جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

حفاظ شاخ گوزنی

تولید کننده مستقیم:حفاظ های ساختمانی:حفاظ شاخ گوزنی و حفاظ سرنیزه رو دیواری با مناسب ترین قیمت و کیفیت حفاظ شاخ گوزنی با ساختار فلزی که از میلگرد های تیز و فرم داده شده تشکیل شده است Read more…

پایان نامه های ارشد

“پيامبر در وصف جامي بهشتي که به ايشان داده شده ميفرمايند … اين جام از طلا است و با دانههاي ياقوت و جواهر تزيين شده و 4 رکن دارد که بر يک رکن آن نوشته Read more…

پایان نامه های ارشد

1957.[28] C.G. Jan, P.Hsu and R.B.Wu, “Corner Effect on Mutual Impedance Between Edge Slots”, IEEE trans. On Antenna and Propagation, Vol.41, No.4,pp.488-492.Apr.1993.[29] C.G. Jan, P.Hsu and R.B.Wu, “Moment Method Analyisis of Side Wall Inclined Slotsin Read more…