دسته: رشته مدیریت

پایان نامه نیاز به منحصر بفرد بودن مصرف کنندگان و تاثیرآن بر درک برند

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
دانشکـده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
گرایش بازاریابی
عنوان:
نیاز به منحصر بفرد بودن مصرف کنندگان و تاثیرآن بر درک برند و قصد خرید
بهار 1390

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                      صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1شرح و بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 5
1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-4 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-5 متدولوژی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-6 جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 8
1-7 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8
1-8 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-8-1قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-8-2 قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………… 9
 
چکیده
نیاز مصرف کنندگان امروزی در انتخاب و یافتن یک کالا به نظر می رسد که گامی بالاتر از نیازهای عادی و قدیمی گذاشته باشد . دیگر مشتریان تنها به دنبال کیفیت ها و کارایی ها  نیستند آنها چیزی فراتر از خواسته ها ی عادی و سطح اول را  می خواهند نیازهای رده بالاتر بعد نیازهای فیزیولوژیکی نیازهای روحی و عاطفی را طلب می کرد و در بازار امروز نیازی که برای بسیاری به چشم می خورد نیاز به منحصر بفرد بودن و یکتا بودن در میان دیگران است  و به این می پردازد که چه کالایی را انتخاب کند تا به گونه ای از میان دیگران یکتا باشد . حال به این می پردازیم که تمرکز بر روی نیاز های روحی برای مصرف کنندگان و کیفیت های درک شده و هم چنین نیازهای عاطفی آنان آیا سبب ایجاد ارتباط بین نام تجاری ما با مشتری خواهد شد یا خیر و این نکته که انحصار طلبی و یکتا طلبی انسانها آیا تاثیری به درک کیفیت کالاها خواهد گذاشت؟ آیا انحصار طلبی و تک بودن انسانها سبب خواهد شد که انسانها ارزشی را بر اساس احساس خود به آن کالا بگذارند و اینکه ارزش احساسی ایجاد شده و هم چنین کیفیت درک شده از نوع کالا در جهت منحصر بفرد شدن به دلیل استفاده از آن کالا بر قصد خرید آنها تاثیر خواهد گذاشت .
در این راستا در این مجموعه به بررسی علی و معلولی نیاز مصرف کنندگان به منحصر بفرد بودن و برداشت آنها از نام کالا و تاثیرش بر قصد خرید خواهیم پرداخت .
 
فصل اول
 
کلیات تحقیق
 
 
مقدمه
با شتاب گرفتن عرصه پیشرفت و تنگ تر شدن رقابت در راستای جهانی شدن محیط های خرده فروشی به سرعت در حال تغییر و حتی در حال نابود شدن هستند . که این حادثه در راستای بالاتر رفتن انتظارات مصرف کنندگان در محیط جهانی شدن و عرصه پیشرفت می باشد  و بسیاری از شرکتها و کشور های بزرگ در این فکرند که به جبران این نابودی و پیشگیری از این نابودی بپردازند و راهکاری برای احیای محیط و جامعه خرده فروشی برای بازار مصرف کننده باشند . حال نکته جالب اینجاست که گاه گاهی در این حادثه رشد اقتصادی در حال ظهور بسیاری از  مصرف کنندگان به سمت خرده فروشان جذب شده و بازار جذابی را برای عده ای خاص ایجاد کرده اند . . و این سبب قوت گرفتن دوباره بازار خرده فروشی در بسیاری از کشورها مخصوصا کشورهای آسیایی را سبب شده است و چشم انداز های خوش بینانه ای را برای خرده فروشان  بین المللی فراهم کرده است و علاقه محققان را در جهت ساخت برندها و نام های تجاری بسیارقوی علاقمند ساخته است .
حال یافتن این مسئله و رشد این محیط ، کار و فرایند ساده ای نیست و مصرف کنندگان در برخی از موارد علت جذب بسیاری از مصرف کنندگان به سمت مارک های کلیشه ای و ساده حتی در کشور خودشان به دلیل نیاز به منحصر بفرد بودن و یا دانش و تجربه شخصی فرد از کیفیت کالا مشتق می دانند و بسیاری از انتخابها از این رو انجام گرفته بود که نام تجاری می توانست با هویت و اساس ارزشهایی که فرد    می تواند به بیان فردیت و شخصیت خود بپردازد پاسخ دهد . با این وجود هیچگونه مطالعه ای مبنی بر بررسی تاثیر منحصر بفرد بودن بر قصد خرید یک نام تجاری انجام نشده بود . بنا براین هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین مصرف کنندگان و نیاز برای منحصر بفرد بودن را  در جهت قصد خرید یک نام تجاری در انتها برای ما در بر خواهد داشت .
 
1-1- شرح و بیان مسأله
نیاز مصرف کنندگان امروزی در انتخاب و یافتن یک کالا به نظر می رسد که گامی بالاتر از نیازهای عادی و قدیمی گذاشته باشد . دیگر مشتریان تنها به دنبال کیفیت ها و کارایی ها  نیستند آنها چیزی فراتر از خواسته ها ی عادی و سطح اول را می خواهند نیازهای رده بالاتر بعد نیازهای فیزیولوژیکی نیازهای روحی و عاطفی را طلب می کرد و در بازار امروز نیازی که برای بسیاری به چشم می خورد نیاز به منحصر بفرد بودن و یکتا بودن در میان دیگران است  و به این می پردازد که چه کالایی را انتخاب کند تا به گونه ای از میان دیگران یکتا باشد . حال به اینمی پردازیم که تمرکز بر روی نیاز های روحی برای مصرف کنندگان و کیفیت های درک شده و هم چنین نیازهای عاطفی آنان آیا سبب ایجاد ارتباط بین نام تجاری ما با مشتری خواهد کرد ؟ آیا یک کالا که دم از یکتایی می زند آیا  می تواند کیفیتی قابل درک را برای مصرف کننده خود بیافریند ؟
نیازهای عاطفی او را برای منحصربفرد بودن دربین دیگران را رفع کند ؟
آیا شناخت کیفیت درک شده و نوع درک از کیفیت کالا تاثیری خاص بر قصد خرید خواهد گذاشت؟ آیا ارزش احساسی که یک نام تجاری به شخص می دهد آیا در انتخاب آن نام کالا موثر خواهد بود ؟
 
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق
نام تجاری در بسیاری از مواقع عواملی را در خود جای می دهد که از چشم ما خریداران و یا بازار یابان پنهان است از جمله یکتایی و منحصر بفرد بودن . یعنی بسیاری از خریداران در بازار امروز اقدام به خرید نمی کنند جز اینکه به موجب آن کالا از دیگران پیشی بگیرند  و یکتا باشند . و یافتن این مهم که چگونه بتوانیم این منحصر بفرد بودن را در مشتری ها ایجاد کنیم و چه عواملی سبب ایحاد یکتایی در خرید می شود خود می تواند عاملی و دانشی باشد در جهت ارتقای سطح علمی بازار یابی در حوزه شرکت های خرد و کمک شایانی باشد برای بازاریابان امروز تا بتوانند این مهم را توسعه داده و بر روی جزئیات اثر انحصار طلبی انسانها در حوزه انتخاب نام کالا تحقیقات گسترده تری را انجام دهند و تاثیرات بررسی یکتایی را بر میزان فروش سنجیده و بیشتر بر روی نام کالاها دقت ورزیده و کار کنند .
 
1-3-اهداف تحقیق و سوالات تحقیق
1-3-1-اهداف تحقیق
هدف کلی از این بررسی تاثیر منحصر بفرد بودن بر انتخاب نام تجاری و قصد خرید        می باشد .
و اهداف فرعی عبارتنداز:

 • شناسایی تاثیر نیاز منحصر بفرد بودن بر کیفیت درک شده مصرف کنندگان
 • شناسایی تاثیر نیاز منحصر بفرد بودن بر بر ارزش احساسی مصرف کنندگان
 • شناسایی تاثیر کیفیت درک شده بر قصد خرید
 • شناسایی تاثیر ارزش احساسی بر قصد خرید

 

تعداد صفحه:164

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش اعتماد شهروندان

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))
رشته: مدیریت بازرگانی
عنوان:
نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش میزان اعتماد شهروندان به شهرداری( موردمطالعه: شهرداری ماهشهر)
 
پاییز 92
 
 
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                   صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1
 
 
فصل اول:  طرح تحقیق
 
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2 – تعریف مساله و بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3 – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….4
1-4 – سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….4
1-5-  فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….5
1-6 – ساختارتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….5
1-7- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….6
1-8- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-9-چگونکی جمع آوری داده………………………………………………………………………………………………………6

1- 10-تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………8

1-11- ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….8
1-12-روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..8
1-13-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….9
1-14-قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….9
 
فصل دوم: تئوری تحقیق
 
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2- مدیریت با هوش اخلاقی……………………………………………………………………………………………………12
2-3- اصول هوش اخلاقی در مدیریت…………………………………………………………………………………………13
2-4-  رفتار اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………14
2-5-اهمیت و ضرورت بحث های اخلاقی……………………………………………………………………………………14
2-6-  مسایل اخلاقی در مدیریت…………………………………………………………………………………………………15
2-7-ویژگی مسایل اخلاقی در مدیریت………………………………………………………………………………………..17
2-8-تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت…………………………………………………………………………….18
2-9-اقتصاد و اخلاق مدیریت……………………………………………………………………………………………………..19
2-10-حقوق و اخلاق مدیریت……………………………………………………………………………………………………19
2-11-فلسفه و اخلاق مدیریت……………………………………………………………………………………………………20
2-12-محتوای مدیریت اخلاقی و تاثیر اقتصاد در آن……………………………………………………………………..20
2-13- قانون و اخلاق مدیریت……………………………………………………………………………………………………21
2-14- انتخاب مدیریت اخلاقی…………………………………………………………………………………………………..24
2-15- ویژگی­ها و شرایط اجرایی قانون………………………………………………………………………………………..25
2-16- قانون و اخلاق در مدیریت……………………………………………………………………………………………….26
2-17- زمینه ی شکل­گیری قانون…………………………………………………………………………………………………27
2-18- اصول پنجگانه اخلاق رهبری………………………………………………………………………………………….30
2-19- تاریخچه و سوابق موضوع………………………………………………………………………………………………..31
 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….34
3–2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..34
3-3-متغیرها و فرضیات پزوهش………………………………………………………………………………………………….36
3-4-روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..37
3-5-جامعه آماری و نمونه ی آماری…………………………………………………………………………………………….37
3-6-ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………39
3-7-پایایی و روایی پرسش نامه………………………………………………………………………………………………….41
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………..43
 
فصل چهارم: یافته­های تحقیق
 
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………46
4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………..46
4-3-  آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………..50
4-4- تحلیل جانبی…………………………………………………………………………………………………………………….69
 
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری
 
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….75
5-2-نتایج حاصل از تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………..75
5-4- ارایه ی پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………..80
 
پیوست­ها
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………83
 
منابع و مآخذ
 
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….85
منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………..86
 
 
فهرست جدول­ها
 
3-1. جدول: مقیاس طیف لیکرت…………………………………………………………………………………………………40
3-2. جدول: ترکیب سئوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………..40
3-3. جدول: ضریب اعتماد با روش آلفاکرونباخ……………………………………………………………………………..42
4-1. جدول: جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………….47
4-2. جدول: فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………48
4-3. جدول:.فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………..49
4-4. جدول: ضریب همبستگی امانتداری و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر……………………………..51
4-5. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون…………………………………………52
4-6. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………….52
4-7. جدول: ضرایب و رگرسیون امانتداری و اعتماد……………………………………………………………………….53
4-8. جدول: ضریب همبستگی خدمتگزاری و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر………………………….54
4-9. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون…………………………………………55
4-10. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..56
4-11. جدول: ضرایب رگرسیون خدمتگزاری و اعتماد……………………………………………………………………56
4-12. جدول: ضریب همبستگی مسئولیت پذیریو اعتماد شهروندان به شهرداری………………………………..57
4-13. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون……………………………………….58
4-14. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..59
4-15. جدول: ضرایب رگرسیون مسؤلیتپذیریو اعتماد……………………………………………………………………………59
4-16. جدول: ضریب همبستگی عدالت واعتمادشهروندان بهشهرداری ماهشهر…………………………………………….60
4-17. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آمارۀ دوربین واتسون (متغیر عدالت)…………………………..61
4-18. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..62
4-19. جدول: : ضرایب رگرسیون مسئولیت پذیری و اعتماد……………………………………………………………62
4-20. جدول: ضریب همبستگی تکریم ارباب رجوع و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر…………….63
4-21. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون……………………………………….64
4-22. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..65
4-23. جدول: ضرایب رگرسیون عدالت و تکریم ارباب رجوع………………………………………………………..65
4-24. جدول: ضریب همبستگی ویژگی­های اخلاقی مدیران و اعتماد شهروندان به شهرداری………………66
4-25. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون……………………………………….67
4-26. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..68
4-27. جدول: ضرایب رگرسیون عدالت و ویژگی­های اخلاقی مدیران………………………………………………68                                4-28. جدول:خلاصه نتایج فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………..69
4-29. جدول: آمار توصیفی مربوط به آزمون  تی…………………………………………………………………………..70
4-30. جدول: آمار استنباطی مربوط به آزمون تی……………………………………………………………………………70
4-31. جدول: فراوانیپاسخ دهندگان زن و مرد با توجه به متغیر اعتماد شهروندان به شهرداری …………….71
4-32. جدول: آزمون مقایسه میانگین مردان و زنان با توجه به متغیر اعتماد شهروندان به شهرداری……….71
4-33. جدول: تحلیل واریانس یک طرفه……………………………………………………………………………………….72
4-34. جدول: تحلیل واریانس یک طرفه……………………………………………………………………………………….73
5-1. جدول: خلاصه نتایج متغیرهای جمعیت شناسی……………………………………………………………………..76
5-2. جدول: خلاصه نتایج فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………….79
 
 
فهرست شکل­ها
عنوان صفحه
2-1. شکل: نقطه اشتراک بین استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی………………………………………………..27
4-1. شکل: نمودار جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………….48
4-2. شکل: نمودار توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان……………………………………………………….49
4-3. شکل: نمودار فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………….50
4-4. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی………………………………………………………………………………………….52
4-5. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی………………………………………………………………………………………….55
4-6. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی………………………………………………………………………………………….58
4-7. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی………………………………………………………………………………………….61
4-8 . شکل: توزیع خطاهای رگرسیون………………………………………………………………………………………….64
 
 
چکیده:
     هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش و تأثیر اخلاق مدیران در افزایش میزان اعتماد شهروندان ماهشهر به شهرداری است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی از لحاظ هدف بوده و از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان ماهشهری است که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی، 271 نفر از مراجعه کنندگان به شهرداری در مدت دو هفته مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بوده که روایی آن توسط پانلی از متخصصان در دو بخش روایی ظاهری و محتوا احراز گردیده است و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ برای بخش­های مختلف احراز گردید.پس از تکمیل پرسشنامه­ها، مراحل تجزیه و تحلیل داده­ها در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل­های توصیفی نشان می­دهد که 68 درصد از پاسخگویان مرد و 38 درصد دارای تحصیلات لیسانس بوده و بیشترپاسخگویان در بازه سنی 41 تا 50 سال قرار دارند.
     نتایج حاصل از آزمون­های فرضیات تحقیق نشان می­دهد که در بین تمامی موارد مطرح شده در فرضیات تحقیق، ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین فرضیه اصلی پژوهش که ارتباط ویژگی­های اخلاقی مدیران و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر است نیز ارتباط مثبت و معنی­دار است.
     پژوهش حاضر نشان می­دهد که خدمتگزاری، بیشترین رابطه را با اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر دارد به عبارتی شهرداری ماهشهر از طریق خدمتگزاری، اعتماد بیشتری در میان مشتریان ایجاد کرده است.
کلمات کلیدی: اخلاق مدیران، اعتماد شهروندان، خدمتگزاری.    
 

 • مقدمه

     کارهایی که به آنها کار اخلاقی گفته می­شود فرقشان با کار عادی این است که قابل ستایش و تحسین­اند. به عبارت دیگر یعنی انسان برای آنها ارزش قایل است. تفاوت کار اخلاقی با کار طبیعی در این است که کار اخلاقی در وجدان هر بشری دارای ارزش است( مطهری، 1366). مکتب انسان ساز اسلام به دنبال تربیت خلیفه الهی، یعنی انسان الهی که مظهر صفات حق تعالی است، برای رسیدن به این هدف عالی، مجموعه­ای از دستورات الهی در قالب اعتقادات، احکام و اخلاق بیان شده است. با توجه به جامعیت و فراگیر بودن اسلام به عنوان آیین زندگی، نوع نگاه اسلام به مدیریت مشخص خواهد شد. مدیریت از مهمترین مباحث جهان امروز است که با آن می­توان به دنیای بشریت کمک­های شایانی کرد زیرا جامعه بشری برای رسیدن به هدف به مدیرانی احتیاج دارد که هم هدف را خوب بشناسند و هم ابزار رسیدن به آن هدف را. همانطور که استاد مطهری می­فرمایند: مدیریت صحیح از ضعیف­ترین ملت­های دنیا قوی­ترین ملت­ها را می­سازد.
     بنابراین اسلام مکتبی است هدفمند و هدف آن تقرب به خداست. مدیریت اسلامی هم جزیی از این برنامه­ها است. مدیر در مدیریت اسلامی نقش الگو دارد لذا داشتن یک سری خصوصیات و ویژگی­ها که بیانگر کفایت و شایستگی او برای مدیریت است مدنظر قرار می­گیرد که عبارتند از: اخلاص، رهبری، آگاهی و قدرت، خودسازی، امانتداری، خدمتگزاری، عدالت، وجدان کاری و … (فروزنده دهکردی و جوکار، 1386). 
 

 • تعریف مساله و بیان موضوع تحقیق

اخلاق در علم مدیریت به تازگی مطرح و جذابیت خاصی برای محققین این رشته علمی فراهم نموده و چشم­انداز تحقیقاتی فراوانی برای آن می­توان متصور بود. علم مدیریت به دلیل ماهیت استراتژیک آن در کمک به تصمیم­گیری در حوزه انسانی نسبت به سایر علوم از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که هر تصمیم در این حوزه می تواند به اقشار مختلف جامعه، محیط و طبیعت اثرگذار باشد از جمله طریق مؤثر به منظور وارد ساختن مباحث اخلاقی در امور روزمره انسانی لحاظ اخلاق در تصمیم­گیری و متعاقباً در عملیات به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم می­باشد. از سویی دیگر امروزه تأکید برمباحث اخلاقی و به گسترش بوده و از جمله طرق مؤثر در اعمال مباحث اخلاقی و اجرایی کردن بحث اخلاقیات در جامعه، توجه به مباحث اخلاق در تصمیم­گیری یا اخلاق در علم مدیریت می باشد. با گسترش تحقیقات در حوزه اخلاق در علم مدیریت در سال های اخیر، آینده­نگری مطلوبی را برای اخلاق در حوزه علم مدیریت و تصمیم­گیری می­توان تصور کرد.
اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزش­ها، باورها، اصول، مبانی باید­ها و نباید­ها تعریف می­شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص می­شود و عمل بد از خوب متمایز می­گردد(الوانی، 1380).
اخلاق، عبارتست از قواعد ارزشی و هنجاری یک جامعه که در رفتار افراد آن انعکاس می­یابد. اینکه چگونه اصول اخلاقی را بر موارد خاص اعمال کنیم، همان اخلاق کاربردی است که شامل اخلاق اقتصادی پزشکی محیط­زیست علمی اخلاق در سازمان و مدیریت می­باشد(جباری، 1386). بحث اخلاق در حقیقت عمده­ترین چالش مدیریت است زیرا بیانگر تقابل بین عملکرد اقتصادی(که به وسیله درآمدها، هزینه­ها و سودها اندازه­گیری می­شود) و عملکرد اجتماعی(که در قالب تعهدات آن سازمان در داخل و خارج نسبت به دیگران بیان می­شود) می­باشند(هس مر، 1382). رواج ادبیات اخلاق در علم مدیریت و گسترش آن در آینده می­تواند آن را با ادبیات اخلاق در کسب و کار ارتباط دهد لذا در ابتدا به مرور ادبیات اخلاق در کسب و کار پرداخته می­شود.
 
1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی: یافتن ارتباط بین اخلاق مدیران و اعتماد شهروندان در شهرداری ماهشهر.
اهداف فرعی:

 • بررسی ارتباط بین امانتداری و اعتماد شهروندان
 • بررسی ارتباط بین خدمتگزاری و اعتماد شهروندان
 • بررسی ارتباط بین مسولیت­پذیری و اعتماد شهروندان
 • بین انضباط کاری بررسی ارتباط و اعتماد شهروندان
 • بررسی ارتباط مهرورزی و اعتماد شهروندان

 
1-4- سوالات تحقیق
1-آیا بین امانتداری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟
2- آیا بین خدمتگزاری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟
3- آیا بین مسولیت پذیری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟
4-آیابین عدالت و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟
5-آیابین تکریم ارباب رجوع و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟
 
1-5- فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:. بررسی و تاثیر اخلاق مدیران بر میزان اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر.
فرضیه های  فرعی:
1-امانتداری: بین امانتداری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد.
2- خدمتگزاری: بین خدمتگزاری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد.
3- مسئولیت پذیری: بین مسولیت پذیری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد.
4-عدالت: بین عدالت و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد.
5-تکریم ارباب رجوع: بین تکریم ارباب رجوع و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد.

