رشته مدیریت

پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم …

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه ­ای شهر اصفهان استاد راهنما دکتر رحمت­اله قلی­پور استاد مشاور دکتر حسنعلی آقاجانی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی Read more…

By user2, ago
رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند كارآفرینی …

استاد راهنما: دکتر مهرداد مدهوشی استاد مشاور: دکتر محمد رضا زالی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه Read more…

By user2, ago
رشته مدیریت

پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر …

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی Read more…

By user2, ago
رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی روابط متقابل میان اجزای …

بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملكرد سازمانی بانک رفاه کارگران برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود Read more…

By user2, ago
رشته مدیریت

دانلود پایان نامه :بررسی مزایای مورد نظر مصرف کنندگان …

آقای مسعود بیرجندی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : سایت ما حاوی پایان Read more…

By user2, ago
رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر بازارگرایی بر نوآوری …

مسعود بیرجندی        برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از Read more…

By user2, ago
رشته مدیریت

دانلود پایان نامه : ارزیابی جایگاه استراتژیک مدیریت دانش در …

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی Read more…

By user2, ago