفیت تحمل گردشگری مشهد………………………………………… 104

    4-3 – آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………. 105

         4-3-1- بررسی فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………… 107

         4-3-2- بررسی فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………….. 107

         4-3-3- بررسی فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………….. 114

         4-3-4- بررسی فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………. 117

 

فصل پنجم نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

    5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

    5-2- بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………… 124

    5-3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

    5-4- کاربردها……………………………………………………………………………………………………………………………… 129

         5-4-1- پیشنهادات اجرایی حاصل از فر ضیه های تحقیق…………………………………………………………………… 129

         5-4- 2- پیشنهادات برای توسعه گردشگری……………………………………………………………………………………. 129

         5-4-3-  پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده………………………………………………………………………………….. 130

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 136

 صفحه عنوان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………. 138

 

فهرست تصاویر

تصویر 4-1 : رواج تکدی گرایی………………………………………………………………………………………………………….. 71

تصویر 4-2  : آلودگی هوای مشهد……………………………………………………………………………………………………….. 71

تصویر 4-3 : ترافیک معابر مشهد………………………………………………………………………………………………………….. 75

تصویر 4-4 :  جزایر حرارتی در هوای مشهد……………………………………………………………………………………………… 76

تصویر 4-5  : منابع تولید کننده آلودگی صوتی در محیط شهری………………………………………………………………….. 77

تصویر 4-6  : اقامت گردشگران در خیابان (اطراف حرم سمت طبرسی)…………………………………………………………. 82

تصویر 4-7 : اقامت گردشگران در چادر (کمپ غدیر)………………………………………………………………………………. 82

تصویر 4-8 : اقامت گردشگران در پارکها( بوستان جمهوری)……………………………………………………………………… 83

 

فهرست نقشه ها

نقشه 4-1  : مکان اقامتگاه های رسمی در مشهد………………………………………………………………………………………….. 70

نقشه 4-2 : پارکهای مشهد……………………………………………………………………………………………………………………… 73

نقشه 4-3 : سرانه فضای سبز مشهد………………………………………………………………………………………………………….. 74

نقشه 4-4 : طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)…………………………………………………………. 85

 

فهرست جداول

جدول 2-1: ویژگی های تیپ های زیارتی و گردشگری در کلانشهر مشهد………………………………………………………… 22

جدول 3-1  : حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول 3-2 : حجم نمونه تخصیص داده شده در جامعه آماری………………………………………………………………………….. 51

جدول 4-1: مقایسه ظرفیت سالانه(اتاق و تخت) با تعداد گردشگر ورودی به اقامتگاه های رسمی مشهد سال 1391………… 62

جدول 4-2  : جمعیت……………………………………………………………………………………………………………………………. 68

جدول 4-3 : حدود استاندارد آلودگی صوتی در هوای آزاد ایران……………………………………………………………………… 78

جدول 4-4 : تولید زباله…………………………………………………………………………………………………………………………. 79

جدول 4-5 : هتل ها……………………………………………………………………………………………………………………………… 80

جدول 4-6 : هتل آپارتمانها……………………………………………………………………………………………………………………. 80

جدول 4-7 : مهمانپذیرها……………………………………………………………………………………………………………………….. 81

تصویر 4-5  : اقامت گردشگران در خیابان(اطراف حرم سمت طبرسی……………………………………………………………….. 82

جدول 4-8 : دیدگاههای صنعت گردشگری و اقامتگاهی در مشهد…………………………………………………………………… 93

جدول 4-9 : گردشگری  و تأثیر آن بر جامعه صاحبان اقامتگاه های رسمی در مشهد………………………………………………. 96

جدول 4-10  : سنجش آثار گردشگری برشاخص های توسعه پایدار از نگاه متخصصین…………………………………………. 98

جدول 4-11  : پیامدهای اقتصادی گردشگری…………………………………………………………………………………………… 102

جدول 4-12  : پیامدهای اجتماعی گردشگری…………………………………………………………………………………………… 103

جدول 4-13  : پیامدهای محیطی گردشگری…………………………………………………………………………………………….. 104

جدول 4-14 : آزمون نسبت دوجمله ای توسعه پایدار…………………………………………………………………………………… 105

جدول 4-15 : آزمون تی تست………………………………………………………………………………………………………………. 107

جدول 4-16 : گردشگری  و تأثیر آن بر جامعه هتلداران و صاحبان اقامتگاه ها در مشهد………………………………………… 108

جدول 4-17 : آزمون نسبت دوجمله ای (گردشگری  و تأثیر آن بر جامعه هتلداران و صاحبان اقامتگاه ها در مشهد)……… 108

جدول 4-18: فصول گردشگری……………………………………………………………………………………………………………. 109

جدول 4-19 : آماره کای اسکویر فصول گردشگری………………………………………………………………………………….. 109

جدول 4-20 : درآمد فعلی اقامتگاه ها……………………………………………………………………………………………………… 109

جدول 4-21 : آماره کای اسکویر درآمد فعلی اقامتگاه ها……………………………………………………………………………… 109

جدول 4-22 : درآمد حاصل از گردشگری در مشهد…………………………………………………………………………………… 110

جدول 4-23 : آماره کای اسکویر درآمد حاصل از گردشگری در مشهد………………………………………………………….. 110

جدول 4-24 : میزان اشتغال ایجاد شده برای ساکنین به جهت گردشگری………………………………………………………….. 110

جدول 4-25 : آماره کای اسکویر میزان اشتغال ایجاد شده برای ساکنین به جهت گردشگری…………………………………. 111

