رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : فاکتورهای تاثیر گذار …

پایان نامهبرای دریافت در جه كارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی موضوعفاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات ( مطالعه موردی :شرکتهای صادر کننده استان خراسان رضوی ) برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد Read more…

By admins, ago
رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رتبه بندی مهمترین …

مطالب مشابه در سایت SABZFILE.COM موجود است رشته مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی) سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید : رتبه­ بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف­ Read more…

By admins, ago
رشته مدیریت

سمینار کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه …

دانشگاه علوم اداری اقتصادی گروه مدیریت عنوان پایان نامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان نگارش ریحانه نوریان ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گرایش اجرایی Read more…

By admins, ago
رشته مدیریت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت MBA :بررسی رابطه بین اثربخشی …

مدیران و توانمندسازی آنان برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی Read more…

By admins, ago
رشته مدیریت

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت هفتم(127 پایان

پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی : نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت رسانه : مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با Read more…

By admins, ago