ماه: می 2019

دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیکی

مزایای بهره گیری از تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات
با توجه به اهمیت تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهانی و رشد قابل ملاحظه آن،ضرورت استفاده از بازاریابی اینترنتی را در امر صادرات می توان به شرح زیر بیان نمود: ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مکانی، دستیابی سریع به اطلاعات در حجم وسیع، صرفه جویی های زمانی و مکانی، کاهش هزینه های بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی ، دسترسی جهانی و مشتری گرایی، به طوری که استفاده از فن آوری اینترنت باعث تسهیل در قیمت گذاری و طراحی تعیین مشخصات کالاها به صورت on-line شده و بدین ترتیب مشتری گرایی روز به روز افزایش می یابد. به واسطه موارد ذکر شده فوق، صادرات افزایش یافته، که خود باعث افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زایی خواهد شد.( ملاحسینی ،١٣۸۰ :۱۳)
 
۲۰-۲-مطالعات صورت گرفته پیرامون زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیکی
تحقیقات و مطالعات زیادی چه در داخل و چه در خارج از کشور زیر ساختارهای مورد نیاز تجارت­الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده اند که هر یک برخی جنبه های زیرساختارهای تجارت الکترونیکی را نمایان می­سازد. که با یک بررسی دقیق و موشکافانه می توان آنها را با یکدیگر تلفیق نمود و یک مدل نسبتاً جامع از زیر ساختارهای تجارت الکترونیکی را به وجود آورد. اینک برخی از این مطالعات مورد بررسی قرار می گیرد. برخی از زیر ساختارهای اصلی تجارت الکترونیکی عبارتند از(صباغی محمد، ١٣٨٢ : ٩٧)
شبکه وب سرور پشتیبانی وب سرور و نرم افزار کاتالوگ الکترونیکی طراحی­صفحات وب و نرم افزار ساخت سیستم و نرم افزار تعاملات.
در ابعادی دیگر، زیر ساختار مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی را می توان به صورت زیر بیان نمود:
نیروی برق قابل اطمینان شبکه های ا ستاندارد و با کیفیت ارتباطی باید دارای پهنای باند عریض و مناسب برای مرتبط ساختن شرکت ها و مصرف کنندگان باشند . دسترسی آسان مصرف کنندگان و کارکنان شرکت ها به شبکه های ارتباطی ، سیستم های کامپیوتری منسجم داخلی برای شرکت ها همراه با برنامه ها و استانداردهای ذخی ره سازی داده ها به صورتی که قابل اتصال به شرکای تجاری و مصرف کنندگان باشد ، تسهیلات کامپیوتری استاندارد برای دسترسی کارکنان شرکت و دسترسی مصرف کنندگان ، تسهیلات اعتباری
و بانکی مناسب برای شرکت ها و مصرف کنندگان، سیستم های امنیتی، ذخیره سازی داده ها و ارتباطا ت، متخصصان فنی برای اجرا و عملیاتی کردن سیستم های تجارت الکترونیکی ، زیرساختار حمل و نقل مناسب ، مدیریت متعهد ، چشم انداز کارآمد و مناسب ، ارزیابی و اصلاح فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی ، نمونه اولیه فازبندی شده برای اجرای دقیق تجارت الکترونیکی.
همچنین در مطالعات دیگر زیرساختارهای ذیل مورد تأکید قرار گرفته اند(فتحی سعید، ١٣٨٣ و نوروزی حسین، ١٣٨١):
 
 
۱-۲۰-۲-زیرساختار اطلاعاتی
شامل فناوری و استانداردها است . با وجود توسعه شتابان فناوری و استانداردهای تجارت الکترونیکی، کشورهای در حال توسعه، عملاً حرف زیادی برای گفتن ندارند .کلیه اقدامات توسعه ای در این زمینه عملاً در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است .زیرساختار جهانی اطلاعات به عنوان مهم ترین تسهیل کننده اطلاعات تجارت الکترونیکی است که کشورهای جهان سوم به منظور طراحی زیرساختار فنی باید به آن بپردازند .
اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور مهم ترین سازمان بین المللی است که اقدام به طراحی استانداردهای مربوط به آن نموده است . با وجود اقدامات سازمان های بین المللی،کشورهای در حال توسعه، نظیر کشور ایران، نیز باید اقدامات بومی لازم را جهت پیاده سازی زیرساختار فنی مناسب برای تجارت الکترونیکی شروع کنند . کاری که تا به امروز به درستی صورت نگرفته، و این امر مانع بزرگی در رشد و گسترش تجارت
الکترونیکی در ایران به شمار می رود.
 
۲-۲۰-۲-زیرساختار حقوقی و قانونی
هنگام طراحی زیرساختار حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی، دولت ها باید توجه داشته باشند که این کار تأثیرات بسیا ر اساسی بر عملکرد تجاری کشور به جای خواهدگذاشت. مسائل زیادی مطرح است که کشورهای جهان سوم در جهت طراحی و تنظیم قانون تجارت الکترونیکی باید مد نظر قرار دهند : ترویج مسائل جنسی، کینه توزی های نژادی، پشتیبانی مشتری، حق کپی برداری و مالیات . این که این قوانین و حمایت های­حقوقی چگونه باید پیاده شود، امری است که به واسطه فعالیت های تحقیقاتی و سیاست گذاری دنبال می شود . قانون استاندارد بین المللی، و همچنین قوانینی که خود کشورها تصویب کرده اند، از جمله نمونه های این گونه مبانی حقوقی است.
 
۳-۲۰-۲-زیرساختار مالی
یکی از مشکلات کشورهای جهان سوم، مسأله تسهیل جریان سرمایه، در توسعه زیرساختار مالی تجارت الکترونیکی است . طراحی زیرساختار مالی و بانکداری الکترونیکی، به نوبه خود مستلزم اقداماتی مانند امنیت اسناد، امضای الکترونیکی، امنیت اطلاعات شخصی و اعتماد است که در کشور ما صورت نگرفته و می بایست اقدامات شایسته ای در این خصوص صورت گیرد.
 
۴-۲۰-۲-زیرساختار گمرکی تعرفه و مالیاتی
تجارت الکترونیکی با وجود این که با ایجاد زمینه انتقال مجازی و الکترونیکی اطلاعات کارایی تجاری را تا حد زیادی ارتقا داده است ، اما یکی از مهم ترین مشکلات آن عدم انتقال فیزیکی بسیاری از محصولات فروخته شده یا صادر شده، از مبادی گمرک و مالیات گذاری است . بدین منظور یکی از روش هایی که تنظیم کرده اند مالیات بر مبنای بیت است، که به معنای محاسبه مالیات بر اساس میزان انتقال داده هاست . اما مشکل این ابزار تبعیض آمیز بودن شدید آن است .چرا که تفکیکی بین انتقال داده های مربوط به مبادلات تجاری و غیرتجاری نیست . از طرفی ارتباط معنی داری بین میزان داده های انتقالی و ارزش پولی محصول مبادله شده وجود ندارد . بحث مالیات ها هم در بعد ملی مطرح است و هم در سطح بین الملل با اهمیت بیشتر ی از نظر ارتباطات گمرکی بین کشورها بروز می کند.
 
۵-۲۰-۲- زیرساختار انسانی
با انتقال از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش که در آن اطلاعات مهم ترین منبع بهره وری است، آموزش و یادگیری مداوم و متناسب با اقتصاد جدید نه تنها برای مدیران بلکه حتی برای کارگران س اده نیز یک ضرورت تلقی می شود. همچنان که صنعت، تجارت و خدمات به تکنولوژی جدید منتقل می شود، مهارت ها و توانایی های تخصصی جدیدی مطرح می شوند که باید فرا گرفته شوند.
با توجه به موارد برشمرده شده، می توان نتیجه گرفت که توسعه تجارت الکترونیکی نیازمند نگاهی همه جانبه و سیستمی به این مسأله می باشد و تنها از طریق توسعه متوازن نیازمندی های اصلی است که می توان از اثرات مثبتی که تجارت و کسب و کار الکترونیکی در پی دارد بهره مند گردید.

 پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات گلاب و عرقیات
پایان نامه عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک
پایان نامه  اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت‌های گاز
دانلود پایان نامه : بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا
پایان نامه توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان

پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات و دوباره کاری ها

 

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات و دوباره کاری ها:

تغییرات را می توان به روش های مختلف دسته بندی کرد که به هدف ما از طبقه بندی بستگی دارد.
تغییرات در پروژه های ساخت و ساز را می توان بر اساس علت طبقه بندی کرد.
 
طبقه بندی بر اساس علت یا منشاء، بهترین راه حل برای ارزیابی اثرات هزینه ای تغییر است که این علل می توان متعدد باشد.
تغییرات طراحی که باعث ایجاد 5/52 درصد از مجموع تغییرات می شود به طور عمده به سه دسته تقسیم می شود:

 • تغییرات در بهبود طراحی ها از طریق فرآیند طراحی ایجاد می شود.
 •  
 • به عنوان مثال، تغییرات حاصل از بررسی طرح، پیشرفت های تکنولوژیک و یا بررسی قابل ساخت بودن طرح.
 • تغییرات طراحی که توسط مالک سرچشمه گرفته شده است ،به عنوان مثال ،تغییرات دامنه
 • تغییرات طراحی که توسط مهندس مشاور آغاز شده است.
 •  
 • به عنوان مثال، انتخاب یک پمپ، شیر و یا ابزار دیگر که بر بهره برداری تاسیسات تاثیر می گذارد.

اشتباهات طراحی و حذفیات ذکر شده در این مطالعه نیز از دیگر علل ممکن تغییر در ساخت و ساز است [44].

تغییرات در پروژه می توانند به دو صورت باشند:

 • تغییرات قابل اجتناب : تغییراتی هستند که قابل پیش بینی می باشند و یا ماهیتا انتخابی هستند.
 •  
 • تغییرات غیر قابل اجتناب : تغییراتی هستند که قابل پیش بینی نبوده و یا انتخابی نیستند.

تفکیک بین تغییرات قابل اجتناب و غیر قابل اجتناب در مدیریت تغییرات حائز اهمیت است.
تغییرات به طور کلی به تغییرات مرتبط با مقدار کار اشاره می نماید که می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • افزایش کمی کار (تغییرات افزاینده )
 • کاهش کمی کار ( تغییرات کاهنده )
 • تخریب و دوباره کاری
 • تغییر در مشخصات ،استاندارد ها و سطح کیفیت مورد نظر
 • تغییر در محدوده کار
 • ترکیبی از موارد فوق [41].

در جای دیگر تغییرات بر اساس میزان تاثیرشان بر محدوده اجرایی دسته بندی شده اند که به شرح زیر بیان می شوند [44].

 • تغییر افزایشی: که دامنه کاری را افزایش می دهد.
 • تغییر کاهشی: برخلاف نوع قبلی ، این تغییرات شامل حذف کار و یا کاهش دامنه کار پیمانکاران می شود و این تغییر منفی است و معمولا شامل کسر ارزش قرارداد می باشد.
 • دوباره کاری – با توجه به کمبود کیفیت : اگر چه این نوع تغییر شامل هیچ تغییری در حوزه نمی شود اما می تواند یک تاثیر هزینه ای زیاد داشته باشد.
 • تغییرات ضرب العجلی: تغییراتی که به دلیل عقب ماندگی از برنامه زمانی یا هزینه ای ایجاد شود.

علاوه بر تغییرات فوق، تغییراتی هستند که کمیت کار را تحت تاثیر قرار نمی دهند اما به طور موثر هزینه و یا زمان را تغییر می دهند.
 
به عنوان نمونه، تاخیر در رسیدن به موقع مواد و تجهیزات به پروژه، یک اتفاق فورس ماژور که می تواند هر دو عامل زمان و هزینه را تحت تاثیر قرا دهد و تغییر در کیفیت و سرعت کار به دلیل پیشرفتهای مرتبط با فناوری اطلاعات [41].

لینک جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه :

پایان نامه : بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان

تنظیم هیجان – پایان نامه

تنظیم هیجانتنظیم هیجان فرایندی است که افراد به وسیله ی آن هیجاناتشان را کنترل می کنند (کول 2009). در طول دو دهه گذشته تنظیم هیجان به عنوان یکی از مهمترین ساختارها جهت فهمیدن رشد و عملکرد انسان ها تبدیل شده است (زمان و همکاران، 2006). عملکرد تنظیم هیجان شروع و توسعه اش در دوران کودکی می باشد، که این منجر به توانایی برای کنترل پردازش اطلاعات هیجانی خود و دیگران برای کمک و موفقیت درونی و بیرونی از جهان می شود (بارات و گراس، 2001؛لمریس و آرسنیو ، 2000؛ مایر، کاریوسو و سالوی ، 2000؛ سارنی ، 1999؛ تامپسون، لوییز و کالکینس ، 2008). توانایی برای تنظیم هیجان مهارتی حیاتی است، برای جوانان و نوجوانانی که با تعاملات پیچیده اجتماعی رو به رو هستند (فیلیپس و پاور ، 2007). اگر اختلال در هیجانات شخص باعث پایین آمدن عملکرد فردی، اجتماعی و کاهش رضایت از زندگی شخص شود، در اصطلاح به آن بد تنظیمی هیجانی گفته می شود (گراس و مانوز ، 1995). اختلال در تنظیم هیجان می تواند، منجر به مشکلات روانشناختی از درون (به عنوان مثال: کمرویی و عقب نشینی اجتماعی) و برون (به عنوان مثال: مخالفت، پرخاشگری و رفتار مخرب) در شخص شود (کوستینک و فوتس ، 2002؛ تامپسون، 1994). عملکردهای تنظیم هیجان با رشد انسان در ارتباط است و شکست در این عملکردها می تواند به صورت بالقوه خطر ابتلا به علایم روانشناختی را افزایش دهد (کوباک و اسکیری ، 1998). نظریه های تنظیم هیجان به شرح زیر می باشد:
بسیاری از این نظریه ها که در مورد سوءمصرف مواد به وجود آمده اند، اعتیاد را به عنوان فرایند های انگیزشی در نظر می گیرند (رابینسون ، 2000). مدل پردازشی تنظیم هیجان که توسط گراس و همکاران بسط داده شده یک سری از فعالیت های کوچکتر تنظیم هیجانات را تشکیل می دهد (گراس، 1998). مدل پردازشی بسط یافته مدل هنجاری تنظیم هیجانات می باشد. در مدل هنجاری بر تجارب هیجانی تمرکز می شود، ولی این که چگونه تنظیم هیجان اتفاق می افتد را تبیین نمی کند (گراس، 2008)، ولی مدل پردازشی از یک سری فرایندهایی به وجود آمده که شامل مجموعه ای از مراحل تنظیم هیجانات می باشد. این مراحل شامل توجه و ارزیابی پاسخ های هیجانی می باشد (گراس و تامپسون، 2008). مدل پردازشی تنظیم هیجان از پنج مولفه تشکیل یافته است که عبارتند از: انتخاب موقعیت، اصلاح موقعیت، تغییر شناخت و تعدیل پاسخ (گراس، 2001).
در مدل پردازشی مشکلات افرادی که با مواد مخدر وابسته هستند مورد بحث قرار می گیرد. در این مدل هوش هیجانی بسیار تاثیر گذار می باشد، هوش هیجانی عبارت است از توانایی فهم چگونگی هیجانات و اینکه افراد چگونه هیجانات و واکنش های هیجانی شان را در مقابل دیگران مدیریت می کنند (ترینداد و جانسون، 2002).
پایان نامه بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی
فرایندهای نظارتی هیجان یکی از مولفه های مهارت های تحلیلی در رشد صلاحیت های هیجانی و عاطفی افراد می باشد (لمرینس و آرسینو، 2000، سارنی، 1999). شایستگی هیجانی اشاره به ظرفیت پاسخ دهی هیجانی دارد، که برای تحقق اهداف سازگارانه و استفاده از راهبردهای دانش هیجانی در موقعیت های اجتماعی ضروری می باشد (سارنی1999). سارنی (1999) معتقد است که تنظیم هیجانات به عنوان یکی از هشت مولفه مهارتی می باشد، که هر انسانی برای رسیدن به اهدافش نیازمند است آن را داشته باشد. نظریه ی هیجانی و شایستگی اجتماعی در تنظیم هیجانات به عنوان یک مهارت مقابله ای کلیدی در میان مهارت های مرتبط با توسعه ی ظرفیت های هیجانی در شرایط اجتماعی افراد می باشد.
بونانو (2001) مدل خود گردانی را در تنظیم هیجان به عنوان یکی از خصیصه های کلی فرد در بهبود سلامت روان ارائه کرده است. او از سه نوع فرایند های نظارتی که افراد در پاسخ به نیاز هایی که برای تعادل حیاتی به آن نیازمند هستند نام می برند. با توجه به نظریه بونانو فرایند های تنظیم کننده هنگامی به وجود می آیند که بین عملکردهای داخلی و بیرونی اختلافی به وجود بیاید، فعال شدن هر هدف خاص بستگی به طرحواره ای که فعال شده دارد که این طرحواره ممکن است آگاهانه و عمدی یا به صورت خودکار یا به وسیله نشانه های زیست محیطی باشد. در مدل بونانو تنظیم هیجان به عنوان جنبه ای از خود تنظیمی بر اساس تعادل هیجانی افراد به کار برده می شود که برای دستیابی به این اهداف ارگانیسم نیازمند نظارت بیشتر و به تاخیر انداختن یک سری از نیازهای خود می باشد.

