دانلود همه پایان نامه ها با موضوع توانمندسازی کارکنان

توانمندسازی کارکنان
در گذشته نه چندان دور، سرعت تغییرات در زندگی و مدیریت ها کند وساده بوده است. مشکلات و مسایل مربوط به مدیریت وسازمان مسائلی نظیر، چگونگی کنترل هزینه ها، بررسی چرایی تولید محصولات با کیفیت پایین، چگونگی حضور در بازارها و شکست در مقابل رقبای کاری پیش روی مدیران سازمانها قرار گرفت. اما یکی از مسائلی که بسیاری از متخصصان علم مدیریت نظریه های متنوعی درباره آن عرضه کرده اند، مسئله توجه به منابع انسانی در سازمان از تمام ابعـــاد می باشد.
امروزه بسیاری از مدیران ارشد سازمانها بر این باور هستند که نیروی انسانی آنها سرمایه های واقعی در سازمان هایشان هستند. اما با مطالعه ای ساده می­توان پی برد که چندان بر این اعتقاد خود پایبند نیستند. در یک بنگاه کوچک توجه به نیازهای نیروهای انسانی از شاخصهای مهم آن بنگاه است. اگر نیازهای عاطفی، مادی و ارتباطاتی نیروی انسانی را محور اصلی این مطلب قرار دهیم، یکی از نیازهای اساسی کارکنان در سطح سازمانها، نیاز به آموزش است،‌ چرا که برخلاف گذشته سرعت تغییرات در سازمانها و مدیریتها بسیار سریع و پیچیده شده است و این پیچیدگی و سرعت باعث    می شود تا نه تنها کارکنان صف بلکه نیروهای ستادی نیز که شامل مدیران در تمام سطوح می شود به امر آموزش مستمر خود توجه جدی نمایند و خود را با شرایط و تغییرات جاری در دنیای امروز تطبیق دهند. در دنیای امروز تغییرات سریع اتفاق می افتد که غیر قابل پیش بینی می باشد.
 
انسان، خلیفه الهی در زمین بوده و مسجود ملائک و فرشتگان است. نیروی انسانی به عنوان مهمترین رکن در پیشبرد امور جامعه و هم چنین مؤثرترین رکن تحولات آن از اهمیت والایی برخوردار است. روند سریع تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع لزوم افزایش مهارت و تخصص نیروی انسانی را ایجاب می نماید، انسانی که با بهره گیری از استعداد، تخصص و مهارتهای خود در راه تحقق اهداف جامعه از راه عرضه خدمات بهتر و تولید بیشتر اعتقاد بنیادی داشته باشد وقتی که     به­عنوان عضوی از یک سازمان قرار می گیرد سازمان را جدا از نظام اجتماعی نمی داند و آن سازمان را در جهت منافع اجتماعی می داند. در هر سازمان منابع مادی را می توان با استفاده از فنون و روشهای جدید به صورت بهتری به کار گرفت، لکن استفاده بهتر از منابع انسانی مستلزم ابتکار و پیروی از فلسفه مناسبی است. زیرا افراد بشر دارای احساس، عاطفه، قدرت تفکر، اندیشه، شعور، نطق و منزلت انسانی می باشند و برخلاف مواد و اشیاء از خود واکنش نشان می دهند.
نیروی انسانی متعهد، متخصص و کیفی در یک سازمان با کردار و اعمال خویش و اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی به موقع، می تواند باعث جلوگیری از زیان های مادی و رشد وتعالی سازمان گردد. زیانهای مادی را به زودی جبران و تأمین می کند، در واقع همواره برای سازمان ارزش اضافی و ثروت و فایده ایجاد می نماید و بر خلاف ماشین، کارایی یا راندمان او در پرتو آموزش و بهسازی و ایجاد انگیزش، بیشتر از یک می شود. برعکس نیروی انسانی غیر متعهد، غیر کارآمد و ناآگاه ممکن است با تصمیمات و اعمال غلط خود بر دشواریها و زیانهای غیر قابل جبران به سازمان بیفزاید(کاظمی،1380). بلیک و موتون[1]جایگاه خاصی برای انسان قائل هستند و می گویند که سازمان اجتماعی جمع انسانهاست. هرسی و بلانچارد[2]، ضمن تأیید سخن بلیک و موتون می گویند بدون انسانها سازمان اجتماعی تشکیل نمی شود و میان همه نیروها و عواملی که در سازمان وجود دارند، هیچ کدام اهمیتی به اندازه انسان ندارد و هیچ یک نمی تواند جای انسان را بگیرد، هر زیانی که از فقدان سایر اجزاء به سازمان وارد شود قابل جبران است، ولی ضرر از دست دادن نیروی انسانی قابل جبران نیست و یا حداقل درکوتاه مدت قابل جبران نمی باشد و هیچ تغییری را بدون پشتیبانی نیروی انسانی امکان پذیر نمی دانند (میرکمالی ،1383 ص16) .
 