جدول 4-26 : مدت اقامت گردشگران……………………………………………………………………………………………………. 111

جدول 4-27 : آماره کای اسکویر مدت اقامت گردشگران…………………………………………………………………………… 111

جدول 4-28 : هزینه اقامت گردشگران……………………………………………………………………………………………………. 112

جدول 4-29 : آماره کای اسکویر هزینه اقامت گردشگران……………………………………………………………………………. 112

جدول 4-30 : میزان ساخت اقامتگاه ها……………………………………………………………………………………………………. 113

جدول 4-31 : آماره کای اسکویر میزان ساخت اقامتگاه ها……………………………………………………………………………. 113

جدول 4-32 : اثر نزدیکی اقامتگاه ها به حرم بر درآمد اقامتگاه ها……………………………………………………………………. 113

جدول 4-33 : آماره کای اسکویر(اثر نزدیکی اقامتگاه ها به حرم بر درآمد اقامتگاه ها)…………………………………………. 114

جدول 4-34 :آلودگی هوا……………………………………………………………………………………………………………………. 114

جدول 4-35 : آماره کای اسکویر(آلودگی  هوا)……………………………………………………………………………………….. 115

جدول 4-36 :آلودگی صوتی……………………………………………………………………………………………………………….. 115

جدول 4-37 : آماره کای اسکویر(آلودگی صوتی)……………………………………………………………………………………. 115

جدول 4-38 :ترافیک…………………………………………………………………………………………………………………………. 116

جدول 4-39 : آماره کای اسکویر(ترافیک)……………………………………………………………………………………………… 116

جدول 4-40 : آلودگی زیست محیطی…………………………………………………………………………………………………….. 116

جدول 4-41 : آماره کای اسکویر (آلودگی زیست محیطی)…………………………………………………………………………. 117

جدول 4-42 : تأثیر نزدیک بودن اقامتگاه ها به یکدیگر در امنیت……………………………………………………………………. 117

جدول 4-43 : آماره کای اسکویر (تأثیر نزدیک بودن اقامتگاه ها به یکدیگر در امنیت )……………………………………….. 118

جدول 4-44 : احساس امنیت در شهر مشهد………………………………………………………………………………………………. 118

جدول 4-45 : آماره کای اسکویر (احساس امنیت در شهر مشهد)…………………………………………………………………… 118

جدول 4-46 : جرم و جنایت…………………………………………………………………………………………………………………. 119

جدول 4-47 : آماره کای اسکویر (جرم و جنایت )…………………………………………………………………………………….. 119

جدول 4-48 : میزان ماندگاری مسافر در مشهد یا در محله…………………………………………………………………………….. 120

جدول 4-49 : آماره کای اسکویر (میزان ماندگاری مسافر در مشهدیا در محله)………………………………………………….. 120

جدول 4-50 : ازدحام در محل اقامت………………………………………………………………………………………………………. 120

جدول 4-51 : آماره کای اسکویر (ازدحام در محل اقامت)…………………………………………………………………………… 121

جدول 4-52 : کیفیت زندگی محلی……………………………………………………………………………………………………….. 121

جدول 4-53 : آماره کای اسکویر زندگی محلی………………………………………………………………………………………… 121

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 : توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………………………… 25

نمودار2-2 : نمای شماتیک مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………. 43

نمودار 2-3 : تعداد اقامتگاه های رسمی در 4 استان اول کشور………………………………………………………………………… 46

نمودار 3-1 : مشخصات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 50

نمودار 4-1 :سرمایه ناخالص در اقامتگاه های کشور(میلیون ریال)…………………………………………………………………… 60

نمودار 4-2 : ارزش بهروری در اقامتگاه های کشور(میلیون ریال)……………………………………………………………………. 60

نمودار 4-3 : الگوی کلی پیک سفر در شهر مشهد(1390)…………………………………………………………………………….. 61

نمودار 4-4  : تعداد گردشگران و زائران داخلی کلانشهر مشهد به تفکیک ماه از سال 1365 تا1390……………………… 61

نمودار 4-5 : فرآیند کنونی سیستم گردشگری شهر مشهد…………………………………………………………………………….. 64

نمودار 4-6 :توزیع نسبی اماکن فرهنگی،میزان جرم و جنایت و جمعیت در مناطق شهرداری………………………………….. 66

نمودار 4-7 : محل اسکان در مشهد…………………………………………………………………………………………………………. 86

نمودار 4-8 : رضایتمندی از امکانات اقامتگاهی در مشهد………………………………………………………………………………. 87

نمودار 4-9 : میزان هزینه و مدت شب اقامت……………………………………………………………………………………………… 88

نمودار 4-10 : مقایسه هزینه سفر به مشهد با شهرهای گردشگرپذیر…………………………………………………………………. 88

نمودار 4-11  : پیشنهادهای  برای توسعه و رشد بیشتر خدمات اسکان در مشهد………………………………………………….. 89

نمودار 4-12  : استقرار اقامتگاهها  در اطراف حرم مطهر……………………………………………………………………………….. 89

نمودار 4-13 : تأثیر نزدیک بودن اقامتگاه ها در امنیت………………………………………………………………………………….. 90

نمودار 4-14 : میزان آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ترافیک…………………………………………………………………………. 92

نمودار 4-15 : مدت اقامت در مشهد………………………………………………………………………………………………………… 94

نمودار 4-16 :  محل استقرار اقامتگاه ها…………………………………………………………………………………………………….. 95

نمودار 4-17 : مکان و هزینه اقامت در مشهد……………………………………………………………………………………………… 96

نمودار 4-18 : فصول گردشگری……………………………………………………………………………………………………………. 97

نمودار 4-19 : درصد اشغال اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………………. 97

نمودار 4-20 : پیشنهادهای توسعه و رشد بیشتر خدمات اسکان در مشهد…………………………………………………………… 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1-  مقدمه

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کشورها از جمله  ایران به وجود آورده است. این صنعت در ساختارهایِ فضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عصر مدرن در جامعه ایران بسیار با اهمیت است؛ بر اساس چنین ویژگی­ای، امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز اقامتی استاندارد، مکان‌های فراغتی و تفریحی مدرن یکی از اهداف مهم برنامه­ریزان مدیریت در حوزه گردشگری شهری (داخلی) است.