تعداد صفحه:101

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
گروه علوم انسانی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی – گرایش تحول
 
عنوان :
نقش مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
 
تابستان 1393

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                  شماره  صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

   فصل اول – کلیات ، عناوین و تعاریف تحقیق

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2 بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………………………………. 6
1-4  اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………… 8
1-4-1 هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………… 8
1-4-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………. 8
1-5  فرضیه ها  ……………………………………………………………………………………………………………. 9
1-5-1 فرضیه اصلی  …………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5-2 فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………………………. 9
1-6 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 10
1-7  تعریف عملیاتی واژگان کلیدی ……………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-1 مدیریت کیفیت جامع …………………………………………………………………………………………….. 14
2-1-1 تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………. 15
2-1-1-1 کیفیت …………………………………………………………………………………………………………. 15
2-1-1-2 مدیریت کیفت  …………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-1-3 مدیریت کیفیت جامع …………………………………………………………………………………….. 17
2-1-1-3-1 مدیریت کیفیت جامع از دیدگاه صاحبنظران …………………………………………………. 20
2-1-1-4 مفاهیم کلیدی در فرهنگTQM …………………………………………………………………….. 22
2-1-1-5 اهمیت مدیریت کیفیت جامع ………………………………………………………………………….. 24
2-1-1-6 مولفه های مدیریت کیفیت جامع …………………………………………………………………….. 25
2-1-1-7 مدل های کیفیت …………………………………………………………………………………………… 31
2-1-2 تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-1-3 پژوهش های صورت گرفته در زمینه مدیریت کیفیت جامع ……………………………………. 34
2-2 کارایی ………………………………………………………………………………………………………………… 36
2-2-1 تعریف کارایی ………………………………………………………………………………………………….. 37
2-2-1-1 انواع کارآیی …………………………………………………………………………………………………. 37
2-2-2 کارایی و اثر بخشی ……………………………………………………………………………………………. 39
2-2-3 نظریات و دیدگاها …………………………………………………………………………………………….. 39
2-2-3-1 کارآیی در نظر فردریک تیلور(نظریه مدیریت علمی) …………………………………………. 39
2-2-3-2 مفهوم کارایی در نظریه هنری گانت ………………………………………………………………… 39
2-2-3-3 کارایی در نظریه فرانک ولیلیان گیلبرت ……………………………………………………………. 44
2-2-3-4 کارایی در نظریه هنری دنیسون ……………………………………………………………………….. 44
2-2-3-5 کارایی در نظریه ماکس وبر …………………………………………………………………………….. 45
2-2-3-6 کارایی در مکتب روابط انسانی ……………………………………………………………………….. 45
2-2-3-7 کارایی در نظریه التون مایو …………………………………………………………………………….. 46
2-2-3-8 کارایی‌ در نظریه‌ رنسیس‌ لیکرت ……………………………………………………………………… 46
2-2-3-9 کارایی‌ در نظریه‌ جرج‌ هومنز (نظریات‌ گروهی) ………………………………………………… 49
2-2-4 تحقیقات انجام شده در زمینه کارایی کارکنان ………………………………………………………… 50
2-3 تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق ……………………………………………………………. 52
2-3-1 تحقیقات انجام شده در ایران ……………………………………………………………………………… 55
2-3-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها ………………………………………………………………….. 57
2-4 آشنایی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان ………………………………………………………………. 58
2-4-1 ضرورت تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان ……………………………………………….. 59
2-4-2 تشکیل هیات موسس ………………………………………………………………………………………… 59
2-4-3 آغاز فعالیت های آموزشی ………………………………………………………………………………….. 60
2-4-4 احداث و راه اندازی ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی نبش چهارراه آیت الله کاشانی …….. 61
2-4-5 خرید مجموعه کارگاهی جهان صنعت ………………………………………………………………….. 62
2-4-6 تصویب و راه اندازی کارشناسی حسابداری …………………………………………………………… 62
2-4-7 تملک و راه اندازی سایت اصلی دانشگاه ………………………………………………………………. 63
2-4-8 احداث دانشکده فنی و مهندسی …………………………………………………………………………… 65
2-4-9 احداث دانشکده برق و کامپیوتر……………………………………………………………………………. 65
2-4-10 احداث مجموعه رفاهی …………………………………………………………………………………….. 66
2-4-11 محوطه سازی و توسعه فضای سبز …………………………………………………………………….. 66
مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 67
فصل سوم – روانشناسی تحقیق
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 69
3-2  روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 69
3-3 متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………………… 71
انوع متغیر های تحقیق
3-3-1  متغیرهای مستقل ………………………………………………………………………………………………
72
3-3-2   متغیر وابسته  ………………………………………………………………………………………………….. 72
3-4 روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………. 72
3-4  روایی و پایایی …………………………………………………………………………………………………….. 74
3-6 جامعه­ی آماری ……………………………………………………………………………………………………… 75
3-7 شیوه داده پردازی و فنون تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………. 76
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده­ها ، آزمون و فرضیه­ها
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 78
4-1 نتایج توصیفی ……………………………………………………………………………………………………….. 78
4-2 آزمون های استنباطی ……………………………………………………………………………………………… 82
4-2-1 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها …………………………………………………………………………. 82
4-2-2 بررسی تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر کارایی کارکنان …………………………………….. 83
4-2-2-1 بررسی تاثیر تعهد کارکنان بر کارایی کارکنان …………………………………………………….. 83
4-2-2-2 بررسی تاثیر مشارکت و همکاری برکارایی کارکنان ……………………………………………. 84
4-2-2-3 بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کارایی کارکنان ………………………………………. 85
4-2-2-4 بررسی تاثیر  رضایت دانشجویان بر کارایی کارکنان ………………………………………………… 86
4-2-2-5 بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر کارایی کارکنان ………………………………………………… 87
4-2-2-6بررسی تاثیر  واقع گرایی بر کارایی کارکنان ……………………………………………………….. 88
4-2-3 آزمون رگرسیون گام به گام ………………………………………………………………………………… 89
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 94
5-2 بررسی نتایج به دست آمده برای فرضیه ها ……………………………………………………………….. 94
5-3 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. 98
5-4 پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده ………………………………………………………………………. 99
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 100
فهرست منابع و مآخذ
منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………………………..
102
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………. 106

فهرست جدول ها

جدول 2-1 مقایسه کارایی و اثربخشی …………………………………………………………………………….

41

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت جنسیت ………………………………..

79
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت سابقه کار ……………………………… 80
جدول 4-3توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت سطح تحصیلات………………………. 81
جدول 4-4 آزمون کولموگراف-اسمیرنوف ……………………………………………………………………… 82
جدول 4-5 بررسی  تاثیر تعهد کارکنان بر کارایی کارکنان …………………………………………………. 83
جدول 4-6 بررسی تاثیر مشارکت و همکاری برکارایی کارکنان…………………………………………… 84
جدول 4-7بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کارایی کارکنان………………………………………. 85
جدول 4-8بررسی تاثیر رضایت دانشجویان بر کارایی کارکنان…………………………………………………. 86
جدول 4-9تاثیر آموزش کارکنان برکارایی کارکنان…………………………………………………………….. 87
جدول 4-10 بررسی تاثیر واقع گرایی بر کارایی کارکنان…………………………………………………….. 88
جدول(4-11): ضرایب تعیین متغیرهای تاثیرگذار بر کارایی کارکنان……………………………………. 90
جدول (4-12) : مقدار تاثیر متغیرهای تاثیرگذار بر کارایی کارکنان………………………………………. 91

 
 
فهرست  نمودارها

نمودار 4-1 درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر جنسیت …………………………………………… 79
نمودار 4-2 درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر سن …………………………………………………. 80
نمودار 4-3 درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر سطح تحصیلات ……………………………….. 81

 
چکیده
هدف اصلی این تحقیق تاثیر مدیریت کیفیت جامعTQM  بر بهبود کارآیی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان است. در این تحقیق، شش اصل تعهد ، رضایت دانشجویان(تأمین رضایت ارباب رجوع)، واقع‌گرایی، مشارکت و همکاری ، آموزش و بهبود مستمر به عنوان اصول مدیریت کیفیت جامع در نظر گرفته شد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان که شامل اساتید وکارمندان میشود می باشد. روش نمونه‌گیری نیز به صورت تصادفی طبقه‌ای بوده و برای تقسیم حجم نمونه میان طبقه‌های جامعه با توجه به حجم هر طبقه از شیوۀ تخصیص متناسب استفاده شده است. در این تحقیق از دو پرسشنامه کارایی کارکنان و مدیریت کیفیت جامع استفاده شده است. پس از توزیع پرسشنامه های مربوط به کارایی کارکنان و مدیریت کیفیت جامع، پرسشنامه های تکمیل شده جمع آوری وبرای تجزیه و تحلیل وارد نرم‌افزار spss استفاده شد و داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. داده های توصیفی ما در این تحقیق به ویژگی های دموگرافی اشاره دارد که جنسیت ، سن و تحصیلات را ارزیابی می کند . یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به دیدگاه اساتید و کارمندان و با توجه به معیارهای مدیریت کیفیت جامع و مولفه های کارایی و بر اساس نتایج حاصل از ضرایب Beta مشاهده شد که متغیر برنامه ریزی استراتژیک، بیشتر از بقیه متغیرها بر کارایی کارکنان تاثیر گذار می باشد. بعد از آن متغیرهای واقع گرایی، آموزش کارکنان و رضایت دانشجویان ، در ردیف های بعدی قرار دارند.
کلمات کلیدی : مدیریت کیفیت منابع ، کارایی ، کارکنان کیفیت   

1-1مقدمه
امروزه موفقیت سازمان‌ها را دانش مدیریت به کار گرفته‌شده در آن معیّن می‌کند. دانش مدیریت با رویکرد نوین، ساز و کاری را به سازمان‌های هزارۀ سوم ارائه می‌دهد که دارای دو خصیصۀ اصلی، تحول و کیفیت است. مدیریت کیفیت با تحول سازمانی مستمر، پایداری و پویایی آنان را در مقابل تغییرات سریع ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فنّاوری جهان تضمین می‌کند. شایان توضیح است که تعریف مشخصه‌های کیفیت خدمات نسبت به کیفیت محصولات فیزیکی مشکل‌تر است. زیرا کیفیت ضعیف محصول، غالباً به علت مواد اولیه و اجزاء نامتناسب است و یا ممکن است طراحی آنها دارای خطا باشد و یا مطابق مشخصه‌های‌شان تولید نشود اما کیفیت پایین خدمات مستقیماً به رفتار افراد برمی‌گردد.              نبود تعلیمات و یا کمبود توجهات لازم غالباً از دلایل اصلی عدم رضایت در خدمات هستند                 (Edward, 2001).[1]
استقرار مدیریت کیفیت جامع برای مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها بسیار حیاتی است.هم اکنون شاید بتوان گفت مدیریت کیفیت جامع  ، بهترین راه برای رشد و گسترش صنعت نوپای ایران بزرگ است . توجهی که این روزها مدیران ما نسبت به مسایل انسانی و پیشرفت در سایه رضایت کارکنان و مشتریان ابراز می دارند ، همگی نشانگر یک حرکت بزرگ در راستای استقرار فرهنگ کیفیت در سازمان هاست .رهبری ، رضایت مشتری ، مشارکت کارکنان ، بهبود مستمر فرآیند ، مشارکت تامین کننده و مقیا سهای عملکرد ، مفاهیم اولیه بحث TQM[2] می باشند.                           
دراین فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق وسپس به اهمیت وضرورت تحقیق پرداخته می شود.، در ادامه فصل یک، اهداف تدوین شده که  این اهداف به یک  هدف اصلی و چند هدف جزیی تقسیم بندی می شود.در ادامه  فرضیات بیان فرضیات مطرح شده پرداخته می شود. .قلمرو موضوعی-محتوایی و زمانی تحقیق مورد نظر را به آن اشاره ،  اصطلاحات وواژگان کلیدی تعریف  و در پایان این فصل مدل تحقیق را  به تصویر می کشیم.

 • 2 بیان مساله

مدیریت کیفیت جامع ، جایگاهی برجسته در دنیای پیشرفته پیدا کرده و با  پذیرش چشمگیری روبه‌رو شده است. این اندیشه از مصارف غیرضروری، کاربرد نامناسب منابع و بروز اشتباه فراوان در   فرایندها پیشگیری کرده و زمینه تولید فراورده‌های   قابل اطمینان   را که خواسته مصرف‌کنندگان است، فراهم می‌آورد.
در بخش‌های تولیدی، خدماتی، دولتی، آموزشی، ترابری و سایر سازمان‌ها، موج مدیریت کیفیت جامع فراگیر شده است .سنگه [3]معتقد است علت شکست بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها در برداشت ناقص آنها از مفهوم «مدیریت کیفیت جامع» است و بدون وجود یک چارچوب و مفهوم وسیع همگانی از «جنبش کیفیت» در جامعه ، این نهضت در هر کشوری منزوی می‌ماند . مسئله مهم در اجرای مدیریت کیفیت این است که این دیدگاه در هر سازمانی بسته به موقعیت و اهداف خاص آن ، با مشکلات مربوط به خود مواجه است . لذا نمی‌توان آن را به‌صورت قالبی در هر سازمانی اجرا کرد بلکه مهم‌ترین اقدام برای اجرای آن در هر تشکیلاتی تطبیق نگرش با وضعیت آن سازمان   است . امروزه ، مدیریت کیفیت جامع   به‌صورت نهضتی اجتماعی درآمده و دامنه رسوخ آن از صنعت ، که مبدأ اصلی آن است به سایر سازمان‌ها، نظیر سازمان‌های بهداشتی، بروکراسی‌های دولتی، سازمان‌های غیرانتفاعی و مؤسسات آموزشی کشیده شده ‌است. برخی نویسندگان ، معتقدند که شده است.
مدیریت کیفیت جامع نیازمند استفاده از اطلاعاتی است که در مراحل مختلف تصمیم‌گیری به‌صورت منظم گردآوری شده باشد . مدیریت کیفیت جامع اثراتی نیز بر جوامع امروزی دارد که میتوان به اصلاح مداوم فرایندهای کاری ، مشارکت تمامی افراد سازمان،حل مسائل ریز و درشت جامعه و ارتقای فرهنگ مردمی اشاره کرد.با اجرای TQM میتوان عملکرد کارکنان را در مقایسه با گذشته ،  با روشی منظم‌تر اندازه‌گیری کرد و سیستم ارزیابی عملکرد، خواهان ارزیابی هریک از کارکنان ، تاحدی است که خدمات سالانه آنها اندازه‌گیری شود و به این‌ترتیب، می‌توان در پایان سال ، میزان کسب موفقیت واقعی آنها را با اهداف تعیین‌شده مقایسه کرد.
مفهوم کارآیی دارای‌نگرش‌سیستمیک‌ به‌رفتار انسان‌ در سازمان ‌است‌ و از یافته‌های‌ علوم‌ رفتاری ‌و مطالعات‌و تجربیات‌رفتار سازمانی‌بهره‌گیری‌می‌کند و عبارت ‌است ‌از بهسازی ‌نیروی ‌انسانی‌و سازمان ‌که  ‌با تلاش‌و پیگیری‌بی‌وقفه‌صاحبنظران ‌، مدیریت‌روبه ‌توسعه ‌و تکامل‌است . کارایی مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت ، جهت ارتقای سطح زندگی انسانها و ساختن اجتماعی مرفه‌تر که هدفی ملی برای همه کشورهای جهان است، همواره مدنظر صاحبنظران می‌باشد و شاید بتوان گفت که رسالت اصلی علم مدیریت، دستیابی به کارایی و بهره‌وری بیشتر است و این امر همواره مورد توجه مدیران برای اداره و مهندسی مجدد سازمانها بوده است. با توجه به ضرورت این مفهوم ( کارایی) و دگرگونی‌های شگرفی که در علوم و فنون و تکنولوژی رخ داده، صاحبنظران مدیریت منابع انسانی را بر آن داشته تا با استفاده از فنون مختلف آموزش زمینه همسو کردن فعالیتهای انسان را با این پیشرفتها به منظور دستیابی به بهبودکارایی  فراهم آورند. علاقه به شغل ، عدم فشار و تحمیل از طرف مدیران و سرپرستان  ، دخالت کارکنان در تصمیم گیری ها ، ساعات متناسب با نوع کار ، امکانات ،  وسایل و شرایط اولیه برای کار از جمله مواردی است که می تواند بر روی کارایی کارکنان تاثیر گذار باشد. حال باتوجه به اهمیت  و ضرورتی که مدیریت کیفیت جامع و کارایی درجوامع امروزی پیداکرده اند در این تحقیق به بررسی تاثیر ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان               می پردازیم.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق

در واقع تحقیقات انجام شده در مورد مدیریت کیفیت جامع و کارایی همه در جهت ابداع راهکارهایی برای استفاده از منابع بهینه از منابع موجود در اختیار بشر است.مدیریت کیفیت جامع در گذشته عمدتا در یک حالت غیر رسمی فعالیت کرده بود اما الان در تمام جنبه ها نیاز به آن به صورت رسمی و غیر رسمی احساس میشود.(استرانر-1955)
مدیریت کیفیت جامع  روشی است‏ که می‏تواند تحولی عظیم در آموزش ایجاد کند.همان‏طور که سالیس نیز معتقد است، مدیریت کیفیت جامع «فلسفه‏ای از بهبود مستمر است که قادر است مجموعه‏ای از ابزارهای عملی و فنون برای برآوردن نیازها، خواستها و انتظارات فعلی و آینده هر موسسه‏ آموزشی را فراهم سازد.با توجه به اینکه‏ سازمانها و واحدهای آموزشی،عوامل اصلی‏ و تعیین‏کننده آماده‏سازی و تامین نیروی‏ انسانی دیگر نهادهای تولیدی و خدماتی در جامعه هستند،ضرورت مطالعه و پیاده کردن‏ اصول»مدیریت کیفیت جامع  در آموزش‏ بیش از پیش احساس می‏ شود. اهمیت موضوع به اندازه ایست که امروزه در تمام دنیا مخصوصا دانشگاهها این موضوع به عنوان سر لوحه افکار و فرهنگ کاری دولتمردان و سازمانهای دولتی قرار گرفته است و سعی در ترویج فرهنگ بهره وری در بین مردم و جامعه ی خودشان دارند. مدیریت کیفیت جامع یک فرهنگ است که بعد تبدیل به یک ابزار می شود.از آنجا که امروزه دانشگاهها یک مرکز فرهنگی شناخته میشود،  در این موسسات توجه بسیار کمی به مقوله ی مدیریت کیفیت جامع می شود.لذا در این تحقیق می کوشیم تا اهمیت این فرایند را بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد کاشان بررسی کنیم.مدیریت کیفیت جامع یک امر زیربنایی است که در دانشگاه آزاد کاشان توجه چندانی به آن نشده است.اجرای  TQMباعث میشود که کلیه افراد به شکل مستمر در جهت بهبود فرایندهای کاری خود تلاش کنندو نسبت به مسوولیت های خود تعهد لازم را نشان دهند.اجرای صحیح مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه آزاد کاشان باعث رضایت دانشجویان –بهبود مستمر فرایندها تمرکز لازم بر دانشجویان  و توانمند کردن کارکنان می شود. یکی از ضرورت های انجام این تحقیق ارزیابی کارایی کارکنان دانشگاه آزاد کاشان می باشد که میتوان به تشویق عملکردهای مطلوب و نهی از عملکرد نامطلوب کارکنان،شناسایی افرادی که قابلیت ارتقاء دارند،امکان بازنگری مشاغل و پست های سازمانی ،اشاره کرد.کمبود یا نبود تعهد در مدیریت به ویژه مدیریت عالی ،کمبود اعتماد به نفس در زمینه اجرا و پیاده‌سازی این رویکرد،بیم از انعطاف‌پذیری ، کمبود ارتباطات اثربخش،ترس از ایجاد تحول یا نا توانایی در  ایجاد تحول در سازمان و مدیریت تحول از جمله مواردی است که به علت نبود مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه آزاد کاشان بوجود آمده است.نبود مدیریت کیفیت جامع در این دانشگاه باعث شده است که این دانشگاه سازماندهی-نظم و ترتیب واستاندارد سازی خود را از دست بدهد.اجرای مدیریت کیفیت جامع در برنامه ها افزایش کیفیت کاری –برنامه ریزی و تعهد کیفیت ورضایت دانشجویان را بهمراه دارد.از انجایی که مدیریت کیفیت جامع نگرشی نو به عامل سازمانی دارد و هدف آن برپایی یک سیستم مستمر بهبود کیفیت می باشد .در این تحقیق می کوشیم اهمیت آن  را بر عوامل درون سازمانی دانشگاه آزاد کاشان مورد بررسی قرار دهیم.
[1] -edvard
Total quality management[2]
[3] -peterM.senge

تعداد صفحه:115

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 
 واحد نراق
دانشکده مدیریت
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
گرایش :
مدیریت دولتی
عنوان
نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی کارکنان شعب بانک صادرات ساوه
                  
زمستان 1393

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                     صفحه
چکیده ‌ط
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه- 2
1-2) بیان مسئله- 3
1-3) اهمیت وضروریت تحقیق- 4
1-4)اهداف تحقیق: 5
1-5)فرضیات تحقیق: 5
1-6)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 5
1-6-1)روش تحقیق- 5
1-7)روش گردآوری اطلاعات– 5
1-7-1)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات– 6
1-8)قلمرو زمانی تحقیق- 6
1-9)قلمرو مکانی تحقیق- 6
1-10)تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها 6
1-10)تعاریف نظری- 6
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-1- تعریف بدبینی- 9
2-1-1-بدبینی و علل آن از دیدگاه اسلام- 12
2-1-2-متغیرهای تأثیر پذیر و پیامدهای بدبینی در سازمان- 14
2-1-3-مدل پیشنهادی عوامل مؤثر بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن- 15
2-1-4-احساس بی عدالتی رویه ای در ارزیابی عملکرد، ارتقاء و جبران خدمات– 18
2-1-5-پیامدهای بدبینی سازمانی- 19
2-1-6-ابعاد بدبینی سازمانی- 20
2-1-7-بدبینی سازمانی و پیامدهای نگرشی و رفتاری: 21
2-1-7-1-بدبینی و رضایت شغلی- 21
2-1-7-2-  بدبینی و تعهد سازمانی- 21
2-1-7-3-  بدبینی و قصد ترک خدمت– 22
2-1-7-4-  بدبینی و عملکرد شغلی- 22
2-1-8-بدبینی عمومی- 22
2-1-9-بدبینی سازمانی- 22
2-1-10-پیش زمینه های بدبینی سازمانی- 24
2-1-11-بیماری روانی بدبینی (پارانویا) 25
2-1-11-1-اختلال شخصیت بدبینی( پارانویید) 26
2-1-11-2-اختلال هذیانی(پارانویید): 28
2-1-11-3-علل اختلال روانی بدبینی : نقش ارث یا وراث(ژنتیک): 31
2-1-11-3-2-فشارهای روانی ( استرس ) : 32
2-1-11-4-درمان بیماری سوءظن و بدبینی (پارانویا) : 32
2-1-11-4-1-درمان دارویی: 33
2-1-11-4-2-پیش آگهی بیماران سوء ظنی و بدبینی(پارانویید): 33
2-2-روان شناسی مثبت گرایی- 34
2-2-1- مزیت ها و کاستی های مثبت گرایی برای سازمان- 34
2-2-3-خصایص مثبت– 35
2-2-4-پنج خصیصه شخصیتی: 35
2-2-4-1-خود ارزیابی- 36
2-2-4-2-خصایص روان شناسانه مثبت– 36
2-2-4-3-قابلیت های حالت گونه مثبت گرا 37
2-2-5- سرمایه روان شناختی- 38
2-2-6-خودکارآمدی- 39
2-2-7-امید- 39
2-2-8-خوش بینی- 40
2-4-بی تفاوتی- 43
2-4-1-مفهوم پدیده بی تفاوتی : 43
2-4-2-نمادها، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی: 45
2-4-3-عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی : 46
2-4-4- راه حل ها و راه کارهایی تحدید و تضعیف علل و عوامل ایجاد کننده بی تفاوتی سازمانی: 48
2-4-5-پیشینه و بحث نظری در مورد بی تفاوتی(بی تفاوتی اجتماعی در ایران): 50
2-5-پیشینه تحقیق- 57
2-6- الگوی مفهومی تحقیق- 59
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه- 60
3-2- روش تحقیق- 61
3-3- جامعه آماری- 61
3-4- نمونه آماری- 61
3-5-ابزار اندازه گیری- 62
3-6- نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه- 62
3-7-روش گردآوری اطلاعات– 62
3-8: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات– 63
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه- 65
4-2- توصیف آماری دادهای پژوهش– 65
4-2-1) وضعیت تاهل جامعه آماری- 65
4-2-2) وضعیت تحصیلات جامعه آماری- 66
4-4-2)تحلیل بخش دوم پرسشنامه: تحلیل رتبه ای داده ها 74
4-4-3) بررسی فرضیات تحقیق- 74
4-4-3-1)آزمون فرضیه اول- 74
4-4-3-2)آزمون فرضیه دوم- 75
4-4-3-3)آزمون فرضیه سوم- 76
4-4-4-4 )آزمون فرضیه اصلی- 77
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه- 80
5-2) مرور نتایج تحقیق- 80
5-3)بحث و تفسیر نتایج- 80
مرحله دوم:نتایج آزمون فرضیات– 81
5-4)پیشنهادات تحقیق- 84
5-5)محدودیتها و موانع تحقیق- 85
منابع- 86
منابع فارسی- 86
منابع انگلیسی- 88
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                     صفحه
جدول 1: مقایسه تعاریف روانشناختی در مورد بدبینی- 10
جدول 2: مقایسه رویکردهای گوناگون بدبینی- 12
جدول 2: متغییر در مطالعات در زمینه بدبینی در سازمان- 14
جدول4-1: توزیع فراوانی « وضعیت تاهل» کارکنان شعب بانک صادرات ساوه بر حسب جنسیت– 65
جدول4-2: توزیع فراوانی « وضعیت تحصیلات» کارکنان شعب بانک صادرات ساوه بر حسب جنسیت– 66
جدول4-3: توزیع فراوانی « وضعیت سنی» کارکنان شعب بانک صادرات ساوه بر حسب جنسیت– 67
جدول4-4: توزیع فراوانی « وضعیت سابقه کاری» کارکنان شعب بانک صادرات ساوه بر حسب جنسیت– 68
جدول4-5-آزمونKMO  و بارتلت— 70
جدول 4-5:بررسی مرتبه  تاثیرگذاری عوامل در انتخاب برندبراساس آزمون فریدمن- 74
جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون t  برای فرضیه‌ی دوم– 75
جدول 4-7: نتایج حاصل از آزمون t  برای فرضیه‌ی دوم– 76
جدول 4-8: نتایج حاصل از آزمون t  برای فرضیه‌ی دوم– 77
جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون t  برای فرضیه‌ی پنجم– 78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                     صفحه
شکل 1: مدل پیشنهادی عوامل مؤثر بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن- 15
شکل 1- پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی- 24
شکل 1: توسعه دیدگاه ها نسبت به انواع سرمایه ایجاد کننده مزیت رقابتی- 37
شکل2-1 مدل مفهومی طرح (Carthwright & Holmes,2006) 59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                                     صفحه
نمودار4-1: درصد فراوانی وضعیت تاهل کارکنان شعب بانک صادرات ساوه 66
نمودار4-2: درصد فراوانی وضعیت  تحصیلات کارکنان شعب بانک صادرات ساوه 67
نمودار4-3: درصد فراوانی وضعیت  سنی کارکنان شعب بانک صادرات ساوه 68
نمودار4-4: درصد فراوانی وضعیت  سابقه کاری کارکنان شعب بانک صادرات ساوه 69
 
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی کارکنان شعب بانک صادرات ساوه می­باشد جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی شاغل  در شعب بانک صادرات شهرستان ساوه به تعداد 110 تشکیل می­دهند که طبق جدول مورگان – کرجسی(1972) تعداد 85 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت  تصادفی ساده انتخاب شدند .در تحقیق مورد نظراز پرسشنامه محقق ساخته 22 سوالی بدبینی سازمانی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی(جهت نمایش اطلاعات جمعیت شناختی) و آمار استنباطی بارعاملی،آزمون رتبه بندی فریدمن و آزمون تی یک طرفه استفاده شده است. با توجه به فاصله­ای – عددی بودن متغیرهای پژوهش و از سوی دیگر نتیجه آزمون کلوموگروف – اسمرینوف جهت آزمون­های استنباطی تحقیق از آزمون­ رگرسیون خطی استفاده گردید. نتایج نشان داد عامل احساس بدبینی نسبت به سازمان بوده  موثرترین عامل در بی تفاوتی سازمانی بوده و رفتارهای منتج از  بدبینی نسبت به سازمان کم اهمیت ترین عامل می باشد.
 
کلید واژه: بدبینی سازمانی، بی تفاوتی، عامل احساس بدبینی، رفتارهای منتج از  بدبینی
 
 
1-1) مقدمه
در دنیای پر تلاطم امروز ما شاهد تغییر و تحولات شگرف و روزافزون درهمه حوزه ها هستیم.یکی از این حوزه­های تغییریافته،مدیریت رفتار کارکنان در سازمان ها است.سازمان هایی که از افراد مختلف با ویژگی های  متفاوت تشکیل شده اند وهریک در حوزه ای خاص برای هدف سازمانی­شان تلاش می کنند، از آنجا که رفتار سازمانی نوین با پیچیدگی های روزافزون مواجه است.آشنایی بیشتر مدیران و کارکنان با این پیچیدگی­ها و شناختن راه­های مناسب برای مقابله با آن ضروری است.تغییرات پرسرعت باعث شده که انسان سازمانی با هجمه ای از ابهامات مواجه گردد.اواز یک طرف با حجم عظیمی ار اطلاعات در دسترس مواجه است که دید وذهن او را  نسبت به مسائل کاری بازتر نموده است و از طرف دیگر وجود مشکلات اقتصادی و عواملی همچون وجود بیکاری در جامعه باعث شده است که اودر پاره ای از مسائل ونگرانی هایش نسبت به سازمان یک استراتژی را پیش بگیرد وآن سکوت است و در این میان متضرر اصلی آن سازمان هاهستند. کارآیی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد . هرقدر که شرکت ها و سازما ن ها، بزرگ تر می شوند بالطبع به مشکلات این نیروی عظیم نیز اضافه می شود مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم کارکنان خود دارند . تصور آنها ایناست که وقتی شخصی در یک محل استخدام می شود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران برروی این مسأله که رضایت کارکنان را می توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد، پافشاری می کنند. شاید تصور شان این است که کارکنان ، زیردستان آنها هستند و باید فرامین آنها را بپذیرند. اگرچه امروزه به دلیل اینکه کارکنان در زیر فشار مالی زیادی به سرمی برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است ، ولی به تدریج کارکنان علاقه مند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خود هستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد و اگر این کارکنان با موانعی در زمینه خواسته های شغلی خود روبه رو شوند یا به عبارتی از طرف مدیران تحویل گرفته نشوند، دچار سرخوردگی های شغلی و گوشه گیری در سازمان خود خواهند شد که این امر به نوبه خود منجر به پدیده هایی مثل بدبینی، بی تفاوتی و سکوت سازمانی می شود.
 
 
1-2) بیان مسئله
 امروزه در بسیاری از سازمان هامخصوصا سازمانهای دولتی شاهد امتناع کارکنان از ارائه عقیده ها و نظرات خود در مورد مشکلات سازمانی هستیم و در سازمان ها جوی بوجود آمده است که اغلب موجب می شود، کارکنان احساس کنند عقیده‌ی آن ها با ارزش نبوده و باعث می شود که کارکنان را از صحبت کردن باز دارد. این پدیده تحت عنوان  پدیده ی سکوت سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین می توان توسط شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی گام های مؤثری در جهت از بین بردن موانع اظهارنظر کارکنان در سازمان ها برداشت.
پندر و هالوس سکوت سازمانی را یک رفتار آگاهانه، ارادی، هدفمند و فعالانه بیان می کنند. در واقع سکوت سازمانی یک فرایند سازمانی نامناسب و ناکاراست که هزینه بر و تلاش بر بوده  و می تواند اشکال مختلفی مانند سکوت جمعی در  جلسات، سطوح پایین عمل گرایی در طرح و برنامه های پیشنهادی، سطوح پایین آوای جمعی و …. را به خود بگیرد(Shojaie et al,2011).
سکوت سازمانی، با محدود کردن اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است. این مشکلی است که هم اکنون گریبانگیر سازمان ها است، و باعث می شود که بیشتر سازمان ها از اظهارنظر خیلی کم کارکنان رنج ببرند. زمانی که چنین اتفاقی می افتد کیفیت تصمیم گیری و میزان انجام تغییر کاهش می یابد. همچنین سکوت سازمانی به وسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی مؤثر می شود، از این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را نخواهد داشت( Miller, 1972).
برخی از تحقیقات باهدف شناسایی عللی که موجب سکوت سازمانی شده اند انجام گرفته است(حقیقی کفاش و دیگران،1390،حسن پور ودیگران،1388،(Chiaburu,2013,Naus,2007.درمیان شاید بتوان ادعا نمود بدبینی سازمانی به عنوان یکی از ابعاد جوسازمانی بتواند با شکل گیری سکوت سازمانی درارتباط باشد.
بدبینی سازمانی به عنوان مفهوم جدید روابط کارگر ـ کارفرما و به عنوان یکی از مهمترین نگرش های کارکنان، اخیراً مورد توجه محققان قرار گرفته است.
بدبینی نگرشی است که از ناامیدی، ناکامی و سرخوردگی شکل می گیرد. بدبینی همچنین با تحقیر، نفرت و بی اعتمادی مرتبط است. باور مرتبط با بدبینی این است که اصول درستکاری، عدالت و صداقت، قربانی منافع شخصی شده است. این نگرش منفی در بسیاری از سازمانها نفوذ کرده و دلیل اصلی بسیاری از پیامدهای نامطلوب و منفی سازمانی و یکی از موضوعات مشکل ساز در محل کار است (James, 2005).
به طور خلاصه بدبینی سازمانی به عنوان نگرش منفی نسبت به سازمان تعریف شده است و شامل سه بعد است:
– باور به وجود عدم صداقت در سازمان
– احساس منفی نسبت به سازمان
– نشان دادن رفتارهای بدخواهانه درقبال سازمان(Carthwright & Holmes,2006)
با توجه به اینکه بی تفاوتی سازمانی می توانداثرات نامطلوبی در عملکرد کارکنان شعب بانک صادرات شهرستان ساوه داشته باشد،تحقیق حاضر در پی آن است تا با شناسایی تاثیر بدبینی سازمانی بر بی تفاوتی ، پیشنهادهایی در جهت رفع این مساله یا چالش در شعب این بانک ارائه نماید.
1-3) اهمیت وضروریت تحقیق
بدبینی سازمانی یکی از موضوعات مهم رفتاری است که بر عملکرد کارکنان در نهایت بر کارآمدی و اثربخشی سازمان موثر می باشد . اگر کارمندی احساس کند که سازمان به او توجه نمی کند و ارزیابی عملکرد و انتصابات سازمانی عادلانه نیست، احتمال وقوع بدبینی نسبت به سازمان در او وجود خواهد داشت در واقع درک حمایت سازمانی و منصفانه بودن سیستم های ارزیابی می تواند منجر به کاهش بدبینی سازمانی گردد.بدبینی سازمانی هم چنین با چند خروجی مهم سازمانی در ارتباط است و می تواند منجر به کاهش تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتارهای شهروندی سازمانی و مشارکت کارکنان در فعالیت ها گردد اگر بدبینی سازمانی یک ویژگی فردی باشد، افرادی که دارای بدبینی سازمانی هستند می بایست به بسیاری از چیزهای دیگر بدبین باشند و بدبینی سازمانی می بایست ریشه در اصل و یا تجربیات کودکی آن ها داشته باشد این در حالی است که با بررسی پیشینه بدبینی سازمانی انتظار می رود  که این مفهوم بیش تر ریشه در موضوعات سازمانی داشته و نه موضوعات شخصی.  شناخت عوامل موثر در بدینی سازمانی می تواند به سازمان ها در راستای پیشگیری از ایجاد بدبینی در کارکنان نسبت به سازمان کمک شایانی نماید از سوی دیگر با درک و شناخت پیامدهای احتمالی بدبینی سازمانی  نیز می توان به وجود بدبینی در بین کارکنان (در صورت وجود) پی برد و برنامه های لازم در جهت کاهش أن را به کار بست.

تعداد صفحه:104

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه مهندسی مجدد فرآیندهای تامین و تدارکات پروژه ها

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
 
دانشکده مدیریت
 
 پایان نامه
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
گرایش مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل
 
عنوان
مهندسی مجدد فرآیندهای تامین و تدارکات پروژه ها و طراحی سیستم تامین و تدارکات الکترونیکی برای شرکت های تجاری خصوصی(مورد مطالعه: شرکت سیفکو)
 
تابستان 1393

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                          صفحه
چکیده 1
پیشگفتار. 2
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه. 4
1-2 فرصت های استفاده از راه حلهای تامین الکترونیکی.. 6
1-3 شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن. 7
1-4 زمینه پژوهش…. 7
1-5 دامنه پژوهش…. 8
1-6 پرسش های پژوهش…. 8
1-7 اهداف پژوهش…. 8
1-8 مزایای حاصل از پژوهش…. 9
1-9 محدودیت های پژوهش…. 9
1-10 متدولوژی انجام پژوهش…. 10
فصل دوم
مرور ادبیات تحقیق
مقدمه. 12
2-1  PMBOK (استاندارد مدیریت پروژه) 12
2-1-1 معرفی.. 12
2-1-2 تشریح استاندارد. 13
2-1-3  تجزیه و تحلیل.. 16
2-1-4 موارد استفاده در تحقیق.. 17
2-2 مدیریت تامین پروژه 17
2-2-1 معرفی.. 17
2-2-2 تشریح.. 17
2-2-3 تجزیه و تحلیل.. 18
2-2-4 موارد استفاده: 19
2-3 نظامنامه مهندسی تامین برای کارخانه بزرگ… 19
2-3-1 معرفی.. 19
2-3-2 تجزیه و تحلیل.. 20
2-3-3 موارد مورد استفاده 20
2-4  طراحی سیستم تامینالکترونیکی برای خرید دولتی.. 21
2-4-1 شرح موضوع. 21
2-4-2 تجزیه و تحلیل.. 26
2-4-3 مورد استفاده در تحقیق.. 27
2-5 رویکرد سهام در خرید الکترونیکی.. 27
2-5-1 تشریح موضوع. 27
2-5-2 تجزیه و تحلیل.. 30
2-5-3 موارد مورد استفاده 31
2-6 اجرای فرآیندهای تامین و تکمیل الکترونیکی یک مقایسه از دو نمونه صنعت موتور سیکلت… 31
2-6-1 شرح موضوع. 31
2-6-2 تجزیه و تحلیل.. 34
2-6-3 موارد مورد استفاده 34
2-7 ارزیابی و بهینه کردن فرآیند جستجوی کاتالوگ در ساختار تامین الکترونیکی.. 34
2-7-1 شرح موضوع. 34
2-7-2 تجزیه و تحلیل: 35
2-7-3 موارد استفاده 35
2-8 تطابق فرآیندهای تامین تجهیزات و خرید با سیستمهای تامین الکترونیکی.. 36
2-8-1 شرح موضوع. 36
2-8-2 تجزیه و تحلیل.. 39
2-8-3 موارد مورد استفاده 39
2-9 متدولوژی برای رشد و همگرایی اقتصادی.. 39
2-9-1 تشریح موضوع. 39
2-9-2 موارد مورد استفاده 40
2-10 حرکت سیستمهای تامین به سمت اینترنت: تطبیق و استفاده از مدلهای فن آوری تامین الکترونیکی.. 40
2-10-1 شرح موضوع. 40
2-10-2 تجزیه و تحلیل.. 43
2-10-3 موارد استفاده 44
2-11 تعریف تجارت الکترونیکی و تامین الکترونیکی.. 44
2-12 سطوح تجارت الکترونیکی  و تامین الکترونیکی.. 45
2-13 تجارت فروشنده با فروشنده (B2B) 47
2-14 مزایا و معایب معاملات الکترونیکی.. 47
2-15  بسترهای لازم برای تامینالکترونیکی.. 48
فصل سوم
روش تحقیق
3-1 هدف تحقیق.. 50
3-2 روش تحقیق.. 51
3-3 متدولوژی انجام تحقیق.. 52
3-4  فرآیندهای اصلی تامین تجهیزات… 53
3-5 دریافت و بررسی درخواست مشتری (فرآیند اصلی شماره یک) 54
3-6 طرح ریزی سفارش / پروژه (فرآیند اصلی شماره دو) 55
3-7 تعریف / تائید بسته خرید (فرآیند اصلی شماره سه) 58
3-8  تهیه لیست سازندگان و تامینکنندگان (فرآیند اصلی شماره چهار) 59
3-9 استعلام و بررسی پاسخهای نهایی تامینکنندگان (فرآیند اصلی شماره پنج) 60
3-10 مدارک استعلام و ارسال اطلاعات کامل و یکسان برای تامینکنندگان. 61
3-11 جمع آوری پیشنهادهای تامین‌کنندگان. 62
3-12 بررسی فنی پیشنهادهای تامینکنندگان و تهیه جداول ارزیابی فنی و برگزاری جلسات مذاکره فنی.. 62
3-13  بررسی بازرگانی پیشنهادهای تامینکنندگان و تکمیل چک لیستهای بازرگانی.. 63
3-14  بازگشایی پاکتهای مالی.. 63
3-15 چانه‌زنیهای مالی و اخذ قیمت بهینه از تامین‌کنندگان. 64
3-16 تهیه جدول مقایسه نهایی فنی و مالی.. 64
3-17 انتخاب تامینکننده برنده (فرآیند اصلی شماره شش) 65
3-18 انعقاد قرارداد یا گذاشتن سفارش خرید (فرآیند اصلی شماره 7) 66
3-19 مدیریت اعتبارات ارزی )فرآیند اصلی شماره هشت( 68
3-20 مدیریت قرارداد  یا سفارش (فرآیند اصلی شماره نه) 69
3-21 حمل و تحویل به سایت مشتری (فرآیند اصلی شماره 10) 70
3-22 خدمات پس از تحویل (فرآیند شماره 11) 72
3-23 جامعه آماری.. 72
3-24 نمونه آماری.. 73
3-25 ابزار جمعآوری اطلاعات… 73
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم جدید
4-1 مقدمه: تامین چیست؟. 79
4-2 طراحی مفهومی سیستم جدید. 80
4-3 بخش اول: SCM…. 84
4-4 طراحی تفصیلی E-Sourcing.. 86
فصل پنجم
جمع بندی و نتیجه گیری
5-1 معرفی شرکت سیفکو. 109
5-1-1 چارت سازمانی شرکت و زیرچارتهای بخش ها 110
5-1-2 ماموریت شرکت تامین تجهیزات: 110
5-1-3 خط مشی کیفی و اهداف کلان : 110
5-2 جمع بندی.. 111
5-3 نتیجه گیری.. 114
5-4 محدودیت های پروژه 115
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 115
پیوست… 116
منابع: 136
Abstract.. 141

 

 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                          صفحه
شکل 1-1: مزایای استفاده از تامین الکترونیکی در صنعت… 5
شکل 1-2: متدلوژی ارزیابی مشخصات عملیاتی.. 24
شکل 2-2: نمایش سیستم تامین الکترونیکی.. 25
شکل 4-1: اطلاعات سازندگان و تأمین کنندگان. 75
شکل 4-2: اطلاعات استعلام از سازندگان. 76
شکل 4-3: اطلاعات بازدید از سازندگان. 76
شکل4-4: اطلاعات رکورد جدید از سازندگان. 77
شکل 4-5: اطلاعات رکورد قبلی از سازندگان. 77
شکل 4-6: اطلاعات رکورد بعدی از سازندگان. 78
شکل 4-7: اطلاعات اولین رکورد از سازندگان. 78
شکل 4-8: اطلاعات آخرین رکورد از سازندگان. 79
شکل 4-9: دینامیک صفحه اصلی.. 88
شکل 4-10: صفحه ثبت نام. 88
شکل 4-11: فرم ثبت نام. 90
شکل 4-12: صفحه کاربری سپاروک ایرانیان. 100
شکل 4-13: صفحه کاربری مشتری.. 101
شکل4-14: صفحه جستجو مشتری.. 102
شکل 4-15: صفحه جستجو کالا. 103
شکل 4-16: صفحه ذخیره اطلاعات… 104
شکل 4-17: پروفایل مشتری.. 105
شکل 4-18:  پروفایل مشتری –  سربرگ اطلاعات اصلی کالا های خریده شده 105
شکل 4-19:  پروفایل مشتری –  سربرگ اطلاعات کالا. 106
شکل 4-20: پروفایل مشتری –  سربرگ اسناد. 106
شکل 4-21: پروفایل مشتری –  سربرگ اطلاعات اصلی.. 107
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                          صفحه
 
جدول 2-1: مدل فرآیندی تامین.. 37
جدول 2-2: راهکارهای موجود برای تطبیق با مدل تامین الکترونیکی.. 38
جدول 3-1: جدول مقایسه نهایی برای تصمیمگیری انتخاب برنده 65
جدول 4-1: فرم  ثبت نام. 89
جدول4-2: فرم ثبت نام اصلی.. 91
جدول 4-3: دستورالعمل ثبت نام. 92
جدول 4-4: فرم ثبت نام ذخیره 93
جدول4-5: ثبت کننده ثبت نام/ثبت کننده مشتری.. 95
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                            صفحه
 
نمودار 4-1: مجموعه های تامین الکترونیکی و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر. 82
نمودار 4-2: دیاگرام جریان کار عضویت در سایت… 87
نمودار4-3: ثبت کننده ثبت نام/ثبت کننده مشتری.. 94
 

چکیده

تأمین الکترونیکی به مفهوم عام آن یعنی تدارکات لازم برای تأمین مواد , تجهیزات و خدمات مورد نیاز صنعت با استفاده از فن آوری اطلاعات که موضوع  این تحقیق است.
تأمین مواد و تجهیزات عامل کلیدی به خصوصی است که از یک طرف تأثیر ویژه ای در پیشرفت فعالیت های اجرایی پروژه دارد و از طرف دیگر با تأمین کنندگان و پیمان کاران خدماتی و اجرایی ارتباط دارد .
برای الکترونیکی نمودن تأمین , نیاز به شناخت ماهیت این فعالیت ها , نحوه اجرایی نمودن آن در ایران  آشنایی کامل با قوانین و مقررات حاکم بر معاملات در ایران را لازم دارد
در این تحقیق فرآیند های تأمین برای شرکت های خصوصی و تجاری بررسی محدودیت ها و مشکلات الکترونیکی سیستم تأمین ارزیابی می شود سپس تجزیه و تحلیل انجام می گردد و پس از مهندسی مجدد فرآیند های تأمین الکترونیکی , راهکار جدید ارائه می گردد و سیستم جدید تأمین و تدارکات الکترونیکی به صورت پایلوت در شرکت سیفکو (سپاروک ایرانیان فردا) اجرا می گردد  تا پس از بازنگری شرایط لازم و موفقیت آمیز را بدست آورد.
کلید واژه  ها:
مهندسی مجدد ، تأمین الکترونیکی  ، تأمین تجهیزات  ،‌ تجارت الکترونیکی ، منبع الکترونیکی ،‌ سیفکو.
 

پیشگفتار

دردنیای فرامدرن، علم مدیریت دست خوش تغییرات بسزای شده وبه صورت تکامل یافته ای درآمده است دیگر آنچه ازمدیریت درعصرفردریک تیلور به عنوان مدیریت علمی ویا هنری فایول وغیره یاد می شد.در دوره ی فرامدرن کاربرد چندانی ندارد چرا که دیگر مدیریت زمان وانجام کارتیلور درعصر تکنولوژی که کار بوسیله ی تجهیزات وتکنولوژی مدرن صورت میگیردکاربرد چندانی ندارد البته این به معنی پایین آوردن ارزش کار این دسته از محققان وپژوهش گران علم مدیریت نیست چرا که اینان بستر اصلی علم مدیریت را فراهم آورده اندو ابداءکنند گان علم مدیریت هستند چنانکه برادران رابرت ایده  خود را برای پرواز عملی کردن واکنون براساس ایده ای که آنان ابدا کننده ی آن بود ند هواپیما ها وجت های پیشرفته ساخته میشود لکن آنچه برادران را برت ساخته اند دیگر منسوخ گردیده وجایگاهی در زمان فرامدرن ندارد ولی نام آنان حتی ازکسانی که جت وهواپیماهای پیشرفته طراحی می کنند ومی سازند ماندگار تر است چرا که ابداع کننده اند محققان وپژوهش گران علم مدیریت نیز به اینگونه اند،آنان وتحقیقاتشان سرمایه علم مدیریت است لکن در عصر فرامدرن می بایست علم مدیریت ورویه ها وروش ها مورد بازنگری ومهندسی مجدد قرار گیرد درعصر فرامدرن دیگر با وجود تکنولوژی جدید مدیریت شکل دیگری به خود گرفته وبصورت تکامل یافته ای ظاهر گردیده دردوره ی جدید وعصرفرامدرن، مدیریتی موفق است که بتواند باپایین آوردن هزینه ها وبالا بردن تولید به گونه ای که نظم چرخه ی تولید به هم نخورد و کیفیت تولید پایین نیاید  چه بسا بهتر ومطلوب تر شود به نقطه بهینه سود آوری دست یابد مانیز بدین منظور وبرای پایین آوردن هزینه هادر پروسه مربوط به تامین و تدارکات به شیوه ی الکترونیکی دست به مهندسی مجدد زدیم وبرآن شده ایم تا تامین وتدارکات پروژه ها رابه گونه ای مهند سی مجدد نماییم تاعلاوه بر سرعت بالا ی تامین ما یحتاج سازمان هزینه ای کمتر نیز صرف گردد وهزینه ها تاحد امکان پایین آید” باشد تاتحقیق وپژوهش ما دراین راستامثمر ثمر واقع گردد.
 

 فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه

از آنجایی که فعالیت­های اجرایی اصلی­ترین جزء صنعتی را تشکیل می­دهند و برای انجام این فعالیت­ها نیاز به تامین مواد و تجهیزات برای مونتاژ و نصب می­باشد، تامین­الکترونیکی[1] به عنوان مسیر بحرانی اجرای پروژه­هاست. این امر به دلیل درگیر شدن تعداد زیادی از تامین­کنندگان است که باید از تاخیرات و مصرف بیش از حد منابع و فضای اختصاصی نیز جلوگیری نمود و برای این کار متغیرهای زیادی درگیر می­باشند. تامین­الکترونیکی می­تواند استاندارد تولید، تضمین کیفیت، مدیریت موجودی و فرصت مدیریت مواد از طریق زنجیره تامین را ایجاد نماید.
بهترین عملکرد فرآیند تامین در صنعت بر اساس جستجو برای تامین­کنندگان و مقایسه محصولات بر اساس عوامل فنی و هزینه­ای  بر اساس جزئیات، یکسان بودن و مدارک استاندارد با استفاده از پایگاه­های داده می­باشد. شکل1-1 مزایای استفاده از تامین­الکترونیکی را نمایش می­دهد که توسط Sanders et al (2001) رتبه­بندی شده است و نشان می­دهد که تامین­الکترونیکی می­تواند تا 15% از هزینه­های خرید را کاهش ­دهد. آن هزینه­های درخواست­های داخلی را با استفاده از فرآیند درخواست خرید داخلی به صورت اتوماتیک را کاهش داده و هزینه­های پرسنلی و زمان­های مورد نیاز برای تایید و فرآیند درخواست نیز در شرکت کاهش می­یابد. تامین­الکترونیکی جریان کار تامین تجهیزات و فرآیند مدیریت منابع را به صورت خودکار می­نماید که باعث کاهش زمان سیکل خرید، کاهش مدت ذخیره نمودن کالاها در انبار و در نهایت کاهش هزینه­های مدیریت موجودی می­گردد. بالاخره تامین­الکترونیکی شرکت­ها را قادر می­سازد که ارتباطات با تامین­کنندگان برای بلند مدت حفظ گردد. این ارتباطات می­تواند یک فضای خوبی برای معاملات برد- برد و با شرایط مناسب ایجاد نماید.
[1] E-Procurement

تعداد صفحه:157

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه سیستان و بلوچستان
تحصیلات تکمیلی
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کار آفرینی گرایش سازمانی
عنوان:
مطالعه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان ( هفتمین محور سیاست های کلی نظام اداری نقشه راه اصلاح نظام اداری)
 
خرداد 1394

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                              صفحه
 
فصل اول: کلیات تحقیق… 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مساله. 2
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 3
1-4- اهداف تحقیق.. 6
1-5- سوالات تحقیق.. 6
1-6- قلمرو تحقیق.. 6
1-6-1- قلمرو موضوعی.. 6
1-6-2- قلمرو مکانی.. 6
1-6-3- قلمرو زمانی.. 6
1-7- تعاریف نظری و عملیاتی.. 6
1-7-1- تعاریف نظری.. 6
1-7-1-1- مدیریت نیروی انسانی.. 6
1-7-1-2- نظام جذب مدیریت منابع انسانی.. 7
1-7-1-3- نظام نگهداری نیروی انسانی.. 7
1-7-1-4- ابزارهای تشویقی.. 7
1-7-1-5- ابزارهای فنی ارتباطات و تبلیغات.. 7
1-7-1-6- توجه به روابط انسانی.. 8
1-7-1-7- فرهنگ کارآفرینی.. 8
1-7-1-8- مشارکت و کارتیمی.. 8
1-7-1-9- مدیریت و رهبری.. 8
1-7-1-10- انگیزش… 8
1-7-2- تعاریف عملیاتی.. 9
1-9- خلاصه فصل اول.. 10
فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 11
2-1- مقدمه. 12
2-2- تعریف مدیریت منابع انسانی.. 13
2-3- سیر تکامل مدیریت منابع انسانی.. 13
2-4- ابعاد مدیریت منابع انسانی.. 15
2-5- چرخه مدیریت منابع انسانی.. 16
2-6- نظام جذب مدیریت منابع انسانی.. 18
2-6-1- فرآیند جذب(کارمند یابی) 18
2-6-2- هدف و اهمیت فرآیند جذب.. 18
2-6-3- عوامل مؤ ثر بر جذب.. 19
2-6-3-1- عوامل محیطی.. 19
2-6-3-2- عوامل سازمانی.. 21
2-6-4- جذب سرمایه انسانی.. 23
2-6-5- روش های جذب سرمایه انسانی.. 23
الف) جذب سرمایه انسانی از داخل سازمان.. 23
ب) جذب سرمایه انسانی از خارج سازمان.. 24
2-6-6- نظام نگهداری منابع انسانی.. 25
2-6-6-1- فرآیند نگهداری منابع انسانی.. 26
2-6-6-2- عوامل موثر بر نگهداری منابع انسانی.. 27
2-6-7- ابعاد نظام نگهداری منابع انسانی.. 28
2-6-7-1- بهداشت و ایمنی.. 28
2-6-7-2- بیمه و بازنشستگی.. 29
2-6-7-3- مزایا و خدمات پرسنلی و رفاهی.. 29
2-6-7-4- اثرات رضایت و عدم رضایت از کار در نگهداری منابع انسانی.. 29
2-6-7-5- اثرات جبران خدمات در جهت نگهداری کارکنان.. 30
2-6-7-6- تاثیر جامعه پذیری بر نگهداشت نیروی انسانی.. 30
2-6-7-7- تاثیر بهبود مسیر شغلی بر نگهداری نیروی انسانی.. 31
2-6-7-8- تاثیر ارتباطات بر نگهداری نیروی انسانی.. 31
2-6-8- راهبردهایی برای حفظ منابع انسانی شایسته. 31
2-6-9- مبانی نظری کارآفرینی.. 34
2-6-9-1- کارآفرین.. 35
2-6-9-2- کارآفرینی.. 36
2-6-9-3- سابقه تاریخی کارآفرینی.. 36
2-6-9-4- مفهوم کارآفرینی.. 38
2-6-9-5- ضرورت و اهمیت کارآفرینی.. 41
2-6-9-6- انواع کارآفرینی.. 42
2-6-9-6-1- کارآفرینی فردی (مستقل) 42
2-6-9-6-2- کارآفرینی سازمانی یا درون سازمانی.. 43
2-6-9-6-3- کارآفرینی شرکتی.. 43
2-6-9-6-4- کارآفرینی اجتماعی.. 44
2-6-9-7- ابعاد و مدل های کارآفرینی سازمانی.. 45
2-6-9-8- عوامل سازمانی مؤثر بر ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 47
2-6-9-8-1- حمایت مدیریت عالی.. 47
2-6-9-8-2- فرهنگ سازمانی.. 47
2-6-9-8-3- استراتژی سازمان.. 47
2-6-9-8-4- ساختار سازمانی.. 48
2-6-9-8-5- ارتباطات اثربخش…. 48
2-6-9-8-6- سیستم های سازمانی.. 48
2-6-9-8-7- کنترل و ارزیابی سازمان.. 49
2-6-9-8-8- نهادینه سازی کارآفرینی.. 49
2-7- پیشینه پژوهش…. 50
2-7-1- تحقیقات انجام شده در ایران.. 50
2-7-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 52
2-8- مدل مفهومی تحقیق.. 54
2-9- خلاصه فصل دوم. 56
فصل سوم: روش شناسی تحقیق… 57
3-1- مقدمه. 58
3-2- روش تحقیق.. 58
3-2-1- متغیرهای تحقیق(طراحی مدل) 59
3-3- جامعه آماری پژوهش…. 65
3-4- روش نمونه گیری.. 65
3-5- تعیین حجم نمونه. 65
3-6- ابزار گردآوری داده ها 65
3-7- مقیاس اندازه گیری.. 66
3-8- روایی پرسشنامه. 66
3-9- پایایی پرسشنامه. 67
3-10 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 68
3-11- خلاصه فصل سوم. 68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها. 69
4-1- مقدمه. 70
4-2-1- آمار توصیفی.. 71
4-2-1-1- جنسیت… 71
4-2-1-2- وضعیت تأهل.. 71
4-2-1-3- سن.. 72
4-2-1-4- سطح تحصیلات.. 72
4-2-2- آمار استنباطی.. 73
4-2-2-1- آزمون T تک نمونه ای سؤالات تحقیق.. 73
4-2-2-1-1- آزمون فرضیه اول.. 73
4-2-2-1-2- آزمون فرضیه دوم. 74
4-2-2-1-3- آزمون فرضیه سوم. 75
4-2-2-1-4- آزمون فرضیه چهارم. 76
4-2-2-1-5- آزمون فرضیه پنجم. 77
4-2-2-1-6- آزمون فرضیه ششم. 78
4-2-2-1-7- آزمون فرضیه هفتم. 79
4-2-2-1-8- آزمون فرضیه هشتم. 80
4-2-2-2- آزمون فریدمن (اولویت بندی متغیرها) 81
4-3- خلاصه فصل چهارم. 83
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات… 84
5-1- مقدمه. 85
5-2- نتایج حاصل از یافته های پژوهش…. 85
5-2-1- نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 85
5-2-2- نتیجه گیری و تحلیل آمار استنباطی.. 85
5-2-2-1- نتایج مبتنی بر فرضیه اول تحقیق.. 85
5-2-2-2- نتایج مبتنی بر فرضیه دوم تحقیق.. 86
5-2-2-3- نتایج مبتنی بر فرضیه سوم تحقیق.. 86
5-2-2-4- نتایج مبتنی بر فرضیه چهارم تحقیق.. 86
5-2-2-5- نتایج مبتنی بر فرضیه پنجم تحقیق.. 86
5-2-2-6- نتایج مبتنی بر فرضیه ششم تحقیق.. 87
5-2-2-7- نتایج مبتنی بر فرضیه هفتم تحقیق.. 87
5-2-2-8- نتایج مبتنی بر فرضیه هشتم تحقیق.. 87
5-2-3- نتایج حاصل از آزمون فریدمن.. 87
5-3- بحث در نتایج.. 88
5-4- پیشنهادهای تحقیق براساس یافته های پژوهش…. 88
5-6- محدودیت های تحقیق.. 91
5-7- خلاصه فصل.. 92
منابع و مآخذ.. 93
پیوست ها. 95
 
فهرست جدول ها
عنوان جدول                                                                                                                      صفحه
جدول 1-1: ابعاد و سوالات پرسشنامه. 9
جدول2-1: توسعه تعریف کارآفرینی.. 42
جدول 2-2: مدل های کارآفرینی سازمانی.. 46
جدول2-6: مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته) 55
جدول 3-1: شاخص­های ابزارهای تشویقی.. 60
جدول3-2: شاخص­های ابزارهای فنی ارتباطات و تبلیغات.. 60
جدول 3-3: شاخص‌های توجه به روابط انسانی.. 61
جدول3-4: شاخص‌های فرهنگ کارآفرینی.. 61
جدول3-5: شاخص‌های مدیریت منابع انسانی.. 62
جدول3-6: شاخص­های مشارکت و کارتیمی.. 62
جدول3-7: شاخصهای مدیریت و رهبری.. 63
جدول3-8: شاخص­های انگیزش… 63
جدول3-9: شاخص‌های جذب و نگهداری.. 64
جدول3-1: مقیاس اندازه گیری پرسشنامه جذب و نگهداری نیروی انسانی کارآفرین.. 66
جدول3-2: محاسبه اعتبار پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ. 67
جدول4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 71
جدول4-2: توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان.. 71
جدول4-3: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان.. 72
جدول4-4: توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 73
جدول 4-5: نتایج آزمون t تک نمونه ای متغیر ابزارهای تشویقی.. 74
جدول 4-6: نتایج آزمون t تک نمونه ای متغیر ابزارهای فنی ارتباطات و تبلیغات.. 75
جدول 4-7: نتایج آزمون t تک نمونه ای متغیر توجه به روابط انسانی.. 76
جدول 4-8: نتایج آزمون t تک نمونه ای متغیر فرهنگ کارآفرینی.. 77
جدول 4-9: نتایج آزمونt  تک نمونه ای متغیر مدیریت منابع انسانی.. 78
جدول 4-10: نتایج آزمون t تک نمونه ای متغیر مشارکت و کارتیمی.. 79
جدول 4-11: نتایج آزمون t تک نمونه ای متغیر مدیریت و رهبری.. 80
جدول 4-12: نتایج آزمونt  تک نمونه ای متغیر انگیزش… 81
جدول 4-13: آزمون فریدمن.. 81
جدول 4-14: رتبه بندی عوامل مؤثر در جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین.. 82
جدول5-1: راهکارهای اجرایی ابزارهای تشویقی.. 88
جدول5-2: راهکارهای اجرایی ابزارهای فنی ارتباطات و تبلیغات.. 89
جدول5-3: راهکارهای اجرایی توجه به روابط انسانی.. 89
جدول5-4: راهکارهای اجرایی فرهنگ کارآفرینی.. 89
جدول5-5: راهکارهای اجرایی مدیریت منابع انسانی.. 90
جدول5-6: راهکارهای اجرایی مشارکت و کارتیمی.. 90
جدول5-7: راهکارهای اجرایی مدیریت و رهبری.. 90
جدول5-8: راهکارهای اجرایی انگیزش… 91
 
                 
فهرست شکل ها
عنوان شکل                                                                                                                       صفحه
شکل2-1: مراحل تحول در تکامل مدیریت منابع انسانی. 14
شکل 2-2: ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی.. 16
شکل2-3: چرخه مدیریت منابع انسانی.. 17
شکل2-4: انواع کارآفرینی فردی.. 43
شکل2-5: انواع کارآفرینی گروهی.. 44
شکل3-1: مدل تحقیق.. 59
 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

دنیای امروز دنیای سازمان ها است و نیروی انسانی با ارزش ترین منابع سازمانی محسوب می شوند. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم می بخشد و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می نماید. امروزه بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که رشد و توسعه سازمان ها و در پی آن جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است. شبهاتی در این زمینه وجود دارد که در آینده فناوری جای انسان را می گیرد و نقش آن را کم رنگ تر می سازد، با وجود این، ماشینی شدن کارها تنها تنوع و نوع فعالیت انسان ها تغییر شکل داده و به کار دانش تبدیل می­کند و به یقین نقش تعیین کننده انسان به عنوان حاکم سازمان همچنان برقرار و مستدام خواهد بود (الوانی، 1386). امروزه نقش کلیدی منابع انسانی باعث شده برای جذب نیرو های شایسته بین سازمان ها رقابت شدیدی صورت بگیرد بنابراین مدیران منابع انسانی در هر سازمانی بایستی فرآیندهای نگهداری این نیروها را به طور سیستماتیک طراحی نمود و در حقیقت آنها باید متفکران استراتژیک باشند و با نگرش کلان به بررسی ورود و خروج افراد، عواقب و هزینه های ازدست کارکنان بپردازند (سلطانی، 1390). مدیریت سازمان پس از جذب و بهسازی نیروی انسانی وظیفه دشوارتری دارد و آن حفظ و نگهداشت منابع انسانی است. در صورتی که سازمانی در فرآیند های جذب و بهسازی نیروی انسانی موفق شود ولی در حفظ و نگهداشت آن کوتاهی نماید در رسیدن به اهداف خود دچار شکست خواهد شد. این مساله وقتی مهم تر می­شود که نیروهای متخصص و کارآفرین با سازمان همکاری می­کنند. به طور قطع جذب و نگهداری چنین نیروهایی در سازمان ها یه طور عام و سازمان های واقع شده در مناطق محروم به طور خاص دارای مسایل دشوارتر و حساس تری می­باشند. با توجه به اهمیت جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین، دراین تحقیق زمینه های جذب و نگهداری مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو عواملی که می­توانند جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین را تحت تاثیر قرار دهند مورد بررسی قرار گرفته اند.

1-2- بیان مساله

بی شک دنیای کنونی، دنیای سازمان ها است و متولیان این سازمان ها انسان ها هستند. انسان هایی که در کالبد سازمان روح می دمند، آن را به حرکت در می آورند و اداره می کند. سازمان ­ها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند، بلکه ادامه­ی فعالیت های آنها نیز میسر نخواهد بود. حتی با وجود فن آور شدن ساز مان ها و تبدیل آنها به توده ای سخت افزار، همچنان نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و راهبردی در بقای سازمان کاملا آشکار است. فرآیند حفظ و نگهداری منابع انسانی به این معنی که تصمیم به ماندگاری، از یک فرآیند خاصی تبعیت می کند. این فرآیند یک انتخاب منطقی و عقلایی است که در طول خدمت فرد در سازمان صورت می گیرد (میرسپاسی، 1381). نظام نگهداشت منابع انسانی بخشی از وظایف مدیریت منابع انسانی است و شامل مجموعه­ای از هدف ها، سیاست ها، راهبردها، خط مشی های اجرایی و برنامه های سطوح ذهنی و همچنین اقدام های اجرایی و عملیات در سطوح عینی مانند پرداخت حقوق و دستمزد، اعطای انواع پاداش ها ، انعقاد انواع بیمه ها، تامین انواع تسهیلات پولی و مالی و وام ها، ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی، برقراری خدمات رفت و آمد، واگذاری مسکن سازمانی، تامین کالا های اساسی، تخصیص یارانه های زیارتی و سیاحتی، انجام مشاوره حقوقی و خانوادگی، اعطای بورس های تحصیلی و … که در پاسخ و تلاش های کارکنان و به منظور ارتقای کیفیت زندگی کاری و تعالی، تامین نیازهای متعارف و ترغیب کارکنان برای ادامه ی همکاری صادقانه و موثر با سازمان و در نهایت افزایش پیوندهای بین فرد و سازمان انجام می شود، اطلاق می­­گردد. روند تحول زندگی انسان از دوران غارنشینی تاکنون به شیوه های متفاوت توصیف شده است. آنچه در تمامی تحلیل ها مورد کم توجهی قرار گرفته است نقش عامل تغییر یاکارآفرین می باشد. در واقع همان نیرویی که پیشرفت مادی را سبب شده است. با توجه به مطالب فوق و مشخص شدن اهمیت حفظ و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین تحقیق حاضر نیز توجه عمده ی خود را به این مسا له معطوف داشته است. از این رو چنانچه یک سازمان تمامی منابع و ملزومات را داشته باشد ولی نتواند نیروی انسانی کارآفرین داشته باشد نخواهد توانست در کار خود موفق باشد لذا اگر سازمانی خواهان موفقیت و اثر بخشی باشد بایستی اولا نیروی انسانی کارآمدی را جذب کند و ثانیا توجه خاصی به نگهداری آنها داشته باشد تا اینکه آنها با انگیزه ی بیشتری تمایل به ماندگاری درسازمان داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که برای جذب و نگهداشت نیروهای انسانی کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان چه پیشایندها و چه زمینه هایی لازم است؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

تا کنون در مورد اهمیت منابع انسانی و ضرورت توجه به این منبع مهم تحقیقات زیادی انجام شده است و به همین منظور از سه فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی یعنی جذب، بهسازی و نگهداری نیروی انسانی مهمترین آن را فرآیند نگهداری ذکر کرده اند. در صورتی که سازمانی در فرآیند های جذب و بهسازی نیروی کار موفق شود ولی در نگهداری آن کوتاهی کند و بنا به دلایلی زمینه های افت نیروی انسانی موجودش را فراهم نماید، در رسیدن به اهداف سازمان دچار نقصان خواهد شد. به عبارتی حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب ، انتصاب، آموزش و سایر اقدامات پرسنلی به نحو شایسته انجام شود ولی بدون توجه کافی به امر نگهداری، نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشم گیر نخواهد بود. به همین دلیل است که مدیران و سازمان ها تلاش زیادی دارند تا بتوانند نیروهای خوب و کارآمدی را که جذب نموده اند حفظ نمایند (مکی و لن[1]، 2003). نتایج بسیاری از پژوهش ها درباره نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه سازمان ها و بعضا در رشد جوامع بشری بر این نکته تاکید دارندکه هیچ جامعه ای توسعه نیافته است مگر آنکه به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد. در این راستا، یکی از راهکار های اساسی این است که منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان ها در نظر گرفته شوند و ضمن برنامه ریزی به منظور جذب، تامین و اعتلای سطح توانایی های نیروی انسانی از طریق شیوه های نوین علمی مدیریت منابع انسانی انجام گیرد. اگر بپذیریم که در قرن حاضر اقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است باید بستر لازم را برای رشد کسانی که ایده را به محصول، علم و دانش را به صنعت تبدیل می نمایند، فراهم سازیم. اینجاست که نقش کارآفرین و نیاز به کارآفرین در جامعه مشخص می شود بنابراین می­توان گفت: کارآفرین ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است. در قرن شانزدهم میلادی کارآفرینی برای اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خود تشریح نموده اند. کارآفرینان با ویژگی خلاقیت، براساس فرصت ها در زمان های مناسب قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه نمایند. به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولت ها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار هر چه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگی های کارآفرینی هستند به آموزش درجهت کارآفرینی و فعالیت های کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند.
نتیجه اینکه جهت دستیابی به بهره وری پایدار در کشور و تولید با کیفیت بالا در سطح کلاس جهانی، رویکرد سیستمی به منابع انسانی و توجه استراتژیک به آن را می طلبد. بر پایه این تفکر، دولت تدبیر و امید، در نخستین ماه های استقرار، با شناخت کامل از نقاط قوت و ضعف تشکیلات اداری کشور و اذعان به نقش مهم و موثر آن بر روند توسعه ای کشور و در راستای اجرای منویات ابلاغ شده رهبر معظم انقلاب، اصلاح و کارآمدی ساختار اجرایی کشور را وجهه همت خود قرار داد و در پی این عزم، توان علمی و اندوخته تجربی مجتمع در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نظریات و راهنمایی های صاحب نظران و  نخبگان در کنار هم، بستر ساز تهیه و تدوین نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور شد. این نقشه در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای اداری که به ریاست دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور در 14/12/1392 تشکیل شد، مصوب و پس ازآن با تایید و امضای دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری ابلاغ و لازم الاجرا شد. نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور اگرچه مقارن خدمتگزاری دولت یازدهم تهیه شده و به زودی اجرایی می شود، اما ابعاد برنامه، گستره و نوع اثر گذاری آن، در کنار ضرورت های توسعه ای کشور، تمامی صاحب نظران و دلسوزان نظام و کشور را مجاب می­کندکه آن را برنامه ای ملی و ضرورتی به دور از جهت گیری های سیاسی و جناحی بدانند و در مسیرتعمیق، استمرار و اجرای این برنامه ها یار و همراه دولت باشند. نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور که در 8 برنامه تدوین شده، مبتنی بر رئوس سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است و ثمره و نتیجه غایی اجرای دقیق آن، محقق شدن نظام اداری بهره ور بر پایه ارزش های اسلامی است. خواسته ای که از دل آن یقینا رضایت مردم و مسئولان توامان حاصل می شود.
1 – Maki & lan

تعداد صفحه:123

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
 
 
 
    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A
 
                                            گرایش: مدیریت بازرگانی- داخلی
 
عنوان تحقیق :
مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده با بانک های خصوصی
براساس اصل 44 قانون اساسی
 
سال تحصیلی:
پاییز 93

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
عنوان                                                                       فهرست                                                   شماره صفحه                                                                                           چکیده …………………………………………………………………………………………….. 1                                                 
فصل اول : کلیات ، مفاهیم  و تعاریف
1-1.مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 3
1-2.بیان مسأله …………………………………………………………………………………………3
1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………….5
1-4- روش تحقیق……………………………………………………………………………………..6
1-5- جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها………………………………….6
1-6-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………7
1-7- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….7
1-8- فرضیه های اصلی و فرعی………………………………………………………………………….8
1-9- تعریف واژگان…………………………………………………………………………………9
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………16
2-2. بانک ………………………………………………………………………………………….19
2-3- تاریخچه بانکداری در ایران……………………………………………………………………….20
2-4- ضرب سکه در ایران………………………………………………………………………………20
2-5- تأسیس بانک های خارجی در ایران………………………………………………………………….21
2-6- تأسیس بانک های ایرانی…………………………………………………………………………..22
2-7- ملی شدن بانک ها………………………………………………………………………………..25
2-8- اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………………………..26
2-9- فضای کسب و کار……………………………………………………………………………….55
2-10- ریسک……………………………………………………………………………………….56
2-11- چالش تحریم ها………………………………………………………………………………..57
2-12- واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت ……………………………………………. 59
2-13- فقدان سازمان اجرایی مناسب ……………………………………………………………………. 60
2-14- بورس و بازارهای موازی…………………………………………………………………………61
2-15- بازار سرمایه و چالش بازارهای موازی……………………………………………………………….63
2-16- معرفی شاخص ها ………………………………………………………………………………66
2-17- سرانه های شعب………………………………………………………………………………..66
2-18- سرانه های کارکنان…………………………………………………………………………….70
2-19- شاخص های مالی……………………………………………………………………………….71
2-20- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………….74
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………..78
3-2. روش تحقیق…………………………………………………………………………………….78
3-3- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………..78
3-4- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………….79
3-5- جامعه آماری …………………………………………………………………………………..79
3-6- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………80
3-7- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………… 82
 
 
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
 
مقدمه  …………………………………………………………………………………………….84
4-1. معرفی شاخصها…………………………………………………………………………………84
4-2. مدل اول ……………………………………………………………………………………….88
4-3- مدل دوم ……………………………………………………………………………………..103
4-4- مدل سوم …………………………………………………………………………………….108
 
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادها و بیان محدودیت ها
 
مقدمه …………………………………………………………………………………………… 114
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………117
پیشنهاداها  ………………………………………………………………………………………….118
محدودیت ها ……………………………………………………………………………………….120
 
منابع ومآخذ
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………….121
فهرست منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………………….125
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………..126
        
چکیده
 
خصوصی سازی در واقع، حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویت ها به مکانیسم بازار است و این تعریف شاید جامع ترین تعریف از خصوصی سازی باشد. از این دیدگاه ، مفهوم خصوصی سازی علاوه بر تغییر مالکیت به معنای انطباق عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار نیز است. هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که ” آیا عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده پس از ورود به بورس بهبود یافته است یا خیر ؟”
به این منظور ، با تبیین مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت آن  و  بحث در باره اصل 44  قانون اساسی، محاسبه و تحلیل شاخصهای مالی و عملکردی بانکهای مورد بررسی طی سه سال اخیر پس از خصوصی سازی نسبت به دوره مشابه قبل، (90-1385) انجام شده است . تحلیل آماری فوق در سه مدل جداگانه انجام گرفته است .
بر اساس مدل اول، اگر بانکهای خصوصی حاضر در بورس را به عنوان الگوی عملکردی بانکهای دولتی تازه وارد بورس قرار دهیم، ورود بانکهای دولتی در بورس سبب بهبود عملکردآنها خواهد شد.
بر اساس مدل دوم، عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر شاخصها نسبت به دوره قبل و به صورت مطلق بهبود یافته است. اما رشد میانگین شاخصهای بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر موارد بدتر شده است.
و بر اساس تحلیل مدل سوم ، شکاف منفی عملکرد بانکهای دولتی خصوصی شده نسبت به بانکهای خصوصی، پس از خصوصی سازی افزایش و بنابراین بدترشده است. در نهایت پاسخ به سوال مذکور باتوجه به تحلیلهای انجام گرفته منفی بود. نتایج  تحقیق با توجه به بازه زمانی باید در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی: بانک های خصوصی، اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی بانک ها
 

فصل اول
 
کلیات ، مفاهیم وتعاریف
 

 

 • مقدمه:

بررسی پیرامون موضوع کلی خصوصی سازی موضوع نسبتا جدیدی نمی باشد. مطالعات متعددی در خصوص کارایی شرکتها قبل و پس از خصوصی سازی انجام گرفته است . اما آنچه نو بودن تحقیق حاضر را نمایانگر می سازد : در وهله اول بحث خصوصی سازی بانکها و در وهله دوم تحلیل شاخصهای بانکها در بورس و در نهایت بررسی موردی هر بانک بطور جداگانه است که تاکنون صورت نگرفته است. از طرف دیگر، عمده مطالعات انجام گرفته قبلی پیرامون چالشهای کلی واگذاری شرکتهای دولتی و بانکها به بخش خصوصی و بررسی تجربیات سایر کشورها در این زمینه است .
البته به ندرت مطالعه موردی در زمینه یک بانک با بررسی دقیق شاخصهای مالی نیز صورت گرفته است. بعنوان مثال وضعیت شرکتهای واگذار شده از طرف بانک صنعت و معدن مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا برمبنای مدل کارت امتیازی شاخصها و معیارها ، ارزیابی شرکتها از چهار دیدگاه مالی، مشتری/ بازار ، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شناسایی شده است.و با استفاده از تکنیک تاسیس مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل شده هر چند نتیجه واگذاری برخی شرکتها مثبت بوده است اما آفتها و پتانسیلهای بالایی برای تغییر وضعیت کنونی و منفی شدن اثرات خصوصی سازی وجود دارد که در صورت عدم کنترل صحیح آنها به وضعیتی به مرتب بدتر از قبل از واگذاری به بانک صنعت و معدن عودت خواهند شد. (حسینی و دیگران ، 1387)
1-2- بیان مساله : ( توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع )
در اقتصاد بانک محور کشور ، حدود ۹۰ درصد نقدینگی کل ،از سوی بانک ها مدیریت می شود و تقریبا هر سال بانک ها در ابتدای فهرست صد شرکت برتر کشور از لحاظ شاخص های مختلف مانند درآمد (فروش) قرار دارند . از این رو عملکرد آنها به طور مستقیم بر منافع گروه های سهامداران، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، مشتریان و تمامی واحدهای اقتصادی کشور تاثیرگذار است.
تاریخچه صنعت بانکداری کشور را پس از انقلاب ، می توان به سه دوره اساسی تقسیم نمود.
دوره اول: اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 بود که با ملی شدن بانکها و سپس تصویب قانون بانکداری بدون ربا مصادف بود.
دوره دوم: اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 است که مقارن با تصویب مجوز تاسیس بانک خصوصی در قانون برنامه سوم توسعه و آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در کشور مقارن بود.
دوره سوم: اواخر دهه 80 یا همان سال 1388 است که پس از فراهم شدن الزامات قانونی در سالهای قبل، با ورود عملی سه بانک بزرگ دولتی به بورس (ملت، تجارت و صادرات) آغاز گردید.
سیاست خصوصی سازی و واگذاری تصدی گری بانکهای دولتی به بخش خصوصی جدا از چالشهای روبرو نظیر : سهام عدالت و نیز سایه همچنان پررنگ فعلی دولت بر آنها چشم انداز روشنی را پیش رو خواهد داشت . به نظر می رسد با گذشت زمان و افزایش فعالیت بانکهای دولتی با عنوان شرکت خصوصی مسایل حاشیه ای این بانکهای تازه وارد به پایان خود نزدیک گردد.
هدف از این بررسی نیز بررسی اثرات مثبت خصوصی سازی بانکها و چالشهای پیش رو می باشد که با ارایه شاخصهای مالی و عملکردی جهت بررسی فعالیت بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تازه وارد به بورس انجام می گیرد . در این راستا با تکیه بر آمار و ارقام صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر، دو بانک نمونه دولتی که اخیرا به سهامی عام تبدیل شده اند و دو بانک خصوصی حاضر در بورس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قابل ذکر می باشد که علی رغم گذشته ، در حال حاضر حضور بانک‌های دولتی در بورس و الزامات افشای اطلاعات حاصل از آن، دسترسی شفاف به اطلاعات مالی و عملکردی آنها را که از صافی های متعددی چون حسابرسی های بازرسین قانونی گذر نموده، قابل اطمینان تر گردانده است.

 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ( توجیه اجرای طرح و فواید ناشی از آن به طوری که ضرورت آن احساس و اهمیت آن آشکار گردد )

بر اساس تحقیقات سازمان های بین‌المللی در 18 کشور جهان، بطور کلی خصوصی سازی می‌تواند میزان درآمد سالانه دولت را دو درصد افزایش دهد[1]. از این رو بررسی پیرامون خصوصی سازی موضوع نسبتا جدیدی نمی باشد. مطالعات متعددی در خصوص کارایی شرکتها قبل و پس از خصوصی سازی انجام گرفته است. اما آنچه نو بودن تحقیق حاضر را نمایانگر می سازد در وهله اول بحث خصوصی سازی بانکها ، در وهله دوم تحلیل شاخصهای بانکها در بورس و در نهایت بررسی موردی هر بانک بطور جداگانه است که تاکنون صورت نگرفته است. همچنین دستیابی به جدیدترین شاخصهای مالی و عملکردی بانکهای مورد بررسی در بورس از جوانب دیگر ضرورت و جدید بودن مطالعه مذکور است . با این توصیف کارنامه عرضه سهام بانکهای دولتی در بورس در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به معرض نقد و ارزیابی گذارده می شود که کمک شایانی به شناسایی نقاط قوت و ضعف تداوم اجرای اصل 44 و خصوصی سازی شرکتهای مالی دولتی می نماید.
لازم به ذکر است به دلیل تازه وارد بودن (حضور بانکهای دولتی در بورس در سال 1388)، تاکنون، عملکرد این بانکها تحت تاثیر ورود به بورس ( قبل و پس از ورود به بورس ) مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
تحقیق حاضر، بر آن است تا بعد از خصوصی سازی، با ارزیابی فعلی عملکرد بانکهای تازه وارد، این مهم را به بوته نقد کشاند. بنابراین موضوع پژوهش حاضر کاملا به روز می باشد و مطالعات قبلی که در بخش پیشینه تحقیق نیز به آن اشاره گردید، هیچ یک پیرامون پژوهش فعلی نمی باشند. زیرا عرضه سهام بانکها به بورس اخیرا صورت گرفته است و بنابراین به دلیل عدم تقارن زمانی ،امکان ارزیابی آن در تحقیقات گذشته وجود نداشته است.

 • روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی1 می باشد که به دلیل ماهیت آن و محدودیت های موجود از این روش استفاده می گردد. تحقیق توصیفی در مورد زمان حال به بررسی می‌پردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می‌پردازد این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و دارای انواع گوناگونی است.
نوع ابزار تحقیق بصورت کتابخانه ای و همچنین  استفاده از کتب ، مجلات و ابزار بین المللی اینترنت  است تا آخرین اطلاعات موجود اخذ گردد. همچنین مراجعه حضوری به دو ارگان سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای نمونه مورد بررسی در صورت عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ، از طریق سایت سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اختصاصی بانک ها میسر شد.
 

 • جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها: ( به ترتیب با ذکر چگونگی انتخاب، نحوه محاسبه، تکنیک های مورد نظر و منابع مورد استفاده )

 

 1. Descriptive Method

1-5-1- جامعه آماری :
جامعه آماری سیستم بانکی کشور و نمونه آماری بانک های ملت ،تجارت ،اقتصاد نوین و کارآفرین         می باشد.
1-5-2- روش نمونه گیری : 
ابتدا تهیه لیست بانکهای دولتی تازه وارد به بورس و بانک های خصوصی که قبلا وارد بورس شده اند وسپس انتخاب چند بانک نمونه  با توجه به محدودیت های تحقیق
1 -7-اهداف تحقیق :
1-7-1- اهداف اصلی:
1-7-1-1- بررسی اثرات خصوصی سازی بر بانکهای تازه وارد به بورس (بانکهای خصوصی اصل 44) و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در مقایسه با بانکهای حاضر در بورس ( بانکهای خصوصی)
1-7-1-2-ارایه راهکارها و اقدامات مناسب همگام با خصوصی سازی بانک ها
1-7-2- اهداف فرعی:
تدوین شاخصهای عملکردی و مالی منتخب از صورتهای مالی بانکهای مورد بررسی
1-8- متغیر های تحقیق :
در این پژوهش با توجه به هدف تحقیق ، به محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری بانکهای نمونه تازه وارد دولتی و بانکهای خصوصی حاضر در بورس پرداخته می شود. بانکهای نمونه عبارتنداز : کارآفرین، اقتصاد نوین، ملت و تجارت. همچنین شاخصهای مورد تحلیل به شرح ذیل می باشند: سرانه سود کارکنان ، سرانه سود شعب ، سرانه سپرده و تسهیلات کارکنان و شعب ، بازده دارایی(سود / دارایی)، بازده حقوق صاحبان سهام ، سهم هزینه به درآمد، سهم دارایی ثابت و دارایی درآمدزا از کل دارایی ها و کفایت سرمایه
1-9-فرضیه های اصلی و فرعی
1-9-1- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل 44 ) باعث بهبود شاخص های کارایی عملیات می گردد.
1-9-1-1-  خصوصی سازی باعث بهبود سرانه سپرده شعب می گردد.
1-9-1-2-  خصوصی سازی باعث بهبود حقوق صاحبان سهام می گردد.
1-9-1-3-   خصوصی سازی باعث افزایش درآمدزایی و کفایت سرمایه می گردد
1-9-1-4-   خصوصی سازی باعث بهبود شاخص هزینه به درآمد می گردد.
1-9-1-5- خصوصی سازی باعث بهبود تسهیلات شعب می گردد.
1-9-2- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس شده ( بانکهای خصوصی اصل 44 )         باعث بهبود شاخص های بهره وری نیروی انسانی می گردد.
1-9-2-1- ورود به بورس باعث رشد سرانه سپرده کارکنان می گردد.
1-9-2-2- ورود به بورس باعث رشد سرانه تسهیلات کارکنان می گردد.
1-9-2-3-  ورود به بورس باعث رشد سرانه سود کارکنان می گردد.
1-9-3- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل 44 ) باعث بهبود شاخص های توسعه می گردد
1-9-3-1-  خصوصی سازی باعث رشد سپرده ها می گردد.
1-9-3-2- خصوصی سازی باعث رشد مانده تسهیلات اعطایی می گردد

 • تعریف واژگان :

1-10-1- بانک
بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید یا فروش را بر عهده دارند.
1-10-2- بانک تجاری
بانک‌های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار، نقش اساسی در فعالیت‌های اقتصادی هر کشور ایفا می‌کنند. بانک‌های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی را تأمین نمایند. این نوع بانک‌ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری “خرید دین” و خدمات متنوع دیگر می‌پردازند.
بانک‌های تجاری از سرمایه گذاری‌های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده اند.
1-10-3- بانک تخصصی یا توسعه‌ای
بانک توسعه‌ای به بانکی گفته می‌شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده‌دار وظایف توسعه‌ای نیز می‌باشد، که اصلی ترین وظیفه آن‌ها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان‌مدت و بلند مدت برای اجرای طرح‌های اقتصادی است. بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی عامل انتقال‌دهنده سیاست‌های اقتصادی دولت به بخش‌های مربوطه بوده و با برنامه‌ریزی‌های صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را در بخش های مختلف اقتصادی توزیع می‌نمایند.
1-10-4- نسبت مالکانه: حقوق صاحبان سهام به کل دارایی
این نسبت نشان دهنده این است که بطور کلی چه مقدار از دارایی ها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفسیر با نسبت کل بدهی ها ارتباط نزدیک دارد . این نسبت را می توان به نوعی مکمل نسبتهای نقدینگی دانست، زیرا نشانگر محل تأمین نقدینگی از نوع استقراض یا عدم استقراض است.
1-10-5- نسبت سرمایه گذاری یا بازده دارایی:سود خالص به کل دارایی
این نسبت بیانگر این است که شرکت تا چه اندازه از سرمایه ای که در اختیار دارد برای ایجاد سود استفاده می کند.
1-10-6- نسبت سود ناویژه: سود ناویژه به فروش
این نسبت بیانگر این است که شرکت تا چه اندازه می تواند هزینه های عملیاتی را پوشش دهد و سودی را عاید گرداند. به بیان دیگر این نسبت حاکی از اثر کنترل بهای تمام شده کالای فروخته شده و روش     قیمت گذاری برای فروش کالاست.
1-10-7- نسبت سود عملیاتی:سود قبل از بهره و مالیات به فروش
سودآوری شرکت بدون توجه به بهره و مالیات
1-10-8- نسبت سود خالص یا بازده فروش: سود خالص به فروش
این نسبت بیانگر این است که از هر ریال فروش چه مقدار سود خالص بدست می آید. با مقایسه این نسبت با نسبت ”سود ناویژه به فروش خالص” که تفاوتشان در هزینه های غیرتولیدی است می توان   نتیجه گیری کرد که آیا شرکت در کنترل هزینه های غیرتولیدی خود موفق بوده یا خیر.
1-10-9- بازده ارزش ویژه:سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام
این نسبت میزان سودآوری را در ازای هر یک ریال پولی که صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری   کرده اند را نشان می دهد. زمانی که این نسبت با بازده دارایی مقایسه می شود اثرات استقراضی و اهرمی عمل کردن وام در تحصیل سود مشخص می شود.
1-10-10- روند فروش:رشد سالانه از نظر کل فروش
فروش موجب تحصیل درآمد شده و امکان واریز بدهی را فراهم می کند.
1-10-11- روند سود
رشد سود سالانه
1-10-12- روند ارزش ویژه:رشد حقوق صاحبان سهام
آنچه ارزش ویژه را افزایش می دهد، عدم تقسیم سود و نگهداری آن در واحد تجاری و یا افزایش سرمایه است. معمولاَ قسمتی از سود تقسیم و قسمت دیگر برای افزایش سرمایه در گردش و یا توسعه فعالیت و یا سرمایه گذاری جدید در دارایی ثابت نگهداری می شود. فروش سهام باعث افزایش ارزش ویژه و تقلیل سرمایه موجب کاهش آن می شود.
 
1-10-13- روند سرمایه در گردش
این روند توانایی واحد تجاری را در واریز کردن تعهدات نشان می دهد. بهترین روند آن این است که در طی سالها به تدریج افزایش یافته و این افزایش متناسب با نیاز ناشی از توسعه فعالیت باشد.
[1] – گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، سال 2002

تعداد صفحه:135

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی فروش دوربین

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
(M.A(
مدیریت دولتی گرایش سیستمهای اطلاعاتی
عنوان :
 مطالعه تحلیلی تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی  (7p) فروش دوربین مداربسته بر افزایش ارزش  ویژه برند   ( مطالعه موردی : شرکت ارتباطات الکترونیک )
 
تابستان 1393

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
1-1-…… مقدمه. 12
1-2-بیان مسئله. 13
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 15
1-4- سوالات پژوهش… 16
1-5- فرضیات پژوهش… 17
1-5-1- مدل مفهومی پژوهش… 17
نمودار1-1: مدل مفهومی پژوهش… 18
1-7- ساختار گزارش تحقیق.. 22
2-1- مقدمه. 25
2-2- بازاریابی.. 26
جدول2-1 : ویژگی بازار های صنعتی.. 28
2-3- آمیخته بازاریابی.. 29
2-3-1- پیدایش مفهوم 4P. 32
2-3- 2- عوامل نوین در آمیخته بازاریابی.. 34
2-3-3- طبقه بندی خدمات.. 35
2-3-4- ویژگی های خدمات.. 36
2-3-5- نامحسوس بودن. 36
2-3-6- تفکیک ناپذیری.. 36
2-3-7- تغییر پذیری.. 37
2-3-8- فنا پذیری.. 37
2-3-9- غیر تملکی بودن. 38
2-4- محصول.. 39
نمودار 2-1 : لایه های محصول. 41
2-4-1- طبقه بندی محصول. 42
2-5- استراتژیهای توسعه محصول (خدمات) جدید.. 45
2-6- قیمت.. 47
2-7- استراتژیهای قیمت.. 50
2-7-1- قیمت گذاری خدمات مالی.. 50
جدول 2-2: جنبه های با اهمیت قیمت برای فروشنده و خریدار( wright ,2004: 360). 50
2-7-2- عواملی که بر قیمت تأثیر می‌گذارند. 51
2-8- مکان (توزیع). 53
2-8-1- طراحی کانالهای توزیع. 57
نمودار 2-2  : مراحل کانالهای توزیع. 57
2-9- ترفیع و بازار افزایی.. 57
2-9-1- استراتژی های ترفیع. 61
2-9-2- پیشبرد فروش… 66
استراتژیهای مربوط به کارکنان. 71
گزینش: 71
-…… آموزش… 71
-…… انگیزش… 72
-…… پرورش… 73
2-10- امکانات وشواهد فیزیکی.. 74
2-11- فرآیند.. 76
2-11-1- استراتژی های فرآیند. 78
2-12- مفهوم برند.. 80
2-13- مزایای برند.. 81
2-14- اهمیت ارزیابی برند.. 81
2-14-1- سنجههای موثر در ارزیابی برند. 82
2-15- تعریف ارزش ویژه برند.. 83
جدول 2-3: تعاریف ارزش ویژه برند از دیدگاه صاحبنظران مختلف… 85
2-16- ارزش برند  / ارزش ویژه برند.. 86
2-17- اندازهگیری ارزش ویژه برند.. 87
2-18- رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند.. 88
2-18-1- رویکرد درون بیرون. 88
2-18-2- رویکرد بیرون به درون. 91
2-19- ارزش برند مشتری محور. 91
2-19-1- معنای ارزش ویژه برند مشتری محور. 92
2-19-2- ساخت ارزش ویژه برند مشتری محور. 93
2-19-3- اندازهگیری ارزش ویژه برند مشتری محور. 97
2-19-4- الگوهای ارزیابی ارزش ویژه برند مشتری محور. 100
2-21- دیدگاه های مختلف در مورد ابعاد ارزش ویژه برند.. 100
جدول2-4: ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه صاحب نظران مختلف… 100
2-22- ارزش ویژه برند مدل آکر. 101
جدول 2-5 : نمونه هایی از مطالعات صورت گرفته. 102
2-23- قیمت و ارزش ویژه برند.. 103
2-24- محصول و ارزش ویژه برند.. 103
2-25- توزیع و ارزش ویژه برند.. 104
2-26- ترویج و ارزش ویژه برند.. 105
نمودار 2-4:  برآمد و پیش آمدهای ارزش ویژه برند. 107
2-27- ابعاد تشکیل دهنده ارزش ویژه برند.. 109
2-27-1- بعد مشتری گرای ارزش ویژه برند.. 110
2-27-2- بعد مالی ارزش ویژه برند.. 111
2-27-3- بعد مرکب ارزش ویژه برند.. 111
جدول 2-6: تحقیقات صورت گرفته در خصوص ارزش ویژه برند. 112
2-28- کیفیت ادراک شده. 114
2-29- ارزش ادراک شده مبتنی بر هزینه. 114
2-30- منحصر به فرد بودن.. 115
2-31- تمایل به پرداخت قیمت بالاتر. 116
2-32-  آگاهی از برند.. 117
2-33- آشنایی با برند.. 118
2-34- محبوبیت برند.. 119
نمودار 2-5 :  وظایف ساخت برند. 121
3-35- پایداری تصویر برند.. 121
2-36- پیشینه پژوهش… 122
2-36-1- پیشینه داخلی.. 122
2-36-2- پیشینه خارجی.. 124
3-1-  مقدمه. 129
نمودار  3-1: مراحل انجام تحقیق.. 130
3-2- روش انجام تحقیق.. 131
3-3- نوع تحقیق.. 132
3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 132
3-5- ابعاد و شاخص های متغییرها. 134
جدول3-1: جدول تناظر شاخص و سوالات پرسشنامه. 134
3-6- روایی و پایایی تحقیق.. 137
3-6-1- پایایی پرسشنامه. 137
جدول 3-2: مقدار آلفای کرونباخ مؤلفه های تحقیق.. 138
3-6-2- روایی  پرسشنامه. 139
3-7- جامعه آماری.. 140
3-8- روش نمونه گیری.. 141
3-9- تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها. 143
4-1- مقدمه. 145
4-2) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری.. 145
جدول 4-1) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 146
4-2-1) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت.. 146
شکل 4-1 نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت.. 147
4-2-2) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان سابقه کاری.. 147
شکل 4-2 نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان سابقه کاری.. 147
4-2-3) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن.. 147
شکل 4-3 نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن.. 148
4-2-4) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات.. 148
شکل 4-4 نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات.. 148
4-3) تحلیل استنباطی داده ها. 148
4-3-1) تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق.. 149
جدول 4-2) راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل. 149
4-3-1-1) تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر آمیخته بازاریابی.. 150
نمودار1-4) مدل اندازه گیری ابعاد متغیر آمیخته بازاریابی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت استاندارد  153
نمودار2-4) مدل اندازه گیری ابعاد متغیر آمیخته بازاریابی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت معنی داری   154
4-3-1-2) تحلیل عاملی متغیر ارزش ویژه برند.. 154
نمودار3-4) مدل اندازه گیری ابعاد ارزش ویژه برند با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت استاندارد  156
نمودار4-4) مدل اندازه گیری ابعاد ارزش ویژه برند با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت معنی داری   157
4-3-2) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها. 157
جدول 4-3) توزیع نرمال متغیرها 157
4-3-3) آزمون فرضیه ها با استفاده از روابط ساختاریافته خطی.. 158
نمودار 5-4) اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت استاندارد. 158
نمودار 6-4) اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت معنی دار. 159
4-3-3-1) نتیجه آزمون.. 159
5- 1-مقدمه. 163
5-1-1- خلاصه تحقیق.. 163
5-2-  بررسی یافته‌های پژوهش… 166
5-5- ارائه پیشنهادات.. 167
5-5-1 -پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق.. 167
5-6- محدودیت های تحقیق.. 170
7-5  – پیشنهادات  برای تحقیقات آتی.. 171
 
چکیده
با افزایش رقابت و مطرح شدن پدیده هایی مانند بازارهای جهانی صنایع داخلی هر کشور به منظور باقی ماندن در این عرصه باید مزیت های رقابتی خود را افزایش دهند . یکی از ابزارهای راهبردی که موجب تعهد و تکرار مصرف ، افزایش ارزش اقتصادی برای سهامداران و گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی به فراسوی مرزهای جغرافیایی می شود، ارزش برند است . با توجه به اهمیت ارزش ویژه برند برای شرکت ها، بررسی اینکه عناصر آمیزه بازاریابی چگونه و به چه نحوی برای برند ارزش آفرینی می کنند، امری ضروری است.
در این تحقیق ، تلاش شد که پیرامون رابطه آمیخته بازاریابی و افزایش ارزش ویژع برند در شرکت ارتباطات الکترونیک ، شناخت کسب شود که براساس چارچوب و مدل مفهومی مورد نظر مورد تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی”عوامل هفت گانه بازاریابی (7p’s) بر افزایش ارزش ویژه برند تاثیر معناداری دارد.” “عوامل ارزش ویژه برند بر عوامل هفت گانه بازاریابی تاثیر معناداری دارد.” و هفت فرضیه فرعی می باشد که روابط میان متغیر های کیفیت ارزش ویژه برند و آمیخته بازاریابی را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران عالی، میانی و کارکنان  شرکت ارتباطات الکترونیک می شود که در حدود 420 نفر می باشند و حجم نمونه براساس جدول مورگان 201 نفر محاسبه گردیده است.
همچنین در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن مورد تایید کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه تحلیل داده ها داده ها از نرم افزار SPSS و LIZREL استفاده شده است که تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی، و تجزیه و تحلیل استنباطی، انجام گرفت.
سطح تجزیه و تحلیل توصیفی شامل تجزیه و تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی (سن، جنسیت، و سطح تحصیلات مشتری یا کاربر)، و تجزیه و تحلیل توصیفی داده ای اختصاصی تحقیق (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، وانحراف معیار  بود، و سطح تجزیه و تحلیل استنباطی، با استفاده از آزمون های فرض آماری مربوطه، به تجزیه و تحلیل داده، جهت تائید و  یا رد فرضیه های تحقیق، پرداخت.
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل های آماری فرضیات اول (T-value=8.51) ، دوم (T-value=8.07)، سوم (T-value=9.60)، ششم (T-value=12.10)، هفتم (T-value=6.88) مورد تایید قرار گرفته اند و فرضیات چهارم (T-value=12.59) و پنجم (T-value=12.37) رد شده اند.
 
واژگان کلیدی: بازاریابی، آمیخته بازاریابی، برند، ارزش ویژه برند
 
 
فصل  اول
کلیات تحقیق
 
 1-1-  مقدمه
نقش برندها در شناسایی محصول شرکت در بازارهای روبه گسترش امروزی، نقشی انکارناپذیر است. ساخت یک برند قوی هدف نهایی بسیاری از سازمان هاست . امروزه، برندها بیش از همه دارائی های شرکت ارزشمند هستند . برندها افزاینده ارزش اقتصادی و استراتژیک مالکانشان می باشند .تلاش مدیران بازاریابی به منظور خلق و نگهداری برند، بدون برنامه ریز ی لازم منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای برای شرکت ها می گردد. اغلب مدیران بازاریابی یا مدیران برند مفاهیم بازاریابی ازقبیل شناخت نیازهای مشتری، موضع یابی، فعالیت های ترفیعی و تبلیغی را بخوبی می دانند و تجربه فراوانی در اجرای آن ها دارند . اما در مجموع آنچه آن ها را در بازاریابی خدمات و محصولات دچار مشکل می کند آن است که نمی توانند مفاهیم بازاریابی را در راه ارتقای ارزش نام تجاری به کار گیرند. در واقع آنان درک صحیحی از مفاهیمی چون برند، مدیریت آن و ارزش نام تجاری ندارند.
برند یعنی نشان ، آرم و لوگوی تبلیغاتی (کلر،2003) این نشان باید از چنان قدرتی برخوردار باشد که مصرف کننده را جذب خود کرده و به عنوان یک مشتری انحصاری مطرح کند (کاتلر ،1384، ص 351).
به عبارت دیگر، قدرت برند و ارزش آن، حرف اول را در بازاریابی و جذب مشتری دردنیای امروزی می زند، چرا که فرد با مشاهده آن در صورت داشتن فاکتورهای مطلوب جذب آن شده و تا سالیان سال، اقدام به خرید آن محصول می کند. شرکت های کوکاکولا ، مرسدس بنز و نایک نمونه های بارز از شرکت هایی هستند که برند قوی دارند. عوامل زیادی می تواند در موفقیت یا عدم موفقیت  برنامه های بازاریابی بنگا ه های اقتصادی نقش داشته باشد که ما در این تحقیق با توجه به نقش بسیار حیاتی نام و نشان تجاری به تحلیل نقش ارزش ویژه برند می پردازیم.
آکر به عنوان یکی از اندیشمندان مطرح در زمینه نام تجاری و ارزش ویژه نام تجاری، مدلی مفهومی ارائه نموده که هدف آن شناساندن مفهوم ارزش ویژه نام تجاری وعناصر شکل دهنده آن است (آکر،1991) . بسیاری از افراد و موسساتی که سعی در ارائه مدلی برای بررسی یا ارزیابی ارزش ویژه نام تجاری را داشته اند، از مدل آکر و عناصر آن به عنوان مبنا و پایه ای برای مدل خود استفاده کرده اند. این مدل منابع ایجادکننده ارزش ویژه نام تجاری را به مدیریت نام تجاری نشان داده و چگونگی تأثیرگذاری هر کدام از این منابع را بر ارزش ویژه نام تجاری شرح می دهد.

1-2- بیان مسئله

در محیط رقابتی کنونی ، اکثر محققین براین باورند که برند بخش مهمی از یک کسب و کار و دارایی های یک بنگاه را تشکیل می دهد و خیلی از کسب و کارها علاقمند هستند که یاد بگیرند چطور یک برند موفق بسازند. یکی از الزامات ایجاد برند قوی شناخت هر یک از عوامل ایجاد کننده ارزش ویژه برند است (سلیمانی،2010 ). امروزه بسیاری از سازمانها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزش ترین دارایی هایشان برندهای محصولات و خدمات آن هاست. در دنیای پیچیده و پر چالش امروزی ، همه ما چه به طور فردی یا به عنوان مدیران کسب وکارها ، با گزینه هایی روزافزون و کاهش زمان برای تصمیم گیری و انتخاب مواجه هستیم . بر این اساس ، توانمندی های برند ها در ساده سازی تصمیم گیری  مشتری ها ، کاهش ریسک و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است. یکی از ضروریات مدیریت ارشد هر سازمان ایجاد برند های قدرتمندی  است که ضمن عمل به وعده ها و تعهدات ، قدرت و توانمندی های خود را در طول زمان ارتقاء دهند (کلر[1]،2010 ).
ارزش ویژه برند مزایای بسیاری برای شرکت ها و تولید کنندگان دارد ، به عنوان مثال اگر برندی از ارزش ویژه بالایی برخوردار باشد در این صورت مصرف کننده هدف ، رفتار مثبتی نسبت به برند خواهد داشت که در نتیجه حاضر است قیمت بالایی برای محصول پرداخت کند ، خرید خود را تکرار نماید ، تبلیغات دهان به دهان برای محصول انجام دهد (کیم و هون[2]،2010) . تمامی این رفتارهای مصرف کننده موقعیت رقابتی و عملکرد مالی شرکت را افزایش می دهد. ارزش ویژه برند با ایجاد وفاداری  در مصرف کنندگان احتمال انتخاب برند را بالا می برد ، شرکت ها می توانند از این مزیت برای توسعه مجموعه محصولات خود بهره ببرند. با تعمیم برند موجود به محصولات جدید هزینه های تبلیغات برای محصول جدید کاهش خواهد یافت. از مزایای دیگر ارزش ویژه برند می توان به واگذاری حق امتیاز و لیسانس به سایر شرکت ها ، اثربخشی ارتباطات بازاریابی ، تمایل فروشگاههای زنجیره ای به قرار دادن برند مذکور در مجموعه محصولات خود، عدم حساسیت مصرف کنندگان به قیمت و کاهش آسیب پذیری شرکت ها در مقابل رقبا و رکوردهای اقتصادی اشاره نمود (راج[3]،2005). حفظ و توسعه ارزش ویژه برند اغلب فعالیتی چالش برانگیز و دشوار است بدین منظور لازم است که چشم انداز گسترده ای از نگرش های مختلف نسبت به عوامل تاثیر گذار برارزش ویژه برند اتخاذ شود ، تا بتوان به صورت صحیح ارزش ویژه برند را توسعه داد.
در محیط بازار امروز شیوه های بسیار متفاوتی وجود دارد که از طریق این برنامه ها ی بازاریابی می توانند بر ایجاد و افزایش ارزش ویژه برند تاثیر گذار باشند. راهبرد های شبکه توزیع ، استراتژی های ارتباطی ، راهبردهای قیمت گذاری و سایر فعالیت های بازاریابی می توانند باعث تضعیف یا تقویت برند شوند (کلر،2010). در صورت آگاهی از نحوه اثرگذاری آمیخته بازاریابی بویژه راهبردهای مرتبط با محصول ، قیمت گذاری ، توزیع ، ترویج ، افراد و فرایندها و موقعیت یابی بر روی ارزش ویژه برند می توان از این فعالیت ها در جهت ارتقای ارزش ویژه برند استفاده نمود(کیم و هون،2010). در ایران نیز شورای سیاست گذاری برند ، ارزیابی ارزش ویژه برندهای ایرانی را در اولویت کار خود قرار داده است. از طرفی ، برای دستیابی به مزیت رقابتی و آمادگی برای ورود به بازارهای جهانی ارتقای ارزش ویژه برند های ایرانی اهمیت فراوانی دارد. در نتیجه با بررسی نحوه اثرگذاری آمیخته بازاریابی می توان عناصری را که تاثیر بیشتری بر ارتقاء برند دارند را شناسایی کرد و فاکتورهای موثر بر ارزش قدرت ویژه برند  شرکت را در بازار افزایش داد که در نتیجه عملکرد مالی شرکت نیز افزایش خواهد یافت. با توجه  به اینکه برند  بدرستی در شرکت های ایرانی تعریف نشده و ایران هنوز برند جهانی ندارد بطوریکه سهم ایران از بازار 11000 میلیارد دلاری جهان صفر است . امروزه ضرورت برند سازی در ایران بیشتر ملموس شده است . از اینرو ارزیابی ارزش ویژه برندهای ایرانی و بررسی عوامل موثر بر روی برندها گامی مهم در جهت برندسازی و ارتقاء برندهای ایرانی به منظور حضور در بازارهای جهانی و رقابت با برندهای خارجی خواهد بود. با توجه به اهمیت ارزش ویژه برند باید بر روی نحوه ارزش آفرینی عناصر هفت گانه آمیخته بازاریابی برای برند تمرکز بیشتری نمود تا مدیران بتوانند با بکارگیری اطلاعات بدست آمده ارزش برند خود را افزایش داده وآنرا توسعه دهند و از این طریق عملکرد شرکت را ارتقاء دهند.
از عوامل مهم برای ایجاد و تقویت ارزش ویژه برند فعالیت های بازاریابی هستند. ارزش ویژه برند حاصل سرمایه گذاری است که در فعالیت های بازاریابی در گذشته صورت گرفته است .در این تحقیق اثرات همزمان عناصر آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند ، بررسی می گردد و از این طریق اطلاعات مفیدی در مورد نحوه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند شرکت حاصل خواهد شد.
شرکت ارتباطات الکترونیک  در حال حاضر مشغول به ارائه خدمات پشتیبانی و فروش محصولات شرکت پروکسیس (Proxsis) می باشد.یکی  از دغدغه های اصلی شرکت ارتباطات الکترونیک  توسعه و افزایش ارزش ویژه برند پروکسیس و ارزش این  برند  در حوزه های مختلف کاری خود می باشد ، مسئله اصلی پژوهش بررسی عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی با افزایش ارزش ویژه برند و نیز ارائه راهکارهای عملیاتی و علمی بنیادی حول موضوع اصلی پژوهش  می باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

مطالعات گذشته در مجموع کلیاتی را درارتباط با روابط بین فعالیتهای بازاریابی و ایجاد ارزش ویژه برند ارائه کرده اند. اما بهرحال این مطالعات کاستی های هم دارند . اول، یو و همکارانش(٢٠٠٠ Yoo et al., ) در مقایسه با مطالعات گذشته، یک نگرش نظام مند تری را از رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی انتخاب شده و ایجاد ارزش ویژه برند به نمایش گذاشته اند. اما همانطور که آنان خود خاطر نشان ساخته اند، محدودیت مفهومی اصلی مطالعه آنان این بود که مدل فرایند  ارزش ویژه برند آنان تنها با فعالیت های بازاریابی محدودی آزمون شد و بنابراین مطالعات بعدی باید فعالیت های بیشتر بازاریابی را مورد بررسی قرار دهد تا قدرت توضیح دهندگی پدیده ارزش ویژه برند بالاتر رود. آنان همچنین استدلال می کنند که فقط بر فعالیت های اصلی بازاریابی به صورت کلی نباید پرداخت و باید هریک از این فعالیت ها خردتر شده و به صورت مجزا مورد مطالعه قرار گیرند.
دوم، اگرچه تحقیقات قابل توجهی چگونگی بکارگیری تلاش های بازاریابی برای ایجاد ارزش ویژه برند را مورد مطالعه قرار داده اند، اما تقریباً همه بررسی های گذشته عمدتاً بر مصرف کنندگان کشورهای غربی و آمریکا تمرکز کرده اند. مصرف کنندگان بخش های مختلف دنیا می توانند نسبت به فعالیت های بازاریابی طرز نگرش ها و عقاید متفاوتی داشته باشند(داور و پارکر[4]،1994) بنابراین نتایج این تحقیقات ممکن است منطبق با طرز نگرشها و عقاید مصرف کنندگان کشورهایی نظیر ایران که دارای رفتارها و فرهنگ های کاملا متفاوتی هستند، نباشد. یکی از اهداف مطالعه حاضر تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر گذاری فعالیتهای بازاریابی بر ارزش ویژه برند در ایران است.
سوم، به نظر می رسد که موضوع چگونگی ساختن ارزش ویژه  برند با استراتژی های متنوع بازاریابی همچنان تحت مطالعه می باشد. هم فعالان بازاریابی و هم محققان، نیاز برای درک بیشتر فرهنگی از رفتار مصرف کننده را برای بهبود تلاشهای بازاریابی ضروری دانسته اند.
اهمیت مطالعه حاضر این است که به بازاریابان اطلاعات با ارزشی را برای تنظیم استراتژی های بازاریابی و همینطور ایجاد پیام های دفاعی و پاسخ های اصلاحی می دهد. به علاوه کسب دانش در مورد رفتار مصرف کننده ایرانی ممکن است استنتاجات عظیمی برای دیگر کشورهایی که دارای فرهنگی شبیه به کشور ایران هستند، به همراه آورد

1-5- فرضیات پژوهش

فرضیات اصلی:

 • عوامل هفت گانه بازاریابی با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

فرضیات فرعی:

 • عامل محصول با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.
 • عامل قیمت با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.
 • عامل مکان با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.
 • عامل ترفیع با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.
 • عامل اشخاص با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.
 • عامل فرایندها با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.
 • عامل دارائیهای فیزیکی با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

[1] Keller
[2] Kim & Hyun
[3] Rajh
[4] Dawar and Parker

تعداد صفحه:166

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

               دانشگاه آزاد اسلامی
              واحد کرمانشاه
                 دانشکده تحصیلات تکمیلی،گروه مدیریت بازرگانی
 
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی M.A
 
عنوان :
مطالعه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی(مطالعه موردی: مقایسه شرکت­های هواپیمایی ترکیش و ایران­ایر در شهر کرمانشاه در سال 92)
 
خرداد1393

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………..6
1-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………………………………………………8
1-5 اهداف مشخص تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..9
1-6 استفاده­کنندگان تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………9
1-7 فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………10
1-8 تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها ………………………………………………………………………………………10
1-9 مدل مفهومی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………15
1-10 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….16
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-2 مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-2-1 فناوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………19
2-2-1-1 تعاریف و مفهوم­سازی………………………………………………………………………….19
2-2-1-2 تاریخچه و سیر تحول فناوری اطلاعات          …………………………………………………21
2-2-1-3 سیستمهای کاربردی فناوری اطلاعات در سازمان …………………………………….24
2-2-1-4 ابعاد فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………..24
2-2-1-5 کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت ………………………………………………..25
2-2-1-6 ضرورت فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………26
2-2-1-7 اثربخشی فناوری اطلاعات…………………………………………………………………….26
2-2-2 مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی……………………………………………………………………..31
2-2-2-1 تعاریف و مفهوم­سازی          …………………………………………………………………………31
2-2-2-2 اهداف مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ………………………………………….36
2-2-2-3 انواع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی …………………………………………….36
2-2-2-4 مزایای استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ……………………………37
2-2-2-5 تاثیر بهبود کسب و کارهای اینترنتی ……………………………………………………….39
2-2-2-6 مراحل پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی          …………………………40
2-2-2-7 پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ……………………………………40
2-2-3 تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………63
2-2-3-1 تعاریف و مفهوم سازی ………………………………………………………………………..63
2-2-3-2 مفهوم رقابت در اقتصاد دیجیتالی ………………………………………………………….66
2-2-3-3 منافع تجارت الکترونیک برای مشتریان…………………………………………………..66
2-2-3-4 مزایای تجارت الکترونیک ……………………………………………………………………66
2-2-3-5 محدودیتهای فنی تجارت الکترونیک …………………………………………………….68
2-2-3-6 طبقه­بندی تجارت الکترونیک ……………………………………………………………….69
2-2-3-7 فرآیندهای اساسی تجارت الکترونیک ……………………………………………………73
2-2-4 مدیریت زنجیره تامین …………………………………………………………………………………………78
2-2-4-1 تعاریف و مفهوم سازی ……………………………………………………………………….78
2-2-4-2 سیستمهای مدیریت زنجیره تامین …………………………………………………………81
2-2-4-3 ارزش تجاری سیستمهای مدیریت زنجیره تامین …………………………………….84
2-2-4-4 پنج عملکرد برای مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………….84
2-2-4-5 دلایل و ضرورتهای مدیریت زنجیره تامین …………………………………………….86
2-2-4-6 مدیریت زنجیره تامین با استفاده از عامل ها و پیدایش­ها…………………………..87
2-2-4-7 تدارک الکترونیک ……………………………………………………………………………….87
2-2-5 یکپارچگی درونی ………………………………………………………………………………………………..97
2-2-5-1 تعاریف و مفهوم سازی ………………………………………………………………………..97
2-2-5-2 یکپارچگی فرآیند کسب و کار ……………………………………………………………103
2-2-5-3 سلسله مراتب یکپارچگی…………………………………………………………………….103
2-2-5-4 درجات مختلف یکپارچگی ………………………………………………………………..105
2-2-5-5 خصوصیات سیستمهای یکپارچه …………………………………………………………106
2-2-5-6 انواع یکپارچه سازی ……………………………………………………………………….. 107
2-2-5-7 سطوح یکپارچگی …………………………………………………………………………….107
2-2-6 مهارتها و شایستگی های مدیریتی          ………………………………………………………………………114
2-2-6-1 تعاریف و مفهوم سازی ……………………………………………………………………..114
2-2-6-2 انواع مهارتهای مدیریتی ……………………………………………………………………..116
2-2-6-3 خوشه های شایستگی مدیران ……………………………………………………………..119
2-2-7 حمایت شریک …………………………………………………………………………………………………120
2-2-7-1 تعاریف و مفهوم سازی ……………………………………………………………………..120
2-2-7-2 انواع استراتژیهای همکاری در زنجیره­های تامین الکترونیکی……………………121
2-2-7-3 منافع همکاری همه جانبه شرکا در زنجیره تامین الکترونیکی ………………….122
2-2-7-4 مبانی تدوین مدل­های همکاری ………………………………………………………….122
2-2-7-5 همکاری در زنجیره تامین ………………………………………………………………….123
2-2-8 رقابت ……………………………………………………………………………………………………………..124
2-2-8-1 تعاریف و مفهوم­سازی          ………………………………………………………………………124
2-2-8-2 توانمندیهای رقابتی …………………………………………………………………………..125
2-2-8-3 رقابت پذیری …………………………………………………………………………………..127
2-2-8-4 مزیت رقابتی ……………………………………………………………………………………127
2-2-8-5 مزیت رقابتی پایدار در بازارها ……………………………………………………………130
2-2-8-6 نقش فناوری اطلاعات در پایدارسازی …………………………………………………131
2-2-8-7 دستیابی به تناسب استراتژیک …………………………………………………………….132
2-2-9 پیشرفت عملکرد          ………………………………………………………………………………………………133
2-2-9-1 تعاریف و مفهوم­سازی ……………………………………………………………………….133
2-2-9-2 تعیین عملکرد زنجیره تامین در سطوح سه گانه …………………………………….135
2-2-9-3 مدیریت عملکرد ……………………………………………………………………………….137
2-2-9-4 عملکرد زنجیره تامین ………………………………………………………………………..139
2-2-9-5 نقش الگوبرداری در زنجیره تامین ………………………………………………………140
2-2-9-6 اندازه­گیره عملکرد زنجیره تامین …………………………………………………………140
2-3 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………142
2-4 جمع بندی           ……………………………………………………………………………………………………………………….146
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..149
3-2 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….149
3-3 روش نمونه­گیری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………150
3-4 روشها و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………..151
3-5 نحوه امتیاز بندی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………..152
3-6 روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………152
3-7 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها …………………………………………………………………………………..154
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….161
4-2 تحلیل توصیفی داده­ها ……………………………………………………………………………………………………….161
4-3 آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………166
4-4 تحلیل عاملی تائیدی هر یک از متغییرها ………………………………………………………………………………170
4-5 تحلیل مسیر ……………………………………………………………………………………………………………………..173
فصل پنجم : نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..183
5-2 نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش………………………………………………………………………………..183
5-3 پیشنهادات برگرفته از نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………186
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………… 188
5-5 موانع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..189
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………….190
منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….197
 
 
فهرست جداول :
عنوان                                                                                                      شماره صفحه
جدول1-1 : مقایسه دیدگاه های مختلف در رابطه با متغییرهای تحقیق…………………………………………………7
جدول1-2 : جدول تعیین متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………16
جدول2-1 : تعاریف فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….20
جدول2-2 :مزایای E-CRMاز دیدگاه ژیوگاس و کیرسی…………………………………………………………………38
جدول2-3 : ماتریس کاربرد ابزارهای فناوری اطلاعات درE-CRM …………………………………………………42
جدول2-4 : ماتریس کاربرد ابزارها در نقاط مختلف………………………………………………………………………..42
جدول2-5 :رابطه بازاریابی سنتی،CRMوE-CRM ………………………………………………………………………..55
جدول2-6 : تجارت الکترونیک:سیستمها و برنامه های کاربردی………………………………………………………..71
جدول2-7 : برنامه های کاربردی تجارت الکترونیک……………………………………………………………………….77
جدول2-8 : منافع تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………….78    جدول2-9 : محدودیتهای تجارت الکترونیک و رتبه بندی آنها…………………………………………………………78
جدول2-10 : عناصر یکپارچه سازی سازمان………………………………………………………………………………..104
جدول2-11 : چارچوب یکپارچه سازی سازمان…………………………………………………………………………..108
جدول2-12 : مزایا و معایب ابزارهای یکپارچه سازی……………………………………………………………………113
جدول2-13 : شاخص های عملکردی زنجیره تامین……………………………………………………………………..134
جدول2-14 : چارچوب پیشنهادی برای شاخصهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین…………………………….136
جدول2-15 :ابعاد نه گانه برای تحلیل مدیریت عملکرد…………………………………………………………………138
جدول2-16 : شاخص های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………..13
جدول3-1 : دسته بندی سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………..152
جدول3-2 : نتایج آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………………………….154
جدول4-1 : وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت………………………………………………………………….161
جدول4-2 : وضعیت سن افراد…………………………………………………………………………………………………..162
جدول4-3 : وضعیت تاهل افراد…………………………………………………………………………………………………163
جدول4-4 : وضعیت تحصیل افراد……………………………………………………………………………………………..164
جدول4-5 : میزان سنوات خدمت………………………………………………………………………………………………165
جدول4-6 : نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………………….16
جدول4-7 : همبستگی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و یکپارچه سازی درونی………………………167
جدول4-8 : همبستگی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و مهارتهای مدیریتی……………………………167
جدول4-9 : همبستگی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و حمایت شریک………………………………..168
جدول4-10 : همبستگی تجارت الکترونیک و یکپارچگی درونی…………………………………………………….168
جدول4-11 : همبستگی تجارت الکترونیک و مهارتهای مدیریتی……………………………………………………169
جدول4-12 : همبستگی تجارت الکترونیک و حمایت شریک………………………………………………………..169
جدول4-13 : همبستگی ابعاد مدیریت زنجیره تامین و پیشرفت عملکرد………………………………………….170
جدول4-14 :شاخص برازش مدل ایران ایر………………………………………………………………………………….175
جدول4-15 :شاخص برازش مدل ترکیش …………………………………………………………………………………..177
جدول4-16 : شاخص برازش مدل تلفیقی……………………………………………………………………………………179
جدول4-17 : بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل تحلیل مسیر شرکت ایران ایر……………………..179
جدول4-18 : بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل تحلیل مسیر شرکت ترکیش        ……………………….180
جدول4-19 : بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت……………………181
 
 
فهرست شکل­ها :
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
شکل1-1 :مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………15
شکل2-1 : سیر تحول فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………23
شکل2-2 : تمهیدات لازم قبل از پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی……………………………..43
شکل2-3 : کارکردها و منافع کلیدیE-CRM………………………………………………………………………………….53
شکل2-4 : ابعاد مختلف مدیریت ارتباط با مشتری          …………………………………………………………………………63
شکل2-5 : دیدگاه نافع تجارت الکترونیک         ……………………………………………………………………………………..68
شکل2-6 : نه جز کلیدی، معماری فرآیند تجارت الکترونیک…………………………………………………………….74
شکل2-7:عوامل تاثیرگذار بر رشد تجارت الکترونیکی……………………………………………………………………..76
شکل2-8 :خانه مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………83
شکل2-9 : هدف اصلی زنجیره تامین و چگونگی حصول آن……………………………………………………………89
شکل2-10 : عوامل موثر در مدیریت موفق زنجیره تامین………………………………………………………………….90
شکل2-11 : الگوی ایجاد تناسب بین استراتژیهای رقابتی و کارکردی………………………………………………..92
شکل2-12 : دو ستون اساسی مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………..98
شکل2-13 : الزامات جدید مزیت رقابتی پایدار……………………………………………………………………………..131
شکل2-14 :شاخصهای عملکردی زنجیره تامین در سطوح سه گانه………………………………………………….135
شکل4-1 : مدل اندازه گیری مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی………………………………………………….170
شکل4-2 : مدل اندازه گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………171
شکل4-3 : مدل اندازه گیری یکپارچگی درونی…………………………………………………………………………….171
شکل4-4 : مدل اندازه گیری مهارهای مدیریتی……………………………………………………………………………..172
شکل4-5 : مدل اندازه گیری حمایت شریک…………………………………………………………………………………172
شکل 4-6 : مدل اندازه­گیری پیشرفت عملکرد زنجیره تامین         …………………………………………………………..173
شکل4-7 : تحلیل مسیر مدل ایران ایر………………………………………………………………………………………….174
شکل4-8 : تحلیل مسیر مدل ترکیش……………………………………………………………………………………………176
شکل4-9 : تحلیل مسیر مدل تلفیقی دو شرکت هواپیمایی………………………………………………………………178
 
نمودارها:
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
4-1 نمودار جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………..161
4-2 نمودار وضعیت سن……………………………………………………………………………………………………………162
4-3 نمودار وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………………………..163
4-4 نمودار تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………….164
4-5 نمودار سنوات خدمت…………………………………………………………………………………………………………165
 
 
پیوست­ها:
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
ضمیمه شماره یک:پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….212
ضمیمه شماره دو:خروجی نرم افزار……………………………………………………………………………………………..217
 
 
چکیده :
پیشرفت­های گوناگون در توانمندیهای فناوری اطلاعات،چهره صنعت را نسبت به گذشته به سرعت متحول ساخته است.اتخاذ و اجرای فناوری اطلاعات یکی از روش­هایی است که شخصیت رقابتی متمایزی به شرکتها و زنجیره تامین اعمال می­نماید،پذیرش فناوری اطلاعات و اجرای کارامد آن می­تواند توزیع سریع و دقیق اطلاعات و بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی را بهبود بخشد و باعث افزایش کارایی و پیشرفت عملکرد زنجیره تامین گردد.مدیریت زنجیره تامین برای شرکتهای مدرن به راه مهمی در گرفتن امتیاز رقابتی تبدیل شده و فناوری اطلاعات بنحو گسترده­ای به توسعه آن کمک می­کند و لازمه اداره موثر زنجیره های تامین پیچیده امروزی است.ارزش فناوری اطلاعات زمانی آشکار می­شود که در محیط­های رقابتی و غیر قابل پیش بینی اطلاعات صحیح،لازم و به موقع را ارائه می­دهد. هدف اصلی از این پژوهش طراحی مدل مفهومی مطالعه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی می­باشد.این مدل شامل متغییرهای مستقل مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و تجارت الکترونیک بر متغییرهای وابسته یکپارچگی­درونی،مهارتهای مدیریتی و حمایت شریک و تاثیر آنها بر پیشرفت عملکرد در شرایط رقابتی است.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع گردآوری داده­ها توصیفی-پیمایشی می­باشد.جامعه آماری شامل کارکنان شرکتهای هواپیمایی ترکیش و ایران ایر به تعداد 105 نفر در شهر کرمانشاه می­باشد که با استفاده از فرمول کوکران یک نمونه به حجم 83 نفر انتخاب و پس از توزیع پرسشنامه 79 مورد بصورت صحیح برگردانیده شد.برای آزمون فرضیات از پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت پنج گزینه­ای استفاده شده است که روایی محتوای آن توسط اساتید و کارشناسان تائید شده و پایایی آن با آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که94 %می­باشد،پژوهش حاضر شامل نه فرضیه می­باشد که پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم­افزارهایSPSS وAMOSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند که مدل تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت هواپیمایی نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنی دار بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و حمایت شریک،تجارت الکترونیک بریکپارچگی درونی،مهارتهای مدیریتی و حمایت شریک ومهارتهای مدیریتی بر پیشرفت عملکرد و همچنین حمایت شریک برپیشرفت عملکرد و عدم وجود رابطه مثبت و معنی­دار بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر یکپارچگی­درونی و مهارتهای مدیریتی و یکپارچگی درونی برپیشرفت عملکرد می­باشد.
 
واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات،مدیریت زنجیره تامین،پیشرفت عملکرد،شرایط رقابتی،شرکتهای هواپیمایی ترکیش و ایران­ایر.
 
فصل اول:
کلیات پژوهش
 
 

 • مقدمه

انتخاب فناوری اطلاعات[1]در طول یک زنجیره تأمین[2]بطور فزآینده­ای به یک ضرورت برای بهتر کردن عملکرد زنجیره تأمین تبدیل شده است(لای­ودیگران،2000)[3].مدیریت زنجیره تأمین[4] بر جریان­های مؤثر و سودمند فاکتورهای فیزیکی و اطلاعاتی که هر دو در برآورده کردن سودآور نیازهای مشتری مؤثر هستند،تأکید دارد(استیونز،1989)[5].مدیریت زنجیره تأمین که در شکل جدید خود شامل بخش­هایی از تجارت الکترونیک و یکی از شاخه­های جدید مدیریت است که روز به روز در حال توسعه و پیشرفت می­باشد و در جستجوی راه­هایی برای کاهش چرخه تولید محصول و خدمت مطلوب است،مدیریت زنجیره تأمین جدیدترین پیشرفت­های علم مدیریت و فناوری را مورد استفاده قرارمی­دهد،نتیجه این مسئله پیدایش سازمان­های مجازی،کاهش قابل ملاحظه قیمت­ها، افزایش کارایی، افزایش چشمگیر سود،پیشرفت عملکرد کلی سازمان و ارتقاء ارائه خدمت به مشتری بوده است(اخشابی،1390).
امروزه SCM از موقعیت جنبی و کمک کننده رخت بربسته و به عنصر استراتژیک شناخته شده ای تبدیل شده که می­تواند تأثیر مثبت و ملموسی روی فعالیت های سازمان بگذارد(لانسیونی،2008)[6].برای مدیریت مؤثر و سودمند یک زنجیره تأمین و بدست آوردن یک امتیاز رقابتی،بکارگیریIT به نحو فزآینده­ای دارای اهمیت شده است.اطلاعات کلیدSCM موفق است زیرا هیچ محصولی یا خدمتی به جریان نمی­افتد تا زمانیکه اطلاعات به جریان نیفتد(اخشابی،1390).
در محیط کارIT نقش مهمی در عملکرد مؤسسه بازی می­کند،IT جریان اطلاعاتی را در اختیار قرارمی­دهد که زنجیره تأمین را مقاوم­تر و انعطاف پذیرتر می­سازد بدون اینکه بازدهی آنرا تضعیف کند(بایراکتار، 2009)[7].چرا که یکپارچگیITیکپارچگی زنجیره­تأمین و انعطاف­پذیری را بدنبال دارد(اریک و دیگران،2010)[8].امروزه زنجیره تأمین در رأس فعالیت­های سازمانی قرارگرفته و از آنجا کهIT عنصری مهم در SCM است، بنابراین مطالعه تأثیر آن بر سازمانه­ای امروزی بسیار مهم است(شاوی کی،2003)[9].
 
1-2 بیان مسئله
بسیاری از سازمان­های امروزی در دنیا به سمت بزرگتر شدن و افزایش محیط فعال کسب و کارشان پیش می­روند،از دلایل این امر پاسخگویی به نیازهای چندگانه مشتریان می­باشد،مدیران سعی می­کنند از طریق برآوردن نیازهای چند جانبه مشتریان آنها را به سازمانشان وفاداتر سازند(بالدوین جی و دیگران، 2000)[10].
میشل پورتر[11] فناوری اطلاعات را عامل اصلی در ارتقای موقعیت رقابتی بنگاه می­داند و معتقد است که توسعه و تغییرات فناوری فی­نفسه دارای ارزش نیست،بلکه ارزش تغییرات از آنجا ناشی  می­شود که این تغییرات بر مزیت­های رقابتی شرکت ها مؤثر است.به عقیده اسکینز[12] تغییرات عمده در مدیریت بدلیل بوجود آمدن پیشرفت های فناوری است. فناوری جدید تهدیدات و فرصت­های جدیدی بوجود می­آورد و تغییر در فناوری باعث تغییر در روش تجارت بنگاه­ها می­گردد وسیستم­های سازمانی و اجتماعی را متحول می­سازد و باعث ارتقای بهره­وری و توسعه اقتصادی می­گردد و بر استاندارد­های زندگی افزوده  مزیت رقابتی را بالا  می­برد.IT به سازمان این امکان را می­دهد تا با کاهش هزینه­ها،حوزه­های نفوذ خود را در بازار در سطح دنیا گسترده سازد و بتواند برای هر یک از مشتریان برنامه و تاکتیک مجزا و کاربردی اجرا نماید(کامرانی،1386: 16).لواری(2000) اعلام نمود که پذیرشIT در زنجیره تأمین باعث کاهش زمان چرخه، اثر شلاق چرمی[13] و نیز بهبود کانال­های توزیع می­گردد(لواری[14]،2000).
اطلاعات یک نقش بهینه و پیشرو در تمام عملیات زنجیره تأمین بر عهده دارد،توسعهIT،روشهایی را که سازمانها از طریق مدیریت زنجیره تأمین به مزیت رقابتی[15] دست می­یابند را تغییر داده است وسازمان­ها و شرکت­های موفق هموارهIT را جهت توسعه استراتژی های کسب و کار خود بکار گرفته­اند که تأثیر بسزایی بر کل زنجیره­تأمین دارد(شین­گیوکیانگ و همکاران[16]،2001).ظهور فناوری­های نوین و ایجاد تحولات عظیم در بازارهای جهانی،مدیریت زنجیره تأمین را بیش از پیش ضروری ساخته است،به نحوی که سازمان­های مختلف جهت ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی خود ناگزیر به استفاده ازSCM می­باشد و از دلایل اهمیت SCM میتوان به:افزایش سرعت تغییر فناوری،جهانی شدن تجارت و تمایل به منبع یابی بیرونی اشاره کرد(غضنفری و فتح اله،1389 : 20).
به گفته چوبرا و میندل[17]((2001استراتژی رقابتی[18]در واقع در برگیرنده مجموعه­ای از نیازهای مشتری است که یک شرکت در جستجوی برآورده ساختن آنها از طریق محصولات خود می­باشد،وجود تناسب و هماهنگی میان استراتژی رقابتی و استراتژی زنجیره­تأمین شرکت بسیار مهم است،زیرا در این صورت میان اولویت­ها و نیازهای مشتریان با قابلیت­های زنجیره تأمین تناسب منطقی بوجود خواهد آمد(حسن زاده و جعفریان،1389: 17.(در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگی­های محیط­های جدید تولیدی و طبیعت مشتریان،SCM بعنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا،اطلاعات و جریانات مالی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارا است.در این بینIT بعنوان بستر اساسی یکپارچه­سازی[19] درونی وبیرونی سازمانها با مفهوم SCM در آمیخته است(غضنفری و فتح اله،1389: 340).
هدف اصلیSCM حداکثر نمودن مجموع ارزش ایجاد شده است که در شکل جدید خود شامل بخش­هایی از تجارت و کسب و کار الکترونیک نیز می­باشد که یکی از شاخه­های نوظهور مدیریت است که روز به روز در حال پیشرفت و تکامل است و بدنبال راه­هایی برای کاهش هر چه بیشتر سیکل تولید محصول و خدمات مورد نظر است و در این راه جدیدترین پیشرفت­های علم مدیریت و فناوری بهره می­برد، حاصل این امر ظهور سازمان­های مجازی،کاهش چشمگیر هزینه­ها، افزایش کارایی،افزایش قابل توجه سود،بهبود عملکرد کلی سازمان و ارتقاء سطح خدمت دهی به مشتریان بوده است.یکپارچگی فعالیت­های زنجیره تأمین با فناوری­هایی که برای انجام این فعالیت­ها از آنها استفاده می­شود،از ضروریات رقابتی اغلب سازمان­ها است.در این راستا سازمان­ها لازم است خود را با اتخاذ و اجرای فناوری زنجیره تأمین و تجارت الکترونیک هماهنگ سازند،در غیراین صورت نه تنها نفوذ به بازارهای جدید امکان پذیر نیست بلکه ممکن است سهم بازار خود را نتوانند حفظ نمایند(جعفرنژاد و عموزاد،230:1391).
IT        به شرکای زنجیره تأمین[20] اجازه می­دهد تا عملکردی به عنوان یک موجودیت واحد داشته باشند. رویکرد زنجیره تأمین در تحلیل فعالیت­های درون سازمانی ابزاری موثردر شناخت نقاط ضعف و قوت و تصمیم­گیری در مورد هر یک از فعالیت­ها است.گسترش استفاده ازIT در فعالیت­های زنجیره تأمین، پتانسیل ایجاد ارزش در زنجیره را افزایش می­دهد،امروزه رقابت بازار از رقابت اولیه بین شرکت­ها به رقابت بین زنجیره های تأمین تغییر پیدا کرده است و از رقابت بین محصولات به رقابت بین خدمات تغییر یافته است.IT وSCM موقعیت­های بزرگی را بوجود می­آورد،از منابع کاربردی مستقیم گرفته تا خلق امتیازات استراتژیک،شرکت­ها همواره با بهره­گیری ازIT تجارت­های حیاتی را رهبری کرده و شبکه­های بازاریابی حیاتی را  بوجود می­آورند.امروزه که عصر انفجار اطلاعات است اگر یک موسسه بتواند خود را با فناوری اطلاعات پیشرفته وفق دهد راز بقا و توسعه آن خواهد بود.تاثیری کهIT برSCM می­گذارد آن را توانمند و کارا و اثربخشی آن را در کلیه سطوح افزایش می­دهد که در نتیجه آن توانمندی در موقعیت رقابتی و بهبود عملکرد فرآیند زنجیره تأمین[21]و نهایتاً توسعه و پیشرفت را برای موسسه به دنبال خواهد داشت.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه محیط کسب و کار بزرگ توسط عدم قطعیت و تنوع مشخص می­شود،ثابت شده است که مهمترین عنصر استراتژیک برای ایجاد مزیت رقابتی در این محیطIT می­باشد،ITبرای رقابت یعنی:کیفیت،قابلیت اعتماد و اطمینان،انعطاف­پذیری،خدمات به مشتریان،خدمات پس از فروش،مدیریت زنجیره تأمین و….که حصول این اهداف استراتژیک را تسهیل می­کنند(تئودورو[22]،2006).
قلب یک سیستم زنجیره تأمین شامل سیستم پردازش سفارشات بوده که به عنوان ابزار ارتباطی بین مشتری و صنعت عمل کرده و باعث تحرک صنعت وSCM می­گردد،در نتیجه هر قدر این سیستم ارتباطی بهینه­تر داشته باشد زمان و هزینه عملیات در سیستم تأمین به حداقل رسیده و سود دهی یا مزیت رقابتی افزایش می­یابد،به منظور افزایش سرعت تبادل اطلاعات و بهبود کیفیت آن امروزه بکارگیری سیستم­هایIT یک امر مرسوم و در حال گسترش می­باشد(نیلی­پورطباطبایی و دیگران،1391).موفقیت خیلی از سازمان­های خصوصی و دولتی به توانایی آنها در ارائه خروجی های مصوب وابسته است،ارائه خدمات بهتر در یک طیف وسیع و با هزینه­ای پایین و انجام سریع آن(فارلی و کویستر[23]،2005.(بسیاری از شرکت­ها در کلاس جهانی خیلی از موفقیت­هایشان را بهSCM نسبت می­دهند یعنی آنچه که بطور وسیعی توسطIT حمایت می­شود(ویز و هیگینز[24]،1993).
اتخاذ و اجرایIT یکی از روش­هایی است که شخصیت رقابتی متمایزی به شرکت­ها و زنجیره تأمین اعمال می­نماید،پذیرشIT و اجرای کارآمد آن می­تواند همکاری بین اعضای زنجیره تأمین را ازطریق انتقال و توزیع سریع اطلاعات دقیق و بکارگیری سیستم­های اطلاعاتی بهبود بخشد و باعث افزایش کارایی زنجیره تأمین گردد(درودچی و نیک­مهر،1386).در طول دو دهه اخیر مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف بواسطه پیشرفت در فناوری،جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصادی سیاسی بوده­اند.با افزایش تعداد رقبا،سازمان­ها مجبورند که سریعاً فرآیندهای درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت بهبود بخشند،برنیازهای بیشتری تمرکز نموده و برای کاهش هزینه­های زنجیره­تأمین و افزایش توان پاسخگویی در برابر خواست­های مشتریان،در طول کل زنجیره تأمین یکپارچگی ایجاد نمایند(غضنفری و فتح­اله،340:1389).
جدول(1-1)مقایسه دیدگاه­های مختلف در رابطه با متغیرهای تحقیق

اجزای متغیرهای مستقل و وابسته دیدگاه 1 دیدگاه 2 دیدگاه3 تحلیل محقق
الف)متغیرمستقل
1-فناوری اطلاعات
 
IT انقلابی است که هدف آن ایجاد بنیان زنجیره تأمین الکترونیک است و کاربرد هوشمندانه IT تبادل اطلاعات را به صورت اینترنتی امکان پذیر می کند(فارلی و کوبستر 2005)
 
IT عبارت است از همه شکل های فناوری که برای ایجاد ذخیره سازی و استفاده از شکل های مختلف اطلاعات شامل :اطلاعات تجاری،مکالمات صوتی،تصاویر متحرک،داده­های چندرسانه­ای و ….بکار می­رود.
(science coalition)
 
IT شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار،نرم افزار و شبکه افزار مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های :ذخیره سازی، دستکاری، انتقال ، مدیریت ، کنترل و داده آماری خودکار امکان پذیر می سازد.(دانشگاه MIT )
 
IT به عنوان ابزار و بستر توسعه رقابت برای سازمان ها دارای مزایای بیشماری است.نوآوریهای بدست آمده از طریق IT راه های جدید در اختیار موسسات برای مدیریت روابط زنجیره تأمین خلق می­کند و نیز پیشرفت عملکرد را برای شرکت­ها در محیط هایی با تکنولوژی پیشرفته و غیر قابل پیش بینی به دنبال خواهد داشت.
 