تعاریف زیادی از آموزش عرضه شده است که به بخشی از آنها در این مبحث می­پردازیم. ایتلینگ[3] (1993) آموزش را یادگیری دانش، مهارت­ها و نگرش­ها تعریف کرده و بیان می­دارد که مهمتر از همه، چگونه یاد گرفتن است و یادگیری فرایندی است که دانش و رفتار را از طریق آموزش و تجربه، تغییر می دهد. کارپیشه (1383) آموزش را مجموعه ای از فعالیت های پیوسته و دارای تأثیرمتقابل دانسته که آموزشگر به کمک فنون آموزش و وسایل دیداری و شنیداری، نتایج خاص از پژوهش و تجربه ها را در قالب برنامه های آموزشی به فراگیران خود انتقال می دهد.
مفتخر (1375) آموزش را عبارت از تغییر و بهبود در دانش یا شناخت، مهارت و نگرش به شکلی که موجب افزایش کارآیی، بهره وری و توانائی انجام کار بهتر و سریعتر، با عنایت به اهداف و راهبرد کلان سازمان و نظام ارزشی و فرهنگ سازمانی شود، می­داند. سید جوادین (1383) آموزش را انجام یک سلسله عملیات مرتب، منظم و پشت سر هم، پیوسته و با هدف یا اهداف مشخص و معین می داند. آموزش فرایندی است که طی آن ، فرد مهارتهای مورد نیاز برای انجام یک عمل یا وظایف یک شغل را کسب می کند یا این مهارتها در او توسعه می یابد (ساعتچی ، 1379 ، ص 172).
“آموزش کارکنان فرایندی است برای سازگاری افراد با محیط متحول سازمانی و در نتیجه انطباق سازمان با محیط بیرونی” (بزاز جزایری ،1379،ص 108). نیروی انسانی جذب شده در سازمان به منزله یک ماده خام در اختیار مدیریت است و در صورتی طبق یک نظام آموزشی صحیح، مطابق و منطبق با اهداف سازمان تحت تعلیمات و کارآموزی لازم قرار گیرد، توسعه پیدا کرده و بارور می­گردد. در واقع در کوره آموزش، به انسان همچون فلز گداخته، شکل دلخواه داده می­شود و در پرتو آموزش روح انسان از زنگارها، آلودگی ها، ناپاکی ها و جهالت زدوده و صیقل می یابد.
همان گونه که جوامع بشری از سنتی بودن به صنعتی شدن و به سوی فراصنعتی شدن گام بر می دارند علوم و فنون و تکنولوژی هم رو به تکامل، دگرگونی و پیشرفت است. به موازات این تغییرات است که اهمیت لزوم و خواص آموزش بیش از پیش ملموس گشته تا حدی که برخی از صاحبنظران در اهمیت آموزش می گویند آموزش در حقیقت خود مدیریت است بدین معنی که بدون آموزش کارکنان، پایه مدیریت هم متزلزل می شود و فرو خواهد ریخت. آموزش کارکنان یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر است که باید بطور مستمر با مجموع فرایندهای مدیریت مورد توجه قرار گیرد، تا سایر فعالیتهای مدیریت مفید واقع شود. آموزش در حقیقت یکی از راههای اصولی و منطقی هدایت تلاشهای کارکنان در سازمان است و باعث بکارگیری استعدادهای نهفته، بکار اندازی قدرت تخیل و بوجود آمدن حس انعطاف پذیری فکری لازم در کارکنان خواهد شد.
گلن استالن[4] معتقد است که “آموزش ابزار مدیریت است و اصولاً آموزش و مدیریت جزء جدانشدنی یکدیگرند” . مدیر در برابر آموزش به همان اندازه مسئول است که در تنظیم و تهیه بودجه سازمان، مدیریت می تواند و باید با تأکید بر آموزش و همکاری در زمینه های آموزش اهمیت آن را مسجل و محرز نماید و حمایت لازم را از این امر به عمل آورد. تایلر[5]می گوید “کارکنان را باید بر اساس روشهای علمی انتخاب کرد و بر همین اساس آموزش داد تا برای انجام وظایفی که به ایشان محول شده است آماده شوند، نه آنکه خود مسئول انتخاب شغل و پرورش استعدادشان باشند”.پیکورز[6]و مایر[7] اهمیت امر آموزش را چنین بیان کردند “آموزش خوب ، عدم رضایت شغلی و دوباره کاری را به مقدار زیاد کاهش داده و کارکنان را یاری می دهد که با تمام ظرفیت خود کار کنند ، هم چنین معتقدند هدفهای مهم تحقق نمی یابد مگر اینکه تمام سلسله مراتب سازمان، که از مدیر اجرایی آغاز می شود تا رده پایین، به اهمیت مسئله آموزش آگاه باشند و از طرف دیگر، کارکنان نیز آموزش را جهت پیشرفت و تکامل خود بپذیرند.
 