توسعه گردشگری با ارتقای ابعاد کمّی و کیفی با حداکثر بازده یکی از مهم ترین فعالیت­های عمده مدیریت اجرایی کشورها در عصر حاضر می­باشد. تأکید بر ظرفیت تحمل محیطی به منظور دست‌یابی به گردشگری پایدار، توسعه فعالیت­های عمران گردشگری شهری، نوسازی بافت­های تاریخی شهر، بازسازی فضاهای تفریحی در این حوزه با ارائه تسهیلات مناسب، کمک شایانی به توسعه پایدار گردشگری می­کند. رقابت در جهت توسعه پایدار گردشگری با توجه به ارائه نیازهای گردشگران، در کنار تقویت مشارکت بخش­های خصوصی و شهروندان در رفع این نیازها، همچنین ایجاد بسترهای آمایشی مختلف در این حوزه باید مورد اهمیت و برنامه­ریزی مدیریت اجرایی گردشگری قرار گیرد. تغییر نگرش مسوولان و شهروندان نسبت به جذب گردشگران، ارائه رفتارهای مناسب با این میهمانان، کنترل معضلات و مشکلات گردشگران، توجه به پروسه فرایند ارائه اطلاعات مورد نیاز به گردشگر و.. می­تواند جزء مهم ترین عوامل توسعه پایدار راهکارهای گردشگری در ایران از جمله کلان­شهرهای گردش­پذیر نظیر شهر مشهد باشد. در این بین انتخاب کلانشهر مشهد به عنوان مطالعه موردی از آنجا ناشی می‌شود که کلانشهر مشهد بزرگترین کانون جمعیتی شرق و شمال شرقی ایران است. این شهر به دلیل موقعیت ژئوپولیتیکی خود، بزرگترین شهر شیعه‌نشین آسیای غربی و مسلمانان سنی مذهب چین، آسیای مرکزی و افغانستان نیز به شمار می‌رود. لذا می‌بایست سامان دهنده و هدایتگر فعالیت های فرهنگی و مذهبی برای محدوده ای به وسعت ایران باشد (پاپلی یزدی، 1382،ص. 6). علاوه بر آن کلانشهر مذهبی مشهد دارای حوزه نفوذ بین‌المللی بوده و به دلیل همجواری با کشورهای مسلمان، بزرگترین مرکز جذب گردشگران مذهبی و زائران در نیمه شرقی و شمال شرقی ایران است که بنا به آمار در سال 1390 پذیرای حدود 20 میلیون گردشگر و زائر بوده است (سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 1391). ورود چنین حجمی از گردشگران و زائران به مشهد نیازمند رسیدگی و مناسب‌سازی وضعیت اسکان و مسائل رفاهی گردشگران است که در این پژوهش به بررسی این مقوله با تأکید بر مؤلفه های پایداری پرداخته خواهد شد.

 

 

1-2- بیان مسئله:

از عوامل موثر بر تجربه گردشگری دلپذیر در یک شهر، خدمات اقامتگاهی و پذیرایی آن شهر می‌باشد که تأثیر به سزایی در تمایل به سفر مجدد به شهر مذکور را دارد. خدمات میهمان نوازی قلب فعالیت گردشگری محسوب می‌شود چرا که از یک سو اشتغال و درآمد مستقیم از گردشگری را برای میزبان رقم می‌زند و در دیگر سو در برآورد نیازها و خواست‌های گردشگران یکی از عوامل اصلی شکل دادن به یک تجربه خوب گردشگری است. از جمله خدمات موجود در بخش مهمان نوازی، خدمات مربوط به اسکان گردشگران است که اصلی‌ترین رکن خدمات میهمان‌نوازی است.

یک گردشگر از لحظه‌ای که تصمیم به سفر می‌گیرد تا وقتی که سفرش به پایان می‌برد، نیازهای متعددی دارد که عدم پاسخگویی به هر یک از آنها می‌تواند در تصمیم او نقش داشته باشد. با این وصف نیاز به اطلاعات، وسایل حمل و نقل، محل اقامت مناسب، برخورد اصولی و مبتنی بر احترام، امنیت و آسایش و… از جمله این نیازها می‌باشد که برای هر یک از آنها باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد. در این میان محل اقامت یکی از مهم ترین ملزومات حایز اهمیت گردشگران است.

از جمله مقاصد زیارتی و گردشگری مذهبی کشور شهر مقدس مشهد است که به دلیل وجود مرقد مطهر امام رضا(ع) امام هشتم، به عنوان پایتخت معنوی کشور، سالانه بیش از 20 میلیون از زائرین و گردشگران داخلی و خارجی را در خود جای می دهد(سقایی،1390: 54).  در اولویتبندی احتیاجات و یا به عبارت دیگر، خدمات مورد نیاز زائران و گردشگران ورودی به شهر مشهد، خدمات اقامتی و اسکان را میتوان دارای اهمیت فراوان دانست. به گونه ای که فکر اسکان و اینکه زائر به این امر میاندیشید که در طول اقامت برای زیارت در مقاصد مذهبی چگونه بتواند زمینه اسکان خود و یا خانواده را مهیا کند؟ یکی از دغددغه های اصلی اکثریت زائران و گردشگرانی است که به مشهد سفر می کنند (اکبری، 1389 و آمایش طوس 1387 و سقایی،1390 ). برآورد خدمات اقامتی و اسکان زائر به عنوان دغدغه اول زائران در کلانشهر مشهد سبب گردیده که اقامتگاه های عمومی فر اوانی در این کلانشهر احداث و مورد بهره برداری قرار گیرد.

