لینک جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه :

افزایش مدت پیمان از مهمترین مشکلات موجود در صنعت ساخت و ساز کشور می باشد. مقدار این تاخیر با توجه به فضاي حاکم بر امور قراردادها، وجود یا عدم وجود اعتبار، تجربه پیمانکاران، تجربه مشاوران، مسایل مربوط به تدارکات، وجود مصالح و عوامل محیطی موجود دستخوش تغییر است. مسئله افزایش مدت پیمان در کشورهاي در حال توسعه، مخصوصاً در منطقه خاورمیانه به دلیل پررنگ تربودن موضوع بسیار مورد توجه است .ایران به عنوان یکی از کشور هایی که اکثر پروژه هاي انجام شده در آن با مسئله تاخیر روبرو هستند از این موضوع مستثنی نیست.
در اکثر موارد تاخیر براي پیمانکار به معناي افزایش هزینه بالاسري و تحت تاثیر تورم موجود قرار گرفتن می باشد .حتی با وجود تکنولوژي مدرن امروزي، هنوز تاریخ اتمام پروژه ها به دلیل وجود تاخیرات عقب می افتد. تاخیر و افزایش هزینه معمولاً در مرحله ي حین ساخت رخ می دهد.
هزینه ناشی از تاخیرات ایجاد شده در پروژه ها یکی از پرهزینه ترین فاکتور هاي موجود در پروژه ها هستند و در صورت اتمام پروژه در موعد مقرر، تمام قسمت ها و گروههاي درگیر در پروژه از این مهم بهره مند خواهند شد.

 مشکلات تاخیر وارد بر پیمانکار
• پیمانکاران مجبور به پرداخت هزینه هاي بالاسری می باشند این ضریب مستقل از مدت پیمان بوده ،بنابراین هر چه پیمان دچار تاخیر شود هزینه پیمان به دلیل تحمیل هزینه هاي بالاسري دچار افزایش بها می شود.
• هزینه هاي استهلاك، هزینه هاي مستمر تعمیر و نگهداري ماشین آلات و توقف بازدهی اقتصادي ماشین آلات با توجه به ارزش ریالی آنها و کلاً توقف سرمایه پیمانکاران.
• افت راندمان کاری و سرخوردگی نیروها و پرسنل کاري در پروژه هایی که دچار وقفه در اجرا یا تطویل مدت پیمان میگردند .
• ظرفیت کاري پیمانکاران در زمان تطویل مدت پیمان، اشغال و امکان حضور در پروژه هاي جدید از پیمانکار سلب میگردد.
• کاهش یا عدم تنظیم صورت وضعیت مالی توسط پیمانکاران نسبت به برنامه ریزي اولیه به دلیل موانع موجود در اجراي کار در زمان تاخیرات و نتیجتاً عدم دریافت ضریب بالاسري و یا کاهش دریافتی هاي پیمانکاران

مطابق نظر کارشناسان، آنالیز ریاضی ضریب بالاسري و هزینه مستمر کارگاه و اعمال تبعات ناشی از تاخیرات در هزینه هاي کارگاه، این نکته را به اثبات میرساند که چنانچه % 25 مدت اولیه پیمان، تاخیرات حتی به عنوان مجاز به پیمانی اعمال شود عملاً زیانی معادل سود قانونی در نظر گرفته شده در ضریب بالاسري که در حدود % 8 میباشد به پیمانکار تحمیل میگردد. این در حالی است که مقدار تاخیرات وارد بر پروژه ها معمولا بیشتر از % 25 مدت پیمان می باشند.
در هر حال هر دو دستگاه کارفرما و پیمانکار از مسئله تاخیر متضرر خواهند شد. در ایران به دلیل اقتصاد دولتی حاکم بر کشور، دستگاه کارفرما به خاطر استفاده از امکانات دولتی می تواند تا حدودي از مشکلات ناشی از تاخیرات عبور کند. اما دستگاه پیمانکار به دلیل عدم برخورداري از این امتیاز، دچار مشکلات عدیده و جدي می شود که گاها به ورشکستگی پیمانکار می انجامد.