پایان نامه تدابیر ایمنی و امنیتی پدافند غیر عامل در محیطهای IT


 
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
“M.Sc”
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
عنوان :
تدابیر ایمنی و امنیتی پدافند غیر عامل در محیطهای IT
استاد راهنما :
دکتر ناصر مدیری
نگارش :
منیر سادات شاه ولایتی
خردادماه 1388
أ
ب
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
“M.Sc”
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
عنوان :
تدابیر ایمنی و امنیتی پدافند غیر عامل در محیطهای IT
نگارش :
منیر سادات شاه ولایتی
-1 استاد راهنما : دکتر ناصر مدیری
2 -مدیر گروه : دکتر محمدرضا صالح نمدی
1388 17/3/ : دفاعیه تاریخ
ج
تقدیم به عزیزانم:
پدر ، مادر ، همسر و یگانه دخترم ، که با صبری به گستردگی آسما ن و قلبی به گرمی خورشید
مرا در طی طریق زندگی یاری نمودند و خواهند نمود و به بار نشستن هدفم بواسطه ی باران
محبت و حمایت بی دریغ آنان بود .
د
سپاسگزاری
با سپاس بی اندازه از خداوند متعال و قدردانی و تشکر فراوان از استاد ارجمند جناب آقای
دکترناصر مدیری که مرا در حصول نتیجه، مورد راهنمایی و حمایت های ارزشمند شان قرار
دادند. بدیهی است که پیشنهادات وانتقادات سازنده ی استاد گرامی مرا در بهبود کار و انجام
هرچه بهتراین سمینار یاری نمود. یابه ن امید که این سمینار در جهت ارتقای سطح علمی و
تشویق دانشجویان پرتلاش ، دریچه ای هرچند کوچک را بگشاید.

فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………….. 2
فصل اول : کلیات
4 ……………………………………………………………………………هدف 1 -1( °
4 …………………………………………………………………..تحقیق پیشینه 1 -2( °
° )3 -1 روش کار و تحقیق ……………………………………………………………… 5
فصل دوم : اصول و مبانی پدافند غیر عامل
° 1 -2 ( مفهوم پدافند غیرعامل………………………………………………………. .. 7
° )2 -2 ضرورت وجود پدافند غیر عامل………………………………………………… 7
° 3 -2 ( قابلیت های پدافند غیر عامل ………………………………………………….. 8
° )4 -2 اصول پدافند غیرعامل ………………………………………………………. … 8
9 …………………………………………………………………….کلان اهداف ) 2 -5 °
9 ……………………………………………………………………….. راهبردها 2 -6 ( °
فصل سوم : شیوه چیدمان، کلاسه بندی و دستورالعملهای پدافند غیر عامل
جهت پیشگیری و کاهش نفوذ به محیطهای IT
° )1 -3 سه استرانژی مهم برای ایمن سازی فضای IT ……………………………….. 12
° 2 -3 ( ضرورت تامین پدافند غیر عامل در محیطهای IT .. …………………………..12
° 3 -3 ( تقسیم بندی تدابیر ایمنی پدافند غیر عامل در زمینه IT ……………………. 13
14 …………………………………………………………………فیزیکی تدابیر ) 3 -4 °
14 …………………………………………….IT محیطهای فیزیکی امنیت ) 3 -4-1 °
° 1-1-4 -3 ( مکان و مشخصات ساختمانی محیط………………………………… 15
16 …………………………………………….الکتریسیته و تغذیه منبع ) 3 -4-1-2 °
17 ……………………………………………………………… دیوارها ) 3 -4-1-3 °
° ) 4-1-4 -3 خنک سازی ،تهویه هوا و رطوبت……………………………………. 17
° 5-1-4 -3 ( کنترل،تشخیص و پیشگیری از حریق……………………………….. 17
18 ……………………………………….نظارتی سیستمهای از استفاده 3 -4-1-6 ( °
18 ……………………………………………………… کاذب کف قاب ) 3 -4-1-7 °
و
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
° 8-1-4 -3 ( استفاده از امنیت فیزیکی لایه ای …………………………………… 18
° 9-1-4 -3 ( نگهداری نسخههای پشتیبان در مکانی امن…………………………. 19
19 ………………………………………….. فیزیکی دسترسی کنترل) 10 3 -4-1- °
° )2-4 -3 ارائه یک مدل از طراحی شبکه ارتباطی امن ………………………….. … 19
19 … ………………………….. CISCO شرکت SAFE معماری معرفی ) 3 -4-2-1 °
21 ………………………………………..SAFE معماری های ویژگی 3 -4-2-2( °
° 3-4 -3 ( نحوه چیدمان پیشگیرانه پدافند غیر عامل……………………………….. 22
° 5 -3 ( تدابیر منطقی پدافند غیر عامل ………………………………………………. 22
° ) 6 -3 دستورالعملهای امنیتی یا روشهای انجام کار …………………………………. 24
° 1-6 -3 ( انواع آسیب پذیریها و تهدیدات موجود در محیط IT …………………… 26
29 ………………………………………………………. نفوذ کلی سناریوی 3 -6-2 ( °
° )3-6 -3 دستورالعملهای پیشگیرانه و کاهنده پدافند غیرعامل جهت تامین امنیت … 31
° 1-3-6 -3 ( ایمن نمودن سیستم های عامل و برنامه های کاربردی ……………… 31
° ) 2-3-6 -3 حذف سرویس های غیر ضروری…………………………………….. 31
31 ……………………………………………………………..عبور رمز ) 3 -6-3-3 °
° 4-3-6 -3 ( عدم اجرای برنامه هایی که منابع آنها تایید شده نیست(سیاست PKI (33
33 ………………………. E-mail ضمائم از برخی در محدودیت ایجاد ) 3 -6-3-5 °
° ) 6-3-6 -3 اعطای حداقل امتیاز به کاربران……………………………………… 34
35 …………………………………(Log Files ) رخداد ثبت فایلهای ) 3 -6-3-7 °
38 .. ………………………………………………………. شبکه چاپگر 3 -6-3-8 ( °
38 …………………………………………………….SNMP پروتکل 3 -6-3-9 ( °
38 ………………………………………………… شبکه امنیت تست) 10 3 -6-3- °
38 ………………………………………………نفوذ کاهش دستورالعملهای 3 -6-4 ( °
° )1-4-6 -3 آشنایی با Netstat و سوئیچ های آن ………………………………… 39
° 5-6 -3 ( ویژگیهای یک سیاست امنیتی خوب…………………………………….. 40
° ) 6-6 -3 راهکارهای کلی پیشگیری از حملات…………………………………….. 41
° 7-6 -3 ( اقدامات مؤثر برای به حداقل رساندن زمان برگشت به حالت اولیه……….. 42
ز
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
° 8-6 -3 ( عوامل مؤثر در هزینه احیای سیستم ها پس از یک حمله ……………….. 43
° فصل چهارم:ارائه مدل شناسایی و ایمن سازی پدافند غیرعامل در محیطهای مبتنی بر IT
° )1 -4 اهداف ایجاد امنیت…………………………………………………………… 46
° )2 -4 انواع سیکل های امنیتی……………………………………………………… 46
° )3 -4 مفاهیم پایه در مدیریت و شناسایی خطر…………………………………….. 48
° )4 -4 سیکل بهینه پیشنهادی متناسب با پدافند غیرعامل………………………….. 49
51 ……………………………………………………………خطر شناسایی 4 -4-1( °
° )1-1-4 -4 انواع حملات در محیطهای کامپیوتری………………………………. 52
° )2-1-4 -4 تجزیه و تحلیل خطر در مورد سیستم عاملها………………………… 54
° )2-4 -4 شناسایی عوامل ایجاد خطر ……………………………………………… 55
° )3-4 -4 شناسایی عواقب ایجاد خطر……………………………………………… 56
57 … ………………………………………………………. خسارات ارزیابی 4 -4-4( °
59 ……………………………………………………….خطر سطوح تعیین 4 -4-5( °
° )6-4 -4 شناسایی راه حل های مختلف……………………………………………. 60
° )7-4 -4 انتخاب بهترین گزینه ها …………………………………………………. 61
62 .. ………………………………………………………. کنترل و بازنگری 4 -4-8( °
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات
نتیجهگیری و پیشنهادات…………………………………………………………… 64
منابع فارسی……………………………………………………………………….. 65
منابع انگلیسی………………………………………………………………………. 66
سایتهای علمی و اطلاعاتی………………………………………………………. … 67
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………….. 68
ح
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول : 1-3 تدابیر امنیت فیزیکی محیطهای IT ……………………………………. 14
جدول : 2-3 انواع سرورهای موجود در شبکه ……………………………………….. 24
° جدول : 3-3 نمونه پیکر بندی یک روتر نمونه مطابق استانداردهای Cisco …………24
°جدول : 4-3 آسیب پذیری های مهم برای سیستم های موجود در شبکه…………… 28
°جدول : 5-3 آسیب پذیری های مهم برای یک سیستم واحد……………………….. 29
°جدول : 6-3 ایجاد محدودیت در برخی از ضمائم Mail-E ………………………….33
°جدول : 7-3 طبقه بندی انواع داده برای ثبت و بازبینی………………………….. … 37
°جدول : 8-3 اقداماتی در لازم سازمانها و بخشهای دولتی ………………………….. . 41
°جدول : 9-3 اقداماتی در لازم زیر ساختهای فناوری اطلاعات و بخشهای خصوصی …. 42
°جدول -3: 10 عوامل مؤثر در هزینه احیای سیستم ها پس از یک حمله……………. 43
°جدول : 1-4 اهداف نفوذگران………………………………………………………. . 52
°جدول : 2-4 انواع حملات…………………………………………………………… 52
°جدول : 3-4 مرحله شنایایی خطر در مورد سیستم عامل ویندوز……………………. 54
° : 4 -4 جدول جدول شناسایی خطرات ………………………………………………. 59
° : 5 -4 جدول ماتریس احتمال وقوع خطر به شدت عواقب ………………………….. . 60
° جدول : 6-4 بررسی راه حل های مختلف ………………………………………….. 62
ط
فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
° شکل : 1 -3 کاربرد تدابیر پدافندی در زمینه IT ……………………………………. 13
° شکل : 2 -3 تقسیم بندی تدابیر ایمنی پدافند غیر عامل در زمینه IT ……………….13
° شکل : 3 -3 مدل ارائه شده توسط شرکت سیسکو از یک شبکه سازمانی ……………. 20
° شکل : 4 -3 بلوک دیاگرام معماری SAFE ………………………………………….21
° شکل : 5 -3 دیوارهای آتش مورد نیاز برای ایجاد پدافند غیر عامل در شبکه ………… 22
° شکل : 6 -3 سناریوی به روز رسانی سیستم عامل یک روتر نمونه …………………… 25
° شکل : 7 -3 گامهای مربوط به سناریوی ارائه شده………………………………….. 25
° شکل : 1 -4 اولین سیکل امنیتی…………………………………………………….. 47
° شکل : 2 -4 دومین سیکل امنیتی…………………………………………………… 48
° شکل : 3 -4 سیکل امنیتی پیشنهادی……………………………………………….. 50
° شکل : 4 -4 شکل کلی درخت تحلیل خطا ………………………………………….. 55
° شکل : 5 -4 درخت تحلیل خطا برای IE …………………………………………… 56
°
١
چکیده
فضای سایبر شامل اینترنت و دیگر شبکه های مبتنی بر کامپیوتر در حال تبدیل شدن به یکی از
مهمترین تاسیسات زیربنایی است که اجتماعات مدرن را توصیف می نماید. در میان این شبکه ها،
سیستم هایی وجود دارد که کنترل و مدیریت سایر تاسیسات زیربنایی مانند بانکها، سرویسهای حیاتی و
اورژانس، انتقال انرژی و خیلی از سیستم های نظامی را بر عهده دارند و خیلی از مراکز اقتصادی و ثبات
سیاسی و اجتماعی نیز ممکن است به این شبکه ها وابسته باشند. از طرفی اینترنت به عنوان دنیایی که
نسخه دیجیتال شده دنیای واقعی است، محیطی را ایجاد کرده است که در آن می توان انواع و اقسام
جرایم را شاهد بود. البته محصور بودن دنیای واقعی سبب می شود فرآیند کنترل در آن امکان پذیر باشد
ولی از آنجایی که محیط مجازی هیچ مرزی ندارد، مشکلات فراوانی پیش روی قانون گذار وجود خواهد
داشت. بنابراین ما نیاز داریم علاوه بر برقرار کردن حفاظتهای تکنیکی در شبکه ، هوشیاری و آگاهی
کامل ی نسبت به همه کاربران و خطرات همراه آنها در استفاده از سیستم های متصل به شبکه داشته
باشیم. نکته حیاتی در استراتژی های دفاعی نظارت مداوم بر شبکه و همچنین نوآوری در ایجاد
تکنیکهای جدید نظارتی بمنظور به حداقل رساندن عوامل ایجاد خطرات می باشد. در هر صورت در هر
استراتژی دفاعی که فی نفسه یک سیستم پیچیده می باشد، باید مراحلی وجود داشته باشد که که باعث
پیشگیری یا کاهش اثرات حملات گردد. این مراحل می تواند شامل مدیریت وقایع موجود در سازمان،
بازسازی مجدد پس از وقوع حمله و بهبود بخشیدن کارایی دفاعی ، بوسیله تحلیل و طراحی مجدد
المانهایی که مورد سوء استفاده جهت ایجاد نفوذ قرار گرفته اند باشد و قبل از وقوع حملات باید پیش
بینی گردند .
٢
مقدمه
در عصر کنونی با گسترش تکنولوژی اطلاعات یا IT ،گردش امور کشور ها از جمله امور اداری، اقتصادی،
آموزشی و سیاست به شبکه های کامپیوتری محول گردیده و البته در برخی از کشورها از جمله ایران
حرکتی برای اجرایی نمودن آن صورت گرفته است. بدلیل ساختار شکننده کنونی اینترنت، که در مقابل
تهدیدات امنیتی به تلنگری فرو می پاشد، لزوم تامین امنیت این شبکه و حفاظت از اطلاعات مبادلاتی بر
روی این بستر آشفته، امروزه بیش از پیش احساس می شود و عدم توجه به آن خسارات غیر قابل جبرانی
به پیکره آن کشور، سازمانهای فعال و تمام افراد درگیر با این شبکه ارتباطی وارد می کند. در ایران علاوه
بر مخاطرات فوق ، عدم وجود ستون فقرات انتقال اطلاعات باعث شده جریان اطلاعاتی کشورمان از
شاهراههای اطلاعاتی مغرب زمین عبور کند! و این موضوع نیز به نوبه خود ابتدای ناامنی محسوب می
شود و از طرفی توسعه دهندگان اینترنت در ایران که بیشتر از صنف تجارند تا متخصصین، به امنیت
اطلاعات کمتر توجه نموده و برای کاهش هزینه ها از کنار آن به سادگی می گذرند ! بحث امنیت در
اینترنت بحث گسترده ای است و امروزه لازم است یک مجموعه از پارامترهای امنیتی در کنار هم قرار
گیرند تا بتوانند امنیت را در حد مطلوب برای یک شبکه و سیستمهای منفرد فعال در این شبکه حفظ
نمایند. امنیت در اینترنت، رهیافتی است برای حفاظت از اطلاعات مبادلاتی و سیستم های مرتبط با آن
در بستر شبکه گسترده ای همچون اینترنت که تهدیدات بسیاری بعلت وجود آسیب پذیریهای شناخته
شده و همچنین ناشناخته در پروتکلهای ارتباطی، پیکربندی نادرست سیستم های امنیتی و سیستم های
درگیر با امنیت و برنامه های مرتبط با آن، سهل انگاری کاربران و …. مطرح می باشد .
نکته ای که همواره باید به آن توجه نمود این است که بحث امنیت یک فراورده نیست، بلکه یک فرایند
است و با استفاده از مجموعه ای از ابزارها و پروتکل های امنیتی و همچنین تکنیک های مرتبط برای
پیکربندی صحیح آنها قابل تامین می باشد. امنیت در شبکه و سیستم های مرتبط با آن همچون فرایندی
است که هرگز نمی توان گفت راهی برای نفوذگران جهت دسترسی غیر مجاز به شبکه و سیستم های
کاربران وجود ندارد، زیرا همیشه شکافی بین امنیت ایدهآل و امنیت واقعی وجود دارد.تنها با به روز نگه
داشتن دانش خود و کاربران خود می توان سطح امنیتی شبکه و سیستم های موجود را درحد مطلوب
نگاه داشت و حفظ نمود .
بنابراین در دنیای دیجیتالی امروز، با توجه بـه ازدیـاد حمـلات اطلاعـاتی، لـزوم بررسـی و تحقیقـات در
روشهای مقابله ، بیش از پیش ضروری است. بهترین راه مقابله با این حملات اطلاعاتی در محـیط سـایبر،
تقویت اقدامات امنیتی در شبکه های رایانه ای و اینترنتی و اجرای دستورالعمل های مبتنـی بـر پدافنـد
غیرعامل است. راهکار مناسب برای مقابله این است که نقشه و روش درستی برای این کار داشته باشیم و
در اولین گام ، اهداف ، روش های عملیاتی و منابع حمله کننده را بشناسیم. بنابراین باید با داشتن روش و
نقشه درست و اجرای قدم به قدم آن، در صورت وقوع بحران ، از گسترش آن جلوگیری شود و تمام نیروها
برای کاهش بحران و کنترل اوضاع آماده و بسیج شوند تا شرایط به وضعیت مطلوب اولیه بازگردد .
٣
فصل اول
کلیات تحقیق
۴
فصل اول: کلیات تحقیق
هدف 1 -1(
از آنجا که اهمیت امنیت تبادل اطلاعات و ایجاد محیطهای امن ارتباطی، اصلی مهم در مدیریت شبکه
های کامپیوتری و مخابراتی می باشد، لذا کنترل سطح امنیت شبکه و اطمینان از سطح امنیت تبادل
اطلاعات، نیاز به واحد پدافند غیر عامل را، به عنوان بخشی از واحد کنترل شبکه ضروری می نماید.
همچنین بدلیل تقسیم محیطهای IT به سه بخش فیزیکی ( شامل تجهیزات و امکانات)، منطقی( شامل
اطلاعات، برنامه ها، نرم افزارها و) دستورالعملها (شامل شیوه ها و دستورالعملهای پیشگیری و کاهش
نفوذ ، ) تدابیر امنیتی پدافند غیر عامل نیز متناسب با هر قسمت پیش بینی گردد. پدافند غیر عامل در
محیط فیزیکی شامل نحوه چیدمان پیشگیرانه و معماری امن محیط می باشد که با پرداختن و بررسی
یک معماری امن مطابق استانداردهای Cisco این بخش بررسی خواهد گردید . پدافند غیر عامل در
محیط منطقی شامل نحوه پیکربندی سیستم عاملها و پرداختن به نحوه تهیه نرم افزارها می باشد و نهایتا
پدافند غیر عامل در قسمت دستورالعملها شامل تدابیر پیشگیرانه و کاهنده در مقابل نفوذ و حملات می
گردد. همچنین سعی میگردد به معرفی آسیب پذیری های موجود در مراکز داده و سایتهای اطلاع رسانی
پرداخته شود و سپس راهکارهای مقابله با این آسیب پذیریها عنوان گردد.همچنین انواع حملات موجود
در یک محیط و IT روشهای مقابله با آنها و همچنین روشهایی که موجب کاهش آسیب پذیری و ایمن
سازی محیطهای IT می گردند بررسی شوند.بدین منظور انواع سیکلهای امنیتی استاندارد موجود معرفی
می گردند و یک سیکل امنیتی بهینه که مطابق با نیازهای پدافند غیر عامل در محیطهای IT باشد ارائه
می گردد بر و مبنای آن فعالیتهای لازم برای رسیدن به امنیت در این محیطها بررسی می گردند .
)2 -1 پیشینه تحقیق
شبکه های ارتباطی زیر ساخت لازم برای عرضه اطلاعات در یک سازمان را فراهم می نمایند. به موازات
رشد وگسترش تکنولوژی اطلاعات، مقوله امنیت در شبکه های کامپیوتری و ارتباطی، بطور چشمگیری
مورد توجه قرار گرفته و همه روزه بر تعداد پژوهشهایی که در زمینه اصول سیستمهای امنیتی می باشند
افزوده می گردد. جایگاه امنیت در شبکه های کامپیوتری و ارتباطی یکی از مسائل مهم در دنیای امروز
می باشد. مدتهاست که استفاده گسترده از کامپیوتر در ارتش و تاسیسات دفاعی، بکارگیری قوانین و
آیین نامه های ویژه ای را برای حفظ امنیت در سیستمهای فضای سایبر ضروری ساخته است .
میتوان ادعا نمود که قدمت پدافند غیر عامل به قدمت تمدن بشری باز میگردد. لیکن این موضوع برای
نسلهای بشر به صورت تلاشهای آنها برای حراست و مراقبت در برابر دشمنان طبیعی و انسانی آنها
نمایان شده است. برج و باروهای حفاظتی شهرها ، قلعهها و حصارها نمونههای بارزی در این خصوص
میباشند .
در عصر جدید با توجه به مقتضیات عالم جدید و ایجاد دولت و ملتها، این موضوع از حیطه شهری به
۵
گستره ملی انتقال پیدا نمود. با بروز جنگ جهانی اول و دوم و کشیده شدن پای جنگ به شهرها این
موضوع اهمیت بیشتری یافت و شکل علنی به خود گرفت. پس از آن جنگ سرد و چالشهای جهانی
مرتبط با سلاحهای کشتار جمعی اهمیت این بحث را بیشتر نمود. در نهایت با وقوع حادثه 11 سپتامبر
این مبحث وارد فاز جدیدی از مطالعات و برنامههای اجرایی شد.امروزه تروریست های فضای IT به جای
استفاده از سلاح های رایج، بمب ها و موشک ها یا سایر ابزارهای معمول از روشهای جدیدی برای پیشبرد
اهداف خود استفاده میکنند . نرم افزارهای مخرب رایانه ای ، ویروس ها، کرم ها، تروجان ها، ایمیل
بمبینگ، گوگل بمبینگ، هک و نفوذ رایانه ای و خرابکاری یا دستکاری های اینترنتی و شبکه ای، بخشی
از ابزارهای تروریست های مجازی به شمار می رود .
امنیت شبکه های سایبری و کلیه سیستم های رایانه ای در هر کشوری از اهمیت زیادی برخوردار
است.تقویت زیرساخت های سایبری همچنین جایگاه ویژه ای در پدافند غیر عامل که به تازگی از سوی
مراجع ذی صلاح در ایران ابلاغ شده است، دارد. اتخاذ تدابیر امنیتی در زمینه فناوری های رایانه ای و
سایبرنتیک مهم ترین اقدام برای پیشگیری از آسیب های احتمالی در برابر هر گونه اقدامات تروریسم
سایبری می باشد . بنابراین برای کاهش تهدیدپذیری ملی در برابر این حملات، در ابتدا باید انواع حملات
احتمالی و روشهای ایجاد این حملات را شناسایی نمود و سپس روشهای مقابله با حملات ، نحوه پاتک
زدن در مقابل آنها و نحوه کنترل این حملات را شناخت و آنها را بکار برد و این میسر نیست جز با
داشتن برنامه جامع و مدون بین تمام سازمانها و نهادها برای پیشگیری و کاهش حملات نفوذگران داخلی
و خارجی. از آنجا که مبحث پدافند غیر عامل به تازگی در ایران مطرح گردیده ، پژوهشهای در این زمینه
هنوز نوپا و در ابتدای راه است. امید که مطالب این مستند در جهت ارتقای سطح علمی و تشویق
دانشجویان پرتلاش، دریچه ای هرچند کوچک را بگشاید .
)3 -1 روش کار و تحقیق
– 1 شناخت اصول و مبانی و تعاریف پدافند غیر عامل