به عبارت دیگر آموزش هنگامی مفید خواهد بود که کارکنان بخواهند یاد بگیرند و سرپرستان بخواهند یاد بدهند”. پل لانگران[8] نیز بر این اعتقاد است که در زمان ما آموزش یکی از عوامل نوسازی است و تعلیم و تربیت وسیله ای قوی برای جمع آوری دانش و سازش با محیط است (سید جوادین، 1383).
آموزش و توسعه منابع انسانی در نظام مدیریت منابع انسانی، نه تنها در ایجاد دانش و مهارت ویژه در کارکنان نقش به سزایی دارد بلکه باعث می‌شود که افراد در ارتقای سطح کارآیی و اثربخشی سازمان سهیم باشند و خود را با فشارهای متغیر محیطی وفق دهند. از آنجا که حدود 70 درصد از منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می‌دهد، تأمین این سرمایه انسانی مستلزم فعالیتهای آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی است؛ چرا که منابع انسانی پس از کسب آموزشهای لازم توسعه می‌یابد و با این توسعه و پرورش، می‌تواند هدفهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را مشخص سازد و در نتیجه عملکرد سازمان را بهبود بخشد.
هم‌چنین با اعتقاد راسخ به اینکه نقش کیفی نیروی انسانی، که در پرتو آموزش و گسترش سیستم حفظ و نگهداری و بهسازی این عنصر اساسی تحقق خواهد پذیرفت، آموزش، عامل اصلی افزایش بهره‌وری و در نهایت تحقق فرایند توسعه به‌شمار می‌رود. در این مرحله از تکامل اجتماعات بشری، که دستاوردهای علوم و فنون، عرصه‌های گسترده‌ای از حیات اجتماعی نوع بشر را فرا گرفته است، کیفیت و میزان توانمندی علمی و تخصصی و مهارتهای رفتاری «نیروی انسانی» هر سازمان حتی هر جامعه معیار اصلی داوری و شاخص عمده توان آن سازمان و جامعه در پیمودن راه بغرنج و پرپیچ و خم فرایند توسعه است. بنابراین آموزش و بهسازی منابع انسانی باعث بینش و بصیرتی عمیق‌تر، دانش و معرفت زیادتر و توانایی و مهارت بیشتر نیروی انسانی در سازمان برای اجرای وظایف و مسئولیت های شغلی می‌شود و در نتیجه موجب دستیابی به هدفهای سازمانی و نظام مدیریت منابع انسانی با کارآیی و اثربخشی بهتر و بیشتر می‌گردد. باید گفت که امروزه هیچ سازمانی نمی‌تواند بدون آموزش، بهبود و توسعه یابد (جعفری قوشچی، 1381).
اهمیت آموزش کارکنان در سازمان ها به حدی است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور قانونی درباب تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به تصویب رساند و کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را مکلف کرد تا با مقررات این قانون نسبت به آموزش کارکنان خود اقدام نماید ( فصل چهارم، ماده 44 قانون استخدامی کشور). یا در برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور آمده است که:       ” نظام ارتقای کارکنان و استفاده از مزایای مادی و معنوی باید موکول به گذراندن دوره های آموزش کاربردی برای مشاغل اداری و تخصصی گردد” (پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1368).
[1]– Blake and Mouton
[2] – Hersey and Blanchard
[3] – Etling
[4]-Gelen  Estallen
[5]– Tyler
[6]-Pigors
[7] – Myers
[8] -Paul Langran
لیست برخی از پایان نامه ها در رابطه با این موضوع  که متن کامل آنها با فرمت ورد داخل سایت ما موجود است :
 

پایان نامه بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی و توانمندسازی کارکنان
پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس تهران
پایان نامه تعیین تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی کارکنان بانک پاسارگاد
پایان نامه بررسی تاثیر فرایند مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان  بانک ملی کاشان  با بهره گرفتن از روش  Topsis
پایان نامه تأثیر انواع هوش مدیران بر توانمندسازی کارکنان
پایان نامه بررسی رابطه  بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان
دانلود پایان نامه ارشد:تعیین تأثیر انگیزش بر توانمندسازی کارکنان
پایان نامه ارشد : شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی استراتژی های توسعه منابع انسانی و میزان تاثیر آنها بر توانمندسازی کارکنان
پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
پایان نامه رشته مدیریت: بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا
پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان
پایان نامه رشته مدیریت : بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

لینک مربوط به لیست تمام پایان نامه های رشته مدیریت