مشهد این کانون مذهبی همه ساله میلیون‌ها نفر از مشتاقان را از سراسر جهان به سوی خود جلب می‌کند که این امر برای استان خراسان رضوی و مشهدالرضا(ع) موقعیتی استثنایی را فراهم آورده است. طبق آمارهای منتشره سال 91 خراسان رضوی در حال حاضر با وجود 151 هتل از یک ستاره تا پنج ستاره با ظرفیت 11095 اتاق و 39138 تخت، 292 واحد هتل آپارتمانی با ظرفیت 16392 تخت و 543 واحد مهمانپذیر با تعداد 34309 تخت نقش مهمی در اسکان زائرین و گردشگران ایفا می‌نماید. از سوی دیگر هم‌اکنون 221 دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در استان فعال است (شهرداری مشهد،1391). اما یکی از بزرگترین مشکلات گردشگری در شهر مشهد طریقه اسکان یافتن مسافران در این شهر است. به طوری که درصد زیادی از مسافران مشهد در چادرها و کمپ­ها استقرار می­یابند و درصد کمتری از هتل و مهمانپذیر استفاده می­کنند. این معضل تا حدی است که در برخی از فصول سال وضعیت هتلداری را با چالش روبرو کرده است. از طرف دیگر اسکان در چادرها و در کنار خیابان به صورت غیرمستقیم به بزهکاری و جرائم خیابانی و بالا رفتن هزینه تأمین امنیت در  شهر دامن زده است.

موقعیتی نظیر شهر مشهد در شرق کشور و ظرفیت بالای گردشگری این کلانشهر زیارتی باعث شده تا بسیاری از سرمایه­گذاران داخلی و خارجی مایل به استفاده از بسترهای سرمایه­گذاری در صنعت گردشگری این شهر شوند. چنین است که بسیاری از ایرانیان و یا حتی اتباع کشورهای مسلمان از مسئولان استانی کشور می­خواهند تا مسیر حضور پر رنگ و جدی­تر سرمایه­گذاری کشورهای مسلمان در کلان شهر مذهبی مشهد را هموار کنند. با این حال عدم توسعه مناسب زیرساخت­های صنعت گردشگری و نیز مشکلات اداری، عدم توجه به ظرفیت­ها و فرصت­ها، مانع از جذب مناسب سرمایه در صنعت گردشگری مشهد شده و در نتیجه عدم توسعه امکانات رفاهی را به بار آورده است.

از آنجا که دلیل اصلی انتخاب این شهر برای سفر، توسط مردم، وجود حرم مطهر امام رضا(ع)، امام هشتم شیعیان در این شهر است، حال به هر دلیلی اگر از تعداد این زائران کاسته شود، شهر مشهد دچار مشکل خواهد شد. به طوری که هم اکنون نیز کم شدن گردشگران در بعضی فصول، باعث رکود فصلی مشاغل مربوطه در این شهر می‌شود. عواملی چند وجود دارند که می‌تواند بر روی روند ورود گردشگر به این شهر تأثیرگذار بوده است.

بر این اساس توجه همه­جانبه به مقوله اسکان و اقامتگاه ها در توسعه گردشگری پایدار از اهمیت به­ سزایی برخوردار است. بنابراین تحقیق حاضر قصد دارد به بررسی وضعیت اسکان رسمی زائران شهر مشهد به واکاوی آن از نگاه مؤلفه های پایداری بپردازد. از جمله مواردی دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از؛ بررسی میزان نیاز به اماکن اقامتی در شهر مشهد و این که آیا نیاز به ساخت اماکن اقامتگاهی جدید وجود دارد؟ و نیز ساخت اماکن اقامتی در بافت های فرسوده و اثرات و پیامدهایی که می تواند بر این گونه مناطق بر مردم (ابعاد اجتماعی)، تأثیرات اقتصادی و زیست محیطی بگذارد مورد بررسی قرار می گیرند.

 

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق:

از آنجایی که وضعیت اسکان رسمی گردشگران مشهد دغدغه اصلی تحقیق حاضر است، مروری بر آمارهای مربوطه و معضلات و تهدیدات گردشگری شهر مشهد، می­تواند ضرورت موضوع را روشن کند.

محل اقامت یکی از نیازهای ضروری زائران است که شناخت آن برای برنامه ریزان شهری ضروری است. هدف از اجرای این پژوهش شناخت نیازهای اقامتی زائران در شهر مشهد است. بی اطلاعی از نیازهای زائران و گردشگران، عدم ایجاد امکانات اقامتی و رفاهی مطابق با خواسته های زائران و در نتیجه عدم جذب گردشگر را فراهم می کند.

یکی دیگر از معضلات گردشگری در شهر مشهد مدت اقامت و ماندگاری مسافرین در این شهر است که معمولاً مسافران پس از زیارت و خرید در بازار مسافرت خود را اتمام یافته می­دانند و این در صورتی­ است که یک گردشگر هرچه بیشتر در یک شهر بماند سود و منفعت بیشتری عاید شهر یاد شده می­شود. یکی از اهداف مهم سازمانهای مرتبط با گردشگری افزایش همین ضریب ماندگاری زائران و گردشگران در این شهر است. این امر به جز از طریق شناخت و رفع نیازهای اصلی گردشگران و زائران و افزایش رضایت آنها امکان پذیر نیست.