– 2 شناخت تقسیم بندی محیطهای IT و تدابیر امنیتی متناسب با هر قسمت
– 3 شناخت آسیب پذیریهای محیطهای IT
– 4 شناخت چیدمان پیشگیرانه و کاهش نفوذ پدافند غیر عامل
– 5 شناخت انواع سیکلهای امنیتی موجود در استانداردهای ایمن سازی سایتهای کامپیوتری
– 6 ارائه یک سیکل امنیتی بهینه مطابق با نیازهای پدافند غیر عامل در محیطهای IT
۶
فصل دوم
اصول و مبانی پدافند غیر عامل
٧
1 فصل دوم : اصول و مبانی پدافند غیر عامل
)1-2 مفهوم پدافند غیرعامل
پدافند در معنای لغوی مترادف با دفاع است، دفاع نیز بر دو قسم است دفاع عامل و دفاع غیر عامل. دفاع
عامل مبتنی بر فعالیت نیروهای مسلح و متکی بر تسلیحات و تجهیزات نظامی میباشد. [3[
در کنار پدافند عامل، نوع دیگری از دفاع وجود دارد که به آن پدافند غیر عامل میگویند، تعریف این
نوع پدافند در تمام دنیا یکسان است و به دفاعی گفته میشود که متکی به تجهیزات و تسلیحات نظامی
نیست. پدافند غیر عامل مجموعهای از برنامهریزیها، طراحیها و اقدامات است که باعث کاهش آسیب
پذیری در مقابل تهدیدات دشمن میشود. از این مفهوم تحت عنوان بازدارندگی نیز یاد میشود.
سیاستهای اصلی پدافند غیر عامل مبتنی بر بقا و حفظ امنیت میباشد.
به بیان دیگر هر اقدام غیر مسلحانه ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها،
تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های کشور در مقابل عملیـات خصـمانه و مـخرب دشمن گردد،
پدافند غیرعامل خوانده می شود.به بیان سادهتر پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که انجام می
شود تا در صورت بروز جنگ، خسارات احتمالی به حداقل میزان خود برسدو با به کار بردن مجموعه
تمهیدات، روش ها واقداماتی که بدون نیاز به هیچ نوع جنگ افزار نظامی و صرفأ بر مبنای رعایت اصول
طراحی وبرنامه ریزی بتوان آسیب های ناشی از تهاجم دشمن را کاهش داد ویا به را آن حداقل رساند
وموجب بهبود قابلیت های دفاعی و افزایش توان مقاومت گردد .
ـه دف از اجـرای طـ رحهای پدافـند غیرعـامل کاسـتن از آسیبپذیری نیروی انسانی ، تجهیزات حیاتی و
حساس و مهم کشور علیرغـم حـملات خصـمانه و مخرب دشمن و استمرار فعالیتها و خدمات زیر بنایی
و تامین نیازهای حیاتی و تداوم اداره کشور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ است. در پدافند عامل تنها
نیروهای نظامی و نیروهای مسلح مسئولیت دارند م ، انند سیستم های ضد هوایی و هواپیماهای رهگیر، در
حالی که در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان ها، صنایع و حتی مردم عادی می توانند نقش
مؤثری بر عهده گیرند. [3 [
)2-2 ضرورت وجود پدافند غیر عامل
با پیچیده تر شدن جنگها و بکارگیری تکنولوژی و فنآوری در جنگهای نوین، پدافند غیر عامل نیز
چهرههای متفاوتی را به خود گرفته است. امروز مردم برای ادامه زندگی نیازمند خدمات متفاوتی هستند،
احتیاج به محیط آرام و قابل سکونت درون شهرها دارند و بایستی ایمنی و آسایش کافی داشته باشن .د
درحال حاضر عمدهترین هدف پدافند غیرعامل، ایمن سازی و کاهش آسیبپذیری زیرساختهای مورد
نیاز مردم است تا بتدریج شرایطی را برای امنیت ایجاد نماید. اینگونه اقدامات در اکثر کشورهای دنیا
انجام شده است و یا در حال اقدام است. این اقدامات اگر به صورت یک برنامه ریزی و طراحی در توسعه
١
Passive Defence
٨
نهادینه شود، به خود خود بسیاری از زیر ساختهایی که ایجاد میشود، در ذات خود ایمنی دارند .برای
اصلاح زیر ساختهای فعلی هم میتوان با ارائه راهکارهایی مثل مهندسی مجدد آنها را مستحکم کرد .
-2( 3 قابلیت های پدافند غیر عامل
· پدافند غیر عامل، بستر مناسب توسعه پایدار توان ملی کشور .
· پدافند غیر عامل، هم راستا با سیاست های تنش زدایی .
· پدافند غیر عامل، پایدارترین، ارزان ترین وصلح آمیزترین روش دفاع .
· پدافند غیر عامل، بهترین راهکار افزایش آستانه مقاومت ملی .
· پدافند غیر عامل، پشتوانه اقتدار ملی .
· پدافند غیر عامل، یکی از مهمترین ابزارهای بازدارندگی .
· پدافند غیر عامل، بهترین و مناسب ترین شیوه کاهش مخاطرات و کاهش آسیب پذیری .
· کشورهایی که توسعه پدافند غیر عامل را به عنوان یک سیاست دفاعی مستمر در دستور کار خود
قرار می دهند، هیچ گاه در مظان اتهام تهدید بر علیه کشورهای دیگر قرار نمی گیرند .
· کشورهایی که پدافند غیر عامل را به عنوان یک راهکار اصلی بر می گزینند، به شرایطی از نظر
کاهش آسیب پذیری دست می یابند که مطامع کشورهای تهدید کننده بر علیه آنها کاهش می یابد .
· در جهان امروز کشورهایی که نقاط آسیب پذیری آنها فراوان است، و دشمن می تواند با ضربات
سریع، حیاتی ترین منابع آنان را منهدم نماید، عوامل تهدید از بیرون را درون خود ایجاد می نماید .
· پدافند غیر عامل، می تواند به یک فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود .
· پدافند غیر عامل، عنصری است پویا و متحرک؛ لذا باید همواره در صدر تلاش های علمی و پژوهشی
قرارگیرد. [۴[
)4-2 اصول پدافند غیر عامل
· پوشش در همه زمینه ها
· استتار و نامرئی سازی
· تولید سازه های دومنظوره (موانع )
· مکان یابی استقرار عملکردها
· اختفاء با استفاده از عوارض طبیعی
· کور کردن سیستم اطلاعاتی دشمن
· حفاظت اطلاعات سیستم های حیاتی و مهم
· مدیریت بحران دفاعی در صحنه ها
· فریب، ابتکار عمل و تنوع در کلیه اقدامات
· موازی سازی سیستم های پیشنهادی وابسته
٩
· تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا
· کوچک سازی، ارزان سازی و ابتکار در پدافند غیر عامل
· مقاوم سازی و استحکامات و ایمن سازی سازه های حیاتی
· پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدات و جغرافیا
· انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه [4[
-2( 5 اهداف کلان
· ایمنی سازی مراکز حیاتی، حساس و مهم .
· توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص .
· ارتقاء قابلیت بقا و حفظ کشور در شرایط بحران .
· افزایش آستانه مقاومت ملی و تقویت مولفه های مقاومت در مقابل تهدیدات .
· فرهنگ سازی و ایجاد باور عمومی در مورد تاثیر پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری .
· کسب امنیت پایدار در توسعه و پایدار سازی زیرساخت های حیاتی کشور .
· تحقیق و پژوهش، تولید علم و فناوری و فرهنگ سازی و تبدیل آن به معارف عمومی .
· تکمیل چرخه دفاعی کشور و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافند غیر عامل .
· نهادینه کردن رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در طرح های توسعه منتهی به ایجاد مراکز
طبقه بندی .
· کاهش مجموعه آسیب پذیری های کشور و نمایان نمودن اقتدار ملی ناشی از آن به عنوان یکی از
مولفه های بازدارندگی .
· به حداقل رسانیدن تاثیر تهدیدات نظامی دشمن بر زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم .
· توسعه کمی و کیفی ظرفیت و توان اجرایی پدافند غیر عامل در بدنه مهندسی کشور (مشاوره و
اجرا).
[3] راهبردها 2-6(
· تعامل گسترده و فراگیر با سازمان ها و ایجاد سازو کارهای مناسب در جهت ایمن سازی و حفاظت
از تاسیسات زیربنایی .
· ساماندهی آمایش سرزمین ملی و آمایش دفاعی از منظر پدافند غیرعامل به منظور استفاده
حداکثری از پهنه جغرافیایی کشور .
· ایفای نقش هدایتی و نظارتی بر سازملن ها و نهادهای کشوری و لشکری در زمینه مطالعات و
طراحی فنی طرح های پدافند غیرعامل .
· بکارگیری و بسیج امکانات در جهت ارزان سازی، تنوع و ابتکار عمل در سامانه ها و شیوه های
پدافند غیرعامل .
١٠
· استفاده حداکثرسازی از پهناوری و عمق سرزمینی و عوارض طبیعی کشور و به کاهش مخاطرات و
خسارات .
· ساماندهی مناسب استفاده از فناوری های نوین به منظور کاهش آسیب پذیری ناشی از وابستگی و
امکان جمع آوری اطلاعات توسط دشمن .
· توسعه و تعامل موثر و سازنده با نهادهای سیاست گذار، قانون گذار و اجرایی کشور .
· توسعه علمی و تولید دانش فنی و ارتقاء فناوری و برنامه جامع آموزشی و همچنین ، بهینه سازی
تولید صنعتی با استفاده از تمامی ظرفیت ها .
· نهادینه نمودن نظام جامع و استفاده از اصول و ضوابط در طرح های توسعه کشور .
· توسعه فرهنگی و ارتقاء باور عمومی و تقویت عزم و اقتدار ملی مسبت به ایمن سازی مراکز حیاتی،
حساس و مهم .
· توسعه فرهنگ و نهادینه سازی باور عمومی نسبت به تاثیر پدافندغیرعامل درکاهش آسیب پذیری ها .
١١
فصل سوم
شیوه چیدمان، کلاسه بندی و دستورالعملهای پدافند غیر
عامل جهت پیشگیری و کاهش نفوذ به محیطهای IT
١٢
فصل سوم: شیوه چیدمان، کلاسه بندی و دستورالعملهای پدافند غیر عامل جهت پیشگیری و
کاهش نفوذ به محیطهای IT
3( 1 -س ه استراتژی مهم برای ایمن سازی فضای IT
جلوگیری از ایجاد حملات سایبر با ایجاد سد دفاعی در برابر حملات .
کاهش تهدید پذیری ملی در برایر حملات سایبر و پیشگیری از ایجاد حملات سایبر با ارزیابی میزان
آسیب پذیری و کم کردن آسیب پذیری با رفع ضعف های موجود .
به حداقل رساندن زمان برگشت به حالت اولیه و ترمیم خرابیهای ایجاد شده پس از حمله. [1[
3( 2 -ضرورت تامین پدافند غیر عامل در محیطهای IT
منظور از پدافند غیر عامل در محیط های IT ، مجمو عه تمهیدات، اقـدامات و طرحهـایی اسـت کـه بـا
استفاده از ابزار، شرایط و حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی، موجب کاهش آسیب پذیری در برابـر
حملات و اعمال برنامه ریزی شده و هدفمند علیه رایانه ها، برنامه ها و اطلاعات ذخیره شده در درون آن
ها می گردد. این حملات میتواند از طریق شبکه های جهانی با اغراض سیاسی یا غیر سیاسی و شخصـی
صورت می گیرد و باعث نابودی یا وارد آوردن آسیب های جدی به رایانه ها و یا زیر ساختهای اطلاعـاتی
کشور گردد .
با این اقدامات پدافندی باید بتوان از یک سو توان دفاعی محیط های IT را در زمان بحران افزایش داد و
از سویی دیگر پیامد های بحران را کا هش و امکان باز سازی آسیبهای وارده را با کمترین هزینـه فـراهم
نمود . در حقیقت باید قبل از شروع تهاجم و پیش آمدن بحران بدنبال تبیین راهکارهـا و ارائـه روشـهای
علمی و عملی بود و با توجه به فرصت هایی که در زمان صلح فراهم می گردد، این تمهیدات می بایست
در متن پروژه های IT لحاظ گردند . به کارگیری این اقـدامات پدافنـدی ، در محـیط هـای IT ، عـلاوه
برکاهش شدید هزینه ها، باعث افزایش قابل ملاحظه کار آیی دفاعی در زمان بحران خواهد شد .
در عصر کنونی با گسترش تکنولوژی اطلاعات یا IT ،گردش امور کشور ها از جمله امور اداری، اقتصـادی،
آموزشی و سیاست به شبکه های کامپیوتری محول گردیده و البته در برخی از کشـورها از جملـه ایـران
حرکتی برای اجرایی نمودن آن صورت گرفته است. بدلیل ساختار شکننده کنونی اینترنت ، که در مقابـل
تهدیدات امنیتی به تلنگری فرو می پاشد، لزوم تامین امنیت این شبکه و حفاظت از اطلاعات مبادلاتی بر
روی این بستر آشفته، امروزه بیش از پیش احساس م ی شود و عدم توجه به آن خسارات غیر قابل جبرانی
به پیکره آ ن کشور، سازمانهای فعال و تمام افراد درگیر با این شبکه ارتباطی وارد می کند . در ایران علاوه
بر مخاطرات فوق ، عدم وجود ستون فقرات انتقال اطلاعـات باعـث شـده جریـان اطلاعـاتی کشـورمان از
شاهراه های اطلاعاتی مغرب زمین عبور کند! و این موضوع نیز به نوبه خود ابتدای نـاامنی محسـوب مـی
شود و از طرفی توسعه دهندگان اینترنت در ایران که بیشتر از صنف تجارند تـا متخصصـین، بـه امنیـت
اطلاعات کمتر توجه نموده و برای کاهش هزینه ها از کنار آن به سادگی می گذرند !
١٣
در عصر کنونی، یعنی عصر اطلاعات، ارائه و استفاده به موقع از اطلاعات شرط اولیه موفقیت افراد و جوامع
بشری محسوب می شود و این میسر نخواهد شد جز با استفاده از ابزارها و تکنیکهـای صـحیح امنیتـی و
تدابیر درست و در ادامه آن دانش به روز شده جهت مقابله با مجموعه تهدیـداتی کـه ایـن بسـتر حیـاتی
ارتباطی را به مخاطره می اندازند. بیشترین نیاز به این ابزارها و تدابیر در محیط سایتهای سخت افزاری و
1 نرم افزاری
قابل مشاهده است. به عبارتی هر جایی که یک شبکه محلی یا اینترانتی متصل بـه اینترنـت
وجود داشته باشد، این تدابیر باید در نظر گرفته شوند. هنگامی که سایتها ساختار منسجم تر و جامعتری
2 به خود می گیرند و تبدیل به مراکز داده
می شوند نیـاز بـه تـدابیر پدافنـدی شـدیدتر مـی گـردد و در
3 بالاترین مرتبه، وجود تدابیر پدافندی در مراکز کنترل شبکه ها
که از اهمیت بالایی برخوردارند، حیـاتی
می باشد.[1 [
1 -در محیط سایتهای سخت افزاری و نرم افزاری
1
-2 در مراکز داده
2
– 3 در مراکز کنترل شبکه ها
3
شکل : 1-3 کاربرد تدابیر پدافندی در زمینه IT
3( -3 تقسیم بندی تدابیر ایمنی پدافند غیر عامل در زمینه IT
از آنجا که محیطهای IT به سه قسمت محیط فیزیکـی (شـامل تجهیـزات و امکانـات )، منطقـی ( شـامل
اطلاعات، برنامه ها، نرم افزارها و) دستورالعملها (شامل شیوه هـا و دسـتورالعملهای پیشـگیری و کـاهش
نفوذ) تقسیم می شود، تدابیر امنیتی پدافند غیر عامل نیز باید متناسب با هر قسمت پیش بینی گردد .
شکل : 2-3 تقسیم بندی تدابیر ایمنی پدافند غیر عامل در زمینه IT
١
Hardware and Software Sites
٢
Data center
٣
NOC(Network Operation Center)
سیاستهای امنیتی محیطهای کامپیوتری
تدابیر فیزیکی
(Physical)
تدابیر منطقی
(Logical)
روشها و دستورالعملها
(Procedures)
١۴
3( 4 -تدابیر فیزیکی
تدابیر فیزیکی خود موارد زیر را شامل می گردد :
)1-4 -3 مواردی که به جهت امنیت فیزیکی ساختمانی و محیط سایتهای سخت افزاری و نرم افزاری،
مراکز داده و مراکز کنترل شبکه ها باید در نظر گرفت.
)2-4 -3 ایجاد یک معماری ایمن جهت ایجاد چارچوبی برای طراحی و پیاده سازی سایت یها شبکه
بصورت امن بطوریکه تاکید این معماری بر کاهش میزان حملات کامپیوتری باشد.
)3-4 -3 نحوه چیدمان پیشگیرانه دیوارهای آتش و استفاده از ساختار سلسله مراتبی برای برقراری ارتباط
در شبکه ها.
IT محیطهای فیزیکی امنیت- 1( -4 3
در ابتدا ساختمان سایتهای سخت افزاری و نرم افزاری، مراکز داده و مراکز کنترل شبکه ها، باید در
مقابل حوادث طبیعی، جرایم، نزدیکی به پروژه های ساختمانی و مانند آن امن گردد. برای اطمینان از
امنیت فیزیکی سایتهای کامپیوتری در جدول ،1-3 10 مورد مهم و حیاتی مورد بررسی قرار گرفته است.
برخی از موارد بطور عام مربوط به کلیه مراکز کامپیوتری می گردد و برخی موارد مربوط به مراکز داده و
مراکز کنترل شبکه ها که از اهمیت حیاتی برخوردارند، میگردد. که در ادامه جزئیات آن به تفصیل
بررسی شده است.[14 [
جدول : 1-3 تدابیر امنیت فیزیکی محیطهای IT
)1 مکان و مشخصات ساختمانی محیط
)2 منبع تغذیه و الکتریسیته
)3 دیوارها
)4 خنک سازی ،تهویه هوا و رطوبت
)5 کنترل،تشخیص و پیشگیری از حریق
)6 استفاده از سیستمهای نظارتی
)7 قاب کف کاذب
)8 استفاده از امنیت فیزیکی لایه ای
)9 نگهداری نسخههای پشتیبان در مکانی امن
)10 کنترل دسترسی فیزیکی
١۵
3 4( -1 -مکان و مشخصات ساختمانی محیط
محیط سایتهای کامپیوتری باید در مکانی باشد که ریسک ناشی از بلایای طبیعی نظیر حریق جنگل،
رعد و برق، طوفان، گردباد، زمین لرزه و سیل به میزان قابل قبولی باشد و بهتر است در مرکز شهر
نباشد .
بهتر است در مکانی دور از حوادث ساخته دست بشر مانند سقوط هواپیما، شورش، انفجار و آتش
سوزی باشد. علاوه بر این نباید در مجاورت فرودگاه، راه آهن، زندان، بزرگراه، استادیوم، پالایشگاه، خط
لوله و مسیر رژه و هر مکانی که میتواند در کار وقفه واردکند باشد .
ساختمان محیط مراکز داده و مراکز کنترل شبکه ها باید به گونه ایی ساخته شده باشدکه بعدها نیاز
به بازسازی و اصلاح نداشته باشد تا درکار وقفه ایی ایجاد نشود .
ساختمان سایتهای کامپیوتری پشتیبان باید از سایتهای کامپیوتری اصلی حداقل حدود 30 تا 50
مایل فاصله داشته باشد.
مراکز داده و مراکز کنترل شبکه ها دو منبع برای تسهیلاتی مانند برق، آب، داده لازم دارد. برق باید از
دوبخش مجزا تامین شود. آب باید از دو لوله مجزا که از زیر زمین و از مکان های مختلف ساختمان
می گذرند تامین شود.
محل مراکز داده و مراکز کنترل شبکه ها نباید با تابلو مشخص شود به گونه ایی که هر رهگذری به
سادگی از محل آن مطلع شود
درختان، تخته سنگ ها و گیاهان می توانند ساختمان مراکز داده و مراکز کنترل شبکه ها را از دید
مخفی کنند. وسایل ایمنی ساده مانند پرچین علاوه بر خاصیت محصور کنند گی می توانند آن را زیبا
نمایند . همچنین هرچه نقاط ورودی ساختمان کمتر باشند کنترل دسترسی بهتر امکان پذیر است.
برای جلوگیری از صدمه ی ناشی از بمبهای ماشینی، تا حد امکان، پارکینگ باید از مراکز داده و
مراکز کنترل شبکه ها دور باشد.
درهای خروج اضطراری نباید از بیرون قابل استفاده باشند و باید در صورت باز شدن از بیرون اعلام
خطر فعال شود.
حفاظت از ماشین آلات (تهویه هوا، دستگاه سرمایشی و ژنراتور و ..) بیرونی سایتهای کامپیوتری در
خصوص دزدی و حساسیت به شرایط محیطی.
ساختمان مراکز داده و مراکز کنترل شبکه ها باید دارای لایه های مختلفی برای تامین امنیت باشد، از
قبیل حفاظ الکتریکی خاردار، دیوار های بتن آرمه، پنجره های محافظت شده، سیستم های شناسایی
حرکات ( detection motion ، ( سیستم دوربین مداربسته و سیستم هویت سنجی بر اساس قرنیه
چشم.
١۶
دارا بودن فضای کافی جهت گسترش مراکز داده و مراکز کنترل شبکه ها و مقاوم در برابر حوادث
طبیعی
مقاوم در برابر حوادث امنیتی مانند آتشسوزی، حملات هوایی، حملات شیمیایی و هستهای، حملات
الکترونیکی، بمبگذاری
نزدیکترین فاصله به Backbone مخابراتی
امکان برخورداری از ارتباطات حداقل 2 منطقه مخابراتی مستقل و متفاوت و امکان برخورداری از