1-1مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی E-CRM E-CRM سیستم راهبردی است برای جمع­آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان بصورت الکترونیکی تا به ایجاد روابط قوی تر با آنها منجر شود(پارسائیان ،1383) اهدافE-CRM را عموماً می توان در سه گروه صرفه جویی و هزینه ها، افزایش درآمد و اثرات­استراتژیک قرارداد(بارنت،2001 E-CRM استراتژی است که به شرکت کمک می کند تا روابط بلند مدت پایداری با مشتریان ایجاد کند و سود خود را از طریق راهبرد تمرکز بر مشتر ی و سیستم مددیریتی صحیح افزایش دهد(بلدی و اوپولوس 2006) با رشد فزآیند IT شرکت ها دیگر نباید استفاده از مزیت­های دیجیتالی روابط با مشتری را به عنوان یک گزینه نگاه کنند،بلکه باید آن را ضرورتی انکار ناپذیر بدانند.
E-CRM برای تمامی شرکت­ها در این عصر یک سرمایه­گذاری راهبردی به حساب می آید.
1-2 تجارت الکترونیک E-commerce تجارت الکترونیک به عمل انجام امور تجاری و هدایت آنها به صورت الکترونیک گفته می شود.(فرهمند و فیروز کوهی ،1386) تجارت الکترونیک یعنی هر شکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین دینفع بجای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی بصورت الکترونیکی تعامل کنند(اتحادیه اروپا،2002) امروزه تجارت الکترونیک به عنوان یکی از مظاهر واقعی کاربرد IT و ارتباطات مطرح است ،مزایای فراوان استفاده از EC به قدری مورد توجه همه ذینفعان قرارگرفته که برخی از شرکت­ها اشتراتژی رقابتی خود را استراتژی ECانتخاب کرده اند.(توربان،2006) تجارت الکترونیک در واقع راهی برای بهره وری بیشتر ، سرعت نوآوری و خلق ارزش های جدید و کاهش هزینه ها در یک سازمان است .
 
 
 
 
 
ب) متغیروابسته
2-مدیریت زنجیره تأمین SCM
زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت های مرتبط با جریان و مبادله ی کالاها و خدمات ، از مرحله ماده خام اولیه تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقالات علاوه بر جریان مواد،شامل جریان اطلاعات و مالی نیز می­شود(آنجلس وناف،2001)  
SCM یک شبکه از شرکت های در تبادل با هم می­باشند که در نهایت محصول یا خدمت رابه مشتری ارائه می­کنند و ارتباط­دهی را از گردش جریان مواد خام تا تحویل نهایی را در برمی­گیرد (الرام،1991)
 
SCM قابل اجرا و کارآمد براساس اطلاعات دقیق و انتقال و توزیع آن صحیح و با کیفیت بالا شکل می­گیرد .(چیانگ،2000)
 
رویکرد SCM در تحلیل فعالیت های درون سازمانی ابزاری موثر در شناخت نقاط ضعف و قوت و تصمیم گیری در مورد هر یک از این فعالیت­ها است.
2-1 یکپارچگی درونی یکپارچگی درونی به عنوان برقرارکننده ارتباطات و هماهنگی بخش های مختلف  زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد فرایند تعریف می­شود(سارکر و دیگران ،2001). یکپارچگی درونی ارزش را از طریق کارایی هماهنگ خلق می کند.(لی ،1997). یکپارچگی درونی به مجموعه ای از فعالیت های سازگار که در ارتباط متقابل ، اهداف شرکت را حمایت می­کند(پارتاسارتی و هاموند،2002). با توجه به افزایش رقابت ، نیاز برای زنجیره تأمین یکپارچه و استراتژی تشریک مساعی بطور پیوسته برای شرکت ها الزامی می­باشد چرا که نقش یکپارچگی به عنوان یک عامل مهم در رسیدن به موفقیت می باشد.
2-2مهارتهای مدیریتی مهارتهای مدیریتی یعنی توانایی شرکت در مدیریت استراتژی مبتنی بر فناوری، تغییرات سازمانی و طراحی برای تسهیل کردن استفاده از IT جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین(باونو و دیگران ،1985) به مهارت هایی گفته می شود که بوسیله آن شخص در وجود خود امکان به حرکت درآوردن اجزای یک مجموعه را برای حرکت متناسب همه اجزاء بسوی اهداف تعیین شده فراهم می اورد.(علاقه بند،1386) صلاحیت و کیفیت کار مدیران از نظرمهارت های مدیریتی ،یکی از عوامل مهم استمرار موفقیت در سازمان است . مدیران برای داشتن کارایی لازم نیازمند مهارت های اساسی هستند(جاسبی 1379) مهارتهای مدیریتی به مدیران در توسعه سودمندی و جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان در موسسه کمک می کنند و در پیشبرد رسالت و اهداف سازمانی مهارتهای مدیریتی یکی از عوامل اصلی می باشد.
2-3 حمایت شریک برای مشارکت کردن در یک سطح دیجیتالی لازم است شرکای زنجیره تأمین با سیستم اطلاعاتی سازگار شده و خدمات مناسب را برای همدیگر فراهم کنند(بلانکی 2008) حمایت شریک یک منبع حمایتی است و بدون تردید با خلق ارزش در مدیریت زنجیره تأمین در ارتباط است (رامامورتی،1999) حمایت شریک با بهبود عملکرد فرایند در ارتباط است و حمایت شریک در محیط های رقابتی ارزشمند تر است چرا که هماهنگی موثر برای موسساتی که در رقابت شدید فعالیت می کنند حیاتی تر است (بارو،2004). زیر بنای انسجام در زنجیره تأمین همکار ی است که آن نیز براساس اشتراک اطلاعات میسر می گردد و در نتیجه هر چقدر همکاری میان شرکت ها گسترده تر باشد جریان اطلاعات بهتر و بیشتر جریان وحرکت داشته و قابلیت های بهتری را در شرایط رقابتی کسب خواهد کرد.
 

[1] -Information Technology (IT)
[2] – Supply  Chain
[3] -Lai and et al
[4] – Supply Chain  Management
[5] – Stevens
[6] – Lancioni
[7] -Bayraktar and et al
[8] – Eric and et al
[9] – Shaweek
[10] – Baldwin,j and et al
[11] – Michael Porter
[12] – Skiner
[13] – Bullwhip Effect
[14] -Levary
[15] – Competitive Advantage
[16] – Shen guo-qiang and et al
[17] – Chopra and Meindle
[18] – Competitive Sterategy
[19] – Integration
[20] -supply chain partner
[21] -supply chain process performance
[22] -Theodorou
[23] -Farrelly and Quester
[24] -wyse and Higgins

تعداد صفحه:246

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

پایان نامه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
دانشکده مدیریت ، گروه آموزشی مدیریت دولتی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”
گرایش : تشکیلات وروشها
 
عنوان :
مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان
“مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران”
 
زمستان 1392
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
چکیده …………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول : کلیات تحقیق………………………………………………………………………….. 2
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3
1-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………… 4
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………… 6
1-3- هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………… 8
1-4- چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………….. 9
1- 5- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………. 12
1- 6- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………….. 13
1-7- روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 14
1-8- روش و ابزار جمع­آوری اطلاعات……………………………………………………………….. 14
1-9- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………… 14
1-10- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………. 15
1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژه­های کلیدی………………………………. 16
فصل دوم : ادبیات تحقیق………………………………………………………………………… 22
بخش اول : مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………… 23
2-1- قسمت اول : فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………….. 23
2-1-1- تعریف سازمان…………………………………………………………………………………… 23
2-1-2- تعاریف و مفاهیم فرهنگ……………………………………………………………………. 24
2-1-3- ویژگی­های فرهنگ…………………………………………………………………………….. 28
2-1-4- کاربردهای فرهنگ……………………………………………………………………………….. 30
2-1-5- فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………… 30
2-1-6- وﻳﮋﮔﻲهای فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………. 33
2-1-7- عناصر و مولفه­های فرهنگ سازمانی………………………………………………………….. 35
2-1-8- چگونگی شکل­گیری فرهنگ…………………………………………………………………. 36
2-1-9- چرخه حیات فرهنگ سازمانی (بقا و ادامه حیات فرهنگ سازمانی)………………. 37
2-1-10- نقش­ها و کارکردهای فرهنگ سازمانی…………………………………………………….. 38
2-1-11- نظریه­های فرهنگ سازمانی………………………………………………………………….. 40
2-1-11-1- طبقه­بندی دیل و کندی…………………………………………………………………… 40
2-1-11-2- طبقه­بندی کویین و مک­گارس…………………………………………………………. 43
2-1-11-3- طبقه­بندی فرن­هام و گانتر………………………………………………………………….. 45
2-1-11-4- طبقه­بندی پیترز و واترمن………………………………………………………………… 47
2-1-11-5- طبقه­بندی اوچی……………………………………………………………………………… 49
2-1-11-6- طبقه­بندی میلر………………………………………………………………………………. 49
2-1-11-7- طبقه­بندی جفری سانی فیلد……………………………………………………………… 51
2-1-11-8- طبقه­بندی دنیل دنیسون…………………………………………………………………. 52
2-1-11-9- طبقه­بندی هافستد……………………………………………………………………………. 55
2-2- قسمت دوم : ساختار سازمانی…………………………………………………………………….. 60
2-2-1- تعاریف و مفاهیم ساختار سازمانی………………………………………………………… 60
2-2-2- ابعاد طرح سازمانی……………………………………………………………………………….. 63
2-2-2-1- ابعاد محتوایی………………………………………………………………………………… 64
2-2-2-2-  ابعاد ساختاری………………………………………………………………………………… 75
2-2-3- انواع ساختارهای سازمانی………………………………………………………………………. 79
2-2-3-1 – ساختارهای سازمانی بر اساس نظر مینتزبرگ…………………………………………. 81
2-2-3-2- ساختارهای عملی مبتنی بر فعالیت­های سازمان………………………………………. 85
2-2-4- تاثیر پذیری ساختار از فرهنگ……………………………………………………………… 90
بخش دوم : پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………. 92
فصل سوم : روش­شناسی تحقیق………………………………………………………………. 103
3-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………. 104
3-2-  گام­های اجرای تحقیق………………………………………………………………………….. 105
3- 3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………….. 106
3-4- نمونه و نمونه­گیری……………………………………………………………………………….. 106
3-4-1- برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………… 108
3-5- ابزار جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………. 110
3-5-1- پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. 111
3- 6- روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………….. 112
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………. 116
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………… 117
4-1- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………. 119
4-1-1- تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت………………………………………………… 119
4-1-2- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن……………………………………………………….. 120
4-1-3- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سابقه خدمت…………………………………………… 122
4-1-4- تفکیک نمونه بر حسب متغیر تحصیلات…………………………………………….. 123
4-1-5- تفکیک نمونه بر حسب سوالات پرسشنامه ابعاد ساختاری…………………………… 125
4-1-6- تفکیک نمونه بر حسب سوالات پرسشنامه فرهنگ سازمانی…………………………. 128
4-1-7- بررسی وضعیت شاخص­های فرهنگ سازمانی…………………………………………. 135
4-2-  آمار استنباطی………………………………………………………………………………………. 136
4-2-1-  بررسی نرمال بودن داده­ها……………………………………………………………………. 139
4-2-2-  بررسی فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………… 140
4-2-2-1- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………….. 140
4-2-2-2- فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………….. 141
4-2-2-3- فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………….. 143
4-2-2-4- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………. 144
4-2-2-5- فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………. 145
4-2-2-6- فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………… 147
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها……………………………………………………… 149
5-1- خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………….. 150
5-2- نتیجه­گیری تحقیق…………………………………………………………………………….. 151
5-2-1- نتایج حاصل از یافته­های توصیفی……………………………………………………… 151
5-2-2- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه­ها………………………………………………………….. 155
5-3- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………… 158
5-4- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………. 162
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………… 163
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………… 164
پیوست و ضمائم………………………………………………………………………………………….. 171
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………….. 177
 

فهرست جداول

 
عنوان                                                                                                                     صفحه
جدول (2-1) طبقه­بندی نظریه­های فرهنگ سازمانی………………………………………………… 40
جدول (2-2) تقسیم­بندی فرهنگ­های سازمانی از نظر کویین و مک­گارس………………… 44
جدول (2-3) طبقه­بندی فرهنگ از نظر پیترز و واترمن……………………………………………. 48
جدول (2-4) ارتباط محیط و ساختار ( ترکیب و تلفیق نظریه­ها)………………………….. 70
جدول (3-1) نسبت نمونه­گیری در تهران…………………………………………………………….. 109
جدول (3-2) نسبت نمونه­گیری در مراکز استان­ها………………………………………………….. 110
جدول (3-3) تفکیک سوال مربوط به هر شاخص………………………………………………… 111
جدول (3-4) نتایج آزمون آلفای کرونباخ…………………………………………………………….. 115
جدول (4-1)  بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت………………………………………….. 119
جدول (4-2)  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن…………………………………………………. 120
جدول (4-3 ) بررسی توزیع فراوانی متغیرسابقه خدمت………………………………………. 122
جدول (4-4)  بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات……………………………………….. 123
جدول (4-5)  توزیع سوالات پرسشنامه  ابعاد ساختاری………………………………………… 125
جدول (4-6 ) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش اول……………………………….. 128
جدول (4-7) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش دوم……………………………….. 129
جدول (4-8)  توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم………………………………. 130
جدول (4-9) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم……………………………….. 131
جدول (4-10) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم……………………………… 132
جدول (4-11) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم……………………………… 133
جدول (4-12)  توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش چهارم………………………….. 134
جدول (4-13) بررسی وضعیت شاخص­های فرهنگ سازمانی…………………………………. 135
جدول (4-14) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها……………………………………………….. 139
جدول (4-15) آزمون همبستگی پیرسون  بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری……………. 141
جدول (4-16) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی جمع­گرایی/فردگرایی و ابعاد       ساختاری        142
جدول (4-17)  آزمون همبستگی اسپیرمن  بین ویژگی فرهنگی مردگرایی/زن­گرایی و ابعاد      ساختاری         143
جدول (4-18) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان/عدم         اطمینان و ابعاد ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………. 144
جدول (4-19) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی فاصله قدرت بالا/فاصله قدرت         پایین و ابعاد ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………. 146
جدول (4-20) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی کوتاه­مدت­نگری/بلندمدت­نگری              و ابعاد ساختاری  147
 

فهرست نمودارها

 
عنوان                                                                                                                     صفحه
نمودار (4-1) بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت……………………………………………. 120
نمودار (4-2)  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن…………………………………………………. 121
نمودار (4-3 ) بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه خدمت……………………………………… 123
نمودار (4-4)  بررسی توزیع فراوانی متغیرتحصیلات………………………………………… 124
 

فهرست اشکال

 
عنوان                                                                                                                     صفحه
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………….. 12
شکل (2-1) الگوی جامعه­پذیری……………………………………………………………………….. 42
شکل (2-2) انواع فرهنگ سازمانی از نظر دیل و کندی…………………………………………… 43
شکل (2-3) انواع فرهنگ از نظر دنیل دنیسون…………………………………………………….. 55
شکل (2-4) تعامل ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان……………………………………………… 64
شکل (2-5) نظریه چندلر…………………………………………………………………………………. 72
شکل(2-6) بخش های اصلی سازمان از نظر مینتزبرگ…………………………………………….. 81
شکل(3-1) گام­های اصلی تحقیق………………………………………………………………………. 106
 
 
چکیده :
این پژوهش در ارتباط با موضوع بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مدل فرهنگ سازمانی هافستد و به روش توصیفی – پیمایشی انجام پذیرفته است. در این راستا با توجه به مولفه­های مدل هافستد 5 فرضیه فرعی و 1 فرضیه اصلی طراحی شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شاغل در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که بر اساس الگوی مصوب سازمان 35933 نفر می باشند، تشکیل داده­اند. در تحقیق حاضر جامعه مورد بررسی را به دو بخش شهر تهران و مراکز استان­ها تقسیم کردیم. برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول حجم جامعه محدود کوکران استفاده شد و حجم نمونه در تهران 377 نفر و در مراکز استان­ها 363 نفر تعیین گردید. نحوه نمونه­گیری در این پژوهش به دو صورت طبقه­ای ساده (در تهران) و خوشه­ای (در مراکز استانها) بوده است. داده­های پژوهش به وسیله پرسشنامه­های استاندارد  فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی جمع­آوری شدند و در انتها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می­دهد که ویژگی­های فرهنگی جمع گرایی، مرد گرایی، اجتناب از عدم اطمینان، فاصله قدرت زیاد و گرایش به بلندمدت­نگری در سازمان حاکم است و تمامی این ویژگی­ها به جز گرایش به بلندمدت­نگری بر ابعاد ساختاری سازمان صداوسیما اثر گذار هستند .
کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی، ابعاد ساختاری، مدل فرهنگ سازمانی هافستد، جمع­گرایی در مقابل فردگرایی ، مردگرایی در مقابل زن­گرایی، رسمیت، تمرکز، پیچیدگی
 

مقدمه

توجه به فرهنگ در سطح سازمان و جامعه ملی و حتی بین­المللی موضوع غریبی نیست، اما ارزش و اهمیت آن در چند دهه اخیر بیشتر آشکار شده است و اندیشمندان بسیاری به پژوهش در زمینه فرهنگ پرداخته­اند. در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیاری در پی یافتن تعریفی جامع برای فرهنگ سازمانی و تبیین ارتباط آن با ساختار سازمانی هستند(ممی زاده ،1373، 74)
سازمان­ها فراگیرترین پدیده در زندگی اجتماعی بشر امروزی هستند، که برای دستیابی به اهداف و مقاصد خود نیازمند الگوهای تعاملی می­باشند؛ یکی از مهمترین این الگوها، که ارتباط اعضای سازمان را با یکدیگر مشخص می­نماید ساختار سازمان است؛ این الگو که حاصل فراگرد سازماندهی و طراحی سازمان است تعیین­کننده روابط رسمی گزارش­گیری در سازمان می­باشد و نشان­دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می­کند. (اعرابی، 1379، 15).
ساختار سازمان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که در متون مدیریتی از آنها تحت عنوان عوامل محتوایی یاد شده است و بی­تردید یکی از مهمترین مولفه­های محتوایی تأثیرگذار بر ساختار سازمان فرهنگ سازمانی می­باشد؛ اندیشمند حوزه رفتار سازمانی ادگار شاین فرهنگ سازمانی را اینگونه تعریف کرده است: فرهنگ سازمانی سیستمی است متشکل از ارزش­ها (چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست) و عقاید (چطور افراد عمل می­کنند و چطور عمل نمی­کنند) که در تعامل متقابل با نیروی انسانی و ساختار سازمانی بوده و در نتیجه هنجارهای رفتاری را در سازمان بنا می­نهد. (کاظمی،1377،23)
با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی و نقش مهمی که این دو متغیر در نحوه ارائه خدمات سازمان و تحقق اهداف سازمانی دارند، این تحقیق بر آن است که جنبه های مختلف فرهنگ و ساختار سازمانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مورد تجربه و تحلیل قرار داده و رابطه بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری را در این سازمان مورد آزمون قرار دهد.
 

1-1- بیان مسأله

سازمان­ها مجموعه­هایی متشکل از منابع انسانی، مادی و مالی هستند که به طور هماهنگ برای نیل به اهداف مشخصی فعالیت می­کنند (ممی زاده،1373، 75) به عبارت دیگر فرهنگ تک­تک افراد تشکیل­دهنده سازمان، نقش بسیار مهمی در شکل­دهی فرهنگ یک سازمان بازی می­کند چرا که نیروهای انسانی شاغل در سازمان محیط­های سازمانی را شکل می­دهند. محیط، نوع و نحوه اتخاذ و اجرای راهبردها، خط­مشی­ها، قوانین و روش­ها را در سازمان تعریف می­کند و لذا به طور غیرمستقیم نیروی مهم و موثری در شکل دادن به فرهنگ سازمان است.(حقیقی،1380)
یکی از مشکلات اساسی بر سر راه کارایی و اثربخشی سازمان­ها، مسائل ساختاری است. ساختار سازمانی متغیر تعیین­کننده در سازمان­هاست که به عنوان چارچوبی از پیچیدگی وظایف، میزان رسمیت قوانین و مقررات و تمرکز در امتیازات و الگوی روابط رسمی که لازمه تحقق وظایف و اهداف سیستم است (میرسپاسی ،1376) تعریف شده است. ساختارهای موجود در اکثر سازمان­های ایرانی به­طور سنتی طراحی شده­اند، این ساختارها با وظایف فعلی و شرایط محیطی آنها سازگاری ندارند و بعضاً به ابعاد انسانی و انگیزشی نیروی کار نیز توجهی ندارند که سازمان صدا و سیما نیز از این قاعده مستثنی نیست. مطالعه رابطه بین ابعاد ساختاری سازمان با عوامل تأثیرگذار بر آن همواره مورد توجه پژوهشگران علم سازمان و مدیریت بوده است.
در مطالعات سازمان، از ابعاد ساختار با عنوان عوامل ساختاری مشتمل بر رسمی بودن، تخصصی بودن، داشتن استاندارد، سلسله مراتب اختیار، پیچیدگی، متمرکز بودن، حرفه­ای بودن و نسبت­های پرسنلی (دفت[1]، 1377،28) یاد شده؛ و از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سازمانی با عنوان عوامل محتوایی شامل اندازه، تکنولوژی، محیط، اهداف و استراتژی و فرهنگ‌ سازمان (دفت، 1377،28) نام برده شده است.
همانگونه که مطرح شد فرهنگ سازمان یکی از عوامل اثر گذار بر ساختار سازمانی می باشد.
فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند. با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به‌عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است. به‌طوری‌که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است.
فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌کند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌ عنوان زیربنا به بستر تحول است.(رابینز،1376)
در تقسیم‌بندی ابعاد ساختاری تعدادی از دانشمندان علم سازمان و مدیریت (رابینز ، 1379،22) بر سه بعد مهمتر یعنی پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تأکید دارند.
از نظر محقق ساختار سازمانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ساختاری بسیار فربه است که با وجود رشد بی­اندازه آن هنوز دارای کاستی­ها و نواقصی می­باشد که این امر موجب کاهش اثر بخشی و ضعف در عملکرد پرسنل و درخواست تغییرات ساختاری مکرر شده است و از آنجا که در تئوری­ها مطرح شده، یکی از عوامل اثر گذار بر ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی می باشد لذا این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری انجام شده است و در این تحقیق پژوهشگر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری در سازمان  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ارتباط معنی­داری وجود دارد؟
 
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
همگنی و تناسب بین فرهنگ داخلی سازمان و ساختار سازمانی از دیرباز به عنوان یک ضرورت مطرح بوده است. حیات و ممات یک سازمان مرهون دستیابی به اهداف آن سازمان است و دستیابی به اهداف سازمان و اثربخشی سازمانی بدون توجه به ساختار آن سازمان و طراحی یک ساختار مناسب برای آن امکان­پذیر نیست و تناسب ابعاد ساختاری سازمان یعنی سه بعد ساختاری مهمتر رسمیت، تمرکز و پیچیدگی با فرهنگ سازمانی به منظور دستیابی به اهداف سازمان امری بدیهی بوده و یک عامل مهم در موفقیت سازمان­ها تلقی می­شود. سازمان­ها تحت تأثیر عوامل محتوایی همچون اهداف و استراتژی، محیط، اندازه و بزرگی و فرهنگ سازمان مدام مجبور به تجدید ساختار خود هستند و ساختاری که امروز برای سازمان طراحی می­شود برای سایر سازمان­ها یا زمان­ها مناسب نخواهد بود؛ مناسب بودن یا نبودن یک ساختار تابعی است از عوامل محتوایی که یکی از مهمترین این عوامل محتوایی همان فرهنگ سازمان است با بهره­گیری از نتایج این تحقیق می­توان به برنامه­­ریزان و عوامل سازماندهی در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در انتخاب ساختار متناسب با فرهنگ سازمانی در جهت تحقق اهداف سازمان یاری رساند و متعاقباً با شناخت فرهنگ سازمانی و نقش آن در ایجاد هرگونه تغییر موفقیت­آمیز در سازمان، زمینه­ساز تغییرات شگرف در این سازمان شد.
[1] .Daft

تعداد صفحه:199

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com