رشته مدیریت

پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم …

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه ­ای شهر اصفهان استاد راهنما دکتر رحمت­اله قلی­پور استاد مشاور دکتر حسنعلی آقاجانی (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از Read more…

By user2, ago
رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند كارآفرینی …

استاد راهنما: دکتر مهرداد مدهوشی استاد مشاور: دکتر محمد رضا زالی (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی Read more…

By user2, ago
رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی روابط متقابل میان اجزای …

بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملكرد سازمانی بانک رفاه کارگران (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن Read more…

By user2, ago
رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر بازارگرایی بر نوآوری …

مسعود بیرجندی        (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا Read more…

By user2, ago