در سال 2009 ، دفتر تحلیل های اقتصادی امریکا ، گزارش داد که ساخت و ساز ، حدود 4% از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را در سال 2008 با درآمد 582 میلیارد دلار تشکیل داده است. ( دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی آمریکا،2009) تحقیقات انجام شده توسط موسسه صنعت ساختمان ،تخمین میزند که هزینه های مستقیم ناشی از دوباره کاری در صنعت ساخت و ساز به طور متوسط 5% از کل هزینه های ساخت و ساز پروژه را تشکیل می دهد ( هوانگ و همکاران، 2009) که این به تنهایی حدود 29 میلیارد دلار در سال 2008 می باشد.
به طور کل دوباره کاری می تواند از منابع مختلفی به وجود آید مانند تغییرات، ضایعات، نقص ها، اشتباهات، شکست ها، حذفیات و دیگر انحرافات کیفیتی و عدم انطباق ها. ریشه های علل دوباره کاری می تواند در گروه های مختلف از قبیل عوامل مربوط به کارفرما ،عوامل مربوط به طرح و عوامل مربوط به پیمانکار و پیمانکاران جزء طبقه بندی شود.
تغییر در مشخصات، استانداردها و سطح کیفیت مورد نظر می تواند به دلایل مختلفی از جمله تغییر سلایق و نیازهای کارفرما، ورود تکنولوژی های جدید به بازار، سطح پایین دانش و مهارت پیمانکار، ایجاد شده و منجر به تغییر سطح کیفیت مورد نظر شود. این گروه از تغییرات می تواند منجر به تغییر محدوده کار نشود اما با ایجاد دوباره کاری، بر زمان و هزینه پروژه، تاثیر زیادی داشته باشد.
دوباره کاری نه تنها بر اقتصاد پروژه اثر می گذارد بلکه اثر منفی بر روی زمانبندی و روحیه عوامل درگیر در پروژه نیز دارد. اثرات دوباره کاری در اقتصاد پروژه شامل هزینه های اضافه شده در ارتباط با رفع کار ناسازگار و امکان وضع مجدد کار به سطح قابل قبولی از کیفیت می باشد. اثرات دوباره کاری در زمان به عنوان تاخیر در برنامه پروژه مشخص می شود.
مطالعات پیشین نشان دادند که هزینه های دوباره کاری در پروژه های با مدیریت ضعیف می تواند تا 25 % ارزش قرارداد و 10% هزینه کل پروژه افزایش یابد.
پیمانکاران به طور سنتی از اسناد و مدل های دوبعدی مانند پلان ها،مقاطع و نما ها به عنوان راهنما برای ساخت پروژه های مجزا استفاده می کنند. مدل ها به دو عنصر اصلی وابسته هستند،یکی وابستگی به کاغذ و دیگری ارتباطات زیاد و بیهوده. معمولا اشتباهات سهوی و کم و زیاد کردن ها در این فرآیند کاغذ محور باعث به وجود آمدن هزینه های مالی زیادی می شود. همچنین تاخیرات به وجود آمده از این روش و به تبع آن مشکلات قانونی،از دیگر موانع بر سر راه این کار است.
برای مرتفع کردن این مشکلات البته راهکارهایی پیشنهاد شده است .به عنوان مثال روش طرح و ساخت روشی مناسب برای به حداقل رساندن این مشکلات خواهد بود و یا نرم افزارهای طراحی جدید که جنبه های ناشناخته از کار را به حداقل می رسانند و باعث می شوند مشکلات آتی در آن به حداقل برسد مانند روش 3D CAD که برتری های زیادی به روش دوبعدی قبلی دارد.
BIM هم فن آوری و هم یک فرایند است. جزء فن آوری BIM کمک می کند تا ذینفعان پروژه در یک محیط شبیه سازی برای شناسایی هر گونه طراحی بالقوه، ساخت و ساز و یا مسائل عملیاتی به تجسم آنچه است بپردازند. جزء فرآیند ، همکاری نزدیک و ادغام نقش همه ذینفعان در یک پروژه را قادر می سازد.
مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM)، در واقع يك مدل چند بعدي شبيه سازي شده مربوط به هندسه ساختمان، روابط فضايي، اطلاعات جغرافيايي، مقدار و خواص تمامي اجزاي ساختمان و ارتباط هوشمند آنها با يكديگر است. اين فن آوري رويكردي جديد در زمينه طراحي ساختمان، اجرا و مديريت آن به صورت همزمان باكيفيت و هماهنگي بسيار بالاست.
به کمک BIM یک پیمانکار قادر است با استفاده از امکانات شبیه سازی مجازی فرایند ساخت، به تمرین توالی اجرا بپردازد و اثرات تصمیمات خود،کارفرما یا مشاور را قبل از شروع اجرا ارزیابی کند و با کمترین اشتباه، دوباره کاری و ضایعات به کسب بیشترین سود دست یابد.
شبیه سازی، از قابلیت های یک بسته نرم افزاری استفاده کرده و در محیط کامپیوتر واقع می شود.” ساخت و ساز مجازی” به این امر اشاره دارد که می توان ساخت و ساز را اجرا و تجربه کرد و همچنین تغییرات را در پروژه پیش از آنکه به صورت واقع ایجاد شود اعمال کرد. اشتباهات در محیط مجازی و در فاز برنامه ریزی،پیامدهای جدی بدنبال ندارد و موجب درک و شناخت مشکلات می گردد،همچنین زمان کافی جهت دوری کردن از آنها را فراهم می آورد تا پیش از اجرای واقعی رفع شوند. زمانی که یک پروژه به صورت مجازی طراحی و اجرایی شود بسیاری از جنبه های مرتبط آن را می توان مدنظر قرار داد و ارتباطات آنها را به صورت بهینه تعریف کرد پیش از آنکه دستورالعمل های ساخت نهایی شوند.
تفاوت اصلی بین فن آوری BIM و CAD سه بعدی متعارف این است که 3D CAD ،ساختمان ها را براساس نمایش سه بعدی مستقل مانند پلان ها، مقاطع و نما ها توصیف می کند. ویرایش یکی از آنها مستلزم آن است که تمام نمایش های دیگر بررسی و به روز شود ، علاوه بر این، داده ها در این نقشه های سه بعدی، نهادهای گرافیکی مانند خطوط، کمان و دایره ها هستند در مقایسه با آن ، در مدل معنایی متنی هوشمند BIM، اشیاء در غالب عناصر و سیستم های ساختمان مانند فاصله، دیوارها، تیرها و ستون تعریف شده است.
از طریق BIM پیمانکاران می توانند به مزایای زیر دست یابند:
– سود دهی بالا
– خدمات بهتر به مشتری
– فشرده سازی زمان و هزینه
– کیفیت تولید بالاتر
– تصمیم گیری های آگاهانه تر

پایان نامه : بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان