طرح تعالی متوسطه دوم مدارس متوسطه

طرح تعالی متوسطه دوم مدارس متوسطه کمک بسیار زیادی به رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی مدیران این مقطع نمود. در واقع مدیران مدارس متوسطه به دلیل پیش بینی کلیه فعالیت ها و چشم انداز های موجود و اختصاص امتیاز به هر یک از محور ها در فرم خام طرح تعالی متوسطه دوم خود را ملزم به رعایت تک تک بند ها می نمایند. با رعایت همه جانبه و تنظیم و اجرای تمام و کمال طرح تعالی متوسطه دوم در مدارس متوسطه علاوه بر کب نمره و امتیاز کامل ارزشیابی دانش آموزان نیز از سطح علمی و آموزشی و همچنین تربیتی و پرورشی بالاتری برخوردار خواهند بود.

طرح تعالی متوسطه دوم در آموزش و پرورش

طرح تعالی متوسطه دوم در آموزش و پرورش از مهمترین طرح هایی است که در سال های اخیر به مدیران ابلاغ گردیده است. در مدارس متوسطه علاوه بر مدیران معاونین و سایر پست های سازمانی نیز ملزم به برنامه ریزی و تدوین برنامه عمل بر اساس طرح تعالی متوسطه دوم هستند. از جمله پست های سازمانی که برنامه سالانه مدیران خود را بر اساس طرح تعالی متوسطه دوم تنظیم می نمایند، معاون آموزشی، معاون پرورشی، معاون اجرایی ، معاون عمومی و آموزگاران هستند.

طرح تعالی متوسطه دوم در سامانه همگام

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

ثبت طرح تعالی متوسطه دوم متوسطه در سامانه همگام یکی از دستورالعمل های الزام اور به مدیران مدارس بود. مدیران مدارس متوسطه اعم از عدی و دولتی ، هیئت امنایی، غیر انتفاعی و… می بایست طرح تعالی متوسطه دوم خود را در سامانه ثبت نموده و از مزایای ثبت در سامانه همگام استفاده نمایند. هدف از انجام این کار و ابلاغ این دستورالعمل فعال نمودن هر چه بیشتر مدیران و تسریع در نگارش و تدوین طرح تعالی متوسطه دوم توسط آنها می باشد.

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

طرح تعالی متوسطه دوم 98-97

در سال تحصیلی اخیر نیز بخشنامه طرح تعالی متوسطه دوم همانند سال ها و ادوار گذشته است.در واقع طرح تعالی متوسطه دوم 98-97 جز در چند مورد و محور جزئی تفاوت چندانی با طرح تعالی متوسطه دوم سال گذشته ندارد.بنا بر این شایسته است مدیران و معاونین محترم هر چه سریعتر به تنظیم و تدوین برنامه تعالی مدیریت کیفیت مدار خود اقدام نموده و آن را در سامانه همگام ثبت نمایند. بدیهی است اقدامات سریعتر و با کیفیت تر مدیران مدارس می تواند روند رو به رشدی در رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی واحد آموزشی شان در راستای سند تحول بنیادین باشد.

دانلود کاملترین نمونه های طرح تعالی متوسطه دوم

در رابطه با آنچه بیان گردید سایت برنامه دانلود نمونه های کاملی از طرح تعالی متوسطه دوم مدارس متوسطه را تنظیم و تدوین نموده است و جهت استفاده عزیزان در سایت بار گزاری نموده است. مدیران و معاونین محترم می توانند جهت استفاده و بهره مندی از این طرح ها به سایت برنامه دانلود مراجعه نمایند.

برای دانلود کاملترین نمونه های طرح تعالی متوسطه دوم مدارس متوسطه روی لینک زیر کلیک کنید

http://barnamedownload.com/downloads/126/

طرح تعالی متوسطه اول مدارس متوسطه 98-1397 چگونگی تنظیم و دانلود ده ها نمونه کامل