اتصال به 2 شبکه برق مستقل و متفاوت
3 4( -1 -1 -منبع تغذیه و الکتریسیته
دربررسی منبع تغذیه سیستم، دو مسئله مدنظر است. یکی، هموار و همسطح نگهداشتن ولتاژ منبع تغذیه
و پیشگیری و محافظت در برابر موج ناگهانی ولتاژ یا افت شدید در منبع تغذیه و دیگری، خود منبع
تغذیه است. قطع کامل منبع تغذیه وکاهش ولتاژ منبع در یک دوره زمانی طولانی میتواند سبب خاموش
شدن ناگهانی کامپیوترها و از دست دادن دادههای ذخیره نشده شود. همچنین اگر موج ناگهانی ولتاژ یا
افت ولتاژ در منبع تغذیه زیاد باشد، میتواند آسیب های فیزیکی به کامپیوترها و بخش های داخلی آن
وارد کند .
با استفاده از UPS میتوان مشکل هموار نگه داشتن ولتاژ را برطرف کرد.کامپیوترها را به UPS وصل
میکنند، اگر منبع تغذیه اصلی قطع شود، UPS ولتاژ کافی را برای کامپیوترها فراهم میکند تا کاربرها
بتوانند بعد از ذخیره اطلاعات، کامپیوترها را خاموش کنند. اکثر UPSها، سیگنالی (پیغامی) مبنی بر
قطع منبع تغذیه اصلی، به کامپیوترها میفرستند. هرگونه خرابی(قطع) در منبع تغذیه اصلی میتواند،
مشکلات اساسی برای سیستمها و کارایی شان ایجاد کند.برای حل این مساله از روشهای کنترلی زیر
استفاده می کنیم :
نصب و تست UPS و نصب فیلترهای الکتریکی برای فیلتر کردن جهشهای ناگهانی در ولتاژ
نصب کفپوشهایی که در اثر تماس یا مالش روی آن، الکتریسیته ساکن تولید نشود .
رعد و برق
بارهای الکتریکی موجود در هوا (رعد و برق)، هم میتوانند به تجهیزات ضربهی مستقیم وارد کنند و هم
موجی از ولتاژهای بالا را روی خطوط انتقال توان الکتریکی، مبدلها و…، بفرستند که میتواند اثرات
سوء زیادی بر سیستمها داشته باشد. برای حل این مساله از روشهای کنترلی زیر استفاده میکنیم :
نصب Suppressor Surge : که نقش محافظت از تجهیزات الکتریکی در برابر خرابیها و آسیبهای
ناشی از جریانها و ولتاژهای v گذرا (surge ( را دارد. Suppressor Surge دارای گونههای
مختلفی هستند از جمله محافظ DC ،محافظ ولتاژ ACکه بر حسب نیاز میتوان از آنها استفاده کرد .
نصب وتست UPS و نصب وتست مولدهای برق دیزلی
١٧
دور نگه داشتن واسطههای مغناطیسی (سیم مسی) از سازه فلزی ساختمان
در نهایت توصیه میشود برای تجهیزات سیم اتصال به زمین در نظرگرفته شود.
دیوارها- 1 -2( -4 3
استفاده از بتون به ضخامت یک فوت که هم ارزان و هم سدی موثر در برابر عناصر و مواد منفجره است
توصیه می .شود
پرهیز از پنجره
استفاده از پنجره در سایتهای کامپیوتری را به حداقل برسانید. ساختمان بیشتر باید شبیه مخزن و یا انبار
باشدتا ساختمان اداری. در صورت وجود پنجره بهتر است با شبکه فلزی، قفل و سیستم هشدار امن گردد
و علاوه بر این پنجرهها باید به گونه ایی باشند که داخل سایتهای کامپیوتری از بیرون قابل مشاهده
نباشد.
3 4( -3 -1 -خنک سازی ،تهویه هوا و رطوبت
تجهیزات الکتریکی و تجهیزات پردازش اطلاعات از نظر گرما و رطوبت به شرایط ویژه ای برای کار نیاز
دارند. بنابراین باید از دستگاه های تهویه هوایی استفاده نمود که شامل ویژگی هایی نظیرحذف
گرما،کنترل رطوبت، ایجاد جریان هوا، قابلیت اطمینان، قابلیت توسعه و مجهز به سیستم اخطار و
پشتیبان باشند.
سیستم های خنک کننده ی سایتهای کامپیوتری باید به گونه ایی عمل کنند که دمای سایتهای
کامپیوتری را بین تا 21 23 درجه سانتیگراد نگه دارند با رطوبت نسبی بین تا 45 50 درصد. علاوه بر این
یک خنک کننده اضافی برای مواقع ضروری باید در نظر گرفته شود. کانالهای تهویه هوا باید به
آشکارساز حرکتی مجهز شده و در صورت بزرگی اندازه، بهتر است با توری فلزی محافظت شوند.
3 4( -4 -1 -کنترل،تشخیص و پیشگیری از حریق
تشخیص آتش و خاموش سازی آن جزء اولویت های اصلی سایتهای کامپیوتری است. نه تنها آتش بلکه
گرما و دود هم میتوانند به سرعت به تجهیزات الکتریکی صدمه بزنند. از جمله عواملی که میتوانند باعث
شیوع حریق شوند میتوان نگهداری نادرست از مواد آتشزا، کمبود دستگاههای یابنده آتش و دود، نبود
کپسولهای دستی دیاکسیدکربن و سیستمهای اتوماتیک ضد حریق و عدم عایقبندی کابلهای اصلی و
مرکزی را نام برد. برای کنترل و پیشگیری از حریق به صورت زیر عمل میکنیم :
نصب سیستم آشکارگر دود
نصب سنسورهائی در مجراهای ورودی و خروجی سیستمهای تهویه و خنک کننده هوا، تا به محض
احساس کردن چیز غیر عادی (دود) ، سیستم هوا را مسدود کنند .
قرار دادن کلاهک آبپاش قطره ای اتوماتیک (البته باید توجه داشت که خاموش کردن آتش با آب
خود به سیستم ها آسیب می رساند )
١٨
قرار دادن کپسولهای دیاکسیدکربن در نزدیکی تجهیزات و بخشهای قابل احتراق و آموزش افراد
.ها برای استفاده صحیح از کپسول
سیستمهای تخلیه هالون : این سیستم خطر کمتری برای تجهیزات دارد و از لحافظ تنفسی، نسبت
به دیاکسیدکربن، خطر کمتری برای پرسنل سازمان دارد اما توسط سازمان محیط زیست به خاطر
مضر بودن برای لایه ازن ممنوع شده است.
3 4( -5 -1 -استفاده از سیستمهای نظارتی
در نظر گرفتن سیستم های نظارتی و دوربین های حفاظتی برای آگاهی از وجود مشکل در راستای حل
هرچه سریعتر آن بسیار ضروری است. با سیستمهای مانیتورکنندهی سایت میتوان برق، UPS ،
/دما رطوبت، تشخیص نشتی و ورود بدون اجازه را نیز مانیتور کرد. بهتر است در کلیه نقاط حساس
دوربین نصب شود و تصاویر ضبط شده و مرتبا کنترل شوند .
کاذب کف قاب- 1 -6( -4 3
کف کاذب مجموعهایی از قاب های کاذب به ابعاد panels thick” 16/7 1 & square” 24 است که
بالاتر از سطح زمین قرار می گیرند. استفاده از این کف ها به دو جهت می باشد. اول برای توزیع مرتب و
منظم سرما بین سرور ها و دیگر جلوگیری از سیل و خسارات ناشی از بالا آمدن آب. دیگر مزایای آن
نصب سنسور های حساس به آتش سوزی و همچنین نصب دستگاه جلوگیری از برق گرفتگی ESD
(Discharge Shock Electric (می باشد. علاوه بر این ازکف کاذب میتوان برای سیستم های تهویه
هوا وسیستم های انتشاری نیز استفاده کرد. سیستم تهویه و کنترل هوا در زیر قابهای کف کاذب قرار
میگیرند که به سادگی قابل معاوضه هستند و امکان کابل کشی سریع و مدیریت تغییر بدون هیچ وقفه-
ایی را فراهم میکند. قابهای کف در هر زمان که لازم باشد قابل جاگذاری دوباره هستند .
3 4( -7 -1 -استفاده از امنیت فیزیکی لایه ای
نخستین ورودی ساختمان باید توسط نگهبان محافظت شود و روالی برای ورود درنظر گرفته شود. در
لایه ی بعدی بخش کارمندان باید از بخش مهمانان مجزا شود. هر بازدید کننده باید کارت مخصوص
بازدید داشته باشد و توسط یک کارمند همراهی شود. ورود به بخش اصلی سایتهای کامپیوتری باید
بر اساس تصدیق هویت دو عاملی (به عنوان مثال استفاده از کارت به علاوه کلمه عبور)صورت پذیرد .
دیتاسنتر به طور 24 ساعته باید دارای پرسنل حراستی برای حفظ ایمنی سرورها و تجهیزات باشد .
هر یک از درهای بکار گرفته شده در قسمت های مختلف تنها با استفاده از کارت های مغناطیسی
تایید هویت قابل بازگشایی باید باشد. که همگی نیز توسط پرسنل حراست کنترل می گردند .
دسترسی به کلیه سرورها فقط محدود به پرسنل دیتاسنتر بوده و کلیه پرسنل از نظر سوابق کاملاً
مورد تحقیق قرار می گیرند.
١٩
3 4( -8 -1 -نگهداری نسخههای پشتیبان در مکانی امن
پس از تهیه نسخه های پشتیبان(مانند نوار، لوح فشرده، دیسکت) آنها را در جای امنی به دور از
دسترسی غیر مجاز قرار دهید .
سیستمهای پشتیبانگیری، از اطلاعات در فواصل زمانی مشخص بر طبق آخرین تکنیکهای موجود
نسخههای پشتیبان تهیه میکنند.
فیزیکی دسترسی کنترل- 1 -9( -4 3
برای پیادهسازی صحیح سیستم کنترل دسترسی فیزیکی باید دو کنترل زیر را در نظر گرفت :
− کنترل پیشگیرانه:
کنترل پیشگیرانه سعی در جلوگیری ازدسترسی و ورود افراد وپرسنل غیر مجاز به سایتهای کامپیوتری
وهمچنین حفاظت در برابر حوادث و رخدادهای طبیعی ومحیطی دارد. از موارد حائز اهمیت در این
کنترل میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
(اثر انگشت، شبکیه یا عنبیه چشم، صدا، چهره و شکل هندسی دست، و DNA و نمونه امضاء )
(عمود بر هم): این سیستم روش بسیار خوبی برای جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز،پشت سر افراد
مجاز است )
− کنترل آشکارساز:
کنترل آشکارساز سعی در تشخیص و تعیین حوادث غیرمترقبه، بعد از رخداد آن دارد. مواردی را که در
کنترل امنیتی آشکار ساز میتوان مد نظر قرار داد عبارتند از: تشخیص حرکات و جنب و جوش (دوربین
های مداربسته ی پیشرفته دارای ویژگیهایی همچون دید در شب و تجهیزات مربوط به تشخیص جنب و
جوش و حرکت هستند که به کاربر اجازه میدهد با مشاهده هرگونه حرکت سیستمها را به حالت هشدار
ببرد )
تشخیص دود وآتش
سیستم های مراقبت بصری و هشداردهنده های الکترونیکی
3 4( -2 -ارائه یک مدل از طراحی شبکه ارتباطی امن
معماری معرفی- 2-1( -4 3
١
[9] CISCO شرکت SAFE
شرکت CISCO یک نوع معماری امنیتی به نام SAFE طراحی نموده است که یک چارچوب برای طراحی
و پیاده سازی سایتها بصورت امن می باشدو در اصل یک رهیافت امنیتی بـرای طراحـی سـایت شـبکه
ایمن است.این معماری یک برنامه کاری برای ایمن سازی شبکه ها می باشد و فـرض بـر ایـن اسـت کـه
آزمایشگاه تخصصی امنیت شبکه از این معماری اسـتفاده کنـد .ایـن معمـاری بـر حمـلات کـامپیوتری و
روشهای کاهش آنها تاکید دارد. طراحی امن (PRINT BLUE SAFE (سیسکو در واقع رهیافت لایه ای را
١
Secure Architecture For Enterprises (SAFE)
٢٠
برای برقراری امنیت در شبکه ارائه می نماید بطوریکه خرابی یک سیستم منجر به مخـاطره اف تـادن کـل
شبکه نمی شود. این معماری با تجهیزات عملیاتی شبکه های عظیم امروزی رابطه نزدیکـی دارد و نـوعی
معماری امنیتی است که می باید از حملاتی که پارامترهای منابع شبکه را تحت تاثیر قرار می دهد، جلـو
گیری کند. اهداف این معماری به ترتیب اولویت عبارت است از :
– 1 امنیت و کاهش حملات بر اساس سیاستگزاری
– 2 پیادهسازی امنیت در سراسر زیرساخت
– 3 مدیریت و گزارشگیری امن
– 4 احراز هویت و تفویض اختیار به کاربران و مدیران در مورد منابع حیاتی شبکه
– 5 تشخیص نفوذ برای منابع و زیر شبکه های حیاتی
– 6 پشتیبانی از برنامه های کاربردی شبکه ای ایجاد شده
در شکل 3-3 مدل ارائه شده توسط شرکت سیسکو از یک شبکه سازمانی نشان داده شده است.همانگونه
که در شکل مشخص گردیده، این شبکه از سه بخش تشکیل گردیده است که عبارتند از :
– بخشی که در درون خود سازمان یا شرکت قرار داشته و فقط با قسمتهای داخلـی شـرکت در ارتبـاط
است و با Campus Enterprise نشان داده شده است.
– بخشی که ارتباط شرکت با خارج از آن را برقرار می کند و Edge Enterprise نامیده می شود.
– فراهم کنندگان خدمات ارتباطی که سازمان از طریق آنها با خارج از موسسه، بـه ویـژه اینترنـت
ارتباط برقرار می کند و اصطلاحĤ به آن Edge SP گفته می شود.
شکل : 3 -3 مدل ارائه شده توسط شرکت سیسکو از یک شبکه سازمانی
معماری SAFE از یک راهکار ماجولار برای ایمنسازی یک سایت بهره میگیرد.این راهکار دو مزیت دارد :
– 1 به معماری اجازه آدرسدهی رابطهای ایمن بین بلوکهای مشغول به کار را میدهد.به عبـارتی اجـازه
می دهد که این معماری، ارتباط امنیتی بین اجزای کارکردی شبکه را نشان دهد .
– 2 امکان ارزیابی و پیادهسازی امنیت به صورت ماجول به ماجول را به طراحان میدهد.
بلوک دیاگرام این معماری در شکل 4-3 نشان داده شده است.
٢١
شکل : 4 -3 بلوک دیاگرام معماری SAFE
شکل فوق شمایی از ماجولها در هر محیط مشغول به کار را نمایش می دهد. هر یک از ماجولهای
وظایف مشخصی را در سایت اجرا می کنند ونیازهای امنیتی خاصی دارند که عبارتند از:
ماجول management : هدف اصلی این ماژول تسهیل مدیریت امنیت همهی device ها و host ها
در سایت می باشد .
ماجول core : این ماجول ترافیک شبکه را کنترل می .کند
ماجول building : SAFE این ماجول را به عنوان بخش وسیعی از سایت که شامل ایسـتگاههای کـاری
کاربران نهایی است، تعریف میکند. هدف این بخش فراهم کردن سرویس برای کاربران نهایی میباشد .
ماجول server : این ماجول به سرویسدهندگان و کاربران سرویسدهی می .کند
ماجول distribution Edge : هدف این ماجول اتصال بخشهای مختلف در سایت است .
ماجول internet corporate : این ماجول اتصال کاربران داخلی را به سرویسهای اینترنت ودسترسـی
کاربران را به اطلاعات سرورها فراهم میکند .
SAFE معماری های ویژگی- 2-2( -4 3
-معماری SAFE نوعی معماری امنیتی است که باید از بیشتر حملاتی که بر منابع با ارزش شـبکه تـاثیر
گذارند جلوگیری کند. بنابراین حملاتی که از اولین خط دفاعی عبور کرده یا از داخل شبکه سرچشـمه
می گیرند باید به دقت شناسایی و سریعĤ جلوی آنها گرفته شود تا تĤثیر آنها بر بقیه شـبکه بـه حـداقل
برسد، ضمن اینکه شبکه باید به ارائه خدمات حیاتی مورد انتظار کاربران ادامه دهد .
1معماری SAFE قابل ارتجاع
است و این خاصیت ارتجاعی شامل افزونگـی فیزیکـی اسـت تـا در برابـر
2 خرابی یک دستگاه، چه از طریق پیکربندی اشتباه
، اشکال فیزیکی یا حمله به شبکه محافظت نماید .
-معماری SAFE مقیاس پذیر است، بدین معنا که با رشد ابعاد شبکه خود را وفق می دهد.
١
Resilient
٢
Misconfiguration
یک برنامه کاری برای داشتن یک امنیت مناسب برای شبکه اسـت، در عـین حـال کـه
انتخاب بین دو مورد زیر یک انتخاب حیاتی به شمار می رود :
استفاده از یک وسیله تخصصی که فقط همان کارکرد که در داخل دستگاه قرار داشته باشد .
استفاده از یک وسیله تخصصی که فقط همان کارکرد خاص را داشته باشد .
در مـوارد حیـاتی معمـولآ از یـک دسـتگاه
به عنوان مثال می توان در یک روتر از یک IOS استفاده کرد کـه نـرم افـزار
ولی اگر حیاتی باشد، بهتر است از یک دیواره آتش در کنار یک روتر ساده
پدافند غیر عامل ، نحوه چیدمان ساختار شبکه می باشـد بـه گونـه ای ه کـ
کمترین آسیب پذیری را از ناحیه حملات کامپیوتری، هکر ها و دسترسی های غیر مجـاز داشـته باشـد .
ایت بایـد محـدودیتهایی در سـطوح مختلـف، اعـم از
بدین منظور باید از دیوارهای آتش با چیدمان و ترتیبـی کـه در
تدبیر دیگری که به عنوان تدبیر سخت افزاری مـی تـوان
ر سلسله مراتبی برای برقراری ارتباط در شبکه ها می باشد. مزیت استفاده از
[1
دیوارهای آتش مورد نیاز برای ایجاد پدافند غیر عامل در شبکه
١
Tier zero
٢
Backbone
٢٢
SAFE یک برنامه کاری برای داشتن یک امنیت مناسب برای شبکه اسـت، در عـین حـال کـه
شبکه باید عملکرد خوبی از خود نشان دهد.
در اعمال کارکردهای امنیتی برای شبکه، انتخاب بین دو مورد زیر یک انتخاب حیاتی به شمار می رود
استفاده از یک وسیله تخصصی که فقط همان کارکرد که در داخل دستگاه قرار داشته باشد
استفاده از یک وسیله تخصصی که فقط همان کارکرد خاص را داشته باشد
این انتخاب بستگی به عمق مورد انتظـار از آن کـارکرد دا . رد در مـوارد حیـاتی معمـولآ از یـک دسـتگاه
جداگانه استفاده می شود. به عنوان مثال می توان در یک روتر از یک
دیوار آتش را هم با خود دارد. ولی اگر حیاتی باشد، بهتر است از یک دیواره آتش در کنار یک روتر ساده
استفاده نمود .
نحوه چیدمان پیشگیرانه پدافند غیر عامل
چیدمان پیشگیرانه پدافند غیر عامل ، نحوه چیدمان ساختار شبکه می باشـد بـه گونـه ای
کمترین آسیب پذیری را از ناحیه حملات کامپیوتری، هکر ها و دسترسی های غیر مجـاز داشـته باشـد
جهت تعریف مراحل دسترسی به قابلیتهای یک سـ ایت بایـد محـدودیتهایی در سـطوح مختلـف، اعـم از
کاربری، ارتباطی و اطلاعاتی ایجاد نمود. بدین منظور باید از دیوارهای آتش با چیدمان و ترتیبـی کـه در
نمایش داده شده است استفاده نمود.تدبیر دیگری که به عنوان تدبیر سخت افزاری مـی تـوان
ایجاد نمود، استفاده از ساختار سلسله مراتبی برای برقراری ارتباط در شبکه ها می باشد
2 یا ستون فقرات 1 ساختار سلسله مراتبی ایجاد لایه صفر
می باشد.[1
شکل : 5-3 دیوارهای آتش مورد نیاز برای ایجاد پدافند غیر عامل در شبکه
شبکه باید عملکرد خوبی از خود نشان دهدمعماری SAFE
در اعمال کارکردهای امنیتی برای شبکه،
1 (استفاده از یک وسیله تخصصی که فقط همان کارکرد که در داخل دستگاه قرار داشته باشد
2 (استفاده از یک وسیله تخصصی که فقط همان کارکرد خاص را داشته باشد
این انتخاب بستگی به عمق مورد انتظـار از آن کـارکرد دا
جداگانه استفاده می شود
دیوار آتش را هم با خود دارد
استفاده نمود
3 4( -3 -نحوه چیدمان پیشگیرانه
منظور از چیدمان پیشگیرانه
کمترین آسیب پذیری را از ناحیه حملات کامپیوتری، هکر ها و دسترسی های غیر مجـاز داشـته باشـد
جهت تعریف مراحل دسترسی به قابلیتهای یک سـ
کاربری، ارتباطی و اطلاعاتی ایجاد نمود
شکل 5-3 نمایش داده شده است استفاده نمود
ایجاد نمود، استفاده از ساختا
ساختار سلسله مراتبی ایجاد لایه صف
٢٣
3( -5 تدابیر منطقی پدافند غیر عامل
در این قسمت دو راهکار مهم برای ایجاد بالاترین ایمنی پدافندی باید مد نظر قرار گیرد .
1 راهکار اول: مدیران شبکه ها و استفاده کنندگان از نرم افزار ها، باید اقـدام بـه تهیـه نسـخه اصـلی
نـرم
2 افزارها نمایند و از نرم افزارهایی که قفل آنها شکسته شده
و دارای مجـوز نمـی باشـند بـه هـیچ عنـوان
استفاده ننماین . د بنابراین نسخه اصلی نرم افزار ها باید مستقیمĤ از شرکت تولید کننده نرم افزار یا نماینده
قانونی آنها خریداری گردد. این امر باعث می شود هزینه تهیه نرم افزار ها بالاتر رود ولـی در عـین حـال
مزایایی دارد که در ذیل آورده شده اند.[15[
1 -عدم وجود ویروس و کرمهای کامپیوتری و یا هر گونه برنامه مخرب و خطا در نرم افزار تهیه شده .
-2 پشتیبانی نرم افزار از جانب شرکت فروشنده به لحاظ به روز در آمدن
3
در مقابل تهدیدات خـارجی و حمـلات
 
 
منبع اصلی و دانلود متن کامل 

دانلود همه پایان نامه ها با موضوع بانکداری اینترنتی

دانلود همه پایان نامه ها با موضوع بانکداری اینترنتی
لیست برخی از پایان نامه ها در رابطه با این موضوع  که متن کامل آنها با فرمت ورد داخل سایت ما موجود است :
 

پایان نامه بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی و توانمندسازی کارکنان
پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس تهران
پایان نامه تعیین تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی کارکنان بانک پاسارگاد
پایان نامه بررسی عوامل تاثیرگذار در استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی: تلفیق مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده
پایان نامه بررسی تاثیر فرایند مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان  بانک ملی کاشان  با بهره گرفتن از روش  Topsis
پایان نامه تأثیر انواع هوش مدیران بر توانمندسازی کارکنان
پایان نامه تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایت و وفاداری
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی
پایان نامه بررسی رابطه  بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان
دانلود پایان نامه ارشد:تعیین تأثیر انگیزش بر توانمندسازی کارکنان
پایان نامه ارشد : شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی استراتژی های توسعه منابع انسانی و میزان تاثیر آنها بر توانمندسازی کارکنان
پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک
دانلود پایان نامه ارشد:رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان
دانلود پایان نامه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان
پایان نامه رشته مدیریت: بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی: بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران
پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان
پایان نامه رشته مدیریت : بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

لینک مربوط به لیست تمام پایان نامه های رشته مدیریت
 

دانلود همه پایان نامه ها با موضوع توانمندسازی کارکنان

توانمندسازی کارکنان
در گذشته نه چندان دور، سرعت تغییرات در زندگی و مدیریت ها کند وساده بوده است. مشکلات و مسایل مربوط به مدیریت وسازمان مسائلی نظیر، چگونگی کنترل هزینه ها، بررسی چرایی تولید محصولات با کیفیت پایین، چگونگی حضور در بازارها و شکست در مقابل رقبای کاری پیش روی مدیران سازمانها قرار گرفت. اما یکی از مسائلی که بسیاری از متخصصان علم مدیریت نظریه های متنوعی درباره آن عرضه کرده اند، مسئله توجه به منابع انسانی در سازمان از تمام ابعـــاد می باشد.
امروزه بسیاری از مدیران ارشد سازمانها بر این باور هستند که نیروی انسانی آنها سرمایه های واقعی در سازمان هایشان هستند. اما با مطالعه ای ساده می­توان پی برد که چندان بر این اعتقاد خود پایبند نیستند. در یک بنگاه کوچک توجه به نیازهای نیروهای انسانی از شاخصهای مهم آن بنگاه است. اگر نیازهای عاطفی، مادی و ارتباطاتی نیروی انسانی را محور اصلی این مطلب قرار دهیم، یکی از نیازهای اساسی کارکنان در سطح سازمانها، نیاز به آموزش است،‌ چرا که برخلاف گذشته سرعت تغییرات در سازمانها و مدیریتها بسیار سریع و پیچیده شده است و این پیچیدگی و سرعت باعث    می شود تا نه تنها کارکنان صف بلکه نیروهای ستادی نیز که شامل مدیران در تمام سطوح می شود به امر آموزش مستمر خود توجه جدی نمایند و خود را با شرایط و تغییرات جاری در دنیای امروز تطبیق دهند. در دنیای امروز تغییرات سریع اتفاق می افتد که غیر قابل پیش بینی می باشد.
 
انسان، خلیفه الهی در زمین بوده و مسجود ملائک و فرشتگان است. نیروی انسانی به عنوان مهمترین رکن در پیشبرد امور جامعه و هم چنین مؤثرترین رکن تحولات آن از اهمیت والایی برخوردار است. روند سریع تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع لزوم افزایش مهارت و تخصص نیروی انسانی را ایجاب می نماید، انسانی که با بهره گیری از استعداد، تخصص و مهارتهای خود در راه تحقق اهداف جامعه از راه عرضه خدمات بهتر و تولید بیشتر اعتقاد بنیادی داشته باشد وقتی که     به­عنوان عضوی از یک سازمان قرار می گیرد سازمان را جدا از نظام اجتماعی نمی داند و آن سازمان را در جهت منافع اجتماعی می داند. در هر سازمان منابع مادی را می توان با استفاده از فنون و روشهای جدید به صورت بهتری به کار گرفت، لکن استفاده بهتر از منابع انسانی مستلزم ابتکار و پیروی از فلسفه مناسبی است. زیرا افراد بشر دارای احساس، عاطفه، قدرت تفکر، اندیشه، شعور، نطق و منزلت انسانی می باشند و برخلاف مواد و اشیاء از خود واکنش نشان می دهند.
نیروی انسانی متعهد، متخصص و کیفی در یک سازمان با کردار و اعمال خویش و اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی به موقع، می تواند باعث جلوگیری از زیان های مادی و رشد وتعالی سازمان گردد. زیانهای مادی را به زودی جبران و تأمین می کند، در واقع همواره برای سازمان ارزش اضافی و ثروت و فایده ایجاد می نماید و بر خلاف ماشین، کارایی یا راندمان او در پرتو آموزش و بهسازی و ایجاد انگیزش، بیشتر از یک می شود. برعکس نیروی انسانی غیر متعهد، غیر کارآمد و ناآگاه ممکن است با تصمیمات و اعمال غلط خود بر دشواریها و زیانهای غیر قابل جبران به سازمان بیفزاید(کاظمی،1380). بلیک و موتون[1]جایگاه خاصی برای انسان قائل هستند و می گویند که سازمان اجتماعی جمع انسانهاست. هرسی و بلانچارد[2]، ضمن تأیید سخن بلیک و موتون می گویند بدون انسانها سازمان اجتماعی تشکیل نمی شود و میان همه نیروها و عواملی که در سازمان وجود دارند، هیچ کدام اهمیتی به اندازه انسان ندارد و هیچ یک نمی تواند جای انسان را بگیرد، هر زیانی که از فقدان سایر اجزاء به سازمان وارد شود قابل جبران است، ولی ضرر از دست دادن نیروی انسانی قابل جبران نیست و یا حداقل درکوتاه مدت قابل جبران نمی باشد و هیچ تغییری را بدون پشتیبانی نیروی انسانی امکان پذیر نمی دانند (میرکمالی ،1383 ص16) .
 
تعاریف زیادی از آموزش عرضه شده است که به بخشی از آنها در این مبحث می­پردازیم. ایتلینگ[3] (1993) آموزش را یادگیری دانش، مهارت­ها و نگرش­ها تعریف کرده و بیان می­دارد که مهمتر از همه، چگونه یاد گرفتن است و یادگیری فرایندی است که دانش و رفتار را از طریق آموزش و تجربه، تغییر می دهد. کارپیشه (1383) آموزش را مجموعه ای از فعالیت های پیوسته و دارای تأثیرمتقابل دانسته که آموزشگر به کمک فنون آموزش و وسایل دیداری و شنیداری، نتایج خاص از پژوهش و تجربه ها را در قالب برنامه های آموزشی به فراگیران خود انتقال می دهد.
مفتخر (1375) آموزش را عبارت از تغییر و بهبود در دانش یا شناخت، مهارت و نگرش به شکلی که موجب افزایش کارآیی، بهره وری و توانائی انجام کار بهتر و سریعتر، با عنایت به اهداف و راهبرد کلان سازمان و نظام ارزشی و فرهنگ سازمانی شود، می­داند. سید جوادین (1383) آموزش را انجام یک سلسله عملیات مرتب، منظم و پشت سر هم، پیوسته و با هدف یا اهداف مشخص و معین می داند. آموزش فرایندی است که طی آن ، فرد مهارتهای مورد نیاز برای انجام یک عمل یا وظایف یک شغل را کسب می کند یا این مهارتها در او توسعه می یابد (ساعتچی ، 1379 ، ص 172).
“آموزش کارکنان فرایندی است برای سازگاری افراد با محیط متحول سازمانی و در نتیجه انطباق سازمان با محیط بیرونی” (بزاز جزایری ،1379،ص 108). نیروی انسانی جذب شده در سازمان به منزله یک ماده خام در اختیار مدیریت است و در صورتی طبق یک نظام آموزشی صحیح، مطابق و منطبق با اهداف سازمان تحت تعلیمات و کارآموزی لازم قرار گیرد، توسعه پیدا کرده و بارور می­گردد. در واقع در کوره آموزش، به انسان همچون فلز گداخته، شکل دلخواه داده می­شود و در پرتو آموزش روح انسان از زنگارها، آلودگی ها، ناپاکی ها و جهالت زدوده و صیقل می یابد.
همان گونه که جوامع بشری از سنتی بودن به صنعتی شدن و به سوی فراصنعتی شدن گام بر می دارند علوم و فنون و تکنولوژی هم رو به تکامل، دگرگونی و پیشرفت است. به موازات این تغییرات است که اهمیت لزوم و خواص آموزش بیش از پیش ملموس گشته تا حدی که برخی از صاحبنظران در اهمیت آموزش می گویند آموزش در حقیقت خود مدیریت است بدین معنی که بدون آموزش کارکنان، پایه مدیریت هم متزلزل می شود و فرو خواهد ریخت. آموزش کارکنان یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر است که باید بطور مستمر با مجموع فرایندهای مدیریت مورد توجه قرار گیرد، تا سایر فعالیتهای مدیریت مفید واقع شود. آموزش در حقیقت یکی از راههای اصولی و منطقی هدایت تلاشهای کارکنان در سازمان است و باعث بکارگیری استعدادهای نهفته، بکار اندازی قدرت تخیل و بوجود آمدن حس انعطاف پذیری فکری لازم در کارکنان خواهد شد.
گلن استالن[4] معتقد است که “آموزش ابزار مدیریت است و اصولاً آموزش و مدیریت جزء جدانشدنی یکدیگرند” . مدیر در برابر آموزش به همان اندازه مسئول است که در تنظیم و تهیه بودجه سازمان، مدیریت می تواند و باید با تأکید بر آموزش و همکاری در زمینه های آموزش اهمیت آن را مسجل و محرز نماید و حمایت لازم را از این امر به عمل آورد. تایلر[5]می گوید “کارکنان را باید بر اساس روشهای علمی انتخاب کرد و بر همین اساس آموزش داد تا برای انجام وظایفی که به ایشان محول شده است آماده شوند، نه آنکه خود مسئول انتخاب شغل و پرورش استعدادشان باشند”.پیکورز[6]و مایر[7] اهمیت امر آموزش را چنین بیان کردند “آموزش خوب ، عدم رضایت شغلی و دوباره کاری را به مقدار زیاد کاهش داده و کارکنان را یاری می دهد که با تمام ظرفیت خود کار کنند ، هم چنین معتقدند هدفهای مهم تحقق نمی یابد مگر اینکه تمام سلسله مراتب سازمان، که از مدیر اجرایی آغاز می شود تا رده پایین، به اهمیت مسئله آموزش آگاه باشند و از طرف دیگر، کارکنان نیز آموزش را جهت پیشرفت و تکامل خود بپذیرند.
 
به عبارت دیگر آموزش هنگامی مفید خواهد بود که کارکنان بخواهند یاد بگیرند و سرپرستان بخواهند یاد بدهند”. پل لانگران[8] نیز بر این اعتقاد است که در زمان ما آموزش یکی از عوامل نوسازی است و تعلیم و تربیت وسیله ای قوی برای جمع آوری دانش و سازش با محیط است (سید جوادین، 1383).
آموزش و توسعه منابع انسانی در نظام مدیریت منابع انسانی، نه تنها در ایجاد دانش و مهارت ویژه در کارکنان نقش به سزایی دارد بلکه باعث می‌شود که افراد در ارتقای سطح کارآیی و اثربخشی سازمان سهیم باشند و خود را با فشارهای متغیر محیطی وفق دهند. از آنجا که حدود 70 درصد از منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می‌دهد، تأمین این سرمایه انسانی مستلزم فعالیتهای آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی است؛ چرا که منابع انسانی پس از کسب آموزشهای لازم توسعه می‌یابد و با این توسعه و پرورش، می‌تواند هدفهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را مشخص سازد و در نتیجه عملکرد سازمان را بهبود بخشد.
هم‌چنین با اعتقاد راسخ به اینکه نقش کیفی نیروی انسانی، که در پرتو آموزش و گسترش سیستم حفظ و نگهداری و بهسازی این عنصر اساسی تحقق خواهد پذیرفت، آموزش، عامل اصلی افزایش بهره‌وری و در نهایت تحقق فرایند توسعه به‌شمار می‌رود. در این مرحله از تکامل اجتماعات بشری، که دستاوردهای علوم و فنون، عرصه‌های گسترده‌ای از حیات اجتماعی نوع بشر را فرا گرفته است، کیفیت و میزان توانمندی علمی و تخصصی و مهارتهای رفتاری «نیروی انسانی» هر سازمان حتی هر جامعه معیار اصلی داوری و شاخص عمده توان آن سازمان و جامعه در پیمودن راه بغرنج و پرپیچ و خم فرایند توسعه است. بنابراین آموزش و بهسازی منابع انسانی باعث بینش و بصیرتی عمیق‌تر، دانش و معرفت زیادتر و توانایی و مهارت بیشتر نیروی انسانی در سازمان برای اجرای وظایف و مسئولیت های شغلی می‌شود و در نتیجه موجب دستیابی به هدفهای سازمانی و نظام مدیریت منابع انسانی با کارآیی و اثربخشی بهتر و بیشتر می‌گردد. باید گفت که امروزه هیچ سازمانی نمی‌تواند بدون آموزش، بهبود و توسعه یابد (جعفری قوشچی، 1381).
اهمیت آموزش کارکنان در سازمان ها به حدی است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور قانونی درباب تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به تصویب رساند و کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را مکلف کرد تا با مقررات این قانون نسبت به آموزش کارکنان خود اقدام نماید ( فصل چهارم، ماده 44 قانون استخدامی کشور). یا در برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور آمده است که:       ” نظام ارتقای کارکنان و استفاده از مزایای مادی و معنوی باید موکول به گذراندن دوره های آموزش کاربردی برای مشاغل اداری و تخصصی گردد” (پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1368).
[1]– Blake and Mouton
[2] – Hersey and Blanchard
[3] – Etling
[4]-Gelen  Estallen
[5]– Tyler
[6]-Pigors
[7] – Myers
[8] -Paul Langran
لیست برخی از پایان نامه ها در رابطه با این موضوع  که متن کامل آنها با فرمت ورد داخل سایت ما موجود است :
 

پایان نامه بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی و توانمندسازی کارکنان
پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس تهران
پایان نامه تعیین تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی کارکنان بانک پاسارگاد
پایان نامه بررسی تاثیر فرایند مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان  بانک ملی کاشان  با بهره گرفتن از روش  Topsis
پایان نامه تأثیر انواع هوش مدیران بر توانمندسازی کارکنان
پایان نامه بررسی رابطه  بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان
دانلود پایان نامه ارشد:تعیین تأثیر انگیزش بر توانمندسازی کارکنان
پایان نامه ارشد : شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی استراتژی های توسعه منابع انسانی و میزان تاثیر آنها بر توانمندسازی کارکنان
پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
پایان نامه رشته مدیریت: بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا
پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان
پایان نامه رشته مدیریت : بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

لینک مربوط به لیست تمام پایان نامه های رشته مدیریت
 

پایان نامه ها درباره سودآوری بانک ‌ها

از نظر آدام اسمیت[1]، سود، درآمد مشتق از سرمایه است که آن را به اشتغال درآورده یا مدیریت آْن را بر عهده گرفته است. آدام اسمیت، دلپذیر بودن و نبودن شغل و خطر یا امنیت آن را دو عامل موثر بر سود می‌داند و معتقد است، سود جزء متغیرهای پرنوسان است تا حدی که شخصی که یک کار اقتصادی دارد، قادر نیست همواره با اطمینان بگوید که میانگین سود سالیانه‌اش چقدر است. در واقع، سود نه تنها سال به سال دچار تغییر می‌شود بلکه روز به روز، ساعت به ساعت تغییر می‌کند. بنابراین، تعیین میانگین سود کلیه کارهایی که در کشور انجام می‌شود کار دشواری خواهد بود و قضاوت در مورد اینکه سود دوره قبل و یا دوره‌های قبل با هر درجه از دقت چقدر است، غیر ممکن است. آدام اسمیت همچنین در تعریف سود به اصطلاح افزایش ثروت اعتقاد دارد (صبائی،15:1390).
مارشال[2] نیز با تبعیت از اسمیت، سود را به مفهوم یا تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب و کار دارد، مرتبط می‌داند. برای مثال، آدام اسمیت و مارشال هر دو سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و همچنین سرمایه فیزیکی و سود را از یکدیگر تفکیک و بر تحقق سود تاکید نمودند و آن را دلیلی برای ضرورت شناسایی (ثبت) سود دانستند.
بامول[3] با مطالعات پیگیر خود در مورد رفتار انحصارات چند جانبه به این نتیجه رسید که تنها هدف موسسات صنعتی غول پیکر به حداکثر رساندن سود نیست، بلکه آنها اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند. یکی از آن اهداف، صرفه‌نظر کردن از حداکثر سود در یک سال است و برای دستیابی به آن می‌کوشند تا در چندین سال دارای میانگین سود ثابت باشند. به علاوه، از نظر بامول، بنگاه‌های تولیدی بزرگ به جای حداکثر رساندن سود خود، می‌کوشند تا درآمد کل ناشی از فروش خود را به حداکثر برسانند. در چنین شرایطی یک حداقل سود که از طرف بنگاه مذکور در نظر گرفته شده، به حداکثر می‌رسد و حجم فروش نیز به بالاترین حد خود می‌رسد (انصاری،27:1391).  
همچنین این اقتصاددان معتقد است که چون در واحدهای بزرگ تولیدی کسانی که آنها را اداره می‌کنند مالکان آنها نیستند و همچنین در این واحدها حاکمیت از مالکیت جدا شده است، لذا هدف یک واحد بزرگ تولیدی به جای حداکثر رساندن سود یا فروش، به حداکثر رساندن رفاه مدیران است. برای مثال مدیران از سود می‌کاهند تا به وسعت واحد تولیدی بیافزایند و از این طریق حقوق و مزایای بیشتری طلب کنند و حتی ممکن است که مدیران یک واحد تولیدی بزرگ، سود را در صورتی به حداکثر برسانند که مطمئن باشند از این بابت درآمدشان افزایش می‌یابد.
فیشر و لیندال[4] نیز در مورد ماهیت مفهوم اقتصادی سود نظراتی بیان نمودند. فیشر، سود اقتصادی یک سلسله رویدادها که به حالت‌های مختلف لذت بردن از سود روانی، سود واقعی و سود پولی مربوط می‌شود، تعریف می‌نماید. لیندال مفهوم سود را در قالب سود تضمین شده (بهره) و افزایش مستمر کالاهای سرمایه‌ای در طول زمان بیان می‌کند. این دیدگاه باعث شده است تا سود اقتصادی در قالب مصرف به علاوه پس‌انداز که انتظار می‌رود در طی یک دوره زمانی مشخص به وجود آید، مطرح شود.(شهباززاده،16:1391)
هیکس[5]، تئوری سود اقتصادی را ارائه نمود که می‌توان آن را بدین صورت تشریح نمود که سود عبارت است از حداکثر مبلغی که یک شخص می‌تواند طی یک دوره زمانی مشخص به مصرف رساند به طوری که ثروت او در پایان دوره همان ثروت اول دوره باشد. تعریف هیکس، بر جنبه فردی سود تاکید دارد، اما این مفهوم را می‌توان به عنوان مبنایی برای تعیین سود تجاری با عوض کردن واژه‌ی مصرف کردن با توزیع کردن در نظر گرفت. بنابراین، سود تجاری تغییر خالص دارایی‌ها در نتیجه فعالیت‌های تجاری در طول دوره‌ی حسابداری خواهد بود. به عبارت دیگر، سود تجاری تغییر خالص دارایی‌ها به استثنای سرمایه‌گذاری‌های مالکان و توزیع سود بین آن‌ها است. لازم به ذکر است که این مفهوم تعیین سود از سوی حسابداران با عنوان حفظ سرمایه نام گرفته است.(صبائی،35:1390)    
وود[6] در سال 1975 نظریه کرانه بلندمدت سود را معرفی و براساس این نظریه سود درآمدهای غیرتجاری منهای بهره قابل پرداخت منهای مالیات و هزینه‌های استهلاک تعریف کرده است. وود بیان می کند که یک واحد تولیدی متعارف در اقتصاد سرمایه‌داری به هدف افزایش فروش دست یافته است و باید بر انباشت دارایی‌های ثابت تمرکز یابد و سرمایه گذاریهای لازم را در این زمینه انجام دهد. اما نکته قابل توجه نظریه مذکور نحوه تامین مالی واحد تولیدی برای رسیدن به هدف فوق است که در این خصوص با توجه به مشاهدات واقعی و عملی، سود انباشته شده از گذشته منبع اصلی تامین مالی برای این نوع سرمایه‌گذاری است. در واقع، بحث اصلی نظریه مذکور آن است که میزان سودی که یک واحد تولیدی تصمیم دارد به آن دست یابد، به وسیله میزان سرمایه‌گذاری که قرار است انجام شود، تعیین می‌شود. بدیهی است که محدودیت‌هایی که از نظر واحد تولیدی برای میزان سرمایه‌گذاری مورد دلخواه آن وجود دارد، برای مثال رقابت سایر واحدهای تولیدی، گسترش و توسعه فروش و توانایی کسب سود بنگاه را محدود می‌کند. اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که منفعت مورد نظر در یک واحد تولیدی به وسیله هزینه سرمایه‌گذاری مورد نظر تعیین می‌شود (شهباززاده،20:1391).
[1]. Adam Smith 
[2]. Marsha
[3]. William Baumol
[4]. Fisher and Lindahl                                                                
[5]. Hicks
[6]. Wood

پایان نامه تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری     پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A   عنوان تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها   تابستان 1393        برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه […]

پایان نامه رابطه نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت     دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری عنوان: تعیین رابطه بین نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده   شهریور ماه 1393    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده […]

پایان نامه تبیین رابطه قدرت خلق نقدینگی با ساختار سرمایه بانک­ها

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری   عنوان پایان نامه : تبیین رابطه قدرت خلق نقدینگی با ساختار سرمایه بانک­ها     زمستان 1393    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه […]

پایان نامه رابطه تملک سهام توسط بانک‏ها با عملکرد شرکت‏ها

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم اداری و اقتصاد گروه حسابداری  عنوان پایان نامه: بررسی رابطه تملک سهام توسط بانک‏ها با عملکرد شرکت‏ها بهمن ماه 1393    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان […]

پایان نامه مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق           پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A                                               گرایش: مدیریت بازرگانی- داخلی   عنوان تحقیق : مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده با بانک های خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی   سال […]

پایان نامه طراحی مدلی جهت طبقه بندی مشتریان بانک سامان

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد   پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی   طراحی مدلی جهت طبقه بندی مشتریان بانک سامان   بهمن ماه 1392    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان […]

پایان نامه رتبه­ بندی مشتریان بانک با بهره گرفتن از روش تاپسیس

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش مدیریت بازرگانی بین­الملل   عنوان: رتبه­ بندی مشتریان بانک با بهره گرفتن از روش تاپسیس: مطالعه موردی بانک قوامین   زمستان 1393        برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده […]

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک­ها

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه تهران  پردیس البرز بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ت   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت مالی اسفند 1392    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود […]

تفسیر تیتر نیوکاسل -پایان نامه

غیر از اهمیت تغذیه، نیوکاسل یک عامل بیماریزا تشخیص داده شده در انسان است.از طرف دیگر گزارش‌هایی از بیماری معمولا چندان مستند نیست. اما مهمترین عامل کلینیکی اثبات شده در عفونت های انسان، عفونت چشم که معمولا شامل قرمزی یک طرفه یا دو طرفه چشم ، ترشح بیش از حد از چشم، ادم پلک چشم، کونژکتیویت و ادم و پرخونی زیر ملتحمه دیده می شود.  عفونت معمولا به صورت گذرا است و قرنیه چشم درگیر نمی شود.
          مدارکی دال بر سیستمیک شدن ویروس وجود دارد که به خوبی اثبات نشده است وشامل لرزش ، سردرد، تب همراه و یا بدون کونژکتیویت است. شواهد نشان می دهند که سویه های حدت دار نیو کاسل ممکن است
 در انسان ایجاد عفونت و علائم کلینیکی بکنند .عفونت انسان با VND  معمولا در نتیجه تماس مستقیم
 با ویروس مثل پاشیدن مایع آلانتوئیک عفونی آلوده به چشم در آزمایشگاه ها ، تماس دست آلوده با چشم،
تماس با ویروس در اثر تماس با پرنده ویا لاشه آلوده وتماس با واکسن هنگام واکسیناسیون در روش اسپری می‌تواند صورت بگیرد.چنین عفونتی معمولا با رعایت بهداشت و محافظت از چشم ایجاد نمی شود. این عفونت ها معمولا با ضد عفونی دقیق وپوشیدن لباس مناسب جلوگیری می شود. تا کنون هیچ گزارشی از انتقال انسان به انسان
گزارش نشده است (Lana et al., 1988).
 
 
 
1-1-5- اپیدمیولوژی
         بیماری نیوکاسل توسط گروهی از ویروس های بسیار نزدیک به هم که سروتیپ 1 (پارامیکسو ویروس‌های  PMV-1) پرندگان را تشکیل می‌دهند، ایجاد می‌گردند. مهمترین نوع ارتباط ویروس بیماری نیوکاسل و سایر سروتیپ‌های پارامیکسو ویروس با ویروس های سروتیپ 3 بوده است. قبلاً سویه‌های ویروس بیماری نیوکاسل و موارد جدا شده را گروه سرمی همگون در نظر می‌گرفتند و همین تفکر اساس روش‌های واکسیناسیون را در اکثر کشور‌ها تشکیل می‌داده است.
          با این وجود روش های سرم شناسی دقیق تری که اخیرا به وجود آمده و مهمتر از همه با استفاده از آنتی بادی های مونو کلونال موش نشان داده اند که تنوع آنتی ژنی قابل توجهی بین سویه های مختلف ویروس بیماری نیوکاسل وجود دارد.
         این تفاوتها که بین موارد جدا شده یافت شده اند تا حد زیادی در شناخت همه گیری ویروس بیماری نیوکاسل (به خصوص در همه گیری هایی با منشا کبوتران که در دهه 80 در سرتاسر دنیا ظاهر گردید) مفید بوده است.
         ویروس های بیماری نیوکاسل را بر اساس بیماریزا ییشان در شرایط آزمایشگاه که در ماکیان به 5  پاتو تیپ تقسیم می کنند :
         1 – ویروس های ویستروپیک ولووژنیک (VVND)، شکل بسیار حاد بیماری را بوجود می آورند که همراه با ضایعات هموراژیک مشخص در لوله گوارش است (فرم Doyle ).
         2 – ویروس های نورو تروپیک ولووژنیک (NVND) ،به دنبال ایجاد نشانه های تنفسی و عصبی باعث بروز مرگ و میر بالایی می شود (فرم Beach).
         3- ویروس های مزوژنیک باعث ایجاد نشانه های تنفسی می شوند و مرگ و میر بالایی را سبب می شوند (فرم Beaudette ).
         4- ویروس های لنتوژنیک  تنفسی  باعث  ایجاد عفونت  تنفسی  خفیف یا پنهان می گردند (Hitchner) .
         5- ویروس های روده ای بدون نشانه باعث ایجاد عفونت روده ای پنهان می گردند .برخی از واکسن های زنده تجاری از این نوع هستند(Alexander et al., 2008).
 
1-1-6- ریخت شناسی
         در بررسی ویروس بیماری نیوکاسل با میکروسکوپ الکترونی با کنتراست منفی اغلب به صورت اجزای ویروسی چند شکلی دیده می شوند. بطوریکه آنها کروی هستند و 500- 100 نانومتر قطر دارند. هرچند که شکل نواری آنها در حدود 100 نانومتر هستند ودر طول های مختلف دیده می شوند.سطح خارجی ویروس دارای برآمدگیهایی به درازای 8 نانومتر می باشد.در اغلب میکرو الکترو گراف ها نوکلئو کپسید ویروس به صورت استخوان شاه ماهی دیده می شود که حدودا 18 نانومتر عرض و تقارن مارپیچی دارد که هم در ویروس های سالم و هم در اجزای ویروسی لیز شده دیده می شود(Saif et al., 2008).
 

دانلود پایان نامه:بررسی تیتر آنتی‌بادی حاصل از برنامه‌های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA

پایان نامه مدیریت منابع انسانی سبز

تدوین طرح سبز و رویکرد عالی آن با بازنگری در تفکر اداره جامعه بر اساس موضوع توسعه پایدار مطرح شده است. طرح دولت سبز طراحی و اداره امور  بر اساس حداقل ضایعات زیست محیطی استفاده بهینه از منابع است و دیگر ابعاد مدیریتی نظیر پاسخگویی ، اطلاع رسانی جامع، فراهم نمودن زمینه های مشارکت همگان در اداره امور  را شامل میشود. دولت سبز با لحاظ مفاهیم جامع موضوع سبزسعی در تدوین طرحی جامع برای پیاده سازی و اجرای اندیشه سبز است در این بین، مفاهیمی مانند مدیریت سبز (انجام تمام فعالیت های مدیریتی با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی ) بهره وری سبز (استفاده موثر از منابع در راستای تحقق اهداف سازمانی با لحاظ نگرش سبز و نیازهای نسل های آینده) تدوین موضوع طراحی پایدار[1] در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مفهوم  معماری سبز[2] (توجه به بهره برداری موثر از منابع مکان یابی موثر سیستمهای شهر سازی مناسب)، مباحث حسابرسی جامع زیست محیطی از طریق ارزیابی عمر یک محصول با رویکرد برترین روش انجام کار[3] ، بحث عمده خرید سبز، استفاده از مواد مناسب و سبز، ساختمانهای سبز قابل توجه اند.
مجموعه مفاهیم فوق در مرکز بهداشت کرج در آیین نامه اجرایی موضوع سبز مورد توجه قرار گرفته و طرح جامع دولت سبز در مرکز بهداشت کرج (یکی از سازمان هایی که خدمات گسترده و مهمی جهت تامین و ارتقاء سطح سلامت جامعه ارائه می کند) به عنوان مدیریت و بهره وری سبز تدوین شده است . هدف اصلی طرح مذکور سلامت سبز در سطح شهر کرج با تبیین نقش سازمان مذکور است که در قالب موارد زیر این طرح را اجرا خواهد نمود :
1- تدوین طرحی جامع مدیریت و بهره وری سبز که مبین نقش وزارت  متبوع در طرح دولت سبز باشد.
2- ترویج خدمت رسانی در سطح عالی به شهروندان کرج به نوعی که تا حد امکان موجب آرامش و سلامت و رضایت مندی آنها از خدمات ارائه شده باشد. این مهم از طریق توسعه مفهوم تولید سبز نقش خود را ایفا می کند .
3- ترویج فرهنگ صرفه جویی و کاهش هزینه ها به نوعی که توجه و احساس مسئولیت در خصوص نسل های آینده و دیگر انسانها را به همراه داشته باشد که از طریق مصرف سبز ایجاد می شود.
4- ترویج فرهنگ سبز اندیشیدن در فضای کاری مجموعه مرکز بهداشت کرج به نجوی که افزایش کیفیت زندگی کاری را تا حد عالی به همراه داشته باشد و موجب آرامش و رضایت خاطر مجموعه کارمندان سازمان متبوع را فراهم سازد.
5- تدوین اصول اساسی و استانداردهای زیست محیطی مرتبط با مرکز بهداشت کرج و نقشی که در این موارد مرکز بهداشت کرج در خصوص خدمات مورد نظر خود می تواند داشته باشد. به نحوی که آلودگی های صوتی ، فیزیکی، شیمیایی، روحی و رفتاری و غیره ناشی از خدمات این سازمان به شهروندان در حداقل باشد.
6- بطور کلی کمک در تدوین نقش اساسی که مرکز بهداشت کرج در بحث توسعه پایدار کشور جمهوری اسلامی ایران می تواند داشته باشد.
[1] . Sustainable design
[2] . Green Architecture
[3] . Best Practice
 

پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نراق گروه علوم انسانی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – گرایش تحول   عنوان : نقش مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان   تابستان 1393    برای رعایت حریم […]

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­ وری  نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده مدیریت و اقتصاد  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش:  مدیریت منابع انسانی عنوان: بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­وری  نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی برای رعایت حریم […]

پایان نامه رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاداسلامی  واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی عنوان:   رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان قم استاد مشاور: دکتر محمد حسین رحمتی تابستان 1392 برای رعایت حریم خصوصی نام […]

پایان نامه تاثیر مهارت های مدیریتی برسطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی  عنوان : تاثیر مهارت های مدیریتی برسطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان پاییز 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی […]

پایان نامه بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی عنوان پایان نامه: بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران استاد مشاور: دکترغلامرضا فدایی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده […]

پایان نامه بهبود اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت (واحد رشت) دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول موضوع: بهبود اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان استاد مشاور: دکتر مهرداد گودرزوند چگینی شهریور 1394 برای رعایت حریم خصوصی […]

پایان نامه تحلیل و بررسی نقش بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت موسسه آموزش عالی نیما دانشکده مدیریت پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی گروه علوم انسانی عنوان پایان نامه: تحلیل و بررسی نقش بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان  (مورد مطالعه : شرکت های شهرک صنعتی رجه بابل) شهریور 94 برای رعایت […]

پایان نامه تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت نام دانشکده: دانشگاه ارشاد دماوند   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین‌الملل)   موضوع : تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)   استاد مشاور: جناب […]

پایان نامه تأثیر نقش منابع و قابلیت‌ها در تحقق استراتژی‌های بازاریابی محیطی هتل در اصفهان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه پیام نور دانشکده مدیریت، اقتصاد وحسابداری پایان‌نامه  برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی گروه علوم انسانی عنوان پایان‌نامه: تأثیر نقش منابع و قابلیت‌ها در تحقق استراتژی‌های بازاریابی محیطی هتل در اصفهان آبان 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد […]

پایان نامه نقش مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری نمونه ی مورد مطالعه شهر پل سفید

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها

دانلود همه پایان نامه ها با موضوع برند (نام تجاری)

دانلود همه پایان نامه ها با موضوع برند (نام تجاری)
لیست برخی از پایان نامه ها در رابطه با این موضوع  که متن کامل آنها با فرمت ورد داخل سایت ما موجود است :
 

پایان نامه نیاز به منحصر بفرد بودن مصرف کنندگان و تاثیرآن بر درک برند
پایان نامه شناسایی مراحل برنامه جامع مدیریت برند در بانک رفاه
پایان نامه شناسایی ورتبه بندی میزان تاثیرگذاری اجزای برند
پایان نامه تأثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان
پایان نامه تاثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتریان
پایان نامه نقش ترفیعات فروش در فروش یک برند
پایان نامه تاثیر تجربه، اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند
پایان نامه تاثیر برند بر تصمیم گیری و رفتار خرید مشتریان
پایان نامه نگاشت شبکه تداعی­های برند نزد مصرف‌کنندگان با بهره گرفتن از نقشه مفهومی برند (BCM)
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل پیشبرنده توسعه پارک علم و فناوری در استان سیستان و بلوپستان
پایان نامه شناسایی، اولویت بندی و ارزیابی عوامل پیش برنده و بازدارنده در شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران
پایان نامه بررسی تاثیر تصویر برند، بازاریابی رابطه مند و تبلیغات شفاهی بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل های جزیره کیش
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی پوشاک ایرانی از دیدگاه مشتریان
پایان نامه بررسی تاثیر محرک­های ارزش ویژه برند برطنین برند: مورد مطالعه دانشگاه­های منتخب در شهر تهران
پایان نامه بررسی تأثیر شخصیت برند بر ترجیح خرید مصرف کننده نوگرا
پایان نامه بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن
پایان نامه بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان
پایان نامه مطالعه و بررسی تاثیر علاقه به برند، شخصیت و تصویر برند بر تبلیغات دهان به دهان مطالعه موردی شرکت اکو
پایان نامه تحلیل رفتار خرید مشتری در شرایط بحران با تاکید بر نقش ارزش ویژه برند
پایان نامه تاثیر ارزش ویژه برند بر بازاریابی بیمارستانی
پایان نامه تاثیر اجتماعات برند در شبکه های اجتماعی بر اعتماد به برند و قصد خرید
پایان نامه  بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان با تاکید بر تجربه برند
پایان نامه بررسی درک مشتری از رقابت و تاثیر آن بر ارزیابی بسط برند
پایان نامه  بررسی تأثیر عوامل سازمانی و فردی بر ارزش ویژه برند داخلی شرکت
پایان نامه بررسی تاثیر تجربه خدمت، ارزش ویژه رابطه و ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتریان هتل‌های شهر یزد
پایان نامه بررسی تاثیر برند خدمات بر فرآیند “ارزش مشتری- وفاداری مشتری”
پایان نامه بررسی تاثیر برند برتعهد سازمانی: شواهدی از صد برند برتر ایران
پایان نامه  بررسی ارتباط میان آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد هویت برند در مشتریان بانک صادرات یزد
پایان نامه ارائه مدل عملکرد برند
پایان نامه بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده در استفاده از کتابخانه‌های عمومی
پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت­مندی و تعهد مشتری به برند
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصویر برند بانک مسکن و ارائه راهبردها در جهت بهبود آن
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر انتخاب برند
پایان نامه بررسی رابطه بین تصویر ذهنی از برند با وفاداری مشتریان
پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان
پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کننده بر شخصیت برند و وفاداری به برند
پایان نامه تاثیر کشور سازنده و تصویر برند بر قصد خرید مشتریان ایرانی
پایان نامه تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی ازدیدگاه مصرف کنندگان
پایان نامه  بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر جنسیت
پایان نامه مقایسه­ تطبیقی تاثیر اعتماد برند بانک­های دولتی و خصوصی بر مشتریان
پایان نامه بررسی عوامل مؤثـّر بر برند گردشگری استان گیلان
پایان نامه عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در شرکت های دانش بنیان
پایان نامه طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم
پایان نامه شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر
پایان نامه بررسی مکانیزمهای مختلف مشتریان در مواجه با نارسایی خدمات و تاثیر شهرت برند بر آن
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مقایسه عوامل مؤثر بر انتخاب برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیز کالا مهر
پایان نامه تبیین رابطه بین ارزش ویژه برند و اطلاعات بازار بر اساس یک مدل علّی در بازار لوازم خانگی استان گیلان
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مقایسه عوامل مؤثر بر انتخاب برندهای چسب موجود در بازار
پایان نامه تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)
پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف ­کننده(مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای در استان گیلان)
پایان نامه تبیین رابطه بین ارزش ویژه برند و اطلاعات بازار بر اساس یک مدل علّی
پایان نامه تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند
پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف کننده
دانلود پایان نامه : بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: فروشگاه‏های لوازم خانگی ال جی و سونی در همدان)
پایان نامه با موضوع:تاثیر بازاریابی رابطه ای و کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده بر ارزش ویژه برند
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری به برند
پایان نامه: تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی ازدیدگاه مصرف کنندگان (پژوهشی پیرامون فروشگاه پروما در شهر تهران)
پایان نامه ارشد : مقایسه­ تطبیقی تاثیر اعتماد برند بانک­های دولتی و خصوصی بر مشتریان
دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد
دانلود پایان نامه : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان­ گلستان)
پایان نامه ارشد : طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم(مورد مطالعه:صنایع غذایی زرین غزال)
دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر
دانلود پایان نامه ارشد :بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند و پاسخ مشتریان
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند
دانلود پایان نامه ارشد : رابطه تبلیغات شرکت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر میزان فروش بیمه عمر
پایان نامه ارشد:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند
پایان نامه :تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ( E-WOM ) بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان
دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تا ثیرعوامل موثر در ایجاد وفاداری به برند های تلفن همراه
پایان نامه ارشد: تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش برند گرایی
دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه
پایان نامه : تعیین تاثیر فعالیت های ترفیع (تبلیغات و فعالیت های پیشبرد فروش) و ارزش ویژه برند شرکت شرکت لوازم خانگی پارس خزر در استان گیلان
پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کننده بر شخصیت برند و وفاداری به برند
پایان نامه ارشد: توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان (مطالعه موردی: رستورانهای شهر رشت)
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر)
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری
دانلود پایان نامه:عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ (مورد مطالعه استان گیلان)
پایان نامه ارشد:شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده
دانلود پایان نامه:بررسی اثر تصویر فروشگاه ، کیفیت خدمات و تصویر برند فروشگاهی بر قصد خرید برند فروشگاهی (مطالعه موردی مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهرستانهای شرق گیلان)
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آثار چگونگی افزایش اثر برند در افزایش فروش لوازم خانگی الکتریکی در شهر اهواز از دید مصرف کننده
پایان ‏نامه‌ کارشناسی ارشد : بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف کنندگان (در فروشگاه های لوازم خانگی اسنوا)
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف کنندگان (در فروشگاه های لوازم خانگی اسنوا)
دانلود پایان نامه ارشد : جهت گیری استراتژیک برمدیریت برند
پایان نامه عوامل موثر بر اشتیاق به برند و نتایج حاصل از آن
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی: بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی: مقایسه­ اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلد
دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان
دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند
پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند
پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی
پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی : بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان
پایان نامه ارشد رشته مدیریت: چه عوامل درونی و بیرونی و به چه صورت در تعیین معماری برند موثر است
پایان نامه رشته مدیریت : تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی

لینک مربوط به لیست تمام پایان نامه های رشته مدیریت