رشته مدیریت

دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان …

کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی   عنوان پروژه: بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان Read more…

By user7, ago
رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد:تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش …

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش “بازاریابی”   عنوان: تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند   استاد راهنما: جناب آقای دکتر احمد اصلی زاده پاییز 1393   (در Read more…

By user7, ago
رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد:تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط …

دانشکده مدیریت و حسابداری   پایان ­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته مدیریت دولتی گرایش: مدیریت منابع انسانی   عنوان: تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت   Read more…

By user7, ago
رشته مدیریت

دانلود پایان نامه:تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر كاربرد دانش جهت …

گروه آموزشی مدیریت   پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی   عنوان: تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر كاربرد دانش جهت بهبود عملكرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی   Read more…

By user7, ago
رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری …

واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت   پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی    گرایش: استراتژیک عنوان: تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی Read more…

By user7, ago