مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی

عنوانبررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی(سازمان ملل متحد)پاییز 93 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق گرایش خصوصیعنوان:بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهیتابستان 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی جایگاه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق جزای افغانستان

جوزا(خرداد) 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی             

موضوع پایان نامهبررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی              در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی  

دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی حقوقپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی  عنوان:بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی  تابستان 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین المللعنوانبررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی خرداد 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه  بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران  و انگلستان

دانشکده:علوم انسانی  گروه:حقوقپایان‏نامه‌ برای دریافت درجه كارشناسی­ارشد در رشته حقوق (M.A)گرایش: جزا و جرم شناسیعنوان : بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران  و انگلستان تابستان  94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی تطبیقی پروتکل کیوتو با رژیم های منع سلاح های هسته ای

دانشکده حقوقپایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوقگرایش بین‌المللعنوانبررسی تطبیقی پروتکل کیوتو با رژیم های منع سلاح های هسته ای از دیدگاه اهداف بازیگران مرداد 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

واحـد دامغاندانشکده حقوقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوقگرایش: حقوق جزا و جرم شناسیموضـوع:بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراقبهار 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسیموضوع پایان نامه :بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراقاستاد راهنما :دکتر سید محمود مجیدیپاییز 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده Read more…

By 92, ago