بر اساس آمار تعداد گردشگران شهر مشهد در ماه­های مختلف سال متفاوت است و این خود باعث به وجود آمدن رکود فصلی در بسیاری از مشاغل این شهر می­گردد، این رکود خصوصاً در مورد مشاغل تجاری، هتلداری، حمل و نقل و…. بسیار صدق می­کند[1]. بیشترین مسافران شهر مشهد در فصل تابستان و خصوصاً مرداد ماه به این شهر می­آیند و کمترین آن نیز در آذر ماه می­باشد و این خود باعث گرانی و تورم قیمت کرایه اقامتگاه در فصل شلوغ سال می­شود.

از دیگر مشکلات گردشگری در شهر مشهد می­توان به طریقه اسکان یافتن مسافران در این شهر اشاره کرد. به طوری که درصد زیادی از مسافران مشهد در چادرها و کمپ­ها استقرار می­یابند و درصد کمتری از هتل و مهمانپذیر استفاده می­کنند.

از این گذشته مسائل دیگری نیز هستند که می توانند به طور جدی وضعیت گردشگری را در شهر مشهد تحت تأثیر قرار دهند از جمله[2]:

1: با توجه به این که مسافران شهر مشهد هرکدام از راه­های دور و نزدیک به این شهر می­آیند، گرانی هزینه­ها و مخارج سفر بر میزان تعداد گردشگران این شهر تأثیر گذار است.

2: دلیل اصلی سفرهای مردم به شهر مشهد­، مذهبی و برای زیارت امام رضا است. با ایجاد امنیت در عراق در آینده، بسیاری از مردم ایران (خصوصاً غرب و جنوب غرب ایران) می­توانند با پیمودن فاصله کمتری به زیارت امامان شیعه در کشور عراق بروند و این پدیده می­تواند به شدت وضعیت گردشگری در مشهد را تحت تاثیر قرار دهد.

شناخت نیازهای زائران همواره از جهت ماندگاری و جذب هرچه بیشتر گردشگر از اهمیت خاصی برخوردار است و بی اطلاعی از آنها زمینه ناکارآمدی جامعه میزبان در ارائه امکانات و خدمات اقامتی مناسب به زائران و در نتیجه جذب گسترده تر و بهتر زائر را فراهم می کند. یکی از مهترین خدمات مورد نیاز خدمات اقامتی است که برآورد این نیاز برای زائران از اهمیتی بنیادین در توسعه و بهینه سازی زیارت و گردشگری در شهر مشهد دارد.

سرمایه گذاری اصولی برای ایجاد مراکز اقامتی مطابق با نیازهای زائران و گردشگران، رضایتمندی گردشگران را بیشتر کرده، تقاضای سفر و ماندگاری را افزایش داد و درآمد بیشتری به صنعت گردشگری تزریق می  نماید. رسیدن به این اهداف در بلندمدت نتایج مطلوب دیگری، همچون زیباسازی شهر ، بالا رفتن سطح فرهنگ عمومی، آشنایی با دیگر فرهنگ ها و نهایتاً توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت .از این رو، برنامه ریزی برای توسعه مراکز اقامتی حساسیت ویژه ای را می طلبد.

 

1-4- اهداف تحقیق

این مطالعه شهر مشهد را که یکی از قطب های گردشگری در کشور بوده و هر ساله پذیرای گردشگران زیادی است، به عنوان نمونه انتخاب و واحدهای اقامتی آن را به لحاظ اهمیتی که اسکان و اقامت توأم با آرامش برای گردشگر دارد، بررسی می کند. شایان ذکر است به علت کثرت مراکز اقامتی در شهر مشهد و همچنین تنوع گونهای این مراکز اقامتی بررسی وضعیت آنها به لحاظ گوناگونی را به وسیله یک پرسشنامه امکان پذیر نمی ساخت، تمرکز پژوهش حاضر بر روی هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیرها به عنوان مهمترین جزء مراکز اقامتی است. هدف عمده مطالعه وضع موجود و شناخت ظرفیتها  اقامتی و اسکان گردشگر با در نظر گرفتن شاخصهای توسعه پایدار، جهت بررسی امکان توزیع متعادل گردشگران در فصول مختلف سال درکلانشهر مشهد مقدس است  و بررسی چرایی بیتوته مسافران ورودی به شهر مشهد در پارکها، مراکز عمومی، کمپها و خانه های اجاره ای است. این مسأله محقق را بر آن داشت تا مراکز اقامتی را مورد کنکاش قرار دهند. آیا مشهد با کمبود مراکز اقامتی مرتبط با گردشگران روبه روست یا علت این مسأله را باید در جایی دیگر جستجو کرد. بعد از این سؤال، هدف بعدی بررسی وضعیت مراکز اقامتی شهر مشهد از لحاظ مکان و موقعیت در شهر است .

 

1-5- پرسش های تحقیق:

پرسش اصلی تحقیق:

اقامتگاه های رسمی موجود در شهر مشهد تا چه حدی براساس مؤلفه های توسعه پایدار گردشگری است؟

پرسش های فرعی تحقیق:

1- فضاهای اقامتی تا چه حدی ابعاد اجتماعی جامعه محلی را مورد توجه قرارداده است؟

2- فضاهای اقامتی تا چه حدی براساس مؤلفه های اقتصادی توسعه پایدار گردشگری است ؟

3 – فضاهای اقامتی تا چه حدی براساس مؤلفه های زیست محیطی توسعه پایدار گردشگری است ؟

 

1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق:

اقامتگاه های رسمی ساخته شده مطابق با مبنای توسعه پایدار گردشگری نمی باشد.

فرضیه های فرعی تحقیق:

1- فضاهای اقامتی ابعاد اجتماعی جامعه محلی را تحت الشعاع قرار داده است.

2- فضاهای اقامتی مطابق با مبنای اقتصادی توسعه پایدار گردشگری نیست.

3 – فضاهای اقامتی مطابق با مبنای زیست محیطی توسعه پایدار گردشگری نیست.

[1]) : www.mashhadtourism.ir(

[2] : (www.razavi-chto.ir)

تعداد صفحه :146

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دانلود پایان نامه:مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :هنر

عنوان : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

Continue reading “دانلود پایان نامه:مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی”

پایان نامه های دانلودی رشته هنر

 1. دانلود رایگان متن کامل پایان نامه:شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)
 2. دانلود پایان نامه روایت شناسی داستان‌های فارسی
 3. پایان نامه ارشد رشته هنر: آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایران
 4. پایان نامه ارشد هنر گرایش ادبیات نمایشی: رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای
 5. پایان نامه ارشد رشته هنر: بررسی کتابهای دروس کارگاهی و سرفصل های ارائه شده برای رشته گرافیک رایانه ای
 6. پایان نامه ارشد رشته هنر: بررسی نقش و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایرانی
 7. پایان نامه ارشد رشته هنر گرایش نقاشی: بررسی نقش و فرم در سفالینه های شوش
 8. پایان نامه ارشد رشته هنر: تحلیلی بر تصویرسازی کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنر دوران اولیه اسلامی
 9. پایان نامه ارشد هنر گرایش نوازندگی موسیقی: بررسی نی نوازی در دوره قاجار
 10. پایان نامه ارشد هنر: نقدو بررسی روانکاوانه بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر هداگابلر و بانوی دریایی و مرغابی وحشی و خانه عروسک و ایولف کوچولو
 11. پایان نامه ارشد هنر گرایش چوب: نسبت نقوش هندسی تکرار شونده منبرهای چوبی با مفاهیم نمادین در هنر اسلامی
 12. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر گرایش سینما و تئاتر: سینمای معناگرا
 13. پایان نامه ارشد هنر گرایش طراحی صنعتی: طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی
 14. پایان نامه ارشد هنر گرایش تصویرسازی: رابطه تصویر سازی با مفهوم گرایی در فرایند تصویر متحرک
 15. پایان نامه ارشد رشته هنر: جستاری برجایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان
 16. پایان نامه ارشد هنر گرایش نمایش: رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای
 17. پایان نامه ارشد رشته پژوهش هنر: بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی
 18. پایان نامه کارشناسی ارشد هنر گرایش ارتباط تصویری: بررسی کتابهای دروس کارگاهی وسرفصل های ارائه شده برای رشته ی گرافیک رایانه ای
 19. پایان نامه ارشد رشته نوازندگی موسیقی ایرانی: بررسی نقش و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایرانی
 20. پایان نامه ارشد هنر گرایش طراحــی صنعتــی: طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی
 21. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سینما: سینمای معناگرا
 22. پایان نامه ارشد هنر گرایش ادبیات نمایشی: نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)
 23. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی روند شکل گیری وتحول نقش واق در هنرهای مختلف
 24. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقوش جانوری در دست بافته های ترکمن
 25. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ویژگی‌های نقاشی‌دیواری در آثار معماری زندیه
 26. دانلود پایان نامه ارشد: طراحی و ایجاد پایگاه فارسی داده‌های باستان‌ شناسی فصل اوّل کاوش محوطه‌ ده‌بزان براساس نمونه‌ IADB
 27. دانلود پایان نامه ارشد : هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر
 28. دانلود پایان نامه ارشد : دفاع از نقد اخلاقی هنر
 29. دانلود پایان نامه : شناخت صنایع‌دستی به‌کار رفته در معماری‌سنتی دوره‌ی قاجار شهرستان اردکان با معرفی خانه‌ی تقدیری
 30. دانلود پایان نامه ارشد:شرح داگلاس برنام بر چهار دقیقه کانت در باب امر زیبا و والا
 31. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیرات دوره گذر از سنت به مدرن(نوگرایی)
 32. آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایران
 33. پایان نامه ارشد: نسبت نقوش هندسی تکرار شونده منبرهای چوبی با مفاهیم نمادین در هنر اسلامی
 34. پایان نامه ارشد:بررسی الگوهای کارآمد طراحی بسته‌بندی در تقویت هویت بصری برند
 35. دانلود رایگان متن کامل پایان نامه:شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)
 36. پایان نامه ارشد:گونه‌شناسی نقوش گیاهی تزئینات ابنیه غیرمذهبی کاشان
 37. پایان نامه ارشد:بررسی و شناسایی استقرار های پارینه سنگی شمال شرق دزفول
 38. پایان نامه ارشد:بررسی تحول جایگاه زنان در پژوهش ها و تفاسیر دانش باستان شناسی در ایران
 39. دانلود پایان نامه ارشد:تأثیر نقوش سفال کلار بر قالی کلاردشت
 40. دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل اقتصادی صنایع دستی و نقش آن در توسعه‌ اقتصادی استان گیلان
 41. دانلود پایان نامه ارشد:نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم
 42. دانلود پایان نامه ارشد : طراحی زیورآلات با نگرشی بر نقوش هندسی عمارت زینت الملک شیراز
 43. دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه‌ی ساختاری و مضمونی نقش و رنگ در نگاره گذر سیاوش از آتش
 44. دانلود پایان نامه ارشد:مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه
 45. دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نی نوازی در دوره قاجار
 46. دانلود پایان نامه:بررسی روش‌های اقتباس از داستان‌ دینی برای تبدیل به فیلمنامه؛ با تکیه بر فیلمنامه چهل‌سالگی(نوشته مصطفی رستگاری) و داستان پادشاه و کنیزک (مثنوی معنوی)
 47. پایان نامه ارشد:بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی
 48. دانلود پایان نامه:بررسی کارکردهای غیاب در پرداختن به شخصیت معصومین (ع) برای نگارش فیلمنامه
 49. پایان نامه ارشد:چگونگی راه یابی مولفه های دینی فرهنگ عامه در فیلم های ایرانی با بررسی فیلم به همین سادگی
 50. دانلود پایان نامه ارشد:شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته)
 51. پایان نامه کارشناسی ارشد: پرندگان در اساطیر ایران و سایر ملل
 52. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی ویژگی های اجرای ساز قیچک ایرانی و ویولن آلتو
 53. پایان نامه ارشد: بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران بانگاه به دو نمایشنامه عروسی حاکم ملایر بادختر شاه پریان
 54. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و معرفی نگاره‌های شاهنامه مدحی
 55. پایان نامه ارشد : بهینه سازی فرآیند استخراج، رنگرزی و خواص ثباتی رنگزاهای روناس و وسمه
 56. دانلود پایان نامه ارشد : شناخت صنایع‌دستی به‌کار رفته در معماری‌سنتی دوره‌ی قاجار شهرستان اردکان
 57. دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر مشخصات ساختمانی فرش دستباف
 58. دانلود پایان نامه ارشد : تبلیغات در تئاتر ایران
 59. دانلود پایان نامه ارشد : طرح مرمت و باز پیرایی سرای خواجه‌ملکم مراغه و امکان‌سنجی احیاء آن
 60. دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه
 61. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و تحلیل نشانه‌های بومی در آثار هنرمندان جریان سقاخانه
 62. دانلود پایان نامه ارشد :تلفیق آموزش با هنر و علمی شدن هنرها
 63. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی شیوه های طراحی اعلان در سه دهه اخیر و نحوه برخورد هنرمندان با این شیوه ها
 64. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی سیر تحول سرسوره­های قرآن موجود در آستان قدس رضوی
 65. دانلود پایان نامه ارشد : ارتباط نقاشی سده­ی بیستم و انیمیشن
 66. دانلود پایان نامه ارشد: آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر
 67. پایان نامه ارشد : آیرونی و بررسی نقش آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران
 68. دانلود پایان نامه ارشد : آیین­های حنابندان در بندرعبّاس
 69. دانلود پایان نامه ارشد: بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی
 70. دانلود پایان نامه ارشد : بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار
 71. دانلود پایان نامه ارشد : بازخوانی نظرات نیما درباره ی زبان شعر جدید
 72. دانلود پایان نامه ارشد :بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم­های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران
 73. دانلود پایان نامه ارشد: بازنمایی و روایت فاجعه در سینمای کردستان با تأکید بر­گزیده آثار فیلمسازان معاصر ایران
 74. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ابزارهای نشانه ای و زبانیِ ایجاد هیجان در گزیده ای از نمایشنامه های کودک
 75. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏ الملل
 76. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران
 77. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی نماد مهر در نگارگری صفویه با فرش قاجار
 78. پایان نامه ارشد: بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایش‌نامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده‌خانه
 79. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جنبه های موسیقایی قصاید سلمان ساوجی
 80. دانلود پایان نامه ارشد :بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران
 81. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رسانه های نوین درهنر قرن بیستم
 82. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رنگ و نقش نمدهای کرمانشاه
 83. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی روشهای تصویرسازی علمی-آموزشی ناشران کودک در ایران
 84. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رویکردهای نقاشی منظره­پرداز آمریکا و اروپا در پنج دهه اخیر
 85. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی زندگی و آثاربهمن محصص، هنرمند معاصر ایرانی
 86. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ساختار و تزئینات اُرسی در معماری دوره‌ی قاجار
 87. دانلود پایان نامه ارشد: بررسی سیر تحول سرسوره­های قرآن موجود در آستان قدس رضوی
 88. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران
 89. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عناصر شاخص و هویت بخش به بسته بندی ژاپنی
 90. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران
 91. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط‌نقاشی
 92. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی قالی‌های طرح درختی در موزه‌ آستان قدس رضوی
 93. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم نماد گاو نر در صنایع دستی ایران در دوران هخامنشی
 94. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی
 95. دانلود پایان نامه ارشد :بررسی نقش مایه های تصویری در مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان
 96. دانلود پایان نامه ارشد :بررسی نقش ­مایه ­های هندسی در نشانه­­­­­­ های انتزاعی دهه 70 و 80 ایران
 97. پابان نامه ارشد: بررسی نمودهای مکتب رئالیسم انتقادی در آثار نمایشی گوگول و بازتاب آن در آثار آخوندزاده
 98. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و تحلیل نقوش تصویری خانه تاریخی عطروش شیراز
 99. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و خوانش نقش مایه ­های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل­رود
 100. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و رویکرد عکاسی سوررئالیسم در گزیده‌ای از آثار گرافیک معاصر
 101. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی
 102. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ویژگی های تصویر سازی خلاق در کتابهای آموزشی
 103. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی انیمیشنِ آموزشی بر یادگیری دانش‌آموزان پایه ششم در انتقال مفهوم هویت
 104. دانلود پایان نامه ارشد : بیان مؤلفه های زیبایی شناسی هنر الیاف در هنرهای تجسمی 30 سال اخیر ایران
 105. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و انعکاس زبانِ نمایشیِ سمبلیکِ به کار رفته در آثار بیضایی خصوصاً نمایش نامه ی”مرگ یزدگرد”
 106. دانلود پایان نامه ارشد : سینمای سورئالیستی
 107. دانلود پایان نامه ارشد : پژوهشی بر واقع‌گرایی ( زندگی روزمره ) در نگارگری مکتب قزوین
 108. دانلود پایان نامه ارشد: پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی-انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران
 109. دانلود پایان نامه ارشد :پژوهشی پیرامون نحوه­ی تجلی ویژگی­های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه­ خانه ای
 110. دانلود پایان نامه ارشد : پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده
 111. دانلود پایان نامه ارشد : پژوهشی در صخره نگاری های پیش از تاریخ ایران از نظر مفهومی و گرافیکی
 112. دانلود پایان نامه ارشد:پوسترهای سینمایی سه دهه ی اخیر ایران ( از 1360 تا 1390)
 113. دانلود پایان نامه ارشد :تأثیر آموزش دانشگاهی رشته­ ی کارشناسی فرش
 114. دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم
 115. دانلود پایان نامه ارشد:تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی
 116. دانلود پایان نامه ارشد :تاثیر کودک درون در خلق آثار اکسپرسیونیستی
 117. دانلود پایان نامه ارشد :تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن
 118. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل ساختاری هنرهای کتاب­آرایی درنهج البلاغه
 119. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران
 120. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه
 121. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل گفتمان جشنواره کن و اسکار با مطالعه موردی فیلم طعم گیلاس و جدایی نادر از سیمین
 122. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل مولفه های سینمای دینی با مروری بر فیلمهای منتخب دهه هشتاد هجری شمسی
 123. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل نشانه_معناشناسی گفتمان در قرآن کریم
 124. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل و بررسی ارزشهای اسلامی در چارچوب طراحی لباس بانوان
 125. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیلی بر تصویرسازی کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی
 126. دانلود پایان نامه ارشد : تطبیق طرح و آذین در سلاح های سرد ایران صفویه و ترکیه عثمانی
 127. دانلود پایان نامه ارشد : جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن دوره راهنمایی
 128. دانلود پایان نامه ارشد : حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله
 129. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی قابلیت های بصری و گرافیکی در مهرهای دوره ایلام منطقه چغازنبیل
 130. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی دگرگونی نقوش در فرش ترکمن
 131. دانلود پایان نامه ارشد : دستیابی به تحلیل دریافت شهروندان قائمشهری از موسیقی محلی مازندران فصل اول
 132. دانلود پایان نامه ارشد : دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران
 133. دانلود پایان نامه ارشد : پژوهشی بر روایت در نمایشنامه‌های گذر پرنده ای از کنار آفتاب، کبوتری ناگهان اثر محمد چرمشیر
 134. دانلود پایان نامه ارشد : روایت ­شناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران براساس نظریات دیوید بوردول
 135. دانلود پایان نامه ارشد : زیبایی‌شناسی در گرافیک متحرک
 136. دانلود پایان نامه ارشد : زیبایی شناسی انیمیشن مستند با نگاهی به آثار دو دهه اخیر
 137. دانلود پایان نامه ارشد : طراحی استند یادگاربان در محوطه­ ی تئاتر شهر تهران
 138. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی طلسم و افسون در زندگی و باورهای آدمی
 139. دانلود پایان نامه ارشد : عقلانیت مدرن و بازنمایی اسطوره در تئاتر قرن بیستم
 140. دانلود پایان نامه ارشد : عنوان مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان
 141. دانلود پایان نامه ارشد : فانتزی برای ویولن‌ و ارکستر سمفونیک
 142. دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر هنر سفالگری، روی خلاقیت دانش­ آموزان ابتدایی
 143. دانلود پایان نامه ارشد : فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون)
 144. دانلود پایان نامه ارشد : کاربرد “فاصله­ گذاری” به مثابه یک تکنیک تئاتری
 145. دانلود پایان نامه ارشد : کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی
 146. دانلود پایان نامه ارشد : گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون
 147. دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه ترجمه فرهنگی در تئاتر دوران پهلوی(1330-1300) با نگاهی به آثارفکری و حالتی
 148. دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری
 149. دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی
 150. دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی
 151. دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری
 152. دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه 70 و 80 ایران
 153. دانلود پایان نامه ارشد : معرفی تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی تا پایان دوره‌‌ی سلجوقی در ایران
 154. پایان نامه ارشد : معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی
 155. دانلود پایان نامه ارشد : مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی
 156. پایان نامه ارشد : ملاک‌های مشروعیت و مقبولیت تئاتر در جامعه ایرانی در فاصله سال‌های (۱۲۶۰-۱۳۰۰ شمسی)
 157. دانلود پایان نامه ارشد : مؤلفه­ های هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران
 158. دانلود پایان نامه ارشد : نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتراسب
 159. دانلود پایان نامه ارشد : هنر همگانی و جایگاه آن در ایران
 160. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان
 161. عنوان: تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)
 162. پایان نامه هنر-نقاشی درباره سفالینه های شوش

عنوان: تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر

گرایش : گرافیک

عنوان : تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)

Continue reading “عنوان: تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)”

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر

گرایش : ارتباط تصویری

عنوان : بررسی عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان”

دانلود پایان نامه ارشد : تبلیغات در تئاتر ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر – نقاشی

گرایش :کارگردانی 

عنوان : تبلیغات در تئاتر ایران

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : تبلیغات در تئاتر